Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 22.10.2020
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 22.10.2020
Постанова
від 21 жовтня 2020 р. № 1930
Київ
Про накладення штрафу на ПРАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, порушення ліцензійних умов з постачання електричної енергії, ліцензійних умов з розподілу електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

21.10.2020                    № 1930

 

Про накладення штрафу на ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, порушення ліцензійних умов з постачання електричної енергії, ліцензійних умов з розподілу електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання

 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 21 жовтня 2020 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Актів позапланових виїзних перевірок від 25 вересня 2020 року № 372 та № 373, проведених відповідно до постанов НКРЕКП від 19 серпня 2020 року № 1590 «Про проведення позапланових виїзних перевірок ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» та ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» та від 09 вересня 2020 року № 1670 «Про збільшення строку проведення позапланової виїзної перевірки ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО», на підставі посвідчень на перевірку від 20 серпня 2020 року № 405, від 20 серпня 2020 року № 406, від 09 вересня 2020 року № 416 та від 09 вересня 2020 року № 417, установлено, що ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 23243188) не дотримано вимоги нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 13 квітня 2017 року № 504 (далі – Ліцензійні умови з постачання електричної енергії), Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 25 липня 2017 року № 932 (далі – Ліцензійні умови з розподілу електричної енергії № 932), та Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії споживачу, затверджені постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1470 (далі – Ліцензійні умови з розподілу електричної енергії № 1470), а саме:

пункт 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата здійснювати ліцензовану діяльність відповідно до законів України «Про електроенергетику», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок електричної енергії» та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, а саме:

постанови Національної комісії регулювання електроенергетики від 20 грудня 2001 року № 1241 «Про тарифи, диференційовані за періодами часу»,

постанови НКРЕКП від 26 лютого 2015 року № 220 «Про встановлення тарифів на електроенергію, що відпускається населенню»;

підпункт 9 пункту 2.4 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата здійснювати постачання електричної енергії споживачам за роздрібними цінами або за фіксованими цінами, встановленими НКРЕКП відповідно до законодавства;

пункт 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії № 932 щодо обов’язку ліцензіата здійснювати ліцензовану діяльність відповідно до законів України «Про електроенергетику», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок електричної енергії» та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, а саме:

Правил приєднання електроустановок до електричних мереж, затверджених постановою Національної комісії регулювання електроенергетики від 17 січня 2013 року № 32, а саме:

пункту 1.3 розділу 1, яким визначено, що електропередавальна організація не має права відмовити в приєднанні до її електричних мереж електроустановки замовника за умови дотримання ним вимог цих Правил,

підпункту 2.1.3 пункту 2.1, яким визначено, що у разі необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики (затримка в погодженні власника (власників) або користувача (користувачів) земельної ділянки (земельних ділянок)) електропередавальна організація не пізніше ніж за 10 робочих днів до закінчення строку надання послуги з приєднання письмово та відповідно до вимог розділу IV цих Правил повідомляє замовника про збільшення терміну проектування на 30 календарних днів (з наданням документального підтвердження причин виникнення затримки),

пункту 2.5 розділу 2.1 Методики визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією, затвердженої постановою НКРЕ від 04 травня 2006 року № 562, яким визначено, що кількість днів у періоді, за який має здійснюватися перерахунок, визначається як сума кількості робочих днів споживача від дня останнього контрольного огляду приладу обліку або технічної перевірки (у разі коли технічна перевірка проводилась після останнього контрольного огляду приладу обліку) до дня виявлення порушення, але не більше загальної кількості робочих днів у 6 календарних місяцях, що передували дню виявлення порушення та кількості робочих днів споживача від дня виявлення порушення до дня його усунення або від дня виявлення порушення до дня припинення електропостачання через невиконання споживачем припису чи вимоги щодо  усунення порушення,

Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310 (далі – Кодекс систем розподілу), а саме:

абзаців першого та третього пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV (у редакції, що діяла до 07 грудня 2019 року), якими визначено, що строк надання послуги зі стандартного приєднання для електроустановок Замовника першого ступеня потужності становить 20 календарних днів від дати оплати Замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання. Для електроустановок Замовника другого ступеня потужності цей строк становить 30 календарних днів від дати оплати Замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання. У разі необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об’єктів електроенергетики (затримка в погодженні власника (власників) або Користувача (Користувачів) земельної ділянки (земельних ділянок)) ОСР не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку надання послуги з приєднання письмово (або у спосіб, узгоджений із Замовником) повідомляє Замовника про збільшення строку проектування на не більше ніж 30 календарних днів (з наданням документального підтвердження причин виникнення затримки),

абзацу першого пункту 4.5.6 глави 4.5 розділу IV (у редакції, що діяла до 07 грудня 2019 року), яким визначено, що технічні умови на нестандартне приєднання, підписані ОСР, разом з проектом договору про приєднання надаються Замовнику не пізніше 10 робочих днів від дня реєстрації заяви;

підпункт 13 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії № 1470 щодо обов’язку ліцензіата укладати договори, які є обов’язковими для здійснення ліцензованої діяльності, та виконувати умови цих договорів;

підпункт 26 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії № 1470 щодо обов’язку ліцензіата надавати послуги з приєднання електроустановки замовника до системи розподілу електричної енергії з урахуванням положень статті 21 Закону України «Про ринок електричної енергії» за умови дотримання замовником вимог кодексу систем розподілу;

Кодекс систем розподілу, а саме:

абзац перший пункту 4.1.2 глави 4.1 розділу IV, яким визначено, що ОСР не має права відмовити в приєднанні електроустановок Замовника до системи розподілу за умови дотримання Замовником вимог цього розділу,

абзаци перший та третій пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV (у редакції, що діяла до 07 грудня 2019 року), якими визначено, що строк надання послуги зі стандартного приєднання для електроустановок Замовника першого ступеня потужності становить 20 календарних днів від дати оплати Замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання. Для електроустановок Замовника другого ступеня потужності цей строк становить 30 календарних днів від дати оплати Замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання. У разі необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об’єктів електроенергетики (затримка в погодженні власника (власників) або Користувача (Користувачів) земельної ділянки (земельних ділянок)) ОСР не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку надання послуги з приєднання письмово (або у спосіб, узгоджений із Замовником) повідомляє Замовника про збільшення строку проектування на не більше ніж 30 календарних днів (з наданням документального підтвердження причин виникнення затримки),

абзаци перший та другий пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу (у редакції, що діє з 07 грудня 2019 року), якими визначено, що строк надання послуги зі стандартного приєднання для електроустановок замовника першого ступеня потужності становить 45 календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання. Для електроустановок замовника другого ступеня потужності цей строк становить 60 календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання. У разі необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики (затримка в погодженні власника (власників) або Користувача (Користувачів) земельної ділянки (земельних ділянок)) ОСР не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку надання послуги з приєднання письмово (або у спосіб, узгоджений із замовником) повідомляє замовника про збільшення строку проєктування не більше ніж на 10 календарних днів (з наданням документального підтвердження причин виникнення затримки та зазначенням найменування організацій, до яких звернувся ОСР щодо питання вирішення землевідведення, з наданням копій офіційного листування),

абзац другий пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV (у редакції, що діяла до 07 грудня 2019 року) у частині надання замовнику послуги з приєднання у строки, встановлені договором про приєднання,

абзац третій пункту 4.4.4 глави 4.4 розділу IV, яким визначено, що при отриманні неповного комплекту документів або неналежно оформлених документів, направлених поштовим відправленням (або в електронному вигляді), ОСР приймає всі отримані документи, вносить відповідну інформацію до реєстру заяв та протягом 2 робочих днів від дня отримання заяви інформує Замовника у спосіб, указаний ним у заяві, про зауваження щодо повноти та належного оформлення документів з обґрунтуванням причин наведених зауважень;

Правила роздрібного ринку електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312 (далі – Правила роздрібного ринку електричної енергії), а саме:

пункт 1.2.3 глави 1.2 у частині відсутності в оператора системи розподілу права відмовити в розподілі електричної енергії споживачам до межі балансової належності їх електроустановок за умови дотримання ними вимог законодавства України, зокрема законодавства у сфері енергетики,

пункт 2.1.4 глави 2.1 розділу ІІ щодо обов’язку оператора системи розподілу на вимогу споживача протягом трьох робочих днів від дати звернення надати споживачу підписаний оператором системи розподілу примірник укладеного договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії у паперовій формі,

пункт 2.3.3 глави 2.3 розділу ІІ, згідно з яким розрахункові засоби вимірювальної техніки електричної енергії, технічні засоби контролю і управління споживанням електричної енергії та величини потужності, засоби вимірювальної техніки для контролю якості електричної енергії встановлюються відповідно до вимог Кодексу комерційного обліку, цих Правил та проектних рішень,

пункт 4.27 розділу IV у частині дострокового припинення дії договору про надання послуг з розподілу електричної енергії у разі отримання документального підтвердження факту зміни власника об’єкта,

пункт 5.1.7 глави 5.1 розділу V, яким визначено, що ОСР несе відповідальність за дотримання показників якості електропостачання за умовами договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії перед споживачем, електроустановки якого приєднані до мереж основного споживача, та пункт 13.2.4 глави 13.2 розділу ХІІ Кодексу систем розподілу, яким визначено, що представник ОСР у разі необхідності проводить вимірювання параметрів якості електричної енергії в точці розподілу відповідно до вимог пунктів 6.2.1 – 6.2.4 глави 6.2 розділу VI цього Кодексу протягом не менше 7 календарних днів за виключенням часу тривалості перерв в електропостачанні,

пункт 7.5 розділу VІІ щодо припинення оператором системи повністю або частково постачання електричної енергії споживачу за умови попередження споживача не пізніше ніж за 5 робочих днів до дня відключення у разі заборгованості за надані послуги з розподілу (передачі) електричної енергії відповідно до умов договору з оператором системи,

пункт 7.7 розділу VII, яким визначено, що про дату, час та тривалість тимчасового припинення постачання електричної енергії ОСР повідомляє споживачів та електропостачальників через засоби масової інформації та на веб-сайті оператора системи не пізніше ніж за 10 днів до дня його здійснення,

пункт 8.2.6 глави 8.2 розділу VІІІ, яким визначено, що акт про порушення, не розглянутий у визначеному цими Правилами порядку протягом 60 календарних днів від дня його складення, вважається недійсним та підлягає скасуванню (крім випадків необхідності проведення експертизи пломб, індикаторів та/або засобу вимірювальної техніки електричної енергії для встановлення факту порушення);

главу 2 Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 червня 2017 року № 866 (у редакції, що чинна до 06 березня 2020 року), у частині неприйняття від заінтересованих сторін зауважень і пропозицій протягом строку, встановленого ліцензіатом.

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Накласти штраф у розмірі 510 000 (п’ятсот десять тисяч) гривень на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 23243188) за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії, Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії № 932 та Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії № 1470, а саме:

пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата здійснювати ліцензовану діяльність відповідно до законів України «Про електроенергетику», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок електричної енергії» та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, а саме:

постанови Національної комісії регулювання електроенергетики від 20 грудня 2001 року № 1241 «Про тарифи, диференційовані за періодами часу»,

постанови НКРЕКП від 26 лютого 2015 року № 220 «Про встановлення тарифів на електроенергію, що відпускається населенню»;

підпункту 9 пункту 2.4 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата здійснювати постачання електричної енергії споживачам за роздрібними цінами або за фіксованими цінами, встановленими НКРЕКП відповідно до законодавства;

пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії № 932 щодо обов’язку ліцензіата здійснювати ліцензовану діяльність відповідно до законів України «Про електроенергетику», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок електричної енергії» та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, а саме:

Правил приєднання електроустановок до електричних мереж, затверджених постановою Національної комісії регулювання електроенергетики від 17 січня 2013 року № 32, а саме:

пункту 1.3 розділу 1, яким визначено, що електропередавальна організація не має права відмовити в приєднанні до її електричних мереж електроустановки замовника за умови дотримання ним вимог цих Правил,

підпункту 2.1.3 пункту 2.1, яким визначено, що у разі необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики (затримка в погодженні власника (власників) або користувача (користувачів) земельної ділянки (земельних ділянок)) електропередавальна організація не пізніше ніж за 10 робочих днів до закінчення строку надання послуги з приєднання письмово та відповідно до вимог розділу IV цих Правил повідомляє замовника про збільшення терміну проектування на 30 календарних днів (з наданням документального підтвердження причин виникнення затримки),

пункту 2.5 розділу 2.1 Методики визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією, затвердженої постановою НКРЕ від 04 травня 2006 року № 562, яким визначено, що кількість днів у періоді, за який має здійснюватися перерахунок, визначається як сума кількості робочих днів споживача від дня останнього контрольного огляду приладу обліку або технічної перевірки (у разі коли технічна перевірка проводилась після останнього контрольного огляду приладу обліку) до дня виявлення порушення, але не більше загальної кількості робочих днів у 6 календарних місяцях, що передували дню виявлення порушення та кількості робочих днів споживача від дня виявлення порушення до дня його усунення або від дня виявлення порушення до дня припинення електропостачання через невиконання споживачем припису чи вимоги щодо  усунення порушення,

Кодексу систем розподілу, а саме:

абзаців першого та третього пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV (у редакції, що діяла до 07 грудня 2019 року), якими визначено, що строк надання послуги зі стандартного приєднання для електроустановок Замовника першого ступеня потужності становить 20 календарних днів від дати оплати Замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання. Для електроустановок Замовника другого ступеня потужності цей строк становить 30 календарних днів від дати оплати Замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання. У разі необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об’єктів електроенергетики (затримка в погодженні власника (власників) або Користувача (Користувачів) земельної ділянки (земельних ділянок)) ОСР не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку надання послуги з приєднання письмово (або у спосіб, узгоджений із Замовником) повідомляє Замовника про збільшення строку проектування на не більше ніж 30 календарних днів (з наданням документального підтвердження причин виникнення затримки),

абзацу першого пункту 4.5.6 глави 4.5 розділу IV (у редакції, що діяла до 07 грудня 2019 року), яким визначено, що технічні умови на нестандартне приєднання, підписані ОСР, разом з проектом договору про приєднання надаються Замовнику не пізніше 10 робочих днів від дня реєстрації заяви;

підпункту 13 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії № 1470 щодо обов’язку ліцензіата укладати договори, які є обов’язковими для здійснення ліцензованої діяльності, та виконувати умови цих договорів;

підпункту 26 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії № 1470 щодо обов’язку ліцензіата надавати послуги з приєднання електроустановки замовника до системи розподілу електричної енергії з урахуванням положень статті 21 Закону України «Про ринок електричної енергії» за умови дотримання замовником вимог кодексу систем розподілу;

Кодексу систем розподілу, а саме:

абзацу першого пункту 4.1.2 глави 4.1 розділу IV, яким визначено, що ОСР не має права відмовити в приєднанні електроустановок Замовника до системи розподілу за умови дотримання Замовником вимог цього розділу,

абзаців першого та третього пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV (у редакції, що діяла до 07 грудня 2019 року), якими визначено, що строк надання послуги зі стандартного приєднання для електроустановок Замовника першого ступеня потужності становить 20 календарних днів від дати оплати Замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання. Для електроустановок Замовника другого ступеня потужності цей строк становить 30 календарних днів від дати оплати Замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання. У разі необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об’єктів електроенергетики (затримка в погодженні власника (власників) або Користувача (Користувачів) земельної ділянки (земельних ділянок)) ОСР не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку надання послуги з приєднання письмово (або у спосіб, узгоджений із Замовником) повідомляє Замовника про збільшення строку проектування на не більше ніж 30 календарних днів (з наданням документального підтвердження причин виникнення затримки),

абзацу першого пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу (у редакції, що діє з 07 грудня 2019 року), яким визначено, що строк надання послуги зі стандартного приєднання для електроустановок замовника першого ступеня потужності становить 45 календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання. Для електроустановок замовника другого ступеня потужності цей строк становить 60 календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання,

абзацу другого пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV (у редакції, що діяла до 07 грудня 2019 року) у частині надання замовнику послуги з приєднання у строки, встановлені договором про приєднання,

абзацу третього пункту 4.4.4 глави 4.4 розділу IV, яким визначено, що при отриманні неповного комплекту документів або неналежно оформлених документів, направлених поштовим відправленням (або в електронному вигляді), ОСР приймає всі отримані документи, вносить відповідну інформацію до реєстру заяв та протягом 2 робочих днів від дня отримання заяви інформує Замовника у спосіб, указаний ним у заяві, про зауваження щодо повноти та належного оформлення документів з обґрунтуванням причин наведених зауважень;

Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312 (далі – Правила роздрібного ринку електричної енергії), а саме:

пункту 1.2.3 глави 1.2 у частині відсутності в оператора системи розподілу права відмовити в розподілі електричної енергії споживачам до межі балансової належності їх електроустановок за умови дотримання ними вимог законодавства України, зокрема законодавства у сфері енергетики,

пункту 2.1.4 глави 2.1 розділу ІІ щодо обов’язку оператора системи розподілу на вимогу споживача протягом трьох робочих днів від дати звернення надати споживачу підписаний оператором системи розподілу примірник укладеного договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії у паперовій формі,

пункту 2.3.3 глави 2.3 розділу ІІ, згідно з яким розрахункові засоби вимірювальної техніки електричної енергії, технічні засоби контролю і управління споживанням електричної енергії та величини потужності, засоби вимірювальної техніки для контролю якості електричної енергії встановлюються відповідно до вимог Кодексу комерційного обліку, цих Правил та проектних рішень,

пункту 4.27 розділу IV у частині дострокового припинення дії договору про надання послуг з розподілу електричної енергії у разі отримання документального підтвердження факту зміни власника об’єкта,

пункту 5.1.7 глави 5.1 розділу V, яким визначено, що ОСР несе відповідальність за дотримання показників якості електропостачання за умовами договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії перед споживачем, електроустановки якого приєднані до мереж основного споживача, та пункту 13.2.4 глави 13.2 розділу ХІІ Кодексу систем розподілу, яким визначено, що представник ОСР у разі необхідності проводить вимірювання параметрів якості електричної енергії в точці розподілу відповідно до вимог пунктів 6.2.1 – 6.2.4 глави 6.2 розділу VI цього Кодексу протягом не менше 7 календарних днів за виключенням часу тривалості перерв в електропостачанні,

пункту 7.5 розділу VІІ щодо припинення оператором системи повністю або частково постачання електричної енергії споживачу за умови попередження споживача не пізніше ніж за 5 робочих днів до дня відключення у разі заборгованості за надані послуги з розподілу (передачі) електричної енергії відповідно до умов договору з оператором системи,

пункту 7.7 розділу VII, яким визначено, що про дату, час та тривалість тимчасового припинення постачання електричної енергії ОСР повідомляє споживачів та електропостачальників через засоби масової інформації та на веб-сайті оператора системи не пізніше ніж за 10 днів до дня його здійснення;

глави 2 Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 червня 2017 року № 866 (у редакції, що чинна до 06 березня 2020 року), у частині неприйняття від заінтересованих сторін зауважень і пропозицій протягом строку, встановленого ліцензіатом.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії рішення про накладення штрафу (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»).

2. Зобов’язати ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»:

1) у строк до 30 листопада 2020 року:

привести свої дії по відношенню до гр. Бахмацького К. А. у відповідність до вимог пункту 5.1.7 глави 5.1 розділу V Правил роздрібного ринку електричної енергії шляхом проведення вимірювання параметрів якості електричної енергії в точці розподілу та здійснити компенсацію та/або відшкодування збитків споживачу у разі недотримання показників якості послуг з розподілу електричної енергії;

привести свої дії по відношенню до гр. Геращенка С. П. та гр. Деньдоброго С. І. у відповідність до вимог пункту 4.1.2 глави 4.1 розділу ІV Кодексу систем розподілу шляхом видачі проєкту договору про приєднання до електричних мереж системи розподілу, невід’ємним додатком до якого є відповідні технічні умови;

надати гр. Нікуліну О. П. у письмовому вигляді примірник договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії;

здійснити СТ «Обслуговуючий кооператив Десна-1» перерахунок обсягу та вартості не облікованої електричної енергії на підставі акта про порушення, оформленого на СТ «Обслуговуючий кооператив Десна-1», відповідно до кількості робочих днів споживача від дня останнього контрольного огляду приладу обліку або технічної перевірки (у разі коли технічна перевірка проводилась після останнього контрольного огляду приладу обліку) до дня виявлення порушення, але не більше загальної кількості робочих днів у 6 календарних місяцях.

Про виконання вимог цього підпункту повідомити НКРЕКП та Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області до 15 грудня 2020 року з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів;

2) у строк до 31 березня 2021 року надати гр. Салаті І. В., гр. Таран Л. Ю., гр. Філозоф Л. І., гр. Целіку Є. С., гр. Костюку О. І., гр. Савінову В. А., гр. Пащенко М. Є., гр. Кривенку К. О., гр. Стасюку С. І., гр. Гудимі І. Ю., гр. Хребтовій О. Ю., гр. Кульбіді В. І., гр. Ігнатенку Ю. А., гр. Щурову С. В., гр. Пранничук І. А., гр. Цайклер М. М., Томіну А. О. та гр. Кравчені М. М. послуги з приєднання електроустановок до електричних мереж з оформленням актів приймання-передачі послуг з приєднання електроустановок до електричних мереж, про що повідомити НКРЕКП та Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області у строк до 15 квітня 2021 року з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів.

 

Голова НКРЕКП                                              В.Тарасюк

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux