Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 04.01.2021
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 04.01.2021
Постанова
від 30 грудня 2020 р. № 2872
Київ
Про накладення штрафу на ПрАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

30.12.2020                   № 2872

 

Про накладення штрафу на ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання

 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 30 грудня 2020 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта позапланової виїзної перевірки від 14 грудня 2020 року № 656, проведеної відповідно до постанови НКРЕКП від 30 жовтня 2020 року № 1974 «Про проведення позапланових виїзних перевірок ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО», на підставі посвідчення на перевірку від 27 листопада 2020 року № 725, установлено, що ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 23243188) не дотримано вимоги нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 25 липня 2017 року № 932, та Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1470 (далі – Ліцензійні умови з розподілу електричної енергії), а саме:

Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, затвердженого постановою НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 375 (далі – Порядок забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання), а саме:

підпункту 2 пункту 2.3 глави 2, яким встановлено, що усунення причин недотримання показників якості електричної енергії за результатами розгляду скарги (претензії) споживача щодо якості електричної енергії з дня, наступного за днем, коли ОСР став відомий факт недотримання показників якості електричної енергії за результатами проведення вимірювання, або з дня, наступного за днем отримання скарги (претензії), якщо ОСР уже були відомі причини недотримання показників якості електричної енергії, відбувається у строк 180 днів у разі необхідності проведення будівельних робіт або заміни елементів мережі,

підпункту 3 пункту 2.3 глави 2 (у редакції, що діяла до 14 серпня 2020 року) у частині того, що розгляд скарги (претензії) споживача щодо якості електричної енергії з наданням інформації, зазначеної у пункті 13.2.2 глави 13.2 розділу ХІІІ Кодексу систем розподілу з дня отримання скарги (претензії) здійснюється у строк 15 днів без проведення вимірювань параметрів якості електричної енергії в точці розподілу споживачу,

пункту 5.1 глави 5 (у редакції, що діяла до 20 квітня 2019 року) щодо обов’язку ліцензіата надавати споживачу компенсацію за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг, зокрема шляхом урахування суми відповідної компенсації в розрахунках з електропостачальником у випадках та порядку, визначених пунктом 5.5 цієї глави, – у строк не більше 45 днів з дня недотримання гарантованого стандарту якості надання послуг,

пункту 5.2 глави 5 щодо обов’язку ліцензіата надавати споживачу компенсацію за недотримання гарантованого стандарту якості надання послуг, визначеного підпунктом 2 пункту 2.3 глави 2 цього Порядку, – у строк не більше 45 днів з дня недотримання гарантованого стандарту якості надання послуг та з наступною періодичністю в 90 календарних днів до дня усунення причини недотримання показників якості електричної енергії;

Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310 (далі – Кодекс систем розподілу) (у редакції, що діяла до 07 грудня 2019 року), а саме:

абзацу другого пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV у частині недотримання строків надання послуги зі стандартного приєднання до електричних мереж, зазначених у договорі про приєднання,

абзацу третього пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV, яким встановлено, що у разі необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об’єктів електроенергетики (затримка в погодженні власника (власників) або Користувача (Користувачів) земельної ділянки (земельних ділянок)) ОСР не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку надання послуги з приєднання письмово (або у спосіб, узгоджений із Замовником) повідомляє Замовника про збільшення строку проектування на не більше ніж 30 календарних днів (з наданням документального підтвердження причин виникнення затримки);

Кодексу систем розподілу, а саме:

пункту 4.1.2 глави 4.1 розділу IV у частині відсутності у ОСР права відмовити в приєднанні електроустановок замовника до системи розподілу за умови дотримання замовником вимог цього розділу,

пункту 4.1.19 глави 4.1 розділу IV, яким встановлено, що на підставі заяви замовника про приєднання електроустановки певної потужності та викопіювання із ситуаційного плану ОСР визначає точки забезпечення потужності виходячи зі структури електричних мереж та навантаження в зоні можливого приєднання з урахуванням резерву потужності за укладеними договорами про приєднання та з урахуванням замовленої категорійності з надійності електропостачання,

пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV, яким встановлено, що строк надання послуги зі стандартного приєднання для електроустановок замовника першого ступеня потужності становить 45 календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання,

пункту 4.4.4 глави 4.4 розділу IV, яким встановлено, що при отриманні неповного комплекту документів або неналежно оформлених документів, направлених поштовим відправленням (або в електронному вигляді), ОСР приймає всі отримані документи, вносить відповідну інформацію до реєстру заяв та протягом 2 робочих днів, починаючи з наступного робочого дня від дати реєстрації заяви про приєднання від дня отримання заяви інформує замовника у спосіб, указаний ним у заяві, про зауваження щодо повноти та належного оформлення документів з обґрунтуванням причин наведених зауважень,

пункту 4.5.5 глави 4.5 розділу IV, яким встановлено, що Технічні умови на стандартне приєднання, підписані ОСР, разом з проєктом договору про стандартне приєднання надаються замовнику ОСР протягом 10 робочих днів, починаючи з наступного робочого дня від дати реєстрації заяви про приєднання (у зазначений у заяві про приєднання спосіб обміну інформацією),

пункту 13.2.1 глави 13.2 розділу ХІІІ, яким встановлено, що у разі надходження скарги/звернення/претензії споживача щодо якості електричної енергії ОСР розглядає її протягом 15 днів з дня отримання скарги/звернення/претензії, а у разі проведення вимірювань параметрів якості електричної енергії в точці розподілу споживача – протягом 30 днів,

пункту 13.2.11 глави 13.2 розділу ХІІІ щодо обов’язку ОСР усунути причини недотримання показників якості електричної енергії протягом 30 днів у разі можливості їх усунення простими роботами (оперативними діями персоналу ОСР) або 180 днів у разі необхідності проведення складних робіт (будівельних робіт або заміни елементів мережі);

підпункту 1 пункту 8.4.2 глави 8.4 розділу VIII Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312 (далі – Правила роздрібного ринку електричної енергії), у частині визначення обсягу та вартості необлікованої електричної енергії на підставі акта про порушення у разі виявлення, зокрема, порушення цілісності пломб, цілісності пломбувального матеріалу, на якому встановлені пломби (дріт, кордова нитка тощо), порушення цілісності гвинтів, на яких закріплено пломбувальний матеріал за відсутності акта про пломбування, складеного в порядку, установленому Кодексом комерційного обліку, або іншого документа, який підтверджує факт пломбування і передачу на збереження засобів вимірювальної техніки, установлених пломб, та за відсутності підтвердженого в установленому законодавством порядку факту втручання споживача в роботу засобів вимірювальної техніки;

глави 3 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 14-НКРЕКП (річна) «Звіт щодо усунення причин незадовільної якості електричної енергії за скаргами споживачів», затвердженої постановою НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 374 (далі – Інструкція щодо заповнення форми звітності № 14-НКРЕКП (річна)), у частині незазначення в Реєстрі скарг (претензій) інформації щодо незадовільної якості електричної енергії при отриманні скарги/звернення/претензії;

підпункт 23 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата дотримуватись показників якості послуг з розподілу електричної енергії, які характеризують рівень надійності (безперервності) електропостачання, комерційної якості надання послуг з розподілу електричної енергії, а також якість електричної енергії, перелік та величини яких затверджено НКРЕКП;

підпункт 24 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата здійснювати компенсацію та/або відшкодування збитків користувачу системи та/або споживачу у разі недотримання ліцензіатом показників якості послуг з розподілу електричної енергії, визначених НКРЕКП та договором про надання послуг з розподілу;

підпункт 26 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії у частині обов’язку ліцензіата надавати послуги з приєднання електроустановки замовника до системи розподілу електричної енергії з урахуванням положень статті 21 Закону України «Про ринок електричної енергії» за умови дотримання замовником вимог кодексу систем розподілу;

пункт 2.2 глави 2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 25 липня 2017 року № 932, щодо обов’язку ліцензіата здійснювати ліцензовану діяльність відповідно до законів України «Про електроенергетику», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок електричної енергії» та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, а саме абзацу третього пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу систем розподілу (у редакції, що діяла до 07 грудня 2019 року), яким встановлено, що у разі необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об’єктів електроенергетики (затримка в погодженні власника (власників) або Користувача (Користувачів) земельної ділянки (земельних ділянок)) ОСР не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку надання послуги з приєднання письмово (або у спосіб, узгоджений із Замовником) повідомляє Замовника про збільшення строку проектування на не більше ніж 30 календарних днів (з наданням документального підтвердження причин виникнення затримки).

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Відповідно до пунктів 11 та 12 частини першої статті 17, статей 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» накласти штраф у розмірі 85 000 (вісімдесят п’ять тисяч) гривень на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 23243188) за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії, а саме:

Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, а саме:

підпункту 2 пункту 2.3 глави 2, яким встановлено, що усунення причин недотримання показників якості електричної енергії за результатами розгляду скарги (претензії) споживача щодо якості електричної енергії з дня, наступного за днем, коли ОСР став відомий факт недотримання показників якості електричної енергії за результатами проведення вимірювання, або з дня, наступного за днем отримання скарги (претензії), якщо ОСР уже були відомі причини недотримання показників якості електричної енергії, відбувається у строк 180 днів у разі необхідності проведення будівельних робіт або заміни елементів мережі,

підпункту 3 пункту 2.3 глави 2 (у редакції, що діяла до 14 серпня 2020 року) у частині того, що розгляд скарги (претензії) споживача щодо якості електричної енергії з наданням інформації, зазначеної у пункті 13.2.2 глави 13.2 розділу ХІІІ Кодексу систем розподілу, з дня отримання скарги (претензії) здійснюється у строк 15 днів без проведення вимірювань параметрів якості електричної енергії в точці розподілу споживачу,

пункту 5.1 глави 5 (у редакції, що діяла до 20 квітня 2019 року) щодо обов’язку ліцензіата надавати споживачу компенсацію за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг, зокрема шляхом урахування суми відповідної компенсації в розрахунках з електропостачальником у випадках та порядку, визначених пунктом 5.5 цієї глави, – у строк не більше 45 днів з дня недотримання гарантованого стандарту якості надання послуг,

пункту 5.2 глави 5 щодо обов’язку ліцензіата надавати споживачу компенсацію за недотримання гарантованого стандарту якості надання послуг, визначеного підпунктом 2 пункту 2.3 глави 2 цього Порядку, – у строк не більше 45 днів з дня недотримання гарантованого стандарту якості надання послуг та з наступною періодичністю в 90 календарних днів до дня усунення причини недотримання показників якості електричної енергії;

Кодексу систем розподілу (у редакції, що діяла до 07 грудня 2019 року), а саме:

абзацу другого пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV у частині недотримання строків надання послуги зі стандартного приєднання до електричних мереж, зазначених у договорі про приєднання,

абзацу третього пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV, яким встановлено, що у разі необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об’єктів електроенергетики (затримка в погодженні власника (власників) або Користувача (Користувачів) земельної ділянки (земельних ділянок)) ОСР не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку надання послуги з приєднання письмово (або у спосіб, узгоджений із Замовником) повідомляє Замовника про збільшення строку проектування на не більше ніж 30 календарних днів (з наданням документального підтвердження причин виникнення затримки);

Кодексу систем розподілу, а саме:

пункту 4.1.2 глави 4.1 розділу IV у частині відсутності у ОСР права відмовити в приєднанні електроустановок замовника до системи розподілу за умови дотримання замовником вимог цього розділу,

пункту 4.1.19 глави 4.1 розділу IV, яким встановлено, що на підставі заяви замовника про приєднання електроустановки певної потужності та викопіювання із ситуаційного плану ОСР визначає точки забезпечення потужності виходячи зі структури електричних мереж та навантаження в зоні можливого приєднання з урахуванням резерву потужності за укладеними договорами про приєднання та з урахуванням замовленої категорійності з надійності електропостачання,

пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV, яким встановлено, що строк надання послуги зі стандартного приєднання для електроустановок замовника першого ступеня потужності становить 45 календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання,

пункту 4.4.4 глави 4.4 розділу IV, яким встановлено, що при отриманні неповного комплекту документів або неналежно оформлених документів, направлених поштовим відправленням (або в електронному вигляді), ОСР приймає всі отримані документи, вносить відповідну інформацію до реєстру заяв та протягом 2 робочих днів, починаючи з наступного робочого дня від дати реєстрації заяви про приєднання від дня отримання заяви інформує замовника у спосіб, указаний ним у заяві, про зауваження щодо повноти та належного оформлення документів з обґрунтуванням причин наведених зауважень,

пункту 4.5.5 глави 4.5 розділу IV, яким встановлено, що Технічні умови на стандартне приєднання, підписані ОСР, разом з проєктом договору про стандартне приєднання надаються замовнику ОСР протягом 10 робочих днів, починаючи з наступного робочого дня від дати реєстрації заяви про приєднання (у зазначений у заяві про приєднання спосіб обміну інформацією),

пункту 13.2.1 глави 13.2 розділу ХІІІ, яким встановлено, що у разі надходження скарги/звернення/претензії споживача щодо якості електричної енергії ОСР розглядає її протягом 15 днів з дня отримання скарги/звернення/претензії, а у разі проведення вимірювань параметрів якості електричної енергії в точці розподілу споживача – протягом 30 днів,

пункту 13.2.11 глави 13.2 розділу ХІІІ щодо обов’язку ОСР усунути причини недотримання показників якості електричної енергії протягом 30 днів у разі можливості їх усунення простими роботами (оперативними діями персоналу ОСР) або 180 днів у разі необхідності проведення складних робіт (будівельних робіт або заміни елементів мережі);

підпункту 1 пункту 8.4.2 глави 8.4 розділу VIII Правил роздрібного ринку електричної енергії в частині визначення обсягу та вартості необлікованої електричної енергії на підставі акта про порушення у разі виявлення порушення цілісності пломб, цілісності пломбувального матеріалу, на якому встановлені пломби (дріт, кордова нитка тощо), порушення цілісності гвинтів, на яких закріплено пломбувальний матеріал за відсутності акта про пломбування, складеного в порядку, установленому Кодексом комерційного обліку, або іншого документа, який підтверджує факт пломбування і передачу на збереження засобів вимірювальної техніки, установлених пломб, та за відсутності підтвердженого в установленому законодавством порядку факту втручання споживача в роботу засобів вимірювальної техніки;

глави 3 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 14-НКРЕКП (річна) у частині незазначення в Реєстрі скарг (претензій) інформації щодо незадовільної якості електричної енергії при отриманні скарги/звернення/ претензії;

підпункту 23 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата дотримуватись показників якості послуг з розподілу електричної енергії, які характеризують рівень надійності (безперервності) електропостачання, комерційної якості надання послуг з розподілу електричної енергії, а також якість електричної енергії, перелік та величини яких затверджено НКРЕКП;

підпункту 24 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата здійснювати компенсацію та/або відшкодування збитків користувачу системи та/або споживачу у разі недотримання ліцензіатом показників якості послуг з розподілу електричної енергії, визначених НКРЕКП та договором про надання послуг з розподілу;

підпункту 26 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії у частині обов’язку ліцензіата надавати послуги з приєднання електроустановки замовника до системи розподілу електричної енергії з урахуванням положень статті 21 Закону України «Про ринок електричної енергії» за умови дотримання замовником вимог кодексу систем розподілу.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії рішення про накладення штрафу (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»).

2. Відповідно до пункту 1 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», у межах здійснення заходів державного регулювання, зобов’язати ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» у строк до 01 лютого 2021 року:

1) привести свої дії стосовно гр. Сивака І. І. у відповідність до:

вимог Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання шляхом надання компенсації за недотримання гарантованого стандарту:

визначеного підпунктом 1 пункту 2.3 глави 2 Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, за період розподілу електричної енергії з параметрами напруги, що не відповідають показникам, визначеним Кодексом систем розподілу, з 16 січня 2020 року по 05 березня 2020 року та з 01 вересня 2020 року по 30 вересня 2020 року, а також періодично до дня усунення причин недотримання показників змінення напруги,

визначеного підпунктом 2 пункту 2.3 глави 2 Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, щодо усунення причин недотримання показників якості електричної енергії за результатами розгляду скарги (претензії) споживача щодо якості електричної енергії з дня, наступного за днем, коли ОСР став відомий факт недотримання показників якості електричної енергії за результатами проведення вимірювання, або з дня, наступного за днем отримання скарги (претензії), якщо ОСР уже були відомі причини недотримання показників якості електричної енергії, у строк 180 днів у разі необхідності проведення будівельних робіт або заміни елементів мережі до дня усунення причин недотримання показників змінення напруги,

визначеного підпунктом 3 пункту 2.3 глави 2 Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, стосовно розгляду скарги (претензії) споживача щодо якості електричної енергії з наданням інформації, зазначеної у пункті 13.2.2 глави 13.2 розділу ХІІІ Кодексу систем розподілу, з дня отримання скарги (претензії) у строк 15 днів без проведення вимірювань параметрів якості електричної енергії в точці розподілу споживачу;

вимог підпункту 2 пункту 2.3 глави 2 Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання та пункту 13.2.11 глави 13.2 розділу XIII Кодексу систем розподілу щодо усунення причини недотримання показників якості електричної енергії.

Про виконання вимог, зазначених у підпункті 1 пункту 2 цієї постанови, у строк до 15 лютого 2021 року повідомити НКРЕКП та Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів;

2) надати до НКРЕКП та Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області скоригований Реєстр скарг (претензій) щодо неналежної якості електричної енергії з відображенням у ньому у відповідному звітному періоді скарги гр. Сивака І. І.;

3) привести свої дії стосовно КНП КОР «ОБЛАСНЕ ПСИХІАТРИЧНО-НАРКОЛОГІЧНЕ МЕДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ» у відповідність до вимог Правил роздрібного ринку електричної енергії шляхом скасування нарахованого за Актом про порушення від 14 червня 2018 року № 039643 обсягу та вартості необлікованої електричної енергії, про що у строк до 15 лютого 2021 року повідомити НКРЕКП та Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів.

 

Голова НКРЕКП                                              В.Тарасюк

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux