Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 13.07.2021
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 13.07.2021
Постанова
від 07 липня 2021 р. № 1100
Київ
Про накладення штрафу на ТОВ "ЕНЕРА СУМИ" за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу та здійснення заходів державного регулювання

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

07.07.2021                    № 1100

 

Про накладення штрафу на ТОВ «ЕНЕРА СУМИ» за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу та здійснення заходів державного регулювання

 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 07 липня 2021 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової перевірки від 23 червня 2021 року № 311, проведеної відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2021 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 18 листопада 2020 року № 2134, постанови НКРЕКП від 10 березня 2021 року № 389 «Про проведення планових перевірок суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у II кварталі 2021 року» та на підставі посвідчення на проведення планової перевірки від 25 травня 2021 року № 334, установлено, що ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРА СУМИ» (код ЄДРПОУ 41884537) не дотримано вимоги нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджені постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1469 (далі – Ліцензійні умови з постачання електричної енергії споживачу), а саме:

Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312  (у редакції, що діяла о 20 травня 2021 року) (далі – Правила роздрібного ринку електричної енергії), а саме:

пункту 1.2.5 глави 1.2 розділу I, яким, зокрема, встановлено обов’язок  електропостачальника укладати договір з оператором системи про надання послуг з розподілу/передачі електричної енергії, зміст якого визначається оператором системи на основі Типового договору електропостачальника про надання послуг з розподілу/передачі електричної енергії, який є додатком 4 до цих Правил та укладається з кожним електропостачальником, який звертається до оператора системи,

пункту 3.1.5 глави 3.1 розділу ІІІ, яким встановлено, що електропостачальник розміщує у відкритому доступі форму відповідного договору, який пропонується споживачам для укладення. До договору про постачання електричної енергії споживачу або договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг відповідний електропостачальник має розробити з урахуванням вимог законодавства публічні комерційні пропозиції та розмістити їх на власному офіційному веб-сайті, про що повідомити Регулятора,

підпункту 4 пункту 3.2.7 глави 3.2 розділу ІІІ, відповідно до якого публічна комерційна пропозиція (комерційні пропозиції) електропостачальника повинна мати унікальну назву в межах одного електропостачальника та має містити таку інформацію, як, зокрема, термін (строк) виставлення рахунку за спожиту електричну енергію та термін (строк) його оплати,

пункту 4.10 розділу IV, відповідно до якого у разі постачання електричної енергії постачальником універсальної послуги або «останньої надії» споживач за взаємною згодою сторін (електропостачальника електричної енергії та споживача) може здійснювати оплату спожитої електричної енергії у формі попередньої оплати,

пункту 9.6.2 глави 9.6 розділу IХ у частині обов’язку електропостачальника додатково до рахунку за електричну енергію щорічно, до 20 лютого року, наступного за звітним, надавати споживачу інформацію щодо, зокрема:

посилання на доступні джерела інформації (вебсторінки тощо) про вплив на довкілля, спричинений виробництвом електричної енергії усіма джерелами енергії, купленої споживачем (та/або виробленої на власних електроустановках) за попередній рік,

права споживача на зміну електропостачальника та процедуру цієї зміни,

порядку зняття показів засобів вимірювання та оплати спожитої електричної енергії,

можливості отримання інформації альтернативним способом з урахуванням особливих потреб споживача;

підпункт 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу щодо обов’язку ліцензіата надавати до НКРЕКП документи (їх копії), інформацію (дані, відомості, звітність), необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП;

підпункт 27 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу (у редакції, що діяла до 25 лютого 2021 року) щодо обов’язку ліцензіата сплачувати своєчасно та в повному обсязі за електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії, та послуги, що надаються на ринку електричної енергії;

підпункт 5 пункту 2.3 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу щодо обов’язку ліцензіата застосовувати ціну (тариф) на послуги постачальника універсальних послуг, встановлену, зокрема, постановою НКРЕКП від 10 грудня 2019 року № 2718 «Про встановлення тарифу на послуги постачальника універсальних послуг ТОВ «ЕНЕРА СУМИ».

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Відповідно до пунктів 11 та 12 частини першої статті 17, статей 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» накласти штраф у розмірі 85 000 (вісімдесят п’ять тисяч) гривень на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРА СУМИ» (код ЄДРПОУ 41884537) за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, а саме:

Правил роздрібного ринку електричної енергії, а саме:

підпункту 4 пункту 3.2.7 глави 3.2 розділу ІІІ, відповідно до якого публічна комерційна пропозиція (комерційні пропозиції) електропостачальника повинна мати унікальну назву в межах одного електропостачальника та має містити таку інформацію, як, зокрема, термін (строк) виставлення рахунку за спожиту електричну енергію та термін (строк) його оплати,

пункту 9.6.2 глави 9.6 розділу IХ у частині обов’язку електропостачальника додатково до рахунку за електричну енергію щорічно, до 20 лютого року, наступного за звітним, надавати споживачу інформацію щодо, зокрема:

посилання на доступні джерела інформації (вебсторінки тощо) про вплив на довкілля, спричинений виробництвом електричної енергії усіма джерелами енергії, купленої споживачем (та/або виробленої на власних електроустановках) за попередній рік,

права споживача на зміну електропостачальника та процедуру цієї зміни,

порядку зняття показів засобів вимірювання та оплати спожитої електричної енергії,

можливості отримання інформації альтернативним способом з урахуванням особливих потреб споживача;

підпункту 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу щодо обов’язку ліцензіата надавати до НКРЕКП документи (їх копії), інформацію (дані, відомості, звітність), необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП;

підпункту 5 пункту 2.3 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу щодо обов’язку ліцензіата застосовувати ціну (тариф) на послуги постачальника універсальних послуг, встановлену, зокрема, постановою НКРЕКП від 10 грудня 2019 року № 2718 «Про встановлення тарифу на послуги постачальника універсальних послуг ТОВ «ЕНЕРА СУМИ».

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії рішення про накладення штрафу (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»).

2. Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики, у межах здійснення заходів державного регулювання, відповідно до пунктів 1, 13 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» підготувати та винести на засідання НКРЕКП, що буде проводитися у формі відкритого слухання, проєкт рішення щодо встановлення (перегляду) тарифу на послуги постачальника універсальних послуг ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРА СУМИ» шляхом його зміни в бік збільшення на суму недоотриманого у 2020 році доходу від здійснення ліцензованої діяльності з постачання електричної енергії споживачу в розмірі 2 718,60 тис. грн (без ПДВ).

 

Голова НКРЕКП                                              В.Тарасюк

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux