Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 02.03.2021
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 02.03.2021
Постанова
від 24 лютого 2021 р. № 319
Київ
Про накладення штрафу на ТОВ «ЧУДНІВСЬКА ГЕС» за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії, та здійснення заходів державного регулювання

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

24.02.2021         № 319 

 

Про накладення штрафу на ТОВ «ЧУДНІВСЬКА ГЕС» за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії, та здійснення заходів державного регулювання

 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 24 лютого 2021 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової перевірки від 29 січня 2021 року № 34, проведеної відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2021 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 18 листопада 2020 року № 2134, постанови НКРЕКП від 16 грудня 2020 року № 2448 «Про проведення планових перевірок суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у I кварталі 2021 року та визнання такою, що втратила чинність, постанови НКРЕКП від 30 вересня 2020 року № 1815» та на підставі посвідчення на перевірку від 12 січня 2021 року № 17, установлено, що ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧУДНІВСЬКА ГЕС» (код ЄДРПОУ 36857737) не дотримано вимоги нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушено Умови та Правила здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії, затверджені постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 08 лютого 1996 року № 3 (далі – Умови та Правила з виробництва електричної енергії), Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 22 березня 2017 року № 309 (далі – Ліцензійні умови № 309), та Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1467 (далі – Ліцензійні умови з виробництва електричної енергії), а саме:

пункту 3 постанови НКРЕ від 20 лютого 2002 року № 159 «Про надання фінансової звітності ліцензіатами НКРЕ», яким встановлено, що квартальна фінансова звітність подається до НКРЕ не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, а річна – не пізніше 20 лютого наступного за звітним року на паперовому носії;

пункту 1 постанови НКРЕКП  від 11 травня 2017 року № 624 «Про надання суб’єктами господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг копій фінансової звітності до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», яким, зокрема, встановлено, що суб'єкти малого підприємництва надають копії скороченої за показниками річної фінансової звітності: форма № 1-м «Баланс», форма № 2-м «Звіт про фінансові результати»;

Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифів (цін) за видами діяльності», затвердженої постановою НКРЕКП від 28 лютого 2019 року № 282 (далі – Інструкція щодо заповнення форми звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна)), а саме:

пункту 2.2 глави 2, яким встановлено, що форма звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) складається станом на останнє число звітного періоду наростаючим підсумком з початку звітного року і подається до НКРЕКП та її територіального органу у відповідному регіоні за місцезнаходженням ліцензіата за I квартал, I півріччя, 9 місяців не пізніше 30 числа місяця, наступного за звітним періодом, за рік – до 01 березня року, наступного за звітним, крім додатка 3 «Інформація про обсяг чистого доходу від діяльності з виробництва електричної енергії та виробництва теплової енергії (у разі комбінованого виробництва електричної енергії)», який подається до НКРЕКП та її територіального органу у відповідному регіоні за місцезнаходженням ліцензіата окремим листом на паперовому носії та в електронному вигляді за I, II, III квартали до 26 числа місяця, наступного за звітним кварталом, за IV квартал – до 01 лютого року, наступного за звітним періодом,

пункту 2.3 глави 2, яким встановлено, що форма звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) направляється ліцензіатом до НКРЕКП на паперових носіях за адресою: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному вигляді (файл Excel згідно з формою, розробленою НКРЕКП) електронною поштою на адреси: zvit4v@nerc.gov.ua та nerc6eev@nerc.gov.ua, а також на паперових носіях до територіального органу НКРЕКП у відповідному регіоні за місцезнаходженням ліцензіата або через онлайн-сервіс подання звітності НКРЕКП на Єдиному державному порталі адміністративних послуг,

пункту 2.7 глави 2 щодо обов’язку ліцензіата забезпечити достовірність інформації, зазначеної ним у формі звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна),

пункту 3.7 глави 3, яким встановлено, що в додатку 3 «Інформація про обсяг чистого доходу від діяльності з виробництва електричної енергії та виробництва теплової енергії (у разі комбінованого виробництва електричної енергії)» зазначається інформація щодо чистого доходу ліцензіата від діяльності з виробництва електричної та/або теплової енергії;

Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна) «Звіт про використання палива/енергії та стан розрахунків», затвердженої постановою НКРЕКП від 20 грудня 2019 року № 2897 (далі – Інструкція щодо заповнення форми звітності № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна)), а саме:

пункту 2.2 глави 2, яким, зокрема, встановлено, що форма звітності № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна) складається станом на останнє число звітного періоду і подається до НКРЕКП та її територіального органу у відповідному регіоні за місцезнаходженням ліцензіата щомісячно до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом,

пункту 2.3 глави 2, яким встановлено, що форма звітності № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна) та додатки до неї направляються ліцензіатом до НКРЕКП на паперових носіях за адресою: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному вигляді (файл Excel згідно з формою, розробленою НКРЕКП) електронною поштою на адресу: zvit4m@nerc.gov.ua, а також на паперових носіях до територіального органу НКРЕКП у відповідному регіоні за місцезнаходженням ліцензіата або через онлайн-сервіс подання звітності НКРЕКП на Єдиному державному порталі адміністративних послуг,

пункту 2.7 глави 2 щодо обов’язку ліцензіата забезпечити достовірність інформації, зазначеної ним у формі звітності № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна);

пункту 2.1 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 1 В-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ВДЕ) (річна) «Звіт про загальну характеристику виробника електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 29 березня 2019 року № 450 (далі – Інструкція щодо заповнення форми звітності № 1 В-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ВДЕ) (річна)), щодо обов’язку виробника подавати форму звітності № 1 В щороку до 25 лютого року, наступного за звітним періодом;

пункту 2.1 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 2-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (квартальна) «Звіт про купівлю-продаж електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 29 березня 2019 року № 450 (далі – Інструкція щодо заповнення форми звітності № 2-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (квартальна)), щодо обов’язку виробника подавати форму звітності № 2 щокварталу до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом;

пункту 2.1 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 3-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (квартальна) «Звіт про участь на ринку допоміжних послуг та балансуючому ринку», затвердженої постановою НКРЕКП від 29 березня 2019 року № 450 (далі – Інструкція щодо заповнення форми звітності № 3-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (квартальна)), щодо обов’язку виробника подавати форму звітності № 3 щокварталу до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом;

пункту 2.1 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4 В-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ВДЕ) (місячна) «Звіт про місячні обсяги виробництва електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 29 березня 2019 року № 450, щодо обов’язку виробника подавати форму звітності № 4 В щороку до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом;

пункту 7 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 квітня 2017 року № 491 (далі – Порядок № 491), у частині обов’язку сплати суб’єктами господарювання внесків на регулювання  до спеціального фонду державного бюджету протягом перших 30 днів поточного кварталу, наступного за звітним. Платники внеску подають до структурних підрозділів НКРЕКП на територіях звіт про сплату внеску на регулювання не пізніше другого робочого дня після встановленого строку сплати, за формою згідно з додатком 2;

Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 червня 2018 року № 428 (далі – Порядок контролю), а саме:

пункту 3.5 у частині обов’язку ліцензіата надати відповідь на запит комісії з перевірки із відповідними матеріалами у зазначений у запиті термін/строк,

пункту 9.2 в частині обов’язку уповноваженої особи ліцензіата забезпечувати умови для проведення перевірки та надавати всі необхідні документи, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час перевірки, у вигляді, наведеному в запиті комісії з перевірки, відповідно до закону у терміни/строки, що відповідають обсягу запитуваної інформації;

Умови та Правила з виробництва електричної енергії, а саме:

підпункт 3.1.1 пункту 3.1 щодо обов’язку ліцензіата надавати НКРЕКП фінансову звітність, передбачену Мінфіном та Мінстатом України і додаткову звітність, визначену НКРЕКП в установленому порядку,

підпункт 3.6.1 пункту 3.6 щодо обов’язку ліцензіата діяти згідно із законодавством України та нормативно-технічними документами, зокрема:

частиною другою статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» щодо зобов’язання ліцензіата повідомляти органу ліцензування про всі зміни даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, у строк, встановлений ліцензійними умовами, але не пізніше ніж один місяць з дня настання таких змін,

Інструкцією щодо заповнення форми звітності № 1-НКРЕ (місячна) «Звіт про використання палива ліцензіатом з виробництва електричної та теплової енергії», затвердженою постановою НКРЕ від 04 жовтня 2012 року № 1257 (далі – Інструкція щодо заповнення форми звітності № 1-НКРЕ), а саме:

пунктом 2.9, яким встановлено обов’язок ліцензіата забезпечити достовірність інформації, зазначеної ним у формі звітності № 1-НКРЕ,

пунктом 4.1, яким, зокрема, встановлено, що в рядку 17 «Обсяг виробленої енергії» графа 2 заповнюється згідно з показами приладів обліку за період з початку року,

пунктом 4.3, яким, зокрема, встановлено, що в рядку 19 «Корисний відпуск енергії» графа 2 заповнюється згідно з показами приладів обліку за період з початку року;

Ліцензійні  умови № 309, а саме:

підпункт 2 пункту 2.3 щодо обов’язку ліцензіата повідомляти НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, у строк не пізніше ніж один місяць з дня настання таких змін,

підпункт 5 пункту 2.3 щодо обов’язку ліцензіата виконувати рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням, зокрема пунктом 2 постанови НКРЕКП від 22 березня 2017 року № 309 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії» щодо обов’язку ліцензіата привести свою господарську діяльність у відповідність до вимог цієї постанови та подати до НКРЕКП документи і відомості, визначені частиною третьою статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», протягом трьох місяців з дня офіційного опублікування цієї постанови,

підпункт 7 пункту 2.3 щодо обов’язку ліцензіата сплачувати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внески на регулювання, що визначаються рішенням НКРЕКП,

підпункт 9 пункту 2.3 щодо обов’язку ліцензіата надавати НКРЕКП документи, інформацію та звітність, необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП;

Ліцензійні умови з виробництва електричної енергії, а саме:

підпункт 2 пункту 2.2 (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року)  щодо обов’язку ліцензіата повідомляти НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін,

підпункт 9 пункту 2.2 (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) та підпункт 8 пункту 2.2 (у редакції, що діє з 20 жовтня 2020 року) щодо обов’язку ліцензіата надавати до НКРЕКП документи (їх копії), інформацію (дані, відомості, звітність), необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП.

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Відповідно до пунктів 11 та 12 частини першої статті 17, статей 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» накласти штраф у розмірі 153 000 (сто п’ятдесят три тисячі) гривень на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧУДНІВСЬКА ГЕС» (код ЄДРПОУ 36857737) за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії, а саме:

пункту 1 постанови НКРЕКП від 11 травня 2017 року № 624 «Про надання суб’єктами господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг копій фінансової звітності до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», яким, зокрема, встановлено, що суб'єкти малого підприємництва надають копії скороченої за показниками річної фінансової звітності: форма № 1-м «Баланс», форма № 2-м «Звіт про фінансові результати»;

Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна), а саме:

пункту 2.2 глави 2, яким встановлено, що форма звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) складається станом на останнє число звітного періоду наростаючим підсумком з початку звітного року і подається до НКРЕКП та її територіального органу у відповідному регіоні за місцезнаходженням ліцензіата за I квартал, I півріччя, 9 місяців не пізніше 30 числа місяця, наступного за звітним періодом, за рік – до 01 березня року, наступного за звітним, крім додатка 3 «Інформація про обсяг чистого доходу від діяльності з виробництва електричної енергії та виробництва теплової енергії (у разі комбінованого виробництва електричної енергії)», який подається до НКРЕКП та її територіального органу у відповідному регіоні за місцезнаходженням ліцензіата окремим листом на паперовому носії та в електронному вигляді за I, II, III квартали до 26 числа місяця, наступного за звітним кварталом, за IV квартал – до 01 лютого року, наступного за звітним періодом,

пункту 2.3 глави 2, яким встановлено, що форма звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) направляється ліцензіатом до НКРЕКП на паперових носіях за адресою: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному вигляді (файл Excel згідно з формою, розробленою НКРЕКП) електронною поштою на адреси: zvit4v@nerc.gov.ua та nerc6eev@nerc.gov.ua, а також на паперових носіях до територіального органу НКРЕКП у відповідному регіоні за місцезнаходженням ліцензіата або через онлайн-сервіс подання звітності НКРЕКП на Єдиному державному порталі адміністративних послуг,

пункту 2.7 глави 2 щодо обов’язку ліцензіата забезпечити достовірність інформації, зазначеної ним у формі звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна),

пункту 3.7 глави 3, яким встановлено, що в додатку 3 «Інформація про обсяг чистого доходу від діяльності з виробництва електричної енергії та виробництва теплової енергії (у разі комбінованого виробництва електричної енергії)» зазначається інформація щодо чистого доходу ліцензіата від діяльності з виробництва електричної та/або теплової енергії;

Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна), а саме:

пункту 2.2 глави 2, яким, зокрема, встановлено, що форма звітності № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна) складається станом на останнє число звітного періоду і подається до НКРЕКП та її територіального органу у відповідному регіоні за місцезнаходженням ліцензіата щомісячно до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом,

пункту 2.3 глави 2, яким встановлено, що форма звітності № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна) та додатки до неї направляються ліцензіатом до НКРЕКП на паперових носіях за адресою: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному вигляді (файл Excel згідно з формою, розробленою НКРЕКП) електронною поштою на адресу: zvit4m@nerc.gov.ua, а також на паперових носіях до територіального органу НКРЕКП у відповідному регіоні за місцезнаходженням ліцензіата або через онлайн-сервіс подання звітності НКРЕКП на Єдиному державному порталі адміністративних послуг,

пункту 2.7 глави 2 щодо обов’язку ліцензіата забезпечити достовірність інформації, зазначеної ним у формі звітності № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна);

пункту 2.1 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 1 В-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ВДЕ) (річна) щодо обов’язку виробника подавати форму звітності № 1 В щороку до 25 лютого року, наступного за звітним періодом;

пункту 2.1 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 2-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (квартальна) щодо обов’язку виробника подавати форму звітності № 2 щокварталу до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом;

пункту 2.1 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 3-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (квартальна) щодо обов’язку виробника подавати форму звітності № 3 щокварталу до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом;

пункту 7 Порядку № 491 в частині обов’язку сплати суб’єктами господарювання внесків на регулювання  до спеціального фонду державного бюджету протягом перших 30 днів поточного кварталу, наступного за звітним. Платники внеску подають до структурних підрозділів НКРЕКП на територіях звіт про сплату внеску на регулювання не пізніше другого робочого дня після встановленого строку сплати, за формою згідно з додатком 2;

Порядку контролю, а саме:

пункту 3.5 у частині обов’язку ліцензіата надати відповідь на запит комісії з перевірки із відповідними матеріалами у зазначений у запиті термін/строк,

пункту 9.2 в частині обов’язку уповноваженої особи ліцензіата забезпечувати умови для проведення перевірки та надавати всі необхідні документи, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час перевірки, у вигляді, наведеному в запиті комісії з перевірки, відповідно до закону у терміни/строки, що відповідають обсягу запитуваної інформації;

Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії, а саме:

підпункту 2 пункту 2.2 (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) щодо обов’язку ліцензіата повідомляти НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін,

підпункту 9 пункту 2.2 (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) та підпункту 8 пункту 2.2 (у редакції, що діє з 20 жовтня 2020 року) щодо обов’язку ліцензіата надавати до НКРЕКП документи (їх копії), інформацію (дані, відомості, звітність), необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії рішення про накладення штрафу (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»).

2. Відповідно до пункту 1 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», у межах здійснення заходів державного регулювання, зобов’язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧУДНІВСЬКА ГЕС» у строк до 01 квітня 2021 року надати:

1) до НКРЕКП:

інформацію про зміни даних, які були зазначені в документах ТОВ «ЧУДНІВСЬКА ГЕС», що додавалися до заяв про отримання ліцензій;

форми звітності № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна) за грудень 2019 року, червень, серпень, жовтень – грудень 2020 року;

форми звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) за І та ІІІ квартали 2020 року;

копії фінансової звітності за 2014 рік, І та ІІ квартали 2015 року, за 2015 рік та за 2019 рік;

2) до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області:

форми звітності № 1-НКРЕ за квітень, грудень 2016 року та лютий 2019 року;

форми звітності № 6-НКРЕ за І та ІІІ квартали 2016 року;

форми звітності № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна) за грудень 2019 року, квітень – грудень 2020 року;

форми звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) за ІІ та ІІІ квартали 2020 року;

додаток 3 до форми звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) за ІІІ квартал 2019 року, за ІІ та ІІІ квартали 2020 року;

3) до НКРЕКП та Управління НКРЕКП у місті Києві та Київській області уточнені:

форми звітності № 1-НКРЕ за квітень та листопад 2015 року;

форми звітності № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна) за березень, серпень та вересень 2020 року;

додаток 3 до форми звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) за ІІ квартал 2019 року.

 

Голова НКРЕКП               В.Тарасюк

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux