Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 13.10.2021
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 13.10.2021
Постанова
від 13 жовтня 2021 р. № 1760
Київ
Про накладення штрафу на РАЙОННЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СТАРОБІЛЬСЬКВОДА" СТАРОБІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ за порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, здійснення заходів державного регулювання

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

13.10.2021                    № 1760

 

Про накладення штрафу на РАЙОННЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СТАРОБІЛЬСЬКВОДА» СТАРОБІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ за порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, здійснення заходів державного регулювання

 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 13 жовтня 2021 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта позапланової виїзної перевірки від 29 вересня 2021 року № 485, проведеної на підставі постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 28 липня 2021 року № 1215 «Про проведення позапланової виїзної перевірки РАЙОННОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «СТАРОБІЛЬСЬКВОДА» СТАРОБІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ» та від 16 вересня 2021 року № 1545 «Про збільшення строку проведення позапланової виїзної перевірки РАЙОННОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «СТАРОБІЛЬСЬКВОДА» СТАРОБІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ», посвідчення на проведення позапланової виїзної перевірки від 29 липня 2021 року № 454, установлено, що РАЙОННЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СТАРОБІЛЬСЬКВОДА» СТАРОБІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ (код ЄДРПОУ 39816143) порушило Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 10 серпня 2012 року № 279 (далі – Ліцензійні умови № 279), Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 22 березня 2017 року № 307 (далі – Ліцензійні умови № 307), а саме:

пункт 2.1 Ліцензійних умов № 279 щодо дотримання актів законодавства, якими регулюється діяльність у сфері природних монополій і сфері централізованого водопостачання та водовідведення, а саме:

абзаців другого, четвертого та п’ятого частини другої статті 16 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» щодо провадження діяльності на підставі таких документів: дозволу на спеціальне водокористування або дозволу на користування надрами (у разі використання підземних вод); державного акта на право постійного користування або на право власності на землю; технічного проекту на розміщення водопровідних мереж, споруд та устаткування, погодженого і затвердженого в установленому порядку,

Загальнодержавної цільової програми «Питна вода України» на 2011 – 2020 роки, затвердженої Законом України від 20 жовтня 2011 року № 3933-VI, у частині розроблення схем оптимізації роботи систем централізованого водопостачання,

абзацу другого пункту 12.4.1 Правил технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів України, затверджених наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 05 липня 1995 року № 30, щодо створення на підприємстві інспекції промислового водовідведення,

пункту 2.1 Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 грудня 2012 року № 630 та постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 14 грудня 2012 року № 381, щодо розроблення, забезпечення затвердження, погодження і схвалення інвестиційної програми,

пункту 3 Порядку зарахування коштів на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, використання зазначених коштів і здійснення контролю за їх витрачанням у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2013 року № 750, у частині обов’язку ліцензіата у місячний строк з дня отримання ліцензії відкрити в уповноваженому банку спеціальний рахунок;

підпункт 2.2.1 пункту 2.2 Ліцензійних умов № 279 щодо наявності у ліцензіата договорів (попередніх договорів) зі споживачами відповідно до чинного законодавства;

підпункт 2.2.2 пункту 2.2 Ліцензійних умов № 279 щодо ведення бухгалтерського обліку господарської діяльності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку шляхом виділення пріоритетних звітних господарських сегментів окремо з: централізованого водопостачання (виробництво, транспортування та постачання питної води споживачам); централізованого водовідведення (відведення та/або очищення комунальних та інших стічних вод); кожного з інших видів діяльності;

підпункт 2.3.3 пункту 2.2 Ліцензійних умов № 279 у частині надання до органу ліцензування статистичної звітності у строки, визначені законодавством;

абзац сьомий підпункту 3.4.3 та абзац п’ятий підпункту 3.4.4 пункту 3.4 Ліцензійних умов № 279 щодо проведення планово-попереджувальних ремонтів об'єктів з виробництва питної води, транспортування питної води відповідно до вимог законодавства;

абзац дев’ятий підпункту 3.4.3 та абзац сьомий підпункту 3.4.4 пункту 3.4 Ліцензійних умов № 279 щодо провадження господарської діяльності з виробництва води на етапах підйому та очищення, транспортування питної води із застосуванням приладів обліку;

абзаци сьомі підпунктів 3.4.5 та 3.4.6 пункту 3.4 Ліцензійних умов № 279 щодо проведення планово-попереджувальних ремонтів об'єктів з відведення стічних вод, з очищення стічних вод відповідно до вимог законодавства;

абзаци дев’яті підпунктів 3.4.5 та 3.4.6 пункту 3.4 Ліцензійних умов № 279 щодо здійснення очищення та відведення стічних вод із застосуванням приладів обліку на етапах транспортування стічних вод на очисні споруди та їх скиду після очищення;

пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов № 307 щодо дотримання вимог законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», інших актів законодавства, якими регулюється діяльність у сфері природних монополій та у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, а саме:

абзаців другого та п’ятого частини другої статті 16 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» щодо провадження діяльності на підставі таких документів: дозволу на спеціальне водокористування або дозволу на користування надрами (у разі використання підземних вод); технічного проекту на розміщення водопровідних мереж, споруд та устаткування, погодженого і  затвердженого в установленому порядку,

Загальнодержавної цільової програми «Питна вода України» на 2011 – 2020 роки, затвердженої Законом України від 20 жовтня 2011 року № 3933-VI, у частині розроблення схем оптимізації роботи систем централізованого водопостачання,

постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016 року № 1141 «Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення» у частині дотримання структури тарифів,

постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 11 травня 2017 року № 624 «Про надання суб’єктами господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг копій фінансової звітності до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» у частині надання копій фінансової звітності та порушення строків її надання,

пункту 9.2 Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 червня 2018 року № 428, у частині обов’язку ліцензіата надавати всі необхідні документи, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час перевірки, у вигляді, наведеному в запиті комісії з перевірки, відповідно до закону у терміни/строки, що відповідають обсягу запитуваної інформації,

абзацу другого пункту 12.4.1 глави 12.4 розділу 12 Правил технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів України, затверджених наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 05 липня 1995 року № 30, щодо організації у складі виробника спеціальної інспекції з контролю за скидом стічних вод підприємствами (інспекції промислового водовідведення);

підпункт 2 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 307 щодо повідомлення органу ліцензування про всі зміни даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін;

підпункт 3 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 307 у частині здійснення діяльності за наявності належним чином оформленого права власності, господарського відання або користування земельними ділянками, на яких розташовані заявлені засоби провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання;

підпункт 6 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 307 щодо надання в установленому органом ліцензування порядку і строки форм звітності за ліцензованим видом діяльності;

підпункт 7 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 307 щодо ведення бухгалтерського обліку за ліцензованим видом діяльності з урахуванням вимог Порядку ведення окремого обліку доходів і витрат на підприємствах, які здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року № 584;

підпункт 8 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 307 щодо щоденного перерахування коштів на поточний рахунок зі спеціальним режимом, відкритий в уповноваженому банку, використання їх виключно для виконання інвестиційної програми в обсязі, передбаченому в установленому тарифі для виконання інвестиційної програми, подання органу ліцензування разом із звітами про виконання інвестиційних програм звіту про цільове використання коштів із спеціального рахунку відповідно до статті 181 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та з урахуванням вимог Порядку зарахування коштів на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, використання зазначених коштів і здійснення контролю за їх витрачанням у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2013 року № 750;

підпункт 9 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 307 щодо вимоги розробляти інвестиційну програму, затверджувати та здійснювати її погодження, подавати на схвалення у порядку, затвердженому НКРЕКП, виконувати інвестиційну програму в затверджених кількісних та вартісних обсягах;

підпункт 12 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 307 щодо сплати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внесків на регулювання, що визначаються НКРЕКП;

підпункт 13 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 307 у частині дотримання структури витрат згідно зі статтями, затвердженими у тарифі на централізоване водопостачання та/або централізоване водовідведення, а також використання коштів, отриманих за рахунок діяльності з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення, за цільовим призначенням та з дотриманням принципів здійснення закупівель відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі»;

підпункт 14 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 307 щодо недопущення перехресного субсидіювання;

підпункт 18 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 307 щодо надання послуг з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення відповідно до умов договору, укладеного в установленому порядку;

підпункт 19 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 307 щодо надання послуги з централізованого водопостачання за наявності встановлених приладів обліку в кожній точці розподілу послуг, які відповідають вимогам Технічного регламенту засобів вимірювальної техніки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року № 163 (далі – Технічний регламент);

підпункт 21 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 307 щодо розміщення на веб-сайті ліцензіата у порядку, встановленому Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», річної фінансової звітності ліцензіата, що відповідно до законодавства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором;

підпункт 22 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 307 щодо забезпечення функціонування кол-центру для обслуговування споживачів, що забезпечений єдиним багатоканальним номером телефону для стаціонарних та мобільних телефонів та адресою електронної пошти для прийому повідомлень (у разі наявності споживачів (населення), які використовують питну воду, послуги з водовідведення для забезпечення фізіологічних, санітарно-гігієнічних та побутових потреб);

підпункт 23 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 307 щодо забезпечення створення відповідальних підрозділів та систем захисту від зовнішнього втручання в інформаційні мережі та системи управління;

підпункт 24 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 307 щодо дотримання заходів для запобігання загрози безпеці критичної інфраструктури та реалізації системи захисту об'єктів критичної інфраструктури, передбачених законодавством;

підпункт 25 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 307 щодо забезпечення комерційного обліку електричної енергії з використанням даних, отриманих з автоматизованих систем комерційного обліку електричної енергії;

абзац четвертий підпункту 4 глави 4 Ліцензійних умов № 307 щодо проведення технологічного контролю відповідно до Правил технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів України, затверджених наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 05 липня 1995 року № 30, або наявності договору з лабораторіями інших організацій, що мають право на проведення таких робіт;

абзац п’ятий підпункту 4 глави 4 Ліцензійних умов № 307 щодо наявності лабораторії, що має право здійснювати виробничий контроль, або наявності договору на виконання таких робіт з відповідними лабораторіями інших організацій;

абзац шостий підпункту 4 глави 4 Ліцензійних умов № 307 щодо проведення планово-попереджувальних ремонтів об'єктів з виробництва питної води, транспортування, постачання питної води;

абзац сьомий підпункту 4 глави 4 Ліцензійних умов № 307 щодо провадження господарської діяльності з виробництва води на етапах підйому та очищення, транспортування, постачання питної води із застосуванням приладів обліку, що відповідають вимогам Технічного регламенту ;

абзац четвертий підпункту 5 глави 4 Ліцензійних умов № 307 щодо проведення технологічного контролю відповідно до Правил технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів України, затверджених наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 05 липня 1995 року № 30, або наявності договору з лабораторіями інших організацій, що мають право на проведення таких робіт;

абзац п’ятий підпункту 5 глави 4 Ліцензійних умов № 307 щодо наявності лабораторії, що має право здійснювати виробничий контроль, або наявності договору на виконання таких робіт з відповідними лабораторіями інших організацій;

абзац шостий підпункту 5 глави 4 Ліцензійних умов № 307 щодо проведення планово-попереджувальних ремонтів об'єктів з відведення та очищення стічної води;

абзац сьомий підпункту 5 глави 4 Ліцензійних умов № 307 щодо провадження господарської діяльності з відведення та очищення стічної води із застосуванням приладів обліку на стадії прийому стічної води на очисні споруди та її скидання після очищення.

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Відповідно до пунктів 11 та 12 частини першої статті 17, статей 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», статті 17 Закону України «Про природні монополії» накласти на РАЙОННЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СТАРОБІЛЬСЬКВОДА» СТАРОБІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ (код ЄДРПОУ 39816143) штраф у розмірі 85 000 (вісімдесят п’ять тисяч) гривень за порушення Ліцензійних умов № 307, а саме:

пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов № 307 щодо дотримання вимог законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», інших актів законодавства, якими регулюється діяльність у сфері природних монополій та у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, а саме:

абзаців другого, п’ятого частини другої статті 16 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» щодо провадження діяльності на підставі таких документів: дозволу на спеціальне водокористування або дозволу на користування надрами (у разі використання підземних вод); технічного проекту на розміщення водопровідних мереж, споруд та устаткування, погодженого і затвердженого в установленому порядку,

Загальнодержавної цільової програми «Питна вода України» на 2011 – 2020 роки, затвердженої Законом України від 20 жовтня 2011 року № 3933-VI, у частині розроблення схем оптимізації роботи систем централізованого водопостачання,

постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016 року № 1141 «Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення» у частині дотримання структури тарифів,

постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 11 травня 2017 року № 624 «Про надання суб’єктами господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг копій фінансової звітності до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» у частині надання копій фінансової звітності та порушення строків її надання,

пункту 9.2 Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 червня 2018 року № 428, у частині обов’язку ліцензіата надавати всі необхідні документи, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час перевірки, у вигляді, наведеному в запиті комісії з перевірки, відповідно до закону у терміни/строки, що відповідають обсягу запитуваної інформації,

абзацу другого пункту 12.4.1 глави 12.4 розділу 12 Правил технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів України, затверджених наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 05 липня 1995 року № 30, щодо організації у складі виробника спеціальної інспекції з контролю за скидом стічних вод підприємствами (інспекції промислового водовідведення);

підпункту 2 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 307 щодо повідомлення органу ліцензування про всі зміни даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін;

підпункту 3 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 307 у частині здійснення діяльності за наявності належним чином оформленого права власності, господарського відання або користування земельними ділянками, на яких розташовані заявлені засоби провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання;

підпункту 6 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 307 щодо надання в установленому органом ліцензування порядку і строки форм звітності за ліцензованим видом діяльності;

підпункту 7 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 307 щодо ведення бухгалтерського обліку за ліцензованим видом діяльності з урахуванням вимог Порядку ведення окремого обліку доходів і витрат на підприємствах, які здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року № 584;

підпункту 8 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 307 щодо щоденного перерахування коштів на поточний рахунок зі спеціальним режимом, відкритий в уповноваженому банку, використання їх виключно для виконання інвестиційної програми в обсязі, передбаченому в установленому тарифі для виконання інвестиційної програми, подання органу ліцензування разом із звітами про виконання інвестиційних програм звіту про цільове використання коштів із спеціального рахунку відповідно до статті 181 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та з урахуванням вимог Порядку зарахування коштів на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, використання зазначених коштів і здійснення контролю за їх витрачанням у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2013 року № 750;

підпункту 9 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 307 щодо вимоги розробляти інвестиційну програму, затверджувати та здійснювати її погодження, подавати на схвалення у порядку, затвердженому НКРЕКП виконувати інвестиційну програму в затверджених кількісних та вартісних обсягах;

підпункту 12 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 307 щодо сплати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внесків на регулювання, що визначаються НКРЕКП;

підпункту 13 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 307 у частині дотримання структури витрат згідно зі статтями, затвердженими у тарифі на централізоване водопостачання та/або централізоване водовідведення, а також використання коштів, отриманих за рахунок діяльності з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення, за цільовим призначенням та з дотриманням принципів здійснення закупівель відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі»;

підпункту 14 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 307 щодо недопущення перехресного субсидіювання;

підпункту 18 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 307 щодо надання послуг з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення відповідно до умов договору, укладеного в установленому порядку;

підпункту 19 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 307 щодо надання послуги з централізованого водопостачання за наявності встановлених приладів обліку в кожній точці розподілу послуг, які відповідають вимогам Технічного регламенту;

підпункту 21 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 307 щодо розміщення на веб-сайті ліцензіата у порядку, встановленому Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», річної фінансової звітності ліцензіата, що відповідно до законодавства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором;

підпункту 22 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 307 щодо забезпечення функціонування кол-центру для обслуговування споживачів, що забезпечений єдиним багатоканальним номером телефону для стаціонарних та мобільних телефонів та адресою електронної пошти для прийому повідомлень (у разі наявності споживачів (населення), які використовують питну воду, послуги з водовідведення для забезпечення фізіологічних, санітарно-гігієнічних та побутових потреб);

підпункту 23 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 307 щодо забезпечення створення відповідальних підрозділів та систем захисту від зовнішнього втручання в інформаційні мережі та системи управління;

підпункту 24 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 307 щодо дотримання заходів для запобігання загрози безпеці критичної інфраструктури та реалізації системи захисту об'єктів критичної інфраструктури, передбачених законодавством;

підпункту 25 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 307 щодо забезпечення комерційного обліку електричної енергії з використанням даних, отриманих з автоматизованих систем комерційного обліку електричної енергії;

абзацу четвертого підпункту 4 глави 4 Ліцензійних умов № 307 щодо проведення технологічного контролю відповідно до Правил технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів України, затверджених наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 05 липня 1995 року № 30, або наявності договору з лабораторіями інших організацій, що мають право на проведення таких робіт;

абзацу п’ятого підпункту 4 глави 4 Ліцензійних умов № 307 щодо наявності лабораторії, що має право здійснювати виробничий контроль, або наявності договору на виконання таких робіт з відповідними лабораторіями інших організацій;

абзацу шостого підпункту 4 глави 4 Ліцензійних умов № 307 щодо проведення планово-попереджувальних ремонтів об'єктів з виробництва питної води, транспортування, постачання питної води;

абзацу сьомого підпункту 4 глави 4 Ліцензійних умов № 307 щодо провадження господарської діяльності з виробництва води на етапах підйому та очищення, транспортування, постачання питної води із застосуванням приладів обліку, що відповідають вимогам Технічного регламенту;

абзацу четвертого підпункту 5 глави 4 Ліцензійних умов № 307 щодо проведення технологічного контролю відповідно до Правил технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів України, затверджених наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 05 липня 1995 року № 30, або наявності договору з лабораторіями інших організацій, що мають право на проведення таких робіт;

абзацу п’ятого підпункту 5 глави 4 Ліцензійних умов № 307 щодо наявності лабораторії, що має право здійснювати виробничий контроль, або наявності договору на виконання таких робіт з відповідними лабораторіями інших організацій;

абзацу шостого підпункту 5 глави 4 Ліцензійних умов № 307 щодо проведення планово-попереджувальних ремонтів об'єктів з відведення та очищення стічної води;

абзацу сьомого підпункту 5 глави 4 Ліцензійних умов № 307 щодо провадження господарської діяльності з відведення та очищення стічної води із застосуванням приладів обліку на стадії прийому стічної води на очисні споруди та її скидання після очищення.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії постанови (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»).

2. Відповідно до пункту 1 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», у межах здійснення заходів державного регулювання, зобов’язати РАЙОННЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СТАРОБІЛЬСЬКВОДА» СТАРОБІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ до 30 листопада 2021 року сплатити заборгованість зі сплати внесків на регулювання від провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення за період з IV кварталу 2018 року по IІ квартал 2021 року в сумі 37,6023 тис. грн.

 

Т.в.о. Голови НКРЕКП                                    О.Бабій

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux