Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 05.09.2019
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 05.09.2019
Постанова
від 30 серпня 2019 р. № 1777
Київ
Про накладення штрафу на ПРАТ "РІВНЕОБЛЕНЕРГО" за порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії, Ліцензійних умов з постачання електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

30.08.2019                    № 1777

 

Про накладення штрафу на ПРАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» за порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії, Ліцензійних умов з постачання електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання

 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 30 серпня 2019 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Актів планової перевірки від 15 серпня 2019 року № 275 та № 276, проведеної відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2019 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 листопада 2018 року № 1584, на підставі постанови НКРЕКП від 31 травня 2019 року № 917 «Про проведення планових перевірок суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у ІІI кварталі 2019 року» та посвідчень на перевірку від 10 липня 2019 року № 268 та № 269, установлено, що ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 05424874) порушило Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 25 липня 2017 року № 932 (далі – Ліцензійні умови з розподілу електричної енергії), та Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 13 квітня 2017 року № 504 (далі – Ліцензійні умови з постачання електричної енергії), а саме:

пункти 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії та Ліцензійних умов з постачання електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата здійснювати господарську діяльність з розподілу та постачання електричної енергії відповідно до законів України «Про електроенергетику», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок електричної енергії» та інших нормативно-правових актів та нормативних документів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, зокрема:

пункту 7.5 розділу VII Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312, у частині необґрунтованого припинення електропостачання житлового будинку;

Порядку розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 04 вересня 2018 року № 955, а саме:

пункту 4.1 глави 4 щодо обов’язку ліцензіата виконувати схвалені НКРЕКП ПРСР/ІП в повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні,

пункту 4.4 глави 4 у частині самостійного перерозподілу фінансування вартості заходів, передбачених схваленою Інвестиційною програмою, при зміні вартості виконання заходів понад п’ять відсотків;

пункту 13.2.2 глави 13.2 розділу XIII Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310, у частині неналежних вимірювань якості електропостачання;

підпункту 3 пункту 2.3 глави 2 Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, затвердженого постановою НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 375, у частині порушення гарантованого стандарту якості електропостачання при неналежному розгляді скарг споживачів, а саме без надання інформації, зазначеної у пункті 13.2.2 глави 13.2 розділу XIII Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310,

підпункти 7 пунктів 2.3 глави 2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії та Ліцензійних умов з постачання електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата надавати до НКРЕКП документи, інформацію та звітність, необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень, у формі, обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП;

підпункт 11 пункту 2.3 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії та підпункт 3 пункту 2.4 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата дотримуватися визначених напрямків та обсягів використання коштів за статтями витрат відповідно до встановленої постановами НКРЕКП від 12 грудня 2016 року № 2200 «Про встановлення тарифів на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) та тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для ПрАТ «Рівнеобленерго» та від 24 січня 2018 року № 83 «Про встановлення тарифів на розподіл електричної енергії та тарифів на постачання електричної енергії ПРАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» структури тарифів на розподіл та постачання електричної енергії;

підпункт 20 пункту 2.3 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії у частині забезпечення ліцензіатом належного та своєчасного проведення розрахунків за куповану електричну енергію грошовими коштами.

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Відповідно до пунктів 11, 12 частини першої статті 17, статті 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» накласти штраф у розмірі 85 000 (вісімдесят п’ять тисяч) гривень на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 05424874)  за порушення:

пунктів 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії та Ліцензійних умов з постачання електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата здійснювати господарську діяльність з розподілу та постачання електричної енергії відповідно до законів України «Про електроенергетику», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок електричної енергії» та інших нормативно-правових актів та нормативних документів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, зокрема:

пункту 7.5 розділу VII Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312, у частині необґрунтованого припинення електропостачання житлового будинку;

Порядку розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 04 вересня 2018 року № 955, а саме:

пункту 4.1 глави 4 щодо обов’язку ліцензіата виконувати схвалені НКРЕКП ПРСР/ІП в повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні,

пункту 4.4 глави 4 у частині самостійного перерозподілу фінансування вартості заходів, передбачених схваленою Інвестиційною програмою, при зміні вартості виконання заходів понад п’ять відсотків;

підпунктів 7 пунктів 2.3 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії та Ліцензійних умов з постачання електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата надавати до НКРЕКП документи, інформацію та звітність, необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень, у формі, обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП;

підпункту 11 пункту 2.3 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії та підпункту 3 пункту 2.4 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата дотримуватися визначених напрямків та обсягів використання коштів за статтями витрат відповідно до встановленої постановами НКРЕКП від 12 грудня 2016 року № 2200 «Про встановлення тарифів на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) та тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для ПрАТ «Рівнеобленерго» та від 24 січня 2018 року № 83 «Про встановлення тарифів на розподіл електричної енергії та тарифів на постачання електричної енергії ПРАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» структури тарифів на розподіл та постачання електричної енергії;

підпункту 20 пункту 2.3 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії у частині забезпечення ліцензіатом належного та своєчасного проведення розрахунків за куповану електричну енергію грошовими коштами.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії рішення про накладення штрафу (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»).

 

2. Відповідно до пункту 1 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», у межах здійснення заходів державного регулювання, зобов’язати ПРАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО»:

1) відповідно до Порядку розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 04 вересня 2018 року № 955, урахувати в Інвестиційній програмі на 2020 рік статтю «Додатково отриманий дохід за результатом діяльності 2018 року» без додаткових джерел фінансування на суму економії коштів, що склалась при виконанні (фінансуванні та освоєнні) заходів Інвестиційної програми на 2018 рік, у розмірі 996,53 тис. грн (без ПДВ);

2) до 16 вересня 2019 року надати:

до НКРЕКП та Сектору НКРЕКП у Рівненській області звітність за формою № 14-НКРЕКП «Звіт щодо усунення причин незадовільної якості електричної енергії за скаргами споживачів» за 2018 рік;

 до НКРЕКП звітність за формою № 8-НКРЕКП «Звіт про проведення розрахунків за електроенергію населенням» за І та ІІ півріччя 2018 року.

3. Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики, у межах здійснення заходів державного регулювання, відповідно до пунктів 1, 13 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»:

1) підготувати та винести на засідання НКРЕКП, що буде проводитися у формі відкритого слухання, проєкт рішення щодо встановлення (перегляду) тарифу на розподіл електричної енергії ПРАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» шляхом його зміни в бік збільшення на загальну суму 3 185,13 тис. грн (без ПДВ), урахувавши:

негативну суму необґрунтованого недовиконання інвестиційної програми, програми ремонтів та надлишково отриманого доходу від здійснення ліцензованої діяльності за 2018 рік у розмірі 3 257,63 тис. грн (без ПДВ);

суму перевищення вартості заходів, передбачених схваленою Інвестиційною програмою з розподілу та постачання електричної енергії на 2018 рік, понад десять відсотків у розмірі 72,50 тис. грн (без ПДВ);

2) у разі неврахування ПРАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» в Інвестиційній програмі на 2020 рік статті «Додатково отриманий дохід за результатом діяльності 2018 року» без додаткових джерел фінансування у розмірі, зазначеному у підпункті 1 пункту 2 цієї постанови, підготувати та винести на засідання НКРЕКП, що проводитиметься у формі відкритого слухання, проєкт рішення щодо встановлення (перегляду) тарифу на розподіл електричної енергії ПРАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» шляхом його зміни в бік зменшення на відповідну суму.

 

Голова НКРЕКП                                              О.Кривенко

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux