Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 25.11.2020
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 25.11.2020
Постанова
від 18 листопада 2020 р. № 2125
Київ
Про накладення штрафу на ТОВ «ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ» за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу та здійснення заходів державного регулювання

 НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
18.11.2020        № 2125


Про накладення штрафу на ТОВ «ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ» за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії,  порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу та здійснення заходів державного регулювання

 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 18 листопада 2020 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта позапланової виїзної перевірки від 21 жовтня 2020 року № 415, проведеної відповідно до постанов НКРЕКП від 02 вересня 2020 року № 1634 «Про проведення позапланової виїзної перевірки ТОВ «ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ» та від  30 вересня 2020 року № 1826 «Про збільшення строку проведення позапланової виїзної перевірки ТОВ «ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ», на підставі посвідчення на проведення позапланової виїзної перевірки від 09 вересня 2020 року № 432, установлено, що ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ» (код ЄДРПОУ 41823846)  не дотримано вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджені постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1469 (далі – Ліцензійні умови з постачання електричної енергії споживачу), а саме:

підпункт 5 пункту 2.3 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу щодо обов’язку ліцензіата застосовувати ціну (тариф) на послуги постачальника універсальних послуг, встановлену постановою НКРЕКП від 11 грудня 2018 року № 1887 «Про встановлення тарифу на послуги постачальника універсальних послуг ТОВ «ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ»;

підпункт 6 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу щодо обв’язку ліцензіата сплачувати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внески на регулювання, що визначаються рішенням НКРЕКП;

підпункт 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу щодо обов’язку ліцензіата надавати до НКРЕКП документи (їх копії), інформацію (дані, відомості, звітність), необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП;

частину восьму статті 56 Закону України «Про ринок електричної енергії» щодо обов’язку електропостачальника до укладення договору постачання електричної енергії споживачу надати споживачу інформацію про істотні умови договору та про наявний вибір порядку та форм виставлення рахунка і здійснення розрахунків;

частину десяту статті 56 Закону України «Про ринок електричної енергії», якою визначено, зокрема, що договір постачання електричної не може містити положення, що накладають додаткові фінансові зобов’язання на споживача, який здійснює зазначене право;

пункти 3.1 та 3.2 Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, затвердженого постановою НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 375, якими визначено, що електропостачальник забезпечує дотримання, у тому числі загальних стандартів якості надання послуг, а саме рівня сервісу кол-центру протягом 30 секунд (відсоток дзвінків, з’єднаних з оператором кол-центру протягом 30 секунд) у звітному році – не менше 75 %;

пункт 3.6 Положення про Інформаційно-консультаційний центр по роботі із споживачами електричної енергії, затвердженого постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 12 березня 2009 року № 299, яким встановлено, що на посаду спеціаліста ІКЦ призначається особа, яка має вищу спеціальну освіту та досвід роботи в енергетичній галузі не менше трьох років;

пункт 5.1 Типового договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг, що є додатком 6 до Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року  № 312, яким встановлено, зокрема, що Споживач розраховується з Постачальником за спожиту електричну енергію за цінами (тарифами), що визначаються відповідно до методики (порядку), затвердженої Регулятором, згідно з обраною Споживачем комерційною пропозицією, яка є додатком 3 до цього Договору;

пункт 5.16 Типового договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг, що є додатком 6 до Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року  № 312, яким встановлено, зокрема, що комерційна пропозиція, яка є додатком 3 до цього Договору, має містити наступну інформацію, зокрема спосіб оплати (необхідно обрати лише один з варіантів: попередня оплата, по факту, плановий платіж);

Правила роздрібного ринку електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312, а саме:

пункт 3.1.5 глави 3.1 розділу ІІІ, яким передбачено, зокрема, що до договору про постачання електричної енергії споживачу або договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг відповідний електропостачальник має розробити з урахуванням вимог законодавства публічні комерційні пропозиції та розмістити їх на своїх офіційних веб-сайтах та на сайті Регулятора,

пункт 3.2.1 глави 3.2 розділу ІІІ, яким передбачено, зокрема, що електропостачальники, які постачають електричну енергію споживачам на роздрібному ринку, мають самостійно розробити форму відповідного договору на основі примірного чи типового договору, який є додатком до цих Правил,

пункт 3.2.8 глави 3.2 розділу ІІІ, яким передбачено, що публічні комерційні пропозиції електропостачальника мають бути розділені за їх умовами (одна комерційна пропозиція має містити лише один з варіантів), зокрема за способом визначення ціни на електричну енергію (із застосуванням ціни, не диференційованої за періодами часу, або цін, диференційованих за періодами часу (годинами) доби, або погодинних цін тощо), оплати електричної енергії (планові платежі або попередня оплата, або оплата за фактично відпущену електричну енергію). Умови комерційної пропозиції мають бути однозначними, без можливості подвійного тлумачення, 

підпункти 4 та 11 пункту 3.2.7 глави 3.2 розділу ІІІ, якими передбачено, що публічна комерційна пропозиція (комерційні пропозиції) електропостачальника повинна мати унікальну назву в межах одного електропостачальника та має містити інформацію, зокрема про термін (строк) виставлення рахунку за спожиту електричну енергію та термін (строк) його оплати та про можливість постачання захищеним споживачам,

підпункт 1 пункту 3.2.8 глави 3.2 розділу ІІІ, яким передбачено, що публічні комерційні пропозиції електропостачальника мають бути розділені за їх умовами (одна комерційна пропозиція має містити лише один з варіантів), зокрема за способом, 

пункт 4.10 розділу IV, яким встановлено, що побутові споживачі та суб’єкти господарювання, предметом діяльності яких є надання житлово-комунальних послуг населенню, у межах наданих населенню послуг, установи та організації, які утримуються за рахунок коштів (внесків) населення, здійснюють повну оплату вартості обсягу спожитої електричної енергії, як правило, один раз за фактичними показами засобів комерційного обліку електричної енергії на початку періоду, наступного за розрахунковим, відповідно до договору про постачання електричної енергії споживачу,

пункт 4.13 розділу IV, яким передбачено, що для здійснення розрахунків за фактично спожиту електричну енергію електропостачальник має сформувати та виставити споживачу платіжний документ у паперовій або електронній формі (у випадку згоди споживача на отримання електронного платіжного документа), на підставі даних комерційного обліку, отриманих у порядку, передбаченому Кодексом комерційного обліку,

пункт 4.15 розділу IV, яким встановлено, що у разі проведення споживачем оплати за електричну енергію за платіжним документом, оформленим споживачем, електропостачальник має навести приклад його заповнення, який розміщується у куточку споживача в пунктах прийому платежів фінансових установ, з якими укладено договір про розрахунково-касове обслуговування, у структурних підрозділах електропостачальника, в інформаційно-консультаційному центрі та на офіційному веб-сайті електропостачальника,

пункт 4.19 розділу IV, яким передбачено, зокрема, що розрахунки споживача за електричну енергію здійснюються за розрахунковий період, який, як правило, становить календарний місяць відповідно до умов договору (обраної споживачем комерційної пропозиції),

підпункт 15 пункту 5.2.2 глави 5.2 розділу V щодо обов’язку електропостачальника забезпечити на своєму офіційному веб-сайті можливість створення особистого кабінету споживача,

підпункт 2 пункту 7.5 розділу VII яким встановлено, зокрема, що датою отримання таких попереджень буде вважатися дата їх особистого вручення, що підтверджується підписом одержувача та/або реєстрацією вхідної кореспонденції, або третій календарний день від дати отримання поштовим відділенням зв'язку, в якому обслуговується одержувач (у разі направлення поштою рекомендованим листом),

пункт 9.2.1 глави 9.2 розділу IX у частині обов’язку електропостачальника постійно розміщувати на власному офіційному веб-сайті інформацію щодо посилання на доступні джерела інформації (веб-сторінки тощо) про вплив на довкілля, спричинений виробництвом електричної енергії всіма джерелами енергії, купленої ним (та/або виробленої на власних електроустановках) за попередній рік (щорічно до 20 січня року, наступного за звітним),

пункт 9.6.1 глави 9.6 розділу IX щодо обов’язку електропостачальника у рахунках за електричну енергію та на власному веб-сайті в особистому кабінеті споживача зазначити інформацію, зокрема про діючі ціни (тарифи), за якими здійснюється розрахунок, із окремим зазначенням елементів таких цін (тарифів) у розрізі ціни на електричну енергію (як товару), тарифу на передачу електричної енергії, тарифу на розподіл електричної енергії, ціни (тарифу) на послуги з електропостачання, податків та їх розміру, складової диспетчеризації, вартості послуги комерційного обліку, інших складових (за наявності); строк, протягом якого споживач має попередньо проінформувати свого електропостачальника про бажання перейти до іншого електропостачальника; номер договору, строк його дії та можливість пролонгації; строк, протягом якого споживач має право змінити електропостачальника без штрафних санкцій,

пункт 9.6.2 глави 9.2 розділу IX, яким передбачено, зокрема, що додатково до рахунку за електричну енергію електропостачальник щорічно, до 20 лютого року, наступного за звітним, надає споживачу інформацію щодо права споживача на зміну електропостачальника та процедуру цієї зміни, можливості отримання інформації альтернативним способом з урахуванням особливих потреб споживача.

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»  Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Відповідно до пунктів 11, 12 частини першої статті 17, статті 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» накласти штраф у розмірі 85 000 (вісімдесят п’ять тисяч) гривень на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ» (код ЄДРПОУ 41823846) за порушення:

підпункту 5 пункту 2.3 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу щодо обов’язку ліцензіата застосовувати ціну (тариф) на послуги постачальника універсальних послуг, встановлену постановою НКРЕКП від 11 грудня 2018 року № 1887 «Про встановлення тарифу на послуги постачальника універсальних послуг ТОВ «ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ»;

підпункту 6 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу щодо обв’язку ліцензіата сплачувати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внески на регулювання, що визначаються рішенням НКРЕКП;

підпункту 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу щодо обов’язку ліцензіата надавати до НКРЕКП документи (їх копії), інформацію (дані, відомості, звітність), необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП;

частини восьмої статті 56 Закону України «Про ринок електричної енергії» щодо обов’язку електропостачальника до укладення договору постачання електричної енергії споживачу надати споживачу інформацію про істотні умови договору та про наявний вибір порядку та форм виставлення рахунка і здійснення розрахунків;

частини десятої статті 56 Закону України «Про ринок електричної енергії» яким визначено, зокрема, що договір постачання електричної не може містити положення, що накладають додаткові фінансові зобов’язання на споживача, який здійснює зазначене право;

пунктів 3.1 та 3.2 Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, затвердженого постановою НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 375, якими визначено, що електропостачальник забезпечує дотримання, у тому числі загальних стандартів якості надання послуг, а саме рівня сервісу кол-центру протягом 30 секунд (відсоток дзвінків, з’єднаних з оператором кол-центру протягом 30 секунд) у звітному році – не менше 75 %;

пункту 3.6 Положення про Інформаційно-консультаційний центр по роботі із споживачами електричної енергії, затвердженого постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 12 березня 2009 року № 299, яким встановлено, що на посаду спеціаліста ІКЦ призначається особа, яка має вищу спеціальну освіту та досвід роботи в енергетичній галузі не менше трьох років;

пункту 5.1 Типового договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг, що є додатком 6 правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року  № 312, яким встановлено, зокрема, що Споживач розраховується з Постачальником за спожиту електричну енергію за цінами (тарифами), що визначаються відповідно до методики (порядку), затвердженої Регулятором, згідно з обраною Споживачем комерційною пропозицією, яка є додатком 3 до цього Договору;

пункту 5.16 Типового договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг, що є додатком 6 правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року  № 312, яким встановлено, зокрема, що комерційна пропозиція, яка є додатком 3 до цього Договору, має містити наступну інформацію, зокрема спосіб оплати (необхідно обрати лише один з варіантів: попередня оплата, по факту, плановий платіж);

Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312, а саме:

пункту 3.1.5 глави 3.1 розділу ІІІ, яким передбачено, зокрема, що до договору про постачання електричної енергії споживачу або договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг відповідний електропостачальник має розробити з урахуванням вимог законодавства публічні комерційні пропозиції та розмістити їх на своїх офіційних веб-сайтах та на сайті Регулятора,

пункту 3.2.1 глави 3.2 розділу ІІІ, яким передбачено, зокрема, що електропостачальники, які постачають електричну енергію споживачам на роздрібному ринку, мають самостійно розробити форму відповідного договору на основі примірного чи типового договору, який є додатком до цих Правил,

підпунктів 4 та 11 пункту 3.2.7 глави 3.2 розділу ІІІ, якими передбачено, що публічна комерційна пропозиція (комерційні пропозиції) електропостачальника повинна мати унікальну назву в межах одного електропостачальника та має містити інформацію, зокрема про термін (строк) виставлення рахунка за спожиту електричну енергію та термін (строк) його оплати та про можливість постачання захищеним споживачам,

пункту 3.2.8 глави 3.2 розділу ІІІ, яким передбачено, що публічні комерційні пропозиції електропостачальника мають бути розділені за їх умовами (одна комерційна пропозиція має містити лише один з варіантів), зокрема за способом визначення ціни на електричну енергію (із застосуванням ціни, не диференційованої за періодами часу, або цін, диференційованих за періодами часу (годинами) доби, або погодинних цін тощо), оплати електричної енергії (планові платежі або попередня оплата, або оплата за фактично відпущену електричну енергію). Умови комерційної пропозиції мають бути однозначними, без можливості подвійного тлумачення,

пункту 4.10 розділу IV, яким встановлено, що побутові споживачі та суб’єкти господарювання, предметом діяльності яких є надання житлово-комунальних послуг населенню, у межах наданих населенню послуг, установи та організації, які утримуються за рахунок коштів (внесків) населення, здійснюють повну оплату вартості обсягу спожитої електричної енергії, як правило, один раз за фактичними показами засобів комерційного обліку електричної енергії на початку періоду, наступного за розрахунковим, відповідно до договору про постачання електричної енергії споживачу,

пункту 4.13 розділу IV, яким передбачено, що для здійснення розрахунків за фактично спожиту електричну енергію електропостачальник має сформувати та виставити споживачу платіжний документ у паперовій або електронній формі (у випадку згоди споживача на отримання електронного платіжного документа), на підставі даних комерційного обліку, отриманих у порядку, передбаченому Кодексом комерційного обліку,

пункту 4.15 розділу IV, яким встановлено, що у разі проведення споживачем оплати за електричну енергію за платіжним документом, оформленим споживачем, електропостачальник має навести приклад його заповнення, який розміщується у куточку споживача в пунктах прийому платежів фінансових установ, з якими укладено договір про розрахунково-касове обслуговування, у структурних підрозділах електропостачальника, в інформаційно-консультаційному центрі та на офіційному веб-сайті електропостачальника,

пункту 4.19 розділу IV, яким передбачено, зокрема, що розрахунки споживача за електричну енергію здійснюються за розрахунковий період, який, як правило, становить календарний місяць відповідно до умов договору (обраної споживачем комерційної пропозиції),

підпункту 15 пункту 5.2.2 глави 5.2 розділу V щодо обов’язку електропостачальника забезпечити на своєму офіційному веб-сайті можливість створення особистого кабінету споживача,

підпункту 2 пункту 7.5 розділу VII яким встановлено, зокрема, що датою отримання таких попереджень буде вважатися дата їх особистого вручення, що підтверджується підписом одержувача та/або реєстрацією вхідної кореспонденції, або третій календарний день від дати отримання поштовим відділенням зв'язку, в якому обслуговується одержувач (у разі направлення поштою рекомендованим листом),

пункту 9.2.1 глави 9.2 розділу IX у частині обов’язку електропостачальника постійно розміщувати на власному офіційному веб-сайті інформацію щодо посилання на доступні джерела інформації (веб-сторінки тощо) про вплив на довкілля, спричинений виробництвом електричної енергії всіма джерелами енергії, купленої ним (та/або виробленої на власних електроустановках) за попередній рік (щорічно до 20 січня року, наступного за звітним),

пункту 9.6.1 глави 9.6 розділу IX щодо обов’язку електропостачальника у рахунках за електричну енергію та на власному веб-сайті в особистому кабінеті споживача зазначити інформацію, зокрема про діючі ціни (тарифи), за якими здійснюється розрахунок, із окремим зазначенням елементів таких цін (тарифів) у розрізі ціни на електричну енергію (як товару), тарифу на передачу електричної енергії, тарифу на розподіл електричної енергії, ціни (тарифу) на послуги з електропостачання, податків та їх розміру, складової диспетчеризації, вартості послуги комерційного обліку, інших складових (за наявності); строк, протягом якого споживач має попередньо проінформувати свого електропостачальника про бажання перейти до іншого електропостачальника; номер договору, строк його дії та можливість пролонгації; строк, протягом якого споживач має право змінити електропостачальника без штрафних санкцій,

пункту 9.6.2 глави 9.2 розділу IX, яким передбачено, зокрема, що додатково до рахунку за електричну енергію електропостачальник щорічно, до 20 лютого року, наступного за звітним, надає споживачу інформацію щодо права споживача на зміну електропостачальника та процедуру цієї зміни, можливості отримання інформації альтернативним способом з урахуванням особливих потреб споживача.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії рішення про накладення штрафу (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»).

2. Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики, у межах здійснення заходів державного регулювання, відповідно до пунктів 1, 13 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» підготувати та винести на засідання НКРЕКП, що буде проводитися у формі відкритого слухання, проєкт рішення щодо встановлення (перегляду) тарифу на послуги постачальника універсальних послуг ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ» шляхом його зміни в бік збільшення на суму недоотриманого доходу від здійснення ліцензованої діяльності з постачання електричної енергії споживачу в розмірі 28 644,57 тис. грн (без ПДВ).

3. Відповідно до пункту 1 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», у межах здійснення заходів державного регулювання, зобов’язати ТОВ «ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ»:

1) у строк до 01 січня 2021 року забезпечити розміщення на власному вебсайті в особистому кабінеті споживача інформації про:

діючі ціни (тарифи), за якими здійснюється розрахунок, із окремим зазначенням елементів таких цін (тарифів) у розрізі ціни на електричну енергію (як товару), тарифу на передачу електричної енергії, тарифу на розподіл електричної енергії, ціни (тарифу) на послуги з електропостачання, податків та їх розміру, складової диспетчеризації, вартості послуги комерційного обліку, інших складових (за наявності),

строк, протягом якого споживач має попередньо проінформувати свого електропостачальника про бажання перейти до іншого електропостачальника,

номер договору, строк його дії та можливість пролонгації,

строк, протягом якого споживач має право змінити електропостачальника без штрафних санкцій,

про що у строк до 15 січня 2021 року поінформувати НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у Чернігівській області з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів;

2) у строк до 01 січня 2021 року забезпечити внесення змін до публічних  комерційних  пропозицій, зазначивши інформацію про термін (строк) виставлення рахунка за спожиту електричну енергію, термін (строк) оплати рахунка за спожиту електричну енергію, про можливість постачання захищеним споживачам, про що у строк до 15 січня 2021 року поінформувати НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у Чернігівській області з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів;

3) у строк до 01 січня 2021 року розробити окремі комерційній пропозиції для побутових споживачів з урахуванням можливості  визначення ціни на електричну енергію (із застосуванням ціни, не диференційованої за періодами часу, або цін, диференційованих за періодами часу (годинами) доби, або погодинних цін тощо), про що у строк до 15 січня 2021 року поінформувати НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у Чернігівській області з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів;

4) у строк до 01 січня 2021 року привести у відповідність до Примірного договору про постачання електричної енергії споживачу, який є додатком 5 до Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312, форму Договору постачання електричної енергії споживачу, про що у строк до 15 січня 2021 року поінформувати НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у Чернігівській області з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів;

5) у строк до 01 січня 2021 року повернути 815 побутовим споживачам, яким було припинено постачання електричної енергії за ініціативою ТОВ «ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ» без належного попередження, сплачені кошти за відновлення електропостачання на загальну суму 293 003,7 грн, про що у строк до 15 січня 2021 року поінформувати НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у Чернігівській області з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів;

6) у строк до 01 березня 2021 року забезпечити можливість створення на офіційному вебсайті особистого кабінету споживача для юридичних осіб, про що у строк до 15 березня 2021 року поінформувати НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у Чернігівській області з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів.

 

Голова НКРЕКП               В.Тарасюк

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux