Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 23.11.2020
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 23.11.2020
Постанова
від 18 листопада 2020 р. № 2126
Київ
Про накладення штрафу на ТОВ "ЕНЕРА СУМИ" за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу та здійснення заходів державного регулювання

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

18.11.2020                    № 2126

 

Про накладення штрафу на ТОВ «ЕНЕРА СУМИ» за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу та здійснення заходів державного регулювання

 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 18 листопада 2020 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта позапланової виїзної перевірки від 30 жовтня 2020 року № 428, проведеної відповідно до постанов НКРЕКП від 02 вересня 2020 року № 1635 «Про проведення позапланової виїзної перевірки ТОВ «ЕНЕРА СУМИ» та від 13 жовтня 2020 року № 1891 «Про збільшення строку проведення позапланової виїзної перевірки ТОВ «ЕНЕРА СУМИ», на підставі посвідчення на перевірку від 09 вересня 2020 року № 431, установлено, що ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРА СУМИ» (код ЄДРПОУ 41884537) не дотримано вимоги нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджені постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1469 (далі – Ліцензійні умови з постачання електричної енергії споживачу), а саме:

підпункт 2 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу щодо обов’язку ліцензіата повідомляти НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін;

підпункт 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу щодо обов’язку ліцензіата надавати до НКРЕКП документи (їх копії), інформацію (дані, відомості, звітність), необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП;

підпункт 44 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу щодо обов’язку ліцензіата забезпечити функціонування центрів обслуговування споживачів та кол-центру згідно з вимогами, встановленими нормативно-правовими актами НКРЕКП, а саме пунктами 3.1 та 3.2 Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, затвердженого постановою НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 375 (у редакції, що діяла з 20 квітня 2019 року) (далі – Порядок забезпечення стандартів якості), відповідно до яких електропостачальник забезпечує дотримання загальних та гарантованих стандартів якості надання послуг, зокрема рівня сервісу кол-центру протягом 30 секунд (відсоток дзвінків, зʼєднаних з оператором кол-центру протягом 30 секунд) у звітному році – не менше 75 %;

підпункт 5 пункту 2.3 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу щодо застосування ціни (тарифу) на послуги постачальника універсальних послуг, визначеної за результатами конкурсу або встановленої у випадках, передбачених Законом України «Про ринок електричної енергії», НКРЕКП згідно із затвердженою НКРЕКП методикою, зокрема постановою НКРЕКП від 11 грудня 2018 року № 1880 «Про встановлення тарифу на послуги постачальника універсальних послуг ТОВ «ЕНЕРА СУМИ»;

підпункт 15 пункту 5.2.2 Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312 (далі – ПРРЕЕ) (у редакції, що діяла з 28 грудня 2018 року), у частині зобовʼязання постачальника електричної енергії забезпечити на своєму офіційному вебсайті можливість створення особистого кабінету споживача;

пункт 9.6.2 ПРРЕЕ (у редакції, що діяла з 27 липня 2019 року) щодо обов’язку електропостачальника щорічно, до 20 лютого року, наступного за звітним, додатково до рахунку за електричну енергію надавати споживачу інформацію, зокрема, щодо права споживача на зміну електропостачальника та процедури цієї зміни і щодо можливості отримання інформації альтернативним способом з урахуванням особливих потреб споживача;

пункт 3.2 Положення про Інформаційно-консультаційний центр по роботі із споживачами електричної енергії, затвердженого постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 12 березня 2009 року № 299 (далі – Положення про ІКЦ), відповідно до якого чисельність спеціалістів ІКЦ встановлюється з розрахунку 100000 споживачів на одного спеціаліста, включаючи начальника ІКЦ та його заступника;

пункт 6.1.3 Положення про ІКЦ, відповідно до якого ліцензіат здійснює забезпечення ІКЦ, зокрема, телефонним звʼязком з використанням комп’ютерного архіватора розмов.

Відповідно до статей 17, 19, 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Відповідно до пунктів 11 та 12 частини першої статті 17, статтей 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» накласти штраф у розмірі 85 000 (вісімдесят пʼять тисяч) гривень на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРА СУМИ» (код ЄДРПОУ 41884537) за порушення:

підпункту 2 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу щодо обов’язку ліцензіата повідомляти НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін;

підпункту 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу щодо обов’язку ліцензіата надавати до НКРЕКП документи (їх копії), інформацію (дані, відомості, звітність), необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП;

підпункту 44 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу щодо обов’язку ліцензіата забезпечити функціонування центрів обслуговування споживачів та кол-центру згідно з вимогами, встановленими нормативно-правовими актами НКРЕКП, а саме пунктами 3.1 та 3.2 Порядку забезпечення стандартів якості, відповідно до яких електропостачальник забезпечує дотримання загальних та гарантованих стандартів якості надання послуг, зокрема рівня сервісу кол-центру протягом 30 секунд (відсоток дзвінків, з'єднаних з оператором кол-центру протягом 30 секунд) у звітному році – не менше 75 %;

підпункту 5 пункту 2.3 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу щодо застосування ціни (тарифу) на послуги постачальника універсальних послуг, визначеної за результатами конкурсу або встановленої у випадках, передбачених Законом України «Про ринок електричної енергії», НКРЕКП згідно із затвердженою НКРЕКП методикою, зокрема постановою НКРЕКП від 11 грудня 2018 року № 1880 «Про встановлення тарифу на послуги постачальника універсальних послуг ТОВ «ЕНЕРА СУМИ»;

пункту 9.6.2 ПРРЕЕ (у редакції, що діяла з 27 липня 2019 року) щодо обов’язку електропостачальника щорічно, до 20 лютого року, наступного за звітним, додатково до рахунку за електричну енергію надавати споживачу інформацію, зокрема, щодо права споживача на зміну електропостачальника та процедури цієї зміни і щодо можливості отримання інформації альтернативним способом з урахуванням особливих потреб споживача;

пункту 6.1.3 Положення про ІКЦ, відповідно до якого ліцензіат здійснює забезпечення ІКЦ, зокрема, телефонним зв’язком з використанням комп’ютерного архіватора розмов.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії рішення про накладення штрафу (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»).

2. Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики, у межах здійснення заходів державного регулювання, відповідно до пунктів 1, 13 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» підготувати та винести на засідання НКРЕКП, що буде проводитися у формі відкритого слухання, проєкт рішення щодо встановлення (перегляду) тарифу на послуги постачальника універсальних послуг ТОВ «ЕНЕРА СУМИ» шляхом його зміни в бік збільшення на суму недоотриманого доходу від здійснення ліцензованої діяльності з постачання електричної енергії споживачу в розмірі 22 426,52 тис. грн (без ПДВ).

3. Відповідно до пункту 1 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», у межах здійснення заходів державного регулювання, зобов’язати ТОВ «ЕНЕРА СУМИ» у термін до 15 січня 2021 року забезпечити виконання пункту 6.1.3 Положення про Інформаційно-консультаційний центр по роботі із споживачами електричної енергії, затвердженого постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 12 березня 2009 року № 299, у частині забезпечення ІКЦ телефонним зв’язком з використанням комп’ютерного архіватора розмов, про що у термін до 20 січня 2021 року поінформувати НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у Сумській області з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів.

 

Голова НКРЕКП                                              В.Тарасюк

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux