Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 01.03.2021
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 01.03.2021
Постанова
від 24 лютого 2021 р. № 315
Київ
Про накладення штрафу на ПрАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

24.02.2021                    № 315

 

Про накладення штрафу на ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання

 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 24 лютого 2021 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта позапланової виїзної перевірки від 02 лютого 2021 року № 40, проведеної відповідно до постанови НКРЕКП від 30 грудня 2020 року № 2859 «Про проведення позапланової виїзної перевірки ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», на підставі посвідчення на перевірку від 15 січня 2021 року № 23, установлено, що ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 23243188) не дотримано вимоги нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 25 липня 2017 року № 932 (далі – Ліцензійні умови з розподілу електричної енергії № 932), та Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1470 (далі – Ліцензійні умови з розподілу електричної енергії), а саме:

Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, затвердженого постановою НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 375 (далі – Порядок забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання), а саме:

підпункту 2 пункту 2.3 глави 2, яким визначено, що усунення причин недотримання показників якості електричної енергії за результатами розгляду скарги (претензії) споживача щодо якості електричної енергії з дня, наступного за днем, коли ОСР став відомий факт недотримання показників якості електричної енергії за результатами проведення вимірювання, або з дня, наступного за днем отримання скарги (претензії), якщо ОСР уже були відомі причини недотримання показників якості електричної енергії відбувається у строк 180 днів у разі необхідності проведення будівельних робіт або заміни елементів мережі,

підпункту 14 пункту 2.3 глави 2 щодо розгляду звернень/скарг/претензій споживачів у строк 30 днів з дня отримання звернення/скарги/претензії споживача,

пункту 2.4 глави 2, яким визначено, що у разі недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг, зазначених у цій главі, ОСР надає споживачу (замовнику – у разі недотримання гарантованих стандартів якості при наданні послуги з приєднання до електричних мереж електроустановок, призначених для споживання) компенсацію в розмірах, наведених у додатку 1 до цього Порядку (за вирахуванням необхідних сум податків, якщо такі застосовуються), та відповідно до процедур, визначених главою 5 цього Порядку (у редакції, що діяла до 14 серпня 2020 року), главою 6 цього Порядку (у редакції, що діє з 14 серпня 2020 року);

Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310 (далі – Кодекс систем розподілу), а саме:

пункту 4.1.2 глави 4.1 розділу IV, яким встановлено, що ОСР не має права відмовити в приєднанні електроустановок замовника до системи розподілу за умови дотримання замовником вимог розділу IV Кодексу систем розподілу,

пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV (у редакції, що діяла до 07 грудня 2019 року) у частині надання послуги з приєднання замовнику у строки, встановлені договором про приєднання. У разі необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об’єктів електроенергетики (затримка в погодженні власника (власників) або Користувача (Користувачів) земельної ділянки (земельних ділянок)) ОСР не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку надання послуги з приєднання письмово (або у спосіб, узгоджений із Замовником) повідомляє Замовника про збільшення строку проєктування на не більше ніж 30 календарних днів (з наданням документального підтвердження причин виникнення затримки),

пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV (у редакції, що діє з 07 грудня 2019 року), яким встановлено, що строк надання послуги зі стандартного приєднання для електроустановок замовника другого ступеня потужності становить 60 календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання,

пункту 4.3.3 глави 4.3 розділу IV у частині надання ОСР послуги з приєднання для замовників із заявленою до приєднання потужністю електроустановок від 160 кВт до 400 кВт (включно) протягом 230 календарних днів (у тому числі 30 днів для проєктування електричних мереж лінійної частини приєднання),

пункту 4.4.4 глави 4.4 розділу IV (у редакції, що діяла до 07 грудня 2019 року), яким встановлено, що при отриманні неповного комплекту документів або неналежно оформлених документів, направлених поштовим відправленням (або в електронному вигляді), ОСР приймає всі отримані документи, вносить відповідну інформацію до реєстру заяв та протягом 2 робочих днів від дня отримання заяви інформує Замовника у спосіб, указаний ним у заяві, про зауваження щодо повноти та належного оформлення документів з обґрунтуванням причин наведених зауважень,

пункту 4.5.6 глави 4.5 розділу IV, яким встановлено, що технічні умови на нестандартне приєднання, підписані ОСР, разом з проєктом договору про нестандартне приєднання надаються замовнику не пізніше 10 робочих днів, починаючи з наступного робочого дня від дати реєстрації заяви про приєднання, та 20 робочих днів у разі необхідності погодження технічних умов з ОСП,

підпункту 11.3.10 пункту 11.3 розділу XI, яким встановлено, що упродовж 7 робочих днів з дати отримання від Заявника всіх документів, передбачених пунктом 11.3.5 цієї глави, ОСР має надати (засобами поштового, електронного та/або телефонного зв’язку відповідно до контактних даних, зазначених Заявником у заяві) Заявнику для підписання два примірники договору про надання послуг з розподілу електричної енергії,

пункту 13.2.4 глави 13.2 розділу XIII, яким встановлено, що представник ОСР у разі необхідності проводить вимірювання параметрів якості електричної енергії в точці розподілу відповідно до вимог пунктів 6.2.1 – 6.2.4 глави 6.2 розділу VI цього Кодексу протягом не менше 7 календарних днів за виключенням часу тривалості перерв в електропостачанні,

пункту 13.2.11 глави 13.2 розділу ХІІІ щодо обов’язку оператора системи розподілу усунути причини недотримання показників якості електричної енергії протягом 30 днів у разі можливості їх усунення оперативними діями персоналу оператора системи розподілу або 180 днів у разі необхідності проведення будівельних робіт або заміни елементів мережі;

глави 3 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 14-НКРЕКП (річна) «Звіт щодо усунення причин незадовільної якості електричної енергії за скаргами споживачів», затвердженої постановою НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 374 (у редакції, що діяла до 06 лютого 2021 року), у частині формування Реєстру скарг (претензій) щодо незадовільної якості електричної енергії при отриманні скарги/звернення/претензії;

пункт 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії № 932 щодо обов’язку ліцензіата здійснювати ліцензовану діяльність відповідно до законів України «Про електроенергетику», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок електричної енергії» та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, а саме:

підпункту 2.1.3 пункту 2.1 Правил приєднання електроустановок до електричних мереж, затверджених постановою НКРЕ від 17 січня 2013 року № 32, яким встановлено, що у разі необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики (затримка в погодженні власника (власників) або користувача (користувачів) земельної ділянки (земельних ділянок)) електропередавальна організація не пізніше ніж за 10 робочих днів до закінчення строку надання послуги з приєднання письмово та відповідно до вимог розділу IV цих Правил повідомляє замовника про збільшення терміну проектування на 30 календарних днів (з наданням документального підтвердження причин виникнення затримки),

пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу систем розподілу (у редакції, що діяла до 07 грудня 2019 року), яким встановлено, що у разі необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об’єктів електроенергетики (затримка в погодженні власника (власників) або Користувача (Користувачів) земельної ділянки (земельних ділянок)) ОСР не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку надання послуги з приєднання письмово (або в спосіб узгоджений із Замовником) повідомляє Замовника про збільшення строку проектування на не більше ніж 30 календарних днів (з наданням документального підтвердження причин виникнення затримки);

підпункт 23 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата дотримуватись показників якості послуг з розподілу електричної енергії, які характеризують рівень надійності (безперервності) електропостачання, комерційної якості надання послуг з розподілу електричної енергії, а також якість електричної енергії, перелік та величини яких затверджено НКРЕКП;

підпункт 24 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата здійснювати компенсацію та/або відшкодування збитків користувачу системи та/або споживачу у разі недотримання ліцензіатом показників якості послуг з розподілу електричної енергії, визначених НКРЕКП та договором про надання послуг з розподілу;

підпункт 26 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії у частині обов’язку ліцензіата надавати послуги з приєднання електроустановки замовника до системи розподілу електричної енергії з урахуванням положень статті 21 Закону України «Про ринок електричної енергії» за умови дотримання замовником вимог Кодексу систем розподілу.

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Відповідно до пунктів 11 та 12 частини першої статті 17, статей 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» накласти штраф у розмірі 85 000 (вісімдесят п’ять тисяч) гривень на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 23243188) за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії, а саме:

Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, а саме:

підпункту 2 пункту 2.3 глави 2, яким встановлено, що усунення причин недотримання показників якості електричної енергії за результатами розгляду скарги (претензії) споживача щодо якості електричної енергії з дня, наступного за днем, коли ОСР став відомий факт недотримання показників якості електричної енергії за результатами проведення вимірювання, або з дня, наступного за днем отримання скарги (претензії), якщо ОСР уже були відомі причини недотримання показників якості електричної енергії, відбувається у строк 180 днів у разі необхідності проведення будівельних робіт або заміни елементів мережі,

підпункту 14 пункту 2.3 глави 2 щодо розгляду звернень/скарг/претензій споживачів у строк 30 днів з дня отримання звернення/скарги/претензії споживача,

пункту 2.4 глави 2, яким встановлено, що у разі недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг, зазначених у цій главі, ОСР надає споживачу (замовнику – у разі недотримання гарантованих стандартів якості при наданні послуги з приєднання до електричних мереж електроустановок, призначених для споживання) компенсацію в розмірах, наведених у додатку 1 до цього Порядку (за вирахуванням необхідних сум податків, якщо такі застосовуються), та відповідно до процедур, визначених главою 5 цього Порядку (у редакції, що діяла до 14 серпня 2020 року), главою 6 цього Порядку (у редакції, що діє з 14 серпня 2020 року);

Кодексу систем розподілу, а саме:

пункту 4.1.2 глави 4.1 розділу IV, яким встановлено, що ОСР не має права відмовити в приєднанні електроустановок замовника до системи розподілу за умови дотримання замовником вимог розділу IV Кодексу систем розподілу,

пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV (у редакції, що діяла до 07 грудня 2019 року), у частині надання послуги з приєднання замовнику у строки, встановлені договором про приєднання. У разі необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об’єктів електроенергетики (затримка в погодженні власника (власників) або Користувача (Користувачів) земельної ділянки (земельних ділянок)) ОСР не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку надання послуги з приєднання письмово (або в спосіб узгоджений із Замовником) повідомляє Замовника про збільшення строку проектування на не більше ніж 30 календарних днів (з наданням документального підтвердження причин виникнення затримки),

пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV (у редакції, що діє з 07 грудня 2019 року), яким встановлено, що строк надання послуги зі стандартного приєднання для електроустановок замовника другого ступеня потужності становить 60 календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання,

пункту 4.3.3 глави 4.3 розділу IV  у частині надання ОСР послуги з приєднання для замовників із заявленою до приєднання потужністю електроустановок від 160 кВт до 400 кВт (включно) протягом 230 календарних днів (у тому числі 30 днів для проєктування електричних мереж лінійної частини приєднання),

пункту 4.4.4 глави 4.4 розділу IV (у редакції, що діяла до 07 грудня 2019 року), яким встановлено, що при отриманні неповного комплекту документів або неналежно оформлених документів, направлених поштовим відправленням (або в електронному вигляді), ОСР приймає всі отримані документи, вносить відповідну інформацію до реєстру заяв та протягом 2 робочих днів від дня отримання заяви інформує Замовника у спосіб, указаний ним у заяві, про зауваження щодо повноти та належного оформлення документів з обґрунтуванням причин наведених зауважень,

пункту 4.5.6 глави 4.5 розділу IV, яким встановлено, що технічні умови на нестандартне приєднання, підписані ОСР, разом з проєктом договору про нестандартне приєднання надаються замовнику не пізніше 10 робочих днів, починаючи з наступного робочого дня від дати реєстрації заяви про приєднання, та 20 робочих днів у разі необхідності погодження технічних умов з ОСП,

підпункту 11.3.10 пункту 11.3 розділу XI, яким встановлено, що упродовж 7 робочих днів з дати отримання від Заявника всіх документів, передбачених пунктом 11.3.5 цієї глави, ОСР має надати (засобами поштового, електронного та/або телефонного зв’язку відповідно до контактних даних, зазначених Заявником у заяві) Заявнику для підписання два примірники договору про надання послуг з розподілу електричної енергії,

пункту 13.2.4 глави 13.2 розділу XIII, яким встановлено, що представник ОСР у разі необхідності проводить вимірювання параметрів якості електричної енергії в точці розподілу відповідно до вимог пунктів 6.2.1-6.2.4 глави 6.2 розділу VI цього Кодексу протягом не менше 7 календарних днів за виключенням часу тривалості перерв в електропостачанні,

пункту 13.2.11 глави 13.2 розділу ХІІІ щодо обов’язку оператора системи розподілу усунути причини недотримання показників якості електричної енергії протягом 30 днів у разі можливості їх усунення оперативними діями персоналу оператора системи розподілу або 180 днів у разі необхідності проведення будівельних робіт або заміни елементів мережі;

глави 3 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 14-НКРЕКП (річна) «Звіт щодо усунення причин незадовільної якості електричної енергії за скаргами споживачів», затвердженої постановою НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 374 (у редакції, що діяла до 06 лютого 2021 року), у частині формування Реєстру скарг (претензій) щодо незадовільної якості електричної енергії при отриманні скарги/звернення/претензії;

підпункту 23 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата дотримуватись показників якості послуг з розподілу електричної енергії, які характеризують рівень надійності (безперервності) електропостачання, комерційної якості надання послуг з розподілу електричної енергії, а також якість електричної енергії, перелік та величини яких затверджено НКРЕКП;

підпункту 24 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата здійснювати компенсацію та/або відшкодування збитків користувачу системи та/або споживачу у разі недотримання ліцензіатом показників якості послуг з розподілу електричної енергії, визначених НКРЕКП та договором про надання послуг з розподілу;

підпункту 26 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата надавати послуги з приєднання електроустановки замовника до системи розподілу електричної енергії з урахуванням положень статті 21 Закону України «Про ринок електричної енергії» за умови дотримання замовником вимог Кодексу систем розподілу.

2. Відповідно до пункту 1 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», у межах здійснення заходів державного регулювання, зобов’язати ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» у строк до 30 квітня 2021 року:

1) привести свої дії стосовно гр. Петрової Т. Г. та гр. Вільчинської Н. В. у відповідність до вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, шляхом надання послуг з приєднання електроустановок до електричних мереж з оформленням актів приймання-передачі послуг з приєднання електроустановок до електричних мереж,

2) привести свої дії стосовно ГО «СТ КРУГЛИК-3» у відповідність до вимог Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання шляхом надання компенсації за недотримання гарантованого стандарту, визначеного підпунктом 5 пункту 2.3 глави 2 цього Порядку.

Про виконання вимог, зазначених у цьому пункті, повідомити НКРЕКП та Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області у строк до 14 травня 2021 року з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів.

 

Голова НКРЕКП                                              В.Тарасюк

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux