Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 02.07.2019
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 02.07.2019
Постанова
від 18 червня 2019 р. № 1102
Київ
Про накладення штрафу на ПРАТ "УКРГІДРОЕНЕРГО" за порушення ліцензійних умов з виробництва електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

18.06.2019                    № 1102

 

Про накладення штрафу на ПРАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО» за порушення ліцензійних умов з виробництва електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання

 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 18 червня 2019 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової перевірки від 15 травня 2019 року № 179, проведеної відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2019 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 листопада 2018 року № 1584, на підставі постанови НКРЕКП від 05 березня 2019 року № 306 «Про проведення планових перевірок суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у ІІ кварталі 2019 року» та посвідчення на перевірку від 15 квітня 2019 року № 180, установлено, що ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРГІДРОЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 20588716) порушило Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 22 березня 2017 року № 309 (далі – Ліцензійні умови з виробництва електричної енергії), а саме:

пункт 2.2 щодо обов’язку ліцензіата здійснювати господарську діяльність з виробництва електричної енергії відповідно до законів України «Про електроенергетику», «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу», «Про засади функціонування ринку електричної енергії України», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок електричної енергії», інших нормативно-правових актів та нормативних документів, які регулюють діяльність в електроенергетиці, а саме:

абзацу третього підпункту 11 пункту 5.1 Методики формування, розрахунку та встановлення тарифу на електричну енергію, що виробляється на гідроелектростанціях, затвердженої постановою НКРЕКП від 01 серпня 2017 року № 989, у частині обов’язку ліцензіата неухильно дотримуватись переліку заходів та запланованих обсягів витрат на проведення ремонтних робіт, що були включені НКРЕКП до структури тарифу на відпуск електричної енергії. У разі необхідності виконання ремонтних робіт, що не були передбачені встановленою структурою тарифу на відпуск електричної енергії, ліцензіат повинен звернутися до НКРЕКП щодо зміни переліку заходів та витрат на їх реалізацію,

Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами та з виробництва теплової та/або електричної енергії на атомних електростанціях, гідроелектростанціях та гідроакумулюючих електростанціях, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 червня 2015 року № 1972, зокрема:

пункту 4.1 розділу IV щодо зобов’язання ліцензіата виконувати схвалену НКРЕКП, зокрема постановою від 28 грудня 2017 року № 1486 «Про встановлення тарифів на відпуск електричної енергії ПрАТ «Укргідроенерго» на 2018 рік», інвестиційну програму у повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні з урахуванням фактичного наповнення джерел фінансування,

пункту 4.4 розділу IV у частині самостійного перерозподілу ліцензіатом фінансування вартості заходів, передбачених схваленою інвестиційною програмою, при зміні вартості виконання заходів понад п’ять відсотків,

пункту 4.7 розділу IV у частині продовження фінансування заходів після 20 числа місяця, наступного після закінчення періоду дії цієї інвестиційної програми, за рахунок коштів, отриманих як джерело фінансування інвестиційної програми базового періоду;

підпункт 3 пункту 2.3 щодо необхідності провадження ліцензованої діяльності виключно з використанням засобів провадження господарської діяльності та в межах місць провадження господарської діяльності ліцензіата, які зазначені в документах, що додаються до заяви про отримання ліцензії (з урахуванням змін до них, поданих ліцензіатом до НКРЕКП);

підпункт 9 пункту 2.3 щодо обов’язку ліцензіата надавати НКРЕКП документи, інформацію та звітність, необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП, а саме:

пунктом 2.2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 1-НКРЕ (місячна) «Звіт про використання палива ліцензіатом з виробництва електричної та теплової енергії», затвердженої постановою НКРЕ від 04 жовтня 2012 року № 1257, щодо надання форми звітності № 1-НКРЕ щомісяця (до 15 числа місяця, наступного після звітного) поштою на паперовому носії та електронною поштою до НКРЕКП та територіального підрозділу НКРЕКП у відповідному регіоні,

пунктом 2.3 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальна) «Звіт про ліцензовану діяльність суб’єктів господарювання з виробництва електричної та теплової енергії», затвердженої постановою НКРЕ від 04 жовтня 2012 року № 1257, щодо надання форми звітності № 6-НКРЕ-енерговиробництво щокварталу (не пізніше 25 числа наступного місяця після звітного періоду) поштою на паперовому носії та електронною поштою до НКРЕКП та відповідного територіального органу НКРЕКП,

пунктом 1 постанови НКРЕКП від 11 травня 2017 року № 624 «Про подання суб’єктами господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг фінансової звітності до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» щодо надання суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, державне регулювання яких здійснюється НКРЕКП, зокрема з виробництва електричної енергії, до 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, квартальної фінансової звітності (у редакції, що діяла до 13 жовтня 2018 року);

підпункт 14 пункту 2.3 щодо обов’язку ліцензіата дотримуватися визначених напрямків та обсягів використання коштів за статтями витрат відповідно до встановленої рішенням НКРЕКП, зокрема постановою від 28 грудня 2017 року № 1486 «Про встановлення тарифу на відпуск електричної енергії ПрАТ «Укргідроенерго» на 2018 рік», структури тарифів на відпуск електричної енергії.

Відповідно до статей 17, 19, 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Відповідно до пунктів 11, 12 частини першої статті 17, статті 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» накласти штраф у розмірі 1 700 000 (один мільйон сімсот тисяч) гривень на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО УКРГІДРОЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 20588716) за порушення Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії, а саме:

пункту 2.2 щодо обов’язку ліцензіата здійснювати господарську діяльність з виробництва електричної енергії відповідно до законів України «Про електроенергетику», «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу», «Про засади функціонування ринку електричної енергії України», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок електричної енергії», інших нормативно-правових актів та нормативних документів, які регулюють діяльність в електроенергетиці, а саме:

абзацу третього підпункту 11 пункту 5.1 Методики формування, розрахунку та встановлення тарифу на електричну енергію, що виробляється на гідроелектростанціях, затвердженої постановою НКРЕКП від 01 серпня 2017 року № 989, у частині обов’язку ліцензіата неухильно дотримуватись переліку заходів та запланованих обсягів витрат на проведення ремонтних робіт, що були включені НКРЕКП до структури тарифу на відпуск електричної енергії. У разі необхідності виконання ремонтних робіт, що не були передбачені встановленою структурою тарифу на відпуск електричної енергії, ліцензіат повинен звернутися до НКРЕКП щодо зміни переліку заходів та витрат на їх реалізацію,

Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами та з виробництва теплової та/або електричної енергії на атомних електростанціях, гідроелектростанціях та гідроакумулюючих електростанціях, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 червня 2015 року № 1972, зокрема:

пункту 4.1 розділу IV щодо зобов’язання ліцензіата виконувати схвалену НКРЕКП, зокрема постановою від 28 грудня 2017 року № 1486 «Про встановлення тарифів на відпуск електричної енергії ПрАТ «Укргідроенерго» на 2018 рік», інвестиційну програму у повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні з урахуванням фактичного наповнення джерел фінансування,

пункту 4.4 розділу IV у частині самостійного перерозподілу ліцензіатом фінансування вартості заходів, передбачених схваленою інвестиційною програмою, при зміні вартості виконання заходів понад п’ять відсотків,

пункту 4.7 розділу IV у частині продовження фінансування заходів після 20 числа місяця, наступного після закінчення періоду дії цієї інвестиційної програми, за рахунок коштів, отриманих як джерело фінансування інвестиційної програми базового періоду;

підпункту 3 пункту 2.3 щодо необхідності провадження ліцензованої діяльності виключно з використанням засобів провадження господарської діяльності та в межах місць провадження господарської діяльності ліцензіата, які зазначені в документах, що додаються до заяви про отримання ліцензії (з урахуванням змін до них, поданих ліцензіатом до НКРЕКП);

підпункту 9 пункту 2.3 щодо обов’язку ліцензіата надавати НКРЕКП документи, інформацію та звітність, необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП, а саме:

пунктом 2.2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 1-НКРЕ (місячна) «Звіт про використання палива ліцензіатом з виробництва електричної та теплової енергії», затвердженої постановою НКРЕ від 04 жовтня 2012 року № 1257, щодо надання форми звітності № 1-НКРЕ щомісяця (до 15 числа місяця, наступного після звітного) поштою на паперовому носії та електронною поштою до НКРЕКП та територіального підрозділу НКРЕКП у відповідному регіоні,

пунктом 2.3 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальна) «Звіт про ліцензовану діяльність суб’єктів господарювання з виробництва електричної та теплової енергії», затвердженої постановою НКРЕ від 04 жовтня 2012 року № 1257, щодо надання форми звітності № 6-НКРЕ-енерговиробництво щокварталу (не пізніше 25 числа наступного місяця після звітного періоду) поштою на паперовому носії та електронною поштою до НКРЕКП та відповідного територіального органу НКРЕКП,

пунктом 1 постанови НКРЕКП від 11 травня 2017 року № 624 «Про подання суб’єктами господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг фінансової звітності до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» щодо надання суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, державне регулювання яких здійснюється НКРЕКП, зокрема з виробництва електричної енергії, до 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, квартальної фінансової звітності (у редакції, що діяла до 13 жовтня 2018 року);

підпункту 14 пункту 2.3 щодо обов’язку ліцензіата дотримуватися визначених напрямків та обсягів використання коштів за статтями витрат відповідно до встановленої рішенням НКРЕКП, зокрема постановою від 28 грудня 2017 року № 1486 «Про встановлення тарифу на відпуск електричної енергії ПрАТ «Укргідроенерго» на 2018 рік», структури тарифів на відпуск електричної енергії.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії рішення про накладення штрафу (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»).

2. Відповідно до пункту 1 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», у межах здійснення заходів державного регулювання, зобов’язати ПРАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО» у строк:

1) до 28 червня 2019 року подати в установленому законодавством порядку до НКРЕКП зміни щодо встановленої потужності електрогенеруючого обладнання,

2) до 01 жовтня 2019 року:

завершити виконання (фінансування та освоєння) заходів схваленої Інвестиційної програми ПРАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО» на 2018 рік,  які не були профінансовані  у 2018 році за рахунок тарифу на відпуск електричної енергії, у сумі 26 072 тис. грн (без ПДВ),  про що після закінчення зазначеного терміну виконання протягом 15 робочих днів письмово повідомити НКРЕКП та Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області (з наданням належним чином завірених та структурованих копій підтвердних документів),

надати до НКРЕКП та Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області належним чином завірені та структуровані копії підтвердних документів щодо виконання (освоєння) заходів Інвестиційної програми на 2018 рік, які були профінансовані ПРАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО» після 20 січня 2019 року, у сумі 42 012 тис. грн (без ПДВ).

3. Взяти до відома фінансування після 20 січня 2019 року ПРАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО» заходів Інвестиційної програми на 2018 рік у сумі 42 012 тис. грн (без ПДВ).

 

Голова НКРЕКП                                              О.Кривенко

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux