Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 02.02.2021
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 02.02.2021
Постанова
від 27 січня 2021 р. № 121
Київ
Про накладення штрафу на ТОВ "ПАТРІОТ ЕНЕРГО" за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

27.01.2021                    № 121

 

Про накладення штрафу на ТОВ «ПАТРІОТ ЕНЕРГО» за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання

 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 27 січня 2021 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової перевірки від 16 січня 2021 року № 19, проведеної відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2021 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 18 листопада 2020 року № 2134, постанови НКРЕКП від 16 грудня 2020 року № 2448 «Про проведення планових перевірок суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у I кварталі 2021 року та визнання такою, що втратила чинність, постанови НКРЕКП від 30 вересня 2020 року № 1815» та на підставі посвідчення на перевірку від 04 січня 2021 року № 3, установлено, що ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПАТРІОТ ЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 40690855) не дотримано вимоги нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 22 березня 2017 року № 309 (далі – Ліцензійні умови № 309), та Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1467 (далі – Ліцензійні умови з виробництва електричної енергії), а саме: 

абзацу третього пункту 9.2 глави 9 Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 червня 2018 року № 428 (далі – Порядок контролю), у частині обов’язку уповноваженої особи ліцензіата забезпечувати умови для проведення перевірки;

абзацу четвертого пункту 9.2 глави 9 Порядку контролю щодо обов’язку уповноваженої особи ліцензіата надавати всі необхідні документи, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час перевірки, у вигляді, наведеному в запиті комісії з перевірки, відповідно до закону у терміни/строки, що відповідають обсягу запитуваної інформації;

Інструкції щодо заповнення форми звітності № 1-НКРЕ (місячна) «Звіт про використання палива ліцензіатом з виробництва електричної та теплової енергії», затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 04 жовтня 2012 року № 1257 (далі – Інструкція щодо заповнення форми звітності № 1-НКРЕ (місячна)), а саме:

пункту 2.9 розділу ІІ, відповідно до якого ліцензіат забезпечує достовірність інформації, зазначеної ним у формі звітності № 1-НКРЕ (місячна) «Звіт про використання палива ліцензіатом з виробництва електричної та теплової енергії» (далі – форма звітності № 1-НКРЕ (місячна)),

пункту 4.1 розділу ІV, яким встановлено, що у рядку 17 «Обсяг виробленої енергії» графи 2, 5 заповнюються згідно з показами приладів обліку за період з початку року;

Інструкції щодо заповнення форми звітності № 6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальна) «Звіт про ліцензовану діяльність суб’єктів господарювання з виробництва електричної та теплової енергії», затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 04 жовтня 2012 року № 1257 (далі – Інструкція щодо заповнення форми звітності № 6-НКРЕ (квартальна)), а саме:

пункту 2.7 розділу II, відповідно до якого ліцензіат забезпечує достовірність інформації, зазначеної ним у формі звітності № 6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальна) «Звіт про ліцензовану діяльність суб’єктів господарювання з виробництва електричної та теплової енергії» (далі – форма звітності № 6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальна)),

пункту 3.18 розділу III, відповідно до якого, зокрема, у рядку 200 «Корисний відпуск» графи 3, 5 заповнюються згідно з показами лічильників за період з початку року;

Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифів (цін) за видами діяльності», затвердженої постановою НКРЕКП від 28 лютого 2019 року № 282 (далі – Інструкція щодо заповнення форми звітності № 4-НКРЕКП), а саме:

пункту 2.2 глави 2, відповідно до якого форма звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифів (цін) за видами діяльності» (далі – форма звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна)) складається станом на останнє число звітного періоду наростаючим підсумком,

пункту 2.7 глави 2, відповідно до якого ліцензіат забезпечує достовірність інформації, зазначеної ним у формі звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна),

підпункту 2 пункту 3.2 глави 3, відповідно до якого у графі 2 «фактично» зазначаються фактичні дані звітного кварталу наростаючим підсумком;

абзацу другого пункту 7 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 квітня 2017 року № 491 (далі – Порядок розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання), у частині обов’язку ліцензіата подавати до структурних підрозділів НКРЕКП на територіях звіт про сплату внеску на регулювання не пізніше другого робочого дня після встановленого строку сплати;

підпункт 9 пункту 2.3 Ліцензійних умов № 309 щодо обов’язку ліцензіата надавати НКРЕКП документи, інформацію та звітність, необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП;

підпункт 3 пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата сплачувати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внески на регулювання, що визначаються рішенням НКРЕКП;

підпункт 4 пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата провадити ліцензовану діяльність виключно в межах місць провадження господарської діяльності та із застосуванням заявлених засобів провадження господарської діяльності, зазначених у відомостях про них, поданих до НКРЕКП згідно з вимогами цих Ліцензійних умов;

підпункт 8 пункту 2.2 (у редакції, що діє з 20 жовтня 2020 року) та підпункт 9 пункту 2.2 (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії  щодо обов’язку ліцензіата надавати до НКРЕКП документи (їх копії), інформацію (дані, відомості, звітність), необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП.

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Відповідно до пунктів 11, 12 частини першої статті 17, статтей 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» накласти штраф у розмірі 170 000 (сто сімдесят тисяч) гривень на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПАТРІОТ ЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 40690855) за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії, а саме:

абзацу третього пункту 9.2 глави 9 Порядку контролю у частині обов’язку уповноваженої особи ліцензіата забезпечувати умови для проведення перевірки;

абзацу четвертого пункту 9.2 глави 9 Порядку контролю щодо обов’язку уповноваженої особи ліцензіата надавати всі необхідні документи, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час перевірки, у вигляді, наведеному в запиті комісії з перевірки, відповідно до закону у терміни/строки, що відповідають обсягу запитуваної інформації;

Інструкції щодо заповнення форми звітності № 1-НКРЕ (місячна), а саме:

пункту 2.9 розділу ІІ, відповідно до якого ліцензіат забезпечує достовірність інформації, зазначеної ним у формі звітності № 1-НКРЕ,

пункту 4.1 розділу ІV, яким встановлено, що у рядку 17 «Обсяг виробленої енергії» графи 2, 5 заповнюються згідно з показами приладів обліку за період з початку року;

Інструкції щодо заповнення форми звітності № 6-НКРЕ (квартальна), а саме:

пункту 2.7 розділу ІІ, відповідно до якого ліцензіат забезпечує достовірність інформації, зазначеної ним у формі звітності № 6-НКРЕ-енерговиробництво,

пункту 3.18 розділу III, відповідно до якого, зокрема, у рядку 200 «Корисний відпуск» графи 3, 5 заповнюються згідно з показами лічильників за період з початку року;

Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4-НКРЕКП, а саме:

пункту 2.2 глави 2, відповідно до якого форма звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) складається станом на останнє число звітного періоду наростаючим підсумком,

пункту 2.7 глави 2, відповідно до якого ліцензіат забезпечує достовірність інформації, зазначеної ним у формі звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна),

підпункту 2 пункту 3.2 глави 3, відповідно до якого у графі 2 «фактично» зазначаються фактичні дані звітного кварталу наростаючим підсумком;

абзацу другого пункту 7 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання у частині обов’язку ліцензіата подавати до структурних підрозділів НКРЕКП на територіях звіт про сплату внеску на регулювання не пізніше другого робочого дня після встановленого строку сплати;

підпункту 4 пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата провадити ліцензовану діяльність виключно в межах місць провадження господарської діяльності та із застосуванням заявлених засобів провадження господарської діяльності, зазначених у відомостях про них, поданих до НКРЕКП згідно з вимогами цих Ліцензійних умов;

підпункту 8 пункту 2.2 (у редакції, що діє з 20 жовтня 2020 року) та підпункту 9 пункту 2.2 (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії  щодо обов’язку ліцензіата надавати до НКРЕКП документи (їх копії), інформацію (дані, відомості, звітність), необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії рішення про накладення штрафу (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»).

2. Відповідно до пункту 1 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», у межах здійснення заходів державного регулювання, зобов’язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПАТРІОТ ЕНЕРГО» у строк до 15 березня 2021 року:

1) надати в обсягах та формі:

встановлених постановою НКРЕ від 04 жовтня 2012 року № 1257 «Про затвердження форм звітності НКРЕ у сферах електроенергетики та теплопостачання та інструкцій щодо їх заповнення», форму звітності № 1-НКРЕ (місячна) до НКРЕКП за червень, липень, вересень 2018 року, січень, лютий, квітень – жовтень, грудень 2019 року та до Сектору НКРЕКП у Рівненській області за червень, липень, листопад, грудень 2018 року, грудень 2019 року, а також форму звітності № 6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальна) до НКРЕКП за ІІ квартал 2018 року, І – ІV квартали 2019 року та до Сектору НКРЕКП у Рівненській області за ІІ – ІV квартали 2018 року, ІV квартал 2019 року;

встановлених постановою НКРЕКП від 28 лютого 2019 року № 282 «Про затвердження форм звітності НКРЕКП для учасників ринку електричної енергії та інструкцій щодо їх заповнення», форму звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) до НКРЕКП за І квартал 2019 року та 2019 рік у цілому, за І півріччя та 9 місяців 2020 року та до Сектору НКРЕКП у Рівненській області за 2019 рік, за І півріччя та 9 місяців 2020 року;

встановлених постановою НКРЕКП від 20 грудня 2019 року № 2897 «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 28 лютого 2019 року № 282», форму звітності № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна) «Звіт про використання палива/енергії та стан розрахунків» до НКРЕКП за квітень, червень – листопад 2020 року та до Сектору НКРЕКП у Рівненській області за липень – листопад 2020 року;

встановлених постановою НКРЕКП від 29 березня 2019 року № 450 «Про затвердження форм звітності з моніторингу для учасників ринку електричної енергії та інструкцій щодо їх заповнення», до НКРЕКП:

форму звітності № 1 В-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ВДЕ) (річна) «Звіт про загальну характеристику виробника електричної енергії» за 2019 рік,

форму звітності № 2-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (квартальна) «Звіт про купівлю-продаж електричної енергії» за І – ІІІ квартали 2020 року,

форму звітності № 3-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (квартальна) «Звіт про участь на ринку допоміжних послуг та балансуючому ринку» за ІІІ і ІV квартали 2019 року, за І – ІІІ квартали 2020 року;

фінансову звітність, передбачену постановою НКРЕКП від 11 травня 2017 року № 624, до Сектору НКРЕКП у Рівненській області за 2018 рік  та до НКРЕКП та Сектору НКРЕКП у Рівненській області за 2019 рік;

2) надати в обсягах та формі, встановлених постановою НКРЕКП
від 06 квітня 2017 року № 491 «Про затвердження Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання», форму звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання» до Сектору НКРЕКП у Рівненській області за ІV квартал 2020 року та сплатити розраховані відповідно до зазначеного звіту внески на регулювання до спеціального фонду державного бюджету, про що повідомити НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у Рівненській області до 30 березня 2021 року із наданням завірених належним чином копій підтвердних документів;

3) привести свою діяльність у відповідність до вимог підпункту 4 пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії у частині обов’язку ліцензіата провадити ліцензовану діяльність із застосуванням заявлених засобів провадження господарської діяльності, зазначених у відомостях про них, поданих до НКРЕКП згідно з вимогами цих Ліцензійних умов.

 

Голова НКРЕКП                                              В.Тарасюк

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux