Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 14.05.2021
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 14.05.2021
Постанова
від 12 травня 2021 р. № 790
Київ
Про накладення штрафу на ПРАТ "ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО" за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

12.05.2021                    № 790

 

Про накладення штрафу на ПРАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання

 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 12 травня 2021 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової перевірки від 13 квітня 2021 року № 210, проведеної відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2021 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 18 листопада 2020 року № 2134, постанов НКРЕКП від 16 грудня 2020 року № 2448 «Про проведення планових перевірок суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у I кварталі 2021 року та визнання такою, що втратила чинність, постанови НКРЕКП від 30 вересня 2020 року № 1815» та від 31 березня 2021 року № 550 «Про збільшення строку проведення планової перевірки ПРАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО», на підставі посвідчення на проведення планової перевірки від 12 березня 2021 року № 184, установлено, що ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00131512) не дотримано вимоги нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1470 (далі – Ліцензійні умови з розподілу електричної енергії), а саме:

пункту 8.3.8 глави 8.3 розділу VIII Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310 (далі – Кодекс систем розподілу), яким, зокрема, встановлено, що на всіх рівнях диспетчерського управління ОСР повинна здійснюватися автоматична фіксація всіх оперативних команд за допомогою аудіореєстраторів та їх реєстрація в оперативному журналі. Строк зберігання аудіозаписів становить 3 роки;

пункту 1 постанови НКРЕКП від 17 грудня 2019 року № 2896 «Про встановлення для оператора системи передачі та операторів систем розподілу граничної нижньої межі обов’язкової купівлі електричної енергії на ринку «на добу наперед» (далі – Постанова № 2896), яким встановлено для оператора системи розподілу в кожному розрахунковому періоді граничну нижню межу обов’язкової купівлі електричної енергії на ринку «на добу наперед» з метою компенсації технологічних втрат електричної енергії на її передачу та розподіл електричними мережами в розмірі 80 відсотків (у редакції, що діяла до 21 листопада 2020 року) та в розмірі 50 відсотків (у редакції, що діє з 21 листопада 2020 року) від обсягу фактичних технологічних втрат електричної енергії на її передачу або розподіл електричними мережами в цьому розрахунковому періоді;

Порядку розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 04 вересня 2018 року № 955 (далі – Порядок розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем розподілу), зокрема:

пункту 4.1 глави 4 щодо обов’язку ліцензіата виконувати схвалені НКРЕКП ІП в повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні,

пункту 4.2 глави 4, яким встановлено, що виконаними вважаються об’єкти, які введені в експлуатацію відповідно до вимог чинного законодавства, прийняті на баланс та щодо яких здійснено повне фінансування,

пункту 5.2 глави 5, яким встановлено, що звіт щодо виконання ІП, оформлений згідно з додатком 2 до цього Порядку, в електронній формі (у форматі Excel та скан-копія у форматі pdf) та на паперових носіях надається ліцензіатом до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі, апарату НКРЕКП і територіального підрозділу НКРЕКП у відповідному регіоні щокварталу та за підсумками року не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним періодом;

підпункт 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (у редакції, що діяла до 15 квітня 2021 року) щодо обов’язку ліцензіата надавати до НКРЕКП документи (їх копії), інформацію (дані, відомості, звітність), необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП;

підпункт 14 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата дотримуватися визначених напрямків та обсягів використання коштів за статтями витрат відповідно до структури тарифу на розподіл електричної енергії, встановленої, зокрема, постановою НКРЕКП від 10 грудня 2019 року № 2671 «Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ПРАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» (зі змінами);

підпункт 17 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії у частині права ліцензіата купувати електричну енергію за двосторонніми договорами з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами, крім обсягів, які з цією метою відповідно до норм законодавства підлягають обов’язковій купівлі на ринку «на добу наперед»;

підпункт 28 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата щороку до 01 лютого надавати до НКРЕКП розширений звіт за результатами надання послуг з приєднання електроустановок замовників до електричних мереж упродовж попереднього календарного року відповідно до методики (порядку) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу;

підпункт 43 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата виконувати інвестиційну програму в повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт та обсягів фінансування згідно із схваленою НКРЕКП інвестиційною програмою.

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Відповідно до пунктів 11 та 12 частини першої статті 17, статей 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» накласти штраф у розмірі 85 000 (вісімдесят п’ять тисяч) гривень на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00131512) за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії, а саме:

пункту 8.3.8 глави 8.3 розділу VIII Кодексу систем розподілу, яким, зокрема, встановлено, що на всіх рівнях диспетчерського управління ОСР повинна здійснюватися автоматична фіксація всіх оперативних команд за допомогою аудіореєстраторів та їх реєстрація в оперативному журналі. Строк зберігання аудіозаписів становить 3 роки;

пункту 1 Постанови № 2896, яким встановлено для оператора системи розподілу в кожному розрахунковому періоді граничну нижню межу обов’язкової купівлі електричної енергії на ринку «на добу наперед» з метою компенсації технологічних втрат електричної енергії на її передачу та розподіл електричними мережами в розмірі 80 відсотків (у редакції, що діяла до 21 листопада 2020 року) та в розмірі 50 відсотків (у редакції, що діє з 21 листопада 2020 року) від обсягу фактичних технологічних втрат електричної енергії на її передачу або розподіл електричними мережами в цьому розрахунковому періоді;

Порядку розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем розподілу, а саме:

пункту 4.1 глави 4 щодо обов’язку ліцензіата виконувати схвалені НКРЕКП ІП в повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні,

пункту 4.2 глави 4, яким встановлено, що виконаними вважаються об’єкти, які введені в експлуатацію відповідно до вимог чинного законодавства, прийняті на баланс та щодо яких здійснено повне фінансування,

пункту 5.2 глави 5, яким встановлено, що звіт щодо виконання ІП, оформлений згідно з додатком 2 до цього Порядку, в електронній формі (у форматі Excel та скан-копія у форматі pdf) та на паперових носіях надається ліцензіатом до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі, апарату НКРЕКП і територіального підрозділу НКРЕКП у відповідному регіоні щокварталу та за підсумками року не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним періодом;

підпункту 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (у редакції, що діяла до 15 квітня 2021 року) щодо обов’язку ліцензіата надавати до НКРЕКП документи (їх копії), інформацію (дані, відомості, звітність), необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП;

підпункту 14 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата дотримуватися визначених напрямків та обсягів використання коштів за статтями витрат відповідно до структури тарифу на розподіл електричної енергії, встановленої, зокрема, постановою НКРЕКП від 10 грудня 2019 року № 2671 «Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ПРАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» (зі змінами);

підпункту 17 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії у частині права ліцензіата купувати електричну енергію за двосторонніми договорами з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами, крім обсягів, які з цією метою відповідно до норм законодавства підлягають обов’язковій купівлі на ринку «на добу наперед»;

підпункту 28 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата щороку до 01 лютого надавати до НКРЕКП розширений звіт за результатами надання послуг з приєднання електроустановок замовників до електричних мереж упродовж попереднього календарного року відповідно до методики (порядку) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу;

підпункту 43 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата виконувати інвестиційну програму в повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт та обсягів фінансування згідно із схваленою НКРЕКП інвестиційною програмою.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії рішення про накладення штрафу (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»).

2. Відповідно до пункту 1 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», у межах здійснення заходів державного регулювання, зобов’язати ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»:

1) урахувати в Інвестиційній програмі на 2021 рік статтю «Додатково отриманий дохід за результатом діяльності у 2020 році» без додаткових джерел фінансування на загальну суму 8 191,08 тис. грн (без ПДВ), яка включає:

50 % суми додатково отриманого доходу у 2020 році від надання в оренду/суборенду основних засобів (активів), які належать до основної діяльності ліцензіата, у розмірі 1 086,08 тис. грн (без ПДВ),

50 % суми додатково отриманого доходу у 2020 році від плати за доступ до елементів інфраструктури об’єктів електроенергетики в розмірі 7 105,00 тис. грн (без ПДВ).

У разі неврахування ПРАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» в Інвестиційній програмі на 2021 рік вищезазначеної суми додатково отриманого доходу за результатами діяльності  у 2020 році Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики підготувати та винести на засідання НКРЕКП, що проводитиметься у формі відкритого слухання, проєкт рішення щодо встановлення (перегляду) тарифу на розподіл електричної енергії ПРАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» шляхом його зміни в бік зменшення на суму 8 191,08 тис. грн (без ПДВ);

2) до 01 вересня 2021 року надати належним чином завірену копію підтвердного документа (висновку) відповідного органу державної виконавчої влади щодо відсутності обов’язку отримання під час введення в експлуатацію сертифіката (декларації) про готовність об’єктів до введення в експлуатацію, виконання яких передбачалось схваленою Інвестиційною програмою ПРАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» на 2020 рік та по яких відсутні акти готовності об’єктів до експлуатації, шляхом видачі відповідними органами державного архітектурно-будівельного контролю сертифікатів, а саме по об’єктах: «Реконструкція ПС-110/35/10 кВ № 26 «Шацьк» з встановленням трансформатора Т-2 110/35/10 кВ потужністю 10 МВА» та «Реконструкція релейного захисту ПЛ 110 кВ «Шацьк-Головне» та «Шацьк-Ст. Вижівка».

3. Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики, у межах здійснення заходів державного регулювання, відповідно до пунктів 1, 13 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»:

1) у разі ненадання або несвоєчасного надання ПРАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» копії документа (висновку), зазначеного в абзаці першому підпункту 2 пункту 2 цієї постанови, підготувати та винести на засідання НКРЕКП, що проводитиметься у формі відкритого слухання, проєкт рішення щодо встановлення (перегляду) тарифу на розподіл електричної енергії ПРАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» шляхом його зміни в бік зменшення на суму профінансованих коштів схваленої Інвестиційної програми на 2020 рік у розмірі 16 603,63 тис. грн (без ПДВ);

2) підготувати та винести на засідання НКРЕКП, що проводитиметься у формі відкритого слухання, проєкт рішення щодо встановлення (перегляду) тарифу на розподіл електричної енергії ПРАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» шляхом його зміни в бік збільшення на загальну суму 2 880,24 тис. грн (без ПДВ), урахувавши:

суму недоотриманого доходу від здійснення ліцензованої діяльності з розподілу електричної енергії за 2020 рік на суму 4 749,87 тис. грн (без ПДВ);

суму необ’єктивного перевищення вартості заходів Інвестиційної програми на 2020 рік понад 10 % у розмірі 860,06 тис. грн (без ПДВ);

суму вартості заходів, які були профінансовані, але передбачені схваленою Інвестиційною програмою на 2020 рік у меншій кількості, у розмірі 1009,57 тис. грн (без ПДВ);

3) при  встановленні (перегляді) тарифу на розподіл електричної енергії ПРАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» врахувати  величину дефіциту коштів, яка виникла при виконанні заходів з приєднань електроустановок замовників до електричних мереж у 2020 році, у розмірі 786,36 тис. грн (без ПДВ).

 

Голова НКРЕКП                                              В.Тарасюк

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux