Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 24.09.2021
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 24.09.2021
Постанова
від 22 вересня 2021 р. № 1608
Київ
Про накладення штрафу на ТОВ «ЕРУ ТРЕЙДІНГ» за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу та здійснення заходів державного регулювання

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

22.09.2021          № 1608

 

Про накладення штрафу на ТОВ «ЕРУ ТРЕЙДІНГ» за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу та здійснення заходів державного регулювання

 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 22 вересня 2021 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової перевірки від 31 серпня 2021 року № 439, проведеної відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2021 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 18 листопада 2020 року № 2134, на підставі постанов НКРЕКП від 09 червня 2021 року № 936 «Про проведення планових перевірок суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у III кварталі 2021 року» та від 18 серпня 2021 року № 1351 «Про збільшення строку проведення планової перевірки ТОВ «ЕРУ ТРЕЙДІНГ», посвідчення на проведення планової перевірки від 27 липня 2021 року № 444, установлено, що ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕРУ ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 40371329) не дотримано вимоги нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 13 квітня 2017 року № 504 (далі – Ліцензійні умови № 504), та Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджені постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1469 (далі – Ліцензійні умови з постачання електричної енергії споживачу), а саме:

Інструкції щодо заповнення форми звітності № 5-НКРЕКП (місячна) «Звіт про розрахунки за спожиту електричну енергію», затвердженої постановою НКРЕ від 04 жовтня 2012 року № 1257 (далі – Інструкція щодо заповнення форми звітності № 5-НКРЕКП (місячна)), а саме:

пункту 2.5 розділу II щодо обов’язку ліцензіата забезпечувати достовірність інформації, зазначеної ним у формі звітності № 5-НКРЕ,

пункту 3.3 розділу II, яким встановлено, що в рядку 03 «Обсяг спожитої електроенергії – за звітний місяць» наводиться обсяг спожитої електричної енергії споживачами протягом звітного місяця,

пункту 3.4 розділу III, яким встановлено, що в рядку 04 «Обсяг спожитої електроенергії – з початку року» наводиться обсяг спожитої електричної енергії споживачами за період з початку календарного року до кінця звітного місяця,

пункту 3.5 розділу III, яким встановлено, що в рядку 05 «Вартість спожитої електроенергії – за звітний місяць» наводиться вартість спожитої електричної енергії споживачами протягом звітного місяця з урахуванням ПДВ,

пункту 3.6 розділу III, яким встановлено, що в рядку 06 «Вартість спожитої електроенергії – з початку року» наводиться вартість спожитої електричної енергії споживачами за період з початку календарного року до кінця звітного місяця з урахуванням ПДВ;

Інструкції щодо заповнення форми звітності № 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна) «Звіт про діяльність постачальника електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 20 грудня 2019 року № 2897 (далі – Інструкція щодо заповнення форми звітності № 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна)), а саме:

пункту 2.7 глави 2 щодо обов’язку ліцензіата забезпечувати достовірність  інформації, зазначеної ним у формі звітності № 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна),

пункту 3.5 глави 3, яким встановлено, що в додатку 1 «Інформація про обсяг чистого доходу від діяльності з постачання електричної енергії споживачу та/або трейдерської діяльності» зазначається інформація щодо чистого доходу від діяльності з постачання електричної енергії споживачу та/або трейдерської діяльності за звітний період (графи 1 та 3) та наростаючим підсумком з початку року (графи 2 та 4);

Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від  06 квітня 2017 року № 491 (далі – Порядок розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання), а саме:

пункту 5, яким встановлено, що базою нарахування суми внеску на регулювання є чистий дохід платника внеску на регулювання від провадження діяльності, що регулюється НКРЕКП, за звітний квартал,

пункту 2 Пояснень щодо заповнення форми звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання», що є додатком 2 до Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, у частині забезпечення достовірності інформації, наведеної у звіті;

підпункт 7 пункту 2.3 Ліцензійних умов з постачання № 504 щодо обов’язку ліцензіата надавати до НКРЕКП документи, інформацію та звітність, необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень, у форматі, обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП;

підпункт 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу щодо обов’язку ліцензіата надавати до НКРЕКП документи (їх копії), інформацію (дані, відомості, звітність), необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП;

підпункт 13 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу щодо обов’язку ліцензіата укладати договори, обов’язкові для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, та виконувати умови таких договорів;

підпункт 27 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу (у редакції, що діяла до 25 лютого 2021 року) щодо обов’язку ліцензіата сплачувати своєчасно та в повному обсязі за електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії, та послуги, що надаються на ринку електричної енергії.

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Відповідно до пунктів 11 та 12 частини першої статті 17, статей 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» накласти штраф у розмірі 85 000 (вісімдесят п’ять тисяч) гривень на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕРУ ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 40371329) за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, а саме:

Інструкції щодо заповнення форми звітності № 5-НКРЕКП (місячна), а саме:

пункту 2.5 розділу II щодо обов’язку ліцензіата забезпечувати достовірність інформації, зазначеної ним у формі звітності № 5-НКРЕ,

пункту 3.3 розділу III, яким встановлено, що в рядку 03 «Обсяг спожитої електроенергії – за звітний місяць» наводиться обсяг спожитої електричної енергії споживачами протягом звітного місяця,

пункту 3.4 розділу III, яким встановлено, що в рядку 04 «Обсяг спожитої електроенергії – з початку року» наводиться обсяг спожитої електричної енергії споживачами за період з початку календарного року до кінця звітного місяця,

пункту 3.5 розділу III, яким встановлено, що в рядку 05 «Вартість спожитої електроенергії – за звітний місяць» наводиться вартість спожитої електричної енергії споживачами протягом звітного місяця з урахуванням ПДВ,

пункту 3.6 розділу III, яким встановлено, що в рядку 06 «Вартість спожитої електроенергії – з початку року» наводиться вартість спожитої електричної енергії споживачами за період з початку календарного року до кінця звітного місяця з урахуванням ПДВ;

Інструкції щодо заповнення форми звітності № 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна), а саме:

пункту 2.7 глави 2 щодо обов’язку ліцензіата забезпечувати достовірність інформації, зазначеної ним у формі звітності № 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна),

пункту 3.5 глави 3, яким встановлено, що в додатку 1 «Інформація про обсяг чистого доходу від діяльності з постачання електричної енергії споживачу та/або трейдерської діяльності» зазначається інформація щодо чистого доходу від діяльності з постачання електричної енергії споживачу та/або трейдерської діяльності за звітний період (графи 1 та 3) та наростаючим підсумком з початку року (графи 2 та 4);

Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, а саме:

пункту 5, яким встановлено, що базою нарахування суми внеску на регулювання є чистий дохід платника внеску на регулювання від провадження діяльності, що регулюється НКРЕКП, за звітний квартал,

пункту 2 Пояснень щодо заповнення форми звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання», що є додатком 2 до Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, у частині забезпечення достовірності інформації, наведеної у звіті;

підпункту 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу щодо обов’язку ліцензіата надавати до НКРЕКП документи (їх копії), інформацію (дані, відомості, звітність), необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП;

підпункту 13 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу щодо обов’язку ліцензіата укладати договори, обов’язкові для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, та виконувати умови таких договорів;

підпункту 27 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу (у редакції, що діяла до 25 лютого 2021 року) щодо обов’язку ліцензіата сплачувати своєчасно та в повному обсязі за електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії, та послуги, що надаються на ринку електричної енергії.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії рішення про накладення штрафу (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»).

2. Відповідно до пункту 1 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», у межах здійснення заходів державного регулювання, зобов’язати ТОВ «ЕРУ ТРЕЙДІНГ» забезпечити у строк до 01 січня 2022 року проведення повних розрахунків з НЕК «УКРЕНЕРГО» за послуги з передачі  електричної енергії, про що у строк до 20 січня 2022 року поінформувати НКРЕКП та Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів.

 

Голова НКРЕКП                 В.Тарасюк

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux