Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 07.06.2021
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 07.06.2021
Постанова
від 02 червня 2021 р. № 919
Київ
Про накладення штрафу на ТОВ "ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ" за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу та здійснення заходів державного регулювання

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

02.06.2021                    № 919

 

Про накладення штрафу на ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ» за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу та здійснення заходів державного регулювання

 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 02 червня 2021 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової перевірки від 05 травня 2021 року № 240, проведеної відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2021 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 18 листопада 2020 року № 2134, постанови НКРЕКП від 10 березня 2021 року № 389 «Про проведення планових перевірок суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у IІ кварталі 2021 року» та на підставі посвідчення на проведення планової перевірки від 17 березня 2021 року № 211, установлено, що ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ» (код ЄДРПОУ 42223804) не дотримано вимоги нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджені постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1469 (далі – Ліцензійні умови з постачання електричної енергії споживачу), а саме:

частини восьмої статті 56 Закону України «Про ринок електричної енергії», якою встановлено, що до укладення договору постачання електричної енергії споживачу електропостачальник має надати споживачу інформацію про істотні умови договору та про наявний вибір порядку та форм виставлення рахунка і здійснення розрахунків;

частини десятої статті 56 Закону України «Про ринок електричної енергії», якою встановлено, що договір не може містити положення, що накладають додаткові фінансові зобов’язання на споживача, який здійснює зміну електропостачальника;

пункту 3.2 розділу III Положення про Інформаційно-консультаційний центр по роботі із споживачами електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕ від 12 березня 2009 року № 299 (далі – Положення про Інформаційно-консультаційний центр по роботі із споживачами електричної енергії), яким встановлено, що чисельність спеціалістів ІКЦ встановлюється з розрахунку 100 000 споживачів на одного спеціаліста, включаючи начальника ІКЦ та його заступника (за наявності);

Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312 (далі – Правила роздрібного ринку електричної енергії), а саме:

пункту 3.2.7 глави 3.2 розділу III (у редакції, що діяла до 20 травня 2021 року) щодо обов’язку електропостачальника розміщувати в публічній комерційній пропозиції інформацію, зокрема про спосіб оплати, про визначення способу оплати послуг з розподілу електричної енергії через електропостачальника з наступним переведенням цієї оплати електропостачальником оператору системи або напряму з оператором системи (необхідно обрати лише один з варіантів), про урахування пільг, субсидій, про можливість постачання захищеним споживачам,

пункту 3.2.8 глави 3.2 розділу III (у редакції, що діяла до 20 травня 2021 року), яким встановлено, що публічні комерційні пропозиції електропостачальника мають бути розділені за їх умовами (одна комерційна пропозиція має містити лише один з варіантів), зокрема за способом:

1) визначення ціни на електричну енергію (із застосуванням ціни, не диференційованої за періодами часу, або цін, диференційованих за періодами часу (годинами) доби, або погодинних цін тощо);

2) оплати електричної енергії (планові платежі або попередня оплата, або оплата за фактично відпущену електричну енергію);

3) оплати послуг з розподілу електричної енергії (через електропостачальника або напряму з оператором системи),

пункту 4.13 розділу IV, яким встановлено, що для здійснення розрахунків за фактично спожиту електричну енергію електропостачальник має сформувати та виставити споживачу платіжний документ у паперовій або електронній формі (у випадку згоди споживача на отримання електронного платіжного документа) на підставі даних комерційного обліку, отриманих у порядку, передбаченому Кодексом комерційного обліку,

пункту 4.19 розділу IV, яким встановлено, що розрахунки споживача за електричну енергію здійснюються за розрахунковий період, який, як правило, становить календарний місяць відповідно до умов договору (обраної споживачем комерційної пропозиції),

пункту 7.5 розділу VII, яким встановлено, що попередження про припинення повністю або частково постачання (розподілу або передачі) електричної енергії оформлюється після встановлення факту наявності підстав для вчинення вказаних дій,

пункту 9.6.1 глави 9.6 розділу IX (у редакції, що діяла до 27 червня 2020 року) щодо обов’язку електропостачальника у рахунках за електричну енергію та на власному веб-сайті в особистому кабінеті споживача зазначити інформацію, зокрема про значення попередніх та поточних показів засобу вимірювання, у тому числі за періодами часу доби у разі розрахунків за тарифами, диференційованими за періодами часу доби; дату, до якої необхідно сплатити; адреси, телефони, веб-сайти для подання заяв, претензій та скарг та надання повідомлень про загрозу для безпеки експлуатації електросистем; строк, протягом якого споживач має попередньо проінформувати свого електропостачальника про бажання перейти до іншого електропостачальника; номер договору, строк його дії та можливість пролонгації; строк, протягом якого споживач має право змінити електропостачальника без штрафних санкцій,

пункту 9.6.1 глави 9.6 розділу IX щодо обов’язку електропостачальника у рахунках за електричну енергію та/або на власному веб-сайті в особистому кабінеті споживача зазначити інформацію, зокрема про значення попередніх та поточних показів засобу вимірювання або обсяги споживання, у тому числі за періодами часу доби у разі розрахунків за тарифами, диференційованими за періодами часу доби; адреси, телефони, веб-сайти для подання заяв, претензій та скарг та надання повідомлень про загрозу для безпеки експлуатації електросистем; дату, до якої необхідно сплатити; строк, протягом якого споживач має попередньо проінформувати свого електропостачальника про бажання перейти до іншого електропостачальника;  номер договору, строк його дії та можливість пролонгації; строк, протягом якого споживач має право змінити електропостачальника без штрафних санкцій,

пункту 9.6.2 глави 9.6 розділу IX (у редакції, що діяла до 27 червня 2020 року) щодо обов’язку електропостачальника додатково до рахунку за електричну енергію щорічно, до 20 лютого року, наступного за звітним, надавати споживачу інформацію, зокрема щодо частки кожного джерела енергії (вугілля, природний газ, ядерне паливо, гідроенергія (об’єкти великої гідроенергетики), відновлювані джерела енергії, інші джерела) у загальній структурі балансу електричної енергії, купленої ним (та/або виробленої на власних електроустановках) за попередній рік; посилання на доступні джерела інформації (веб-сторінки тощо) про вплив на довкілля, спричинений виробництвом електричної енергії усіма джерелами енергії, купленої споживачем (та/або виробленої на власних електроустановках) за попередній рік; права споживача на зміну електропостачальника та процедуру цієї зміни; порядку зняття показів засобів вимірювання та оплати спожитої електричної енергії; можливості отримання інформації альтернативним способом з урахуванням особливих потреб споживача,

пункту 11.3.20 глави 11.3 розділу XI, яким, зокрема, встановлено, що розрахунок за придбану електричну енергію постачальник універсальних послуг здійснює не пізніше 15 днів після закінчення розрахункового періоду на основі Звіту про обсяги та напрями перетоків електричної енергії,

пунктів 5.1 та 5.16 Типового договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг (додаток 6 до Правил роздрібного ринку електричної енергії), якими встановлено, що Споживач розраховується з Постачальником за спожиту електричну енергію за цінами (тарифами), що визначаються відповідно до методики (порядку), затвердженої Регулятором, згідно з обраною Споживачем комерційною пропозицією, яка є додатком 3 до цього Договору та має містити, зокрема спосіб оплати (необхідно обрати лише один з варіантів: попередня оплата, по факту, плановий платіж);

пунктів 3.1 та 3.2 Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, затвердженого постановою НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 375 (у редакції, що діяла до 14 серпня 2020 року) (далі – Порядок забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання), якими встановлено, що електропостачальник забезпечує дотримання, у тому числі, загальних стандартів якості надання послуг, а саме рівня сервісу кол-центру протягом 30 секунд (відсоток дзвінків, з’єднаних з оператором кол-центру протягом 30 секунд) у звітному році – не менше 75 %;

підпункт 2 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу (у редакції, що діяла до 25 лютого 2021 року) щодо обов’язку ліцензіата повідомляти НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін;

підпункт 6 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу щодо обов’язку ліцензіата сплачувати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внески на регулювання, що визначаються рішенням НКРЕКП;

підпункт 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу щодо обов’язку ліцензіата надавати до НКРЕКП документи (їх копії), інформацію (дані, відомості, звітність), необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП;

підпункт 27 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу (у редакції, що діяла до 25 лютого 2021 року)  щодо обов’язку ліцензіата сплачувати своєчасно та в повному обсязі за електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії, та послуги, що надаються на ринку електричної енергії;

підпункт 44 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу (у редакції, що діяла до 25 лютого 2021 року) щодо обов’язку ліцензіата забезпечити функціонування центрів обслуговування споживачів та кол-центру згідно з вимогами, встановленими нормативно-правовими актами НКРЕКП;

підпункт 5 пункту 2.3 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу щодо обов’язку ліцензіата застосовувати ціну (тариф) на послуги постачальника універсальних послуг, встановлену, зокрема, постановами НКРЕКП від 11 грудня 2018 року № 1877 «Про встановлення тарифу на послуги постачальника універсальних послуг ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ» та від 10 грудня 2019 року № 2715 «Про встановлення тарифу на послуги постачальника універсальних послуг ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ»;

підпункт 10 пункту 2.3 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу щодо обов’язку ліцензіата купувати електричну енергію, вироблену з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру об’єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств, величина встановленої потужності яких не перевищує 30 кВт, за «зеленим» тарифом в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії такими приватними домогосподарствами, відповідно до правил роздрібного ринку.

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Відповідно до пунктів 11, 12 частини першої статті 17, статей 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» накласти штраф у розмірі 85 000 (вісімдесят п’ять тисяч) гривень на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ» (код ЄДРПОУ 42223804) за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, а саме:

частини восьмої статті 56 Закону України «Про ринок електричної енергії», якою встановлено, що до укладення договору постачання електричної енергії споживачу електропостачальник має надати споживачу інформацію про істотні умови договору та про наявний вибір порядку та форм виставлення рахунка і здійснення розрахунків;

частини десятої статті 56 Закону України «Про ринок електричної енергії», якою встановлено, що договір не може містити положення, що накладають додаткові фінансові зобов’язання на споживача, який здійснює зміну електропостачальника;

пункту 3.2 розділу III Положення про Інформаційно-консультаційний центр по роботі із споживачами електричної енергії, яким встановлено, що чисельність спеціалістів ІКЦ встановлюється з розрахунку 100 000 споживачів на одного спеціаліста, включаючи начальника ІКЦ та його заступника (за наявності);

Правил роздрібного ринку електричної енергії, а саме:

пункту 3.2.7 глави 3.2 розділу III (у редакції, що діяла до 20 травня 2021 року) щодо обов’язку електропостачальника розміщувати в публічній комерційній пропозиції інформацію, зокрема про спосіб оплати, про визначення способу оплати послуг з розподілу електричної енергії через електропостачальника з наступним переведенням цієї оплати електропостачальником оператору системи або напряму з оператором системи (необхідно обрати лише один з варіантів), про урахування пільг, субсидій, про можливість постачання захищеним споживачам,

пункту 3.2.8 глави 3.2 розділу III (у редакції, що діяла до 20 травня 2021 року), яким встановлено, що публічні комерційні пропозиції електропостачальника мають бути розділені за їх умовами (одна комерційна пропозиція має містити лише один з варіантів), зокрема за способом:

1) визначення ціни на електричну енергію (із застосуванням ціни, не диференційованої за періодами часу, або цін, диференційованих за періодами часу (годинами) доби, або погодинних цін тощо);

2) оплати електричної енергії (планові платежі або попередня оплата, або оплата за фактично відпущену електричну енергію);

3) оплати послуг з розподілу електричної енергії (через електропостачальника або напряму з оператором системи),

пункту 4.13 розділу IV, яким встановлено, що для здійснення розрахунків за фактично спожиту електричну енергію електропостачальник має сформувати та виставити споживачу платіжний документ у паперовій або електронній формі (у випадку згоди споживача на отримання електронного платіжного документа) на підставі даних комерційного обліку, отриманих у порядку, передбаченому Кодексом комерційного обліку,

пункту 4.19 розділу IV, яким встановлено, що розрахунки споживача за електричну енергію здійснюються за розрахунковий період, який, як правило, становить календарний місяць відповідно до умов договору (обраної споживачем комерційної пропозиції),

пункту 7.5 розділу VII, яким встановлено, що попередження про припинення повністю або частково постачання (розподілу або передачі) електричної енергії оформлюється після встановлення факту наявності підстав для вчинення вказаних дій,

пункту 9.6.1 глави 9.6 розділу IX (у редакції, що діяла до 27 червня 2020 року) щодо обов’язку електропостачальника у рахунках за електричну енергію та на власному веб-сайті в особистому кабінеті споживача зазначити інформацію, зокрема про значення попередніх та поточних показів засобу вимірювання, у тому числі за періодами часу доби у разі розрахунків за тарифами, диференційованими за періодами часу доби; дату, до якої необхідно сплатити; адреси, телефони, веб-сайти для подання заяв, претензій та скарг та надання повідомлень про загрозу для безпеки експлуатації електросистем; строк, протягом якого споживач має попередньо проінформувати свого електропостачальника про бажання перейти до іншого електропостачальника; номер договору, строк його дії та можливість пролонгації; строк, протягом якого споживач має право змінити електропостачальника без штрафних санкцій,

пункту 9.6.1 глави 9.6 розділу IX щодо обов’язку електропостачальника у рахунках за електричну енергію та/або на власному веб-сайті в особистому кабінеті споживача зазначити інформацію, зокрема про значення попередніх та поточних показів засобу вимірювання або обсяги споживання, у тому числі за періодами часу доби у разі розрахунків за тарифами, диференційованими за періодами часу доби;  адреси, телефони, веб-сайти для подання заяв, претензій та скарг та надання повідомлень про загрозу для безпеки експлуатації електросистем; дату, до якої необхідно сплатити; строк, протягом якого споживач має попередньо проінформувати свого електропостачальника про бажання перейти до іншого електропостачальника; номер договору, строк його дії та можливість пролонгації; строк, протягом якого споживач має право змінити електропостачальника без штрафних санкцій,

пункт 9.6.2 глави 9.6 розділу IX (у редакції, що діяла до 27 червня 2020 року) щодо обов’язку електропостачальника додатково до рахунку за електричну енергію щорічно, до 20 лютого року, наступного за звітним, надавати споживачу інформацію, зокрема щодо частки кожного джерела енергії (вугілля, природний газ, ядерне паливо, гідроенергія (об’єкти великої гідроенергетики), відновлювані джерела енергії, інші джерела) у загальній структурі балансу електричної енергії, купленої ним (та/або виробленої на власних електроустановках) за попередній рік; посилання на доступні джерела інформації (веб-сторінки тощо) про вплив на довкілля, спричинений виробництвом електричної енергії усіма джерелами енергії, купленої споживачем (та/або виробленої на власних електроустановках) за попередній рік; права споживача на зміну електропостачальника та процедуру цієї зміни; порядку зняття показів засобів вимірювання та оплати спожитої електричної енергії; можливості отримання інформації альтернативним способом з урахуванням особливих потреб споживача,

пункту 11.3.20 глави 11.3 розділу XI, яким, зокрема, встановлено, що розрахунок за придбану електричну енергію постачальник універсальних послуг здійснює не пізніше 15 днів після закінчення розрахункового періоду на основі Звіту про обсяги та напрями перетоків електричної енергії,

пунктів 5.1 та 5.16 Типового договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг (додаток 6 до Правил роздрібного ринку електричної енергії), якими встановлено, що Споживач розраховується з Постачальником за спожиту електричну енергію за цінами (тарифами), що визначаються відповідно до методики (порядку), затвердженої Регулятором, згідно з обраною Споживачем комерційною пропозицією, яка є додатком 3 до цього Договору та має містити, зокрема спосіб оплати (необхідно обрати лише один з варіантів: попередня оплата, по факту, плановий платіж);

пунктів 3.1 та 3.2 Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, якими встановлено, що електропостачальник забезпечує дотримання, у тому числі, загальних стандартів якості надання послуг, а саме рівня сервісу кол-центру протягом 30 секунд (відсоток дзвінків, з’єднаних з оператором кол-центру протягом 30 секунд) у звітному році – не менше 75 %;

підпункту 2 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу (у редакції, що діяла до 25 лютого 2021 року) щодо обов’язку ліцензіата повідомляти НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін;

підпункту 6 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу щодо обов’язку ліцензіата сплачувати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внески на регулювання, що визначаються рішенням НКРЕКП;

підпункту 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу щодо обов’язку ліцензіата надавати до НКРЕКП документи (їх копії), інформацію (дані, відомості, звітність), необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП;

підпункту 27 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу (у редакції, що діяла до 25 лютого 2021 року) щодо обов’язку ліцензіата сплачувати своєчасно та в повному обсязі за електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії, та послуги, що надаються на ринку електричної енергії;

підпункту 44 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу (у редакції, що діяла до 25 лютого 2021 року) щодо обов’язку ліцензіата забезпечити функціонування центрів обслуговування споживачів та кол-центру згідно з вимогами, встановленими нормативно-правовими актами НКРЕКП;

підпункту 5 пункту 2.3 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу щодо обов’язку ліцензіата застосовувати ціну (тариф) на послуги постачальника універсальних послуг, встановлену, зокрема, постановами НКРЕКП від 11 грудня 2018 року № 1877 «Про встановлення тарифу на послуги постачальника універсальних послуг ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ» та від 10 грудня 2019 року № 2715 «Про встановлення тарифу на послуги постачальника універсальних послуг ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ»;

підпункту 10 пункту 2.3 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу щодо обов’язку ліцензіата купувати електричну енергію, вироблену з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру об’єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств, величина встановленої потужності яких не перевищує 30 кВт, за «зеленим» тарифом в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії такими приватними домогосподарствами, відповідно до правил роздрібного ринку.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії рішення про накладення штрафу (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»).

2. Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики, у межах здійснення заходів державного регулювання, відповідно до пунктів 1, 13 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» підготувати та винести на засідання НКРЕКП, що буде проводитися у формі відкритого слухання, проєкт рішення щодо встановлення (перегляду) тарифу на послуги постачальника універсальних послуг ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ» шляхом його зміни в бік збільшення на суму 17 967,78 тис. грн (без ПДВ), урахувавши:

суму недоотриманого доходу від здійснення ліцензованої діяльності з постачання електричної енергії споживачу у 2019 році в розмірі 18 025,91 тис. грн (без ПДВ),

суму надлишково отриманого доходу від здійснення ліцензованої діяльності з постачання електричної енергії споживачу у 2020 році в розмірі 58,14 тис. грн (без ПДВ).

3. Відповідно до пункту 1 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», у межах здійснення заходів державного регулювання, зобов’язати ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ»:

1) у строк до 15 липня 2021 року надати на паперових носіях:

до НКРЕКП та до Сектору НКРЕКП у Полтавській області:

форму звітності № 5-НКРЕ (місячна) «Звіт про розрахунки за спожиту електричну енергію», затверджену постановою НКРЕ від 04 жовтня 2012 року  № 1257, за липень – листопад 2018 року;

форму звітності № 5-НКРЕКП (місячна) «Звіт про розрахунки за спожиту електричну енергію», затверджену постановою НКРЕ від 04 жовтня 2012 року  № 1257, за грудень 2018 року;

форму звітності № 7-НКРЕ (місячна) «Звіт про розрахунки за електричну енергію, закуплену постачальниками на оптовому ринку електричної енергії України та поставлену споживачам», затверджену постановою НКРЕ від 04 жовтня 2012 року  № 1257, за липень – листопад 2018 року;

форму звітності № 7-НКРЕКП (місячна) «Звіт про розрахунки за електричну енергію, закуплену постачальниками на оптовому ринку електричної енергії України та поставлену споживачам», затверджену постановою НКРЕ від 04 жовтня 2012 року  № 1257, за грудень 2018 року;

до Сектору НКРЕКП у Полтавській області:

додаток 1 «Інформація про обсяг чистого доходу від діяльності з постачання електричної енергії споживачу та/або трейдерської діяльності» до форми звітності № 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна), затвердженої постановою НКРЕКП від 28 лютого 2019 року № 282, за IV квартал 2019 року та IV квартал 2020 року;

форму звітності № 12-НКРЕКП-розподіл (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг з розподілу електричної енергії», затверджену постановою НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 374, за І – IV квартали 2019 року;

копії річної фінансової звітності, затвердженої постановою НКРЕКП від 11 травня 2017 року  № 624, за 2019 рік та копії річної фінансової звітності, затвердженої постановою НКРЕКП від 17 лютого 2021 року  № 254, за 2020 рік;

2) у строк до 01 серпня 2021 року забезпечити:

розміщення в особистих кабінетах побутових споживачів на офіційному сайті ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ» інформації, передбаченої підпунктами 11, 12, 13 пункту 9.6.1 глави 9.6 розділу IX Правил роздрібного ринку електричної енергії;

забезпечити внесення змін до публічних комерційних пропозицій, зазначивши інформацію про спосіб оплати, визначення способу оплати послуг з розподілу електричної енергії через електропостачальника з наступним переведенням цієї оплати електропостачальником оператору системи або напряму з оператором системи, урахування пільг, субсидій, можливість постачання захищеним споживачам;

розробити окремі комерційні пропозиції для побутових споживачів з урахуванням можливості визначення ціни на електричну енергію (із застосуванням ціни, не диференційованої за періодами часу, або цін, диференційованих за періодами часу (годинами) доби, або погодинних цін тощо), оплати електричної енергії (планові платежі або попередня оплата, або оплата за фактично відпущену електричну енергію), оплати послуг з розподілу електричної енергії (через електропостачальника або напряму з оператором системи).

Про виконання заходів, визначених цим підпунктом, ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ» поінформувати НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у Полтавській області з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів у строк до 20 серпня 2021 року;

3) у строк до 01 вересня 2021 року привести у відповідність до вимог Положення про Інформаційно-консультаційний центр по роботі із споживачами електричної енергії чисельність спеціалістів ІКЦ, про що у строк до 20 вересня 2021 року повідомити НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у Полтавській області з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів.

 

Голова НКРЕКП                                              В.Тарасюк

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux