Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 03.08.2021
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 03.08.2021
Постанова
від 28 липня 2021 р. № 1202
Київ
Про накладення штрафу на ТОВ "ООЕК" за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу та здійснення заходів державного регулювання

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

28.07.2021                    № 1202

 

Про накладення штрафу на ТОВ «ООЕК» за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу та здійснення заходів державного регулювання

 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 28 липня 2021 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової перевірки від 02 липня 2021 року № 327, проведеної відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2021 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 18 листопада 2020 року № 2134, на підставі постанов НКРЕКП від 10 березня 2021 року № 389 «Про проведення планових перевірок суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у II кварталі 2021 року», від 16 червня 2021 року № 1001 «Про збільшення строку проведення планової перевірки ТОВ «ООЕК» та посвідчення на проведення планової перевірки від 25 травня 2021 року № 332, установлено, що ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 42114410) не дотримано вимоги нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджені постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1469 (далі – Ліцензійні умови з постачання електричної енергії споживачу), а саме:

частини восьмої статті 56 Закону України «Про ринок електричної енергії», якою встановлено, що до укладення договору постачання електричної енергії споживачу електропостачальник має надати споживачу інформацію про істотні умови договору та про наявний вибір порядку та форм виставлення рахунка і здійснення розрахунків;

частини десятої статті 56 Закону України «Про ринок електричної енергії», якою встановлено, що жодне положення договору постачання електричної енергії споживачу не має створювати обмежень права споживача на зміну електропостачальника. Крім того, договір не може містити положення, що накладають додаткові фінансові зобов’язання на споживача, який здійснює зазначене право. В іншому разі таке положення вважається недійсним з моменту укладення договору;

постанови НКРЕКП від 30 березня 2017 року № 464 «Про щорічне забезпечення споживачів ключовою інформацією про послуги у сферах енергетики та комунальних послуг» (далі – Постанова № 464), а саме:

підпункту 1 пункту 1, яким встановлено обов’язок постачальників електричної енергії, які здійснюють постачання електричної енергії побутовим споживачам, з метою надання споживачам ключової інформації про споживання ними енергоресурсів та надані комунальні послуги, забезпечувати щорічно до 01 травня доведення до відома споживачів інформації згідно з формою, наведеною в додатку 1, щодо фактичного обсягу споживання електричної енергії, порівняння обсягів споживання електричної енергії з іншими споживачами, структури тарифів на електричну енергію, додаткової інформації, що стосується споживання електричної енергії,

пункту 3 в частині обов’язку ліцензіата доводити до споживачів інформацію, зазначену в пункті 1 цієї постанови, шляхом відправлення відповідної інформації засобами поштового зв’язку (рознесення її співробітниками компанії) та розміщення її в особистому кабінеті споживача (у разі його наявності) або, за згодою споживача, виключно шляхом розміщення інформації в його особистому кабінеті;

пункту 4.10 розділу IV Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312 (далі – Правила роздрібного ринку електричної енергії), яким, зокрема, встановлено, що побутові споживачі та суб’єкти господарювання, предметом діяльності яких є надання житлово-комунальних послуг населенню, у межах наданих населенню послуг, установи та організації, які утримуються за рахунок коштів (внесків) населення, здійснюють повну оплату вартості обсягу спожитої електричної енергії, як правило, один раз за фактичними показами засобів комерційного обліку електричної енергії на початку періоду, наступного за розрахунковим, відповідно до договору про постачання електричної енергії;

Типового договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг, що є додатком 6 до Правил роздрібного ринку електричної енергії (далі – Типовий договір про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг), а саме:

пункту 3.3, яким встановлено, що постачальник за цим Договором не має права вимагати від Споживача будь-якої іншої оплати за спожиту електричну енергію, що не визначена у комерційній пропозиції, яка є додатком 3 до цього Договору,

пункту 5.16, яким, зокрема, встановлено, що комерційна пропозиція, яка є додатком 3 до цього Договору, має містити, зокрема, спосіб оплати (необхідно обрати лише один з варіантів: попередня оплата, по факту, плановий платіж);

пунктів 4.1 та 4.2 глави 4 Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, затвердженого постановою НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 375 (далі – Порядок забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання), якими встановлено, що електропостачальник має забезпечити дотримання, зокрема, загальних стандартів якості надання послуг, а саме рівня сервісу кол-центру протягом 30 секунд (відсоток дзвінків, з’єднаних з оператором кол-центру протягом 30 секунд) у звітному році не менше 75 % та відсотка втрачених дзвінків кол-центру (без урахування втрачених дзвінків у меню голосового самообслуговування) у звітному році на рівні не більше 10 %;

підпункту 1 пункту 3.2 глави 3 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 3-НКРЕКП-постачання електричної енергії (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифів за видами діяльності», затвердженої постановою НКРЕКП від 29 березня 2019 року № 448 (далі – Інструкція щодо заповнення форми звітності № 3-НКРЕКП-постачання електричної енергії (квартальна)), яким встановлено, що у графі 1 «у діючих тарифах» розраховуються та зазначаються дані щодо сум операційних витрат, прибутку, обсягів постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг, які передбачені затвердженою НКРЕКП структурою тарифів, відповідно за І квартал як 1/4, за II – як 1/2, за III – 3/4 від річного значення, що затверджені структурою тарифів. У разі перегляду тарифу ліцензіата в середині року необхідно враховувати кількість місяців дії відповідної структури тарифу;

підпункт 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу щодо обов’язку ліцензіата надавати до НКРЕКП документи (їх копії), інформацію (дані, відомості, звітність), необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП;

підпункт 13 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу щодо обов’язку ліцензіата укладати договори, обов’язкові для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, та виконувати умови таких договорів;

підпункт 27 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу (у редакції, що діяла до 25 лютого 2021 року) щодо обов’язку ліцензіата сплачувати своєчасно та в повному обсязі за електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії, та послуги, що надаються на ринку електричної енергії;

підпункт 44 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу (у редакції, що діяла до 25 лютого 2021 року) щодо обов’язку ліцензіата забезпечити функціонування центрів обслуговування споживачів та кол-центру згідно з вимогами, встановленими нормативно-правовими актами НКРЕКП;

підпункт 5 пункту 2.3 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу щодо обов’язку ліцензіата застосовувати ціну (тариф) на послуги постачальника універсальних послуг, встановлену, зокрема, постановою НКРЕКП від 10 грудня 2019 року № 2714 «Про встановлення тарифу на послуги постачальника універсальних послуг ТОВ «ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ».

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

Відповідно до пунктів 11, 12 частини першої статті 17, статей 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» накласти штраф у розмірі 85 000 (вісімдесят п’ять тисяч) гривень на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 42114410) за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, а саме:

частини восьмої статті 56 Закону України «Про ринок електричної енергії», якою встановлено, що до укладення договору постачання електричної енергії споживачу електропостачальник має надати споживачу інформацію про істотні умови договору та про наявний вибір порядку та форм виставлення рахунка і здійснення розрахунків;

частини десятої статті 56 Закону України «Про ринок електричної енергії», якою встановлено, що жодне положення договору постачання електричної енергії споживачу не має створювати обмежень права споживача на зміну електропостачальника. Крім того, договір не може містити положення, що накладають додаткові фінансові зобов’язання на споживача, який здійснює зазначене право. В іншому разі таке положення вважається недійсним з моменту укладення договору;

Постанови № 464, а саме:

підпункту 1 пункту 1, яким встановлено обов’язок постачальників електричної енергії, які здійснюють постачання електричної енергії побутовим споживачам, з метою надання споживачам ключової інформації про споживання ними енергоресурсів та надані комунальні послуги, забезпечувати щорічно до 01 травня доведення до відома споживачів інформації згідно з формою, наведеною в додатку 1, щодо фактичного обсягу споживання електричної енергії, порівняння обсягів споживання електричної енергії з іншими споживачами, структури тарифів на електричну енергію, додаткової інформації, що стосується споживання електричної енергії,

пункту 3 в частині обов’язку ліцензіата доводити до споживачів інформацію, зазначену в пункті 1 цієї постанови, шляхом відправлення відповідної інформації засобами поштового зв’язку (рознесення її співробітниками компанії) та розміщення її в особистому кабінеті споживача (у разі його наявності) або, за згодою споживача, виключно шляхом розміщення інформації в його особистому кабінеті;

пункту 4.10 розділу IV Правил роздрібного ринку електричної енергії, яким, зокрема, встановлено, що побутові споживачі та суб’єкти господарювання, предметом діяльності яких є надання житлово-комунальних послуг населенню, у межах наданих населенню послуг, установи та організації, які утримуються за рахунок коштів (внесків) населення, здійснюють повну оплату вартості обсягу спожитої електричної енергії, як правило, один раз за фактичними показами засобів комерційного обліку електричної енергії на початку періоду, наступного за розрахунковим, відповідно до договору про постачання електричної енергії;

Типового договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг, а саме:

пункту 3.3,  яким встановлено, що постачальник за цим Договором не має права вимагати від Споживача будь-якої іншої оплати за спожиту електричну енергію, що не визначена у комерційній пропозиції, яка є додатком 3 до цього Договору,

пункту 5.16, яким, зокрема, встановлено, що комерційна пропозиція, яка є додатком 3 до цього Договору, має містити, зокрема, спосіб оплати (необхідно обрати лише один з варіантів: попередня оплата, по факту, плановий платіж);

пунктів 4.1 та 4.2 глави 4 Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, якими встановлено, що електропостачальник має забезпечити дотримання, зокрема, загальних стандартів якості надання послуг, а саме рівня сервісу кол-центру протягом 30 секунд (відсоток дзвінків, з’єднаних з оператором кол-центру протягом 30 секунд) у звітному році не менше 75 % та відсотка втрачених дзвінків кол-центру (без урахування втрачених дзвінків у меню голосового самообслуговування) у звітному році на рівні не більше 10 %;

підпункту 1 пункту 3.2 глави 3 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 3-НКРЕКП-постачання електричної енергії (квартальна), яким встановлено, що у графі 1 «у діючих тарифах» розраховуються та зазначаються дані щодо сум операційних витрат, прибутку, обсягів постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг, які передбачені затвердженою НКРЕКП структурою тарифів, відповідно за І квартал як 1/4, за II – як 1/2, за III – 3/4 від річного значення, що затверджені структурою тарифів. У разі перегляду тарифу ліцензіата в середині року необхідно враховувати кількість місяців дії відповідної структури тарифу;

підпункту 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу щодо обов’язку ліцензіата надавати до НКРЕКП документи (їх копії), інформацію (дані, відомості, звітність), необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП;

підпункту 13 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу (у редакції, що діяла до 25 лютого 2021 року) щодо обов’язку ліцензіата укладати договори, обов’язкові для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, та виконувати умови таких договорів;

підпункту 27 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу (у редакції, що діяла до 25 лютого 2021 року) щодо обов’язку ліцензіата сплачувати своєчасно та в повному обсязі за електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії, та послуги, що надаються на ринку електричної енергії;

підпункту 44 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу (у редакції, що діяла до 25 лютого 2021 року) щодо обов’язку ліцензіата забезпечити функціонування центрів обслуговування споживачів та кол-центру згідно з вимогами, встановленими нормативно-правовими актами НКРЕКП;

підпункту 5 пункту 2.3 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу щодо обов’язку ліцензіата застосовувати ціну (тариф) на послуги постачальника універсальних послуг, встановлену, зокрема, постановою НКРЕКП від 10 грудня 2019 року № 2714 «Про встановлення тарифу на послуги постачальника універсальних послуг ТОВ «ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ».

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії рішення про накладення штрафу (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»).

2. Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики, у межах здійснення заходів державного регулювання, відповідно до пунктів 1, 13 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» підготувати та винести на засідання НКРЕКП, що буде проводитися у формі відкритого слухання, проєкт рішення щодо встановлення (перегляду) тарифу на послуги постачальника універсальних послуг ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» шляхом його зміни в бік зменшення на суму надлишково отриманого доходу від здійснення ліцензованої діяльності з постачання електричної енергії споживачу в розмірі 3 196,49 тис. грн (без ПДВ).

3. Відповідно до пункту 1 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», у межах здійснення заходів державного регулювання, зобов’язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ»:

1) протягом місяця з дня прийняття цієї постанови розробити та розмістити на власному офіційному вебсайті комерційні пропозиції для побутових споживачів та малих непобутових споживачів (споживачів, які мають право на отримання універсальних послуг), що відповідатимуть вимогам пунктів 3.2.8 та 3.2.9 глави 3.2 розділу ІІІ Правил роздрібного ринку електричної енергії;

2) надавати побутовим споживачам рахунки, сформовані згідно з комерційною пропозицією, обраною побутовим споживачем, зокрема лише за одним способом оплати електричної енергії, обраним споживачем, відповідно до вимог підпункту 2 пункту 5.16 Типового договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг;

3) у строк до 01 вересня 2021 року:

провести заходи щодо розміщення в особистих кабінетах споживачів (у разі їх наявності) інформації щодо фактичного обсягу споживання електричної енергії, порівняння обсягів споживання електричної енергії з іншими споживачами, структури тарифів на електричну енергію, додаткової інформації, що стосується споживання електричної енергії, відповідно до вимог підпункту 1 пункту 1 та пункту 3 Постанови № 464;

надати до НКРЕКП та Відділу НКРЕКП у Одеській області на паперових носіях та в електронному вигляді скориговані форми звітності № 3-НКРЕКП-постачання електричної енергії (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифів за видами діяльності» за III – IV квартали 2020 року.

Про виконання вимог цього пункту у строк до 15 вересня 2021 року повідомити НКРЕКП та Відділ НКРЕКП у Одеській області з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів.

 

Голова НКРЕКП                                              В.Тарасюк

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux