Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 27.05.2021
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 27.05.2021
Постанова
від 21 травня 2021 р. № 838
Київ
Про накладення штрафу на ПрАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

21.05.2021                    № 838

 

Про накладення штрафу на ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання

 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 21 травня 2021 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової перевірки від 21 квітня 2021 року № 215, проведеної відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2021 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 18 листопада 2020 року № 2134, постанов НКРЕКП від 16 грудня 2020 року № 2448 «Про проведення планових перевірок суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у I кварталі 2021 року та визнання такою, що втратила чинність, постанови НКРЕКП від 30 вересня 2020 року № 1815» та від 07 квітня 2021 року № 620 «Про збільшення строку проведення планової перевірки ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», на підставі посвідчень про проведення планової перевірки від 17 березня 2021 року № 198 та від 29 березня 2021 року № 227, установлено, що ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 23243188) не дотримано вимоги нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1470 (далі – Ліцензійні умови з розподілу електричної енергії), а саме:

частини шостої статті 21 Закону України «Про ринок електричної енергії» в частині здійснення оператором системи розподілу заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення об’єктів електроенергетики;

пункту 4.6 глави 4 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 11-НКРЕКП (квартальна) «Звіт щодо показників надійності (безперервності) електропостачання», затвердженої постановою НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 374 (у редакції, що діяла до 06 лютого 2021 року) (далі – Інструкція щодо заповнення форми звітності № 11-НКРЕКП  (квартальна)), яким встановлено, що реєстр перерв в електропостачанні формується згідно з додатком 5 до цієї Інструкції, зокрема у графі 14 зазначаються дата та час початку перерви в електропостачанні;

Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, затвердженого постановою НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 375 (далі – Порядок забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання), а саме:

пунктів 2.1 та 2.2 глави 2 щодо обов’язку ОСР забезпечити дотримання загальних стандартів якості надання послуг, зокрема рівня сервісу кол-центру протягом 30 секунд (відсотка дзвінків, з’єднаних з оператором кол-центру протягом 30 секунд) у звітному році – не менше 75 % та відсотка втрачених у черзі дзвінків кол-центру у звітному році – не більше 10 %,

пункту 2.1 та підпунктів 1 та 4 пункту 2.3 глави 2 щодо обов’язку ОСР забезпечити дотримання гарантованих стандартів якості надання послуг, зокрема дотримання показників змінення напруги, встановлених Кодексом систем розподілу, та відновлення електропостачання після початку перерви в електропостачанні протягом 24 годин;

Інструкції щодо заповнення форми звітності № 2-НКРЕКП-розподіл електричної енергії (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифів за видами діяльності», затвердженої постановою НКРЕКП від 28 лютого 2019 року № 282 (далі – Інструкція щодо заповнення форми звітності № 2-НКРЕКП-розподіл електричної енергії (квартальна)), а саме:

пункту 2.7 глави 2 щодо обов’язку ліцензіата забезпечувати достовірність інформації, зазначеної ним у формі звітності № 2-НКРЕКП-розподіл електричної енергії (квартальна),

пункту 2.10 глави 2, яким встановлено, що всі показники форми звітності № 2-НКРЕКП-розподіл електричної енергії (квартальна) мають ґрунтуватися на достовірних даних первинного (бухгалтерського) обліку, що забезпечує можливість порівняння і контролю даних,

підпунктів 5 та 6 пункту 3.2 глави 3, якими встановлено, що у графі 5 «Інша діяльність (фактично)» зазначаються фактичні дані за іншими видами господарської діяльності ліцензіата, а у графі 6 «Усього (фактично)» узагальнюються фактичні показники щодо всіх видів господарської діяльності ліцензіата,

пункту 3.12 глави 3, яким встановлено, що в додатку 7 «Розшифрування фактичних показників інших видів діяльності» зазначається загальна сума доходів та загальна сума витрат ліцензіата в розрізі кожного виду іншої діяльності ліцензіата;

Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310 (далі – Кодекс систем розподілу), а саме:

абзацу першого пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV, яким встановлено, що строк надання послуги зі стандартного приєднання для електроустановок замовника першого ступеня потужності становить 45 календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання. Для електроустановок замовника другого ступеня потужності цей строк становить 60 календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання,

абзацу третього пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV (у редакції, що діяла до 07 грудня 2019 року), яким встановлено, що у разі необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики (затримка в погодженні власника (власників) або Користувача (Користувачів) земельної ділянки (земельних ділянок)) ОСР не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку надання послуги з приєднання письмово (або в спосіб узгоджений із Замовником) повідомляє Замовника про збільшення строку проектування на не більше ніж 30 календарних днів (з наданням документального підтвердження причин виникнення затримки),

пункту 4.3.3 глави 4.3 розділу IV, яким встановлено, що після завершення процедури відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об’єктів електроенергетики продовжується перебіг строку надання послуги з приєднання, встановленого умовами договору про приєднання,

пункту 4.5.5 глави 4.5 розділу IV (у редакції, що діяла до 07 грудня 2019 року), яким встановлено, що технічні умови  на стандартне приєднання, підписані ОСР, разом з проектом договору про стандартне приєднання надаються Замовнику ОСР протягом 10 робочих днів від дня реєстрації заяви про приєднання;

підпункту 1 пункту 8.4.2 глави 8.4 розділу VIII Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312 (далі – Правила роздрібного ринку електричної енергії), яким встановлено, що визначення обсягу та вартості необлікованої електричної енергії здійснюється оператором системи на підставі акта про порушення, складеного у порядку, визначеному цими Правилами, у разі виявлення порушення цілісності пломб, цілісності пломбувального матеріалу, на якому встановлені пломби (дріт, кордова нитка тощо), порушення цілісності гвинтів, на яких закріплено пломбувальний матеріал, або відсутності на засобах вимірювальної техніки пломб з відбитками тавр про їх повірку чи пломб з відбитками тавр оператора системи або інших заінтересованих сторін, установлених на кріпленнях кожуха лічильника електричної енергії (за умови наявності акта про пломбування, складеного в порядку, установленому Кодексом комерційного обліку, або іншого документа, який підтверджує факт пломбування і передачу на збереження засобів вимірювальної техніки, установлених пломб, та за умови втручання споживача в роботу засобів вимірювальної техніки);

Порядку розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 04 вересня 2018 року № 955 (далі – Порядок розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем розподілу), а саме:

пункту 4.1 глави 4 щодо обов’язку ліцензіата виконувати схвалену НКРЕКП ІП в повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні,

пункту 4.4 глави 4 в частині самостійного перерозподілу фінансування вартості заходів, передбачених схваленою інвестиційною програмою, при зміні вартості виконання заходів понад п’ять відсотків,

пункту 4.8 глави 4 щодо фінансування ліцензіатом об’єктів (заходів), які не передбачені схваленою ІП або передбачені схваленою ІП у меншій кількості, що не враховуються як виконання ІП, крім випадків відхилення не більше ніж ± 5 % від схвалених фізичних обсягів по лінійних об’єктах електричних мереж 0,4 – 20 кВ, з відповідним внесенням змін до проектно-кошторисної документації;

пункту 3.1 глави 3 Методики (порядку) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу, затвердженої постановою НКРЕКП від 18 грудня 2018 року № 1965 (далі – Методика (порядок) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу), яким встановлено, що плата за стандартне приєднання  розраховується за формулою Пст =РзамовлхСстк,н,ф,місц;

пункту 2 постанови НКРЕКП від 26 лютого 2019 року № 248 «Про схвалення Інвестиційної програми ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» на 2019 рік» (далі – Постанова № 248), яким встановлено заборону ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» використання коштів по заходах Інвестиційної програми з розподілу електричної енергії ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» на 2019 рік згідно з гарантійним листом від 10 січня 2019 року № 05/365/174, наданим ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО», до дати надання до НКРЕКП копій відповідних експертних висновків, затверджених у встановленому порядку;

пункту 4.6 глави 4 Правил розгляду звернень споживачів щодо дій суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, та врегулювання спорів, затверджених постановою НКРЕКП від 02 липня 2019 року № 1333 (далі – Правила розгляду звернень споживачів щодо дій суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, та врегулювання спорів), щодо обов’язку суб’єкта господарювання не пізніше ніж через десять робочих днів від дня отримання запиту, надісланого НКРЕКП, направити до НКРЕКП завірені в установленому законодавством порядку копії документів, ґрунтовні пояснення та іншу інформацію, необхідну для встановлення фактичних обставин справи та врегулювання спору;

пункту 1 постанови НКРЕКП від 17 грудня 2019 року № 2896 «Про встановлення для оператора системи передачі та операторів систем розподілу граничної нижньої межі обов’язкової купівлі електричної енергії на ринку «на добу наперед» (у редакції, що діяла до 21 листопада 2020 року) (далі – Постанова № 2896), яким встановлено для оператора систем розподілу в кожному розрахунковому періоді граничну нижню межу обов’язкової купівлі електричної енергії на ринку «на добу наперед» з метою компенсації технологічних втрат електричної енергії на її передачу та розподіл електричними мережами в розмірі 80 відсотків від обсягу фактичних технологічних втрат електричної енергії на її передачу або розподіл електричними мережами в цьому розрахунковому періоді;

підпункт 5 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата виконувати рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням;

підпункт 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (у редакції, що діяла до 15 квітня 2021 року) щодо обов’язку ліцензіата  надавати до НКРЕКП документи (їх копії), інформацію (дані, відомості, звітність), необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП;

підпункт 13 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата укладати договори, які є обов’язковими для здійснення ліцензованої діяльності, та виконувати умови цих договорів;

підпункт 14 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата дотримуватися визначених напрямків та обсягів використання коштів за статтями витрат відповідно до структури тарифу на розподіл електричної енергії, встановленої постановами НКРЕКП від 11 грудня 2018 року № 1835 «Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» (зі змінами) та від 10 грудня 2019 року № 2678 «Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»;

підпункт 23 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (у редакції, що діяла до 11 лютого 2021 року) щодо обов’язку ліцензіата дотримуватись показників якості послуг з розподілу електричної енергії, які характеризують рівень надійності (безперервності) електропостачання, комерційної якості надання послуг з розподілу електричної енергії, а також якість електричної енергії, перелік та величини яких затверджено НКРЕКП;

підпункт 24 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата здійснювати компенсацію та/або відшкодування збитків користувачу системи та/або споживачу у разі недотримання ліцензіатом показників якості послуг з розподілу електричної енергії, визначених НКРЕКП та договором про надання послуг з розподілу;

підпункт 26 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата надавати послуги з приєднання електроустановки замовника до системи розподілу електричної енергії з урахуванням положень статті 21 Закону України «Про ринок електричної енергії» за умови дотримання замовником вимог кодексу систем розподілу. Розраховувати плату за приєднання до електричних мереж оператора системи розподілу на підставі методики (порядку) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу, затвердженої НКРЕКП.

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Відповідно до пунктів 11 та 12 частини першої статті 17, статей 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» накласти штраф у розмірі 255 000 (двісті п’ятдесят п’ять тисяч) гривень на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 23243188) за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії, а саме:

частини шостої статті 21 Закону України «Про ринок електричної енергії» в частині здійснення оператором системи розподілу заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення об’єктів електроенергетики;

пункту 4.6 глави 4 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 11-НКРЕКП (квартальна), яким встановлено, що реєстр перерв в електропостачанні формується згідно з додатком 5 до цієї Інструкції, зокрема у графі 14 зазначаються дата та час початку перерви в електропостачанні;

Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, а саме:

пунктів 2.1 та 2.2 глави 2 щодо обов’язку ОСР забезпечити дотримання загальних стандартів якості надання послуг, зокрема рівня сервісу кол-центру протягом 30 секунд (відсотка дзвінків, з’єднаних з оператором кол-центру протягом 30 секунд) у звітному році – не менше 75 % та відсотка втрачених у черзі дзвінків кол-центру у звітному році – не більше 10 %,

пункту 2.1 та підпунктів 1 та 4 пункту 2.3 глави 2 щодо обов’язку ОСР забезпечити дотримання гарантованих стандартів якості надання послуг, зокрема дотримання показників змінення напруги, встановлених Кодексом систем розподілу, та відновлення електропостачання після початку перерви в електропостачанні протягом 24 годин;

Інструкції щодо заповнення форми звітності № 2-НКРЕКП-розподіл електричної енергії (квартальна), а саме:

пункту 2.7 глави 2 щодо обов’язку ліцензіата забезпечувати достовірність інформації, зазначеної ним у формі звітності № 2-НКРЕКП-розподіл електричної енергії (квартальна),

пункту 2.10 глави 2, яким встановлено, що всі показники форми звітності № 2-НКРЕКП-розподіл електричної енергії (квартальна) мають ґрунтуватися на достовірних даних первинного (бухгалтерського) обліку, що забезпечує можливість порівняння і контролю даних,

підпунктів 5 та 6 пункту 3.2 глави 3, якими встановлено, що у графі 5 «Інша діяльність (фактично)» зазначаються фактичні дані за іншими видами господарської діяльності ліцензіата, а у графі 6 «Усього (фактично)» узагальнюються фактичні показники щодо всіх видів господарської діяльності ліцензіата,

пункту 3.12 глави 3, яким встановлено, що в додатку 7 «Розшифрування фактичних показників інших видів діяльності» зазначається загальна сума доходів та загальна сума витрат ліцензіата в розрізі кожного виду іншої діяльності ліцензіата;

Кодексу систем розподілу, а саме:

абзацу першого пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV, яким встановлено, що строк надання послуги зі стандартного приєднання для електроустановок замовника першого ступеня потужності становить 45 календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання. Для електроустановок замовника другого ступеня потужності цей строк становить 60 календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання,

абзацу третього пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV (у редакції, що діяла до 07 грудня 2019 року), яким встановлено, що у разі необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики (затримка в погодженні власника (власників) або Користувача (Користувачів) земельної ділянки (земельних ділянок)) ОСР не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку надання послуги з приєднання письмово (або в спосіб узгоджений із Замовником) повідомляє Замовника про збільшення строку проектування на не більше ніж 30 календарних днів (з наданням документального підтвердження причин виникнення затримки),

пункту 4.3.3 глави 4.3 розділу IV, яким встановлено, що після завершення процедури відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об’єктів електроенергетики продовжується перебіг строку надання послуги з приєднання, встановленого умовами договору про приєднання,

пункту 4.5.5 глави 4.5 розділу IV (у редакції, що діяла до 07 грудня 2019 року), яким встановлено, що технічні умови  на стандартне приєднання, підписані ОСР, разом з проектом договору про стандартне приєднання надаються Замовнику ОСР протягом 10 робочих днів від дня реєстрації заяви про приєднання;

підпункту 1 пункту 8.4.2 глави 8.4 розділу VIII Правил роздрібного ринку електричної енергії, яким встановлено, що визначення обсягу та вартості необлікованої електричної енергії здійснюється оператором системи на підставі акта про порушення, складеного у порядку, визначеному цими Правилами, у разі виявлення порушення цілісності пломб, цілісності пломбувального матеріалу, на якому встановлені пломби (дріт, кордова нитка тощо), порушення цілісності гвинтів, на яких закріплено пломбувальний матеріал, або відсутності на засобах вимірювальної техніки пломб з відбитками тавр про їх повірку чи пломб з відбитками тавр оператора системи або інших заінтересованих сторін, установлених на кріпленнях кожуха лічильника електричної енергії (за умови наявності акта про пломбування, складеного в порядку, установленому Кодексом комерційного обліку, або іншого документа, який підтверджує факт пломбування і передачу на збереження засобів вимірювальної техніки, установлених пломб, та за умови втручання споживача в роботу засобів вимірювальної техніки);

Порядку розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем розподілу, зокрема:

пункту 4.1 глави 4 щодо обов’язку ліцензіата виконувати схвалену НКРЕКП ІП в повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні,

пункту 4.4 глави 4 в частині самостійного перерозподілу фінансування вартості заходів, передбачених схваленою інвестиційною програмою, при зміні вартості виконання заходів понад п’ять відсотків,

пункту 4.8 глави 4 щодо фінансування ліцензіатом об’єктів (заходів), які не передбачені схваленою ІП або передбачені схваленою ІП у меншій кількості, що не враховуються як виконання ІП, крім випадків відхилення не більше ніж ± 5 % від схвалених фізичних обсягів по лінійних об’єктах електричних мереж 0,4 – 20 кВ, з відповідним внесенням змін до проектно-кошторисної документації;

пункту 3.1 глави 3 Методики (порядку) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу, яким встановлено, що плата за стандартне приєднання  розраховується за формулою Пст =РзамовлхСстк,н,ф,місц;

пункту 2 Постанови № 248, яким встановлено заборону ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» використання коштів по заходах Інвестиційної програми з розподілу електричної енергії ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» на 2019 рік згідно з гарантійним листом від 10 січня 2019 року № 05/365/174, наданим ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО», до дати надання до НКРЕКП копій відповідних експертних висновків, затверджених у встановленому порядку;

пункту 4.6 глави 4 Правил розгляду звернень споживачів щодо дій суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, та врегулювання спорів щодо обов’язку суб’єкта господарювання не пізніше ніж через десять робочих днів від дня отримання запиту, надісланого НКРЕКП, направити до НКРЕКП завірені в установленому законодавством порядку копії документів, ґрунтовні пояснення та іншу інформацію, необхідну для встановлення фактичних обставин справи та врегулювання спору;

пункту 1 Постанови № 2896, яким встановлено для оператора систем розподілу в кожному розрахунковому періоді граничну нижню межу обов’язкової купівлі електричної енергії на ринку «на добу наперед» з метою компенсації технологічних втрат електричної енергії на її передачу та розподіл електричними мережами в розмірі 80 відсотків від обсягу фактичних технологічних втрат електричної енергії на її передачу або розподіл електричними мережами в цьому розрахунковому періоді;

підпункту 5 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата виконувати рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням;

підпункту 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (у редакції, що діяла до 15 квітня 2021 року) щодо обов’язку ліцензіата  надавати до НКРЕКП документи (їх копії), інформацію (дані, відомості, звітність), необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП;

підпункту 13 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата укладати договори, які є обов’язковими для здійснення ліцензованої діяльності, та виконувати умови цих договорів;

підпункту 14 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата дотримуватися визначених напрямків та обсягів використання коштів за статтями витрат відповідно до структури тарифу на розподіл електричної енергії, встановленої постановами НКРЕКП від 11 грудня 2018 року № 1835 «Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» (зі змінами) та від 10 грудня 2019 року № 2678 «Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»;

підпункту 23 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (у редакції, що діяла до 11 лютого 2021 року) щодо обов’язку ліцензіата дотримуватись показників якості послуг з розподілу електричної енергії, які характеризують рівень надійності (безперервності) електропостачання, комерційної якості надання послуг з розподілу електричної енергії, а також якість електричної енергії, перелік та величини яких затверджено НКРЕКП;

підпункту 24 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата здійснювати компенсацію та/або відшкодування збитків користувачу системи та/або споживачу у разі недотримання ліцензіатом показників якості послуг з розподілу електричної енергії, визначених НКРЕКП та договором про надання послуг з розподілу;

підпункту 26 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата надавати послуги з приєднання електроустановки замовника до системи розподілу електричної енергії з урахуванням положень статті 21 Закону України «Про ринок електричної енергії» за умови дотримання замовником вимог кодексу систем розподілу. Розраховувати плату за приєднання до електричних мереж оператора системи розподілу на підставі методики (порядку) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу, затвердженої НКРЕКП.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії рішення про накладення штрафу (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»).

2. Відповідно до пункту 1 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», у межах здійснення заходів державного регулювання, зобов’язати ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»:

1) урахувати в Інвестиційних  програмах на 2021 та 2022 роки статтю «Додатково отриманий дохід за результатом діяльності у 2019 та 2020 роках» без додаткових джерел фінансування на загальну суму 143 934,28 тис. грн (без ПДВ), яка включає:

50 % суми додатково отриманого доходу у 2019 році від надання в оренду/суборенду основних засобів (активів), які належать до основної діяльності ліцензіата, у розмірі 3 898,90 тис. грн (без ПДВ),

50 % суми додатково отриманого доходу у 2019 році від плати за доступ до елементів інфраструктури об’єктів електроенергетики в розмірі 11 820,35 тис. грн (без ПДВ),

суму зекономлених при виконанні схваленої Інвестиційної програми у 2019 році коштів у розмірі 11 486,08 тис. грн (без ПДВ),

50 % суми додатково отриманого доходу у 2020 році від надання в оренду/суборенду основних засобів (активів), які належать до основної діяльності ліцензіата, у розмірі 280,05 тис. грн (без ПДВ),

50 % суми додатково отриманого доходу у 2020 році від плати за доступ до елементів інфраструктури об’єктів електроенергетики в розмірі 16 500,95 тис. грн (без ПДВ),

суму зекономлених при виконанні схваленої Інвестиційної програми у 2020 році коштів у розмірі  5 717,90 тис. грн (без ПДВ),

підсумкову суму надлишково отриманого доходу від здійснення ліцензованої діяльності з розподілу електричної енергії у 2020 році в розмірі 94 230,05 тис. грн (без ПДВ);

2) у строк до 01 липня 2021 року надати до НКРЕКП та Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області:

форму № 11-НКРЕКП (квартальна) «Звіт щодо показників надійності (безперервності) електропостачання» за І та ІІ квартали 2019 року,

Інформацію щодо кількості прийнятих звернень кол-центром ОСР за тематикою (додаток 2 до Мінімальних вимог до якості обслуговування споживачів електричної енергії кол-центрами, затверджених постановою НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 373 (далі – Мінімальні вимоги)), за ІІІ квартал 2019 року та за ІІ квартал 2020 року,

Інформацію щодо показників якості та кількості надання послуг кол-центрами (додаток 4 до Мінімальних вимог) за ІІІ квартал 2019 року та за ІІІ квартал 2020 року,

скориговану форму звітності № 2-НКРЕ (місячна) «Звітні дані про обсяги передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та нормативні технологічні витрати електроенергії за 1 – 2 класами напруги», затверджену постановою НКРЕ від 04 жовтня 2012 року № 1257, за 2017 – 2019 роки в частині величин обсягів надходження та віддачі електричної енергії між ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», розрахованих відповідно до фактично встановлених на приєднанні ПЛ 35 «Половецька» трансформаторів струму із номінальним коефіцієнтом 50/5;

3) у строк до 01 липня 2021 року надати замовникам гр. Ніконовій Т. І., гр. Солопову О. В., гр. Пянчуку М. Л., гр. Панасюк І. З. послугу з приєднання електроустановок до електричних мереж з оформленням акта приймання-передачі послуги з приєднання електроустановок до електричних мереж, про що у строк до 15 липня 2021 року повідомити НКРЕКП та Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів;

4) у строк до 01 вересня 2021 року надати належним чином завірені копії підтвердних документів (висновків) відповідного органу державної виконавчої влади щодо відсутності обов’язку отримання під час введення в експлуатацію сертифікатів (декларацій) про готовність об’єктів до введення в експлуатацію, виконання яких передбачалось схваленими Інвестиційними програмами ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» на 2019 та 2020 роки та по яких відсутні акти готовності об’єкта до експлуатації, шляхом видачі відповідними органами державного архітектурно-будівельного контролю сертифіката (поданої декларації), а саме:

«Реконструкція ПС 110 кВ «Ірпінь»,

«ПС 110/35/10 кВ «Обухів». Реконструкція РУ-10 кВ із встановленням БСК 10 кВ Київська область, м. Обухів»,

«Реконструкція ПЛ 35 кВ Княжичі – АПК (прогони 47 – 53) та ПЛ 35 кВ Княжичі Водоканал А, Б (прогони 52 – 60) із частковим кабелюванням на території Броварського району Київської області», 

«Встановлення на ПС 110/10/10 кВ «Алюмінієва» на Т-1, Т-2 струмообмежувальних реакторів ПАТ «Київобленерго»,

«Встановлення на ПС 110/10/10 кВ «Металургійна» на Т-1, Т-2 струмообмежувальних реакторів ПАТ «Київобленерго»,

«Реконструкція ПС 110/10 кВ «Н. Петрівці» та ПЛ-110 кВ ПАТ «Київобленерго», які розташовані у Вишгородському районі Київської області, з повною заміною обладнання»,

«Реконструкція  ПС 110/35/10 кВ «Бориспіль». Система компенсації ємнісних струмів 10 кВ  І с. ш.»,

«Реконструкція компенсації ємнісних струмів однофазного замикання на землю ІІІ і IV с. ш. 10 кВ ПС Роток Київська область, Білоцерківський район»,

«ПС 110/35/10 кВ «Бориспіль». Реконструкція РУ-10 кВ із встановленням БСК-10 кВ, Київська область, м. Бориспіль»,

«Реконструкція ПЛ-35 кВ Макарів – Плахтянка»,

«Реконструкція ПС 110/6 кВ «ГПП» заміна трансформаторів Т-1»;

5) до 10 числа щомісячно (до остаточного врегулювання спірних питань) письмово інформувати НКРЕКП та Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області, з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів, про стан врегулювання спірних питань із ФОП Горбач О. І. та СТ «Обслуговуючий кооператив Десна-1»;

6) надати компенсацію за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг ОСР у частині відновлення електропостачання після початку перерви в електропостачанні протягом 24 годин споживачам, які станом на 03 листопада 2020 року були заживлені від диспетчерського обладнання K04-TS1812 (комірка 4 трансформаторної підстанції ТП-1812), про що у термін до 01 серпня 2021 року повідомити НКРЕКП та Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів;

7) надати подвійну компенсацію за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг ОСР у частині дотримання показників змінення напруги, встановлених Кодексом систем розподілу, для 123 споживачів, яким відповідно до Реєстру скарг (претензій) щодо незадовільної якості електричної енергії за 2020 рік підтверджено недотримання гарантованого стандарту якості послуг, а саме недотримання показників змінення напруги, та яким ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ   РЕГІОНАЛЬНІ МЕРЕЖІ» зобов’язане здійснити подвійну виплату компенсації в розмірі 25 % плати за надання послуг з розподілу з дати надходження скарги споживача до дня усунення проблеми (відповідно до пунктів 2.4, 2.5 глави 2 та пункту 6.10 глави 6 Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання), про що у термін до 01 серпня 2021 року повідомити НКРЕКП та Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів.

3. Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики, у межах здійснення заходів державного регулювання, відповідно до пунктів 1, 13 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»:

1) підготувати та винести на засідання НКРЕКП, що проводитиметься у формі відкритого слухання, проєкт рішення щодо встановлення (перегляду) тарифу на розподіл електричної енергії ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» шляхом його зміни в бік збільшення на суму 38 667,85 тис. грн (без ПДВ), урахувавши:

суму профінансованих коштів по невиконаних заходах схваленої Інвестиційної програми ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» на 2019 рік у розмірі 4 572,83 тис. грн (без ПДВ),

суму профінансованих коштів по невиконаних заходах схваленої Інвестиційної програми ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» на 2020 рік у розмірі 3 414,87 тис. грн (без ПДВ),

суму необ’єктивного перевищення вартості заходів Інвестиційної програми на 2020 рік понад 10 % у розмірі 68,83 тис. грн (без ПДВ),

підсумкову суму недоотриманого доходу від здійснення ліцензованої діяльності у звітному році в розмірі 46 724,38 тис. грн (без ПДВ);

2) при встановленні (перегляді) тарифу на розподіл електричної енергії ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» врахувати  величину профіциту коштів, яка виникла при виконанні заходів з приєднань електроустановок замовників до електричних мереж: у 2019 році – у розмірі 4 078,76 тис. грн (без ПДВ) та у 2020 році – у розмірі 46 639,41 тис. грн (без ПДВ);

3) у разі неврахування ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в Інвестиційних програмах на 2021 та 2022 роки  суми додатково отриманого доходу за результатами діяльності у 2019 та 2020 роках, зазначеної у підпункті 1 пункту 2 цієї постанови, підготувати та винести на засідання НКРЕКП, що проводитиметься у формі відкритого слухання, проєкт рішення щодо встановлення (перегляду) тарифу на розподіл електричної енергії ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ  РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» шляхом його зміни в бік зменшення на суму 143 934,28 тис. грн (без ПДВ);

4) у разі ненадання або несвоєчасного надання  ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» документів (висновків), передбачених підпунктом 4 пункту 2 цієї постанови, підготувати та винести на засідання НКРЕКП, що проводитиметься у формі відкритого слухання, проєкт рішення щодо встановлення (перегляду) тарифу на розподіл електричної енергії ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» шляхом його зміни в бік зменшення на суму профінансованих коштів схвалених Інвестиційних програм на 2019 та 2020 роки в розмірі 192 776,53 тис. грн (без ПДВ).

4. Взяти до відома суму профінансованих та не освоєних коштів станом на 31 грудня 2020 року ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» по заходу Інвестиційної програми на 2020 рік «Будівництво ПС 110/35/10 кВ Козин, Київська область, Обухівський район» у сумі 60 832,12 тис. грн (без ПДВ).

 

Голова НКРЕКП                                              В.Тарасюк

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux