Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 13.09.2019
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 13.09.2019
Постанова
від 06 вересня 2019 р. № 1849
Київ
Про накладення штрафу на ПРАТ "ДТЕК "КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" за порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії, Ліцензійних умов з постачання електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

06.09.2019                    № 1849

 

Про накладення штрафу на ПРАТ «ДТЕК «КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» за порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії, Ліцензійних умов з постачання електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання

 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 06 вересня 2019 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Актів планової перевірки від 15 серпня 2019 року № 269 та № 270, проведеної відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2019 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 листопада 2018 року № 1584, на підставі постанови НКРЕКП від 31 травня 2019 року № 917 «Про проведення планових перевірок суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у IІІ кварталі 2019 року» та посвідчень на перевірку від 10 липня 2019 року № 288 та № 289, установлено, що ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 41946011) порушило Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 25 липня 2017 року № 932 (далі – Ліцензійні умови з розподілу електричної енергії), та Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 13 квітня 2017 року № 504 (далі – Ліцензійні умови з постачання електричної енергії), а саме:

пункти 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії та Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата здійснювати господарську діяльність з постачання та розподілу електричної енергії відповідно до законів України «Про електроенергетику», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок електричної енергії» та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, зокрема:

пункту 6.6 глави 6 Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, затвердженого постановою НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 375, щодо обов’язку оператора системи розподілу до 20 лютого року, наступного за звітним, надавати до НКРЕКП та оприлюднювати на своєму офіційному веб-сайті інформацію щодо дотримання загальних та гарантованих стандартів якості електропостачання за формою, наведеною в додатку 5 до цього Порядку,

Правил користування електричною енергією, затверджених постановою НКРЕ від 31 липня 1996 року № 28, а саме:

абзацу першого пункту 1.9, яким визначено, що постачальники електричної енергії за регульованим тарифом на закріпленій території не мають права відмовити споживачу або субспоживачу, електроустановки якого розташовані на цій території, в укладенні договору за умови дотримання вимог законодавства України, зокрема цих Правил та інших нормативно-технічних документів,

пункту 3.31, яким визначено, що розрахунковий засіб обліку електричної енергії має бути опломбований на кріпленні кожуха лічильника пломбою з тавром центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері технічного регулювання, а на затискній кришці – пломбою електропередавальної організації,

пункту 7.4 розділу 7 глави VI Кодексу комерційного обліку електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 311, яким визначено, що засіб вимірювальної техніки має бути опломбований на затискній кришці пломбою ППКО, пломби з тавром ППКО мають бути встановлені також на пристроях, що закривають первинні і вторинні кола живлення засобу обліку, важелі і кнопки управління комутаційних апаратів та кришки автоматів, встановлених у цих колах, двері комірок трансформаторів напруги, кришки на зборках і колодках затискачів, випробувальних блоках, усі інші пристрої і місця, що унеможливлюють доступ до струмоведучих частин схеми обліку,

пункту 4.1 Методики визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією, затвердженої постановою НКРЕ від 04 травня 2006 року № 562, яким визначено, що факт виявлених представниками енергопостачальника електричної енергії за регульованим тарифом порушень споживачем вимог ПКЕЕ або ПКЕЕН оформлюється актом про порушення. Акт про порушення складається у присутності споживача представниками енергопостачальника, які мають таке право згідно з посадовою інструкцією, пройшли відповідне навчання та інструктаж, після пред'явлення ними службових посвідчень на місці  виявлення порушень,

Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310, зокрема:

абзацу другого пункту 4.1.19 глави 4.1 розділу IV, яким визначено, що для визначення приєднання (стандартне/нестандартне) за місце (точку) забезпечення потужності приймається найближча точка в існуючих (діючих) електричних мережах (повітряна лінія, трансформаторна підстанція або розподільний пункт) ОСР ступеня напруги, що відповідає ступеню напруги в точці приєднання,

абзацу третього пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV, яким визначено, що у разі необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об’єктів електроенергетики (затримка в погодженні власника (власників) або Користувача (Користувачів) земельної ділянки (земельних ділянок)) ОСР не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку надання послуги з приєднання письмово (або у спосіб, узгоджений із Замовником) повідомляє Замовника про збільшення строку проектування на не більше ніж 30 календарних днів (з наданням документального підтвердження причин виникнення затримки),

пункту 4.5.5 глави 4.5 розділу IV, яким визначено, що технічні умови на стандартне приєднання, підписані ОСР, разом з проектом договору про стандартне приєднання надаються Замовнику ОСР протягом 10 робочих днів від дня реєстрації заяви про приєднання,

пункту 8.3.8 глави 8.3 розділу VІІІ, яким визначено, що строк зберігання оперативних журналів становить 5 років, аудіозаписів – 3 роки,

пункту 11.5.7 глави 11.5 розділу ХІ щодо зобов’язання ОСР розміщувати на власному веб-сайті інформацію щодо значних аварійних перерв в електропостачанні з кількістю відключених споживачів більше 100 та тривалістю понад годину із зазначенням населених пунктів та вулиць та/або об’єктів, які відключено внаслідок аварійної перерви, причини перерви, дати та часу початку перерви (з точністю до хвилини), орієнтовного часу відновлення електропостачання після аварійної перерви (якщо відомо). Інформація має бути розміщена якнайшвидше після отримання відповідних даних від диспетчерського персоналу ОСР, але не пізніше ніж через 6 годин після початку перерви;

підпункту 2.1.3 пункту 2.1 Правил приєднання електроустановок до електричних мереж, затверджених постановою НКРЕ від 17 січня 2013 року № 32, яким визначено, що строк надання послуги з приєднання для електроустановок першого ступеня потужності становить 20 календарних днів від дати оплати замовником електропередавальній організації вартості приєднання відповідно до договору про приєднання. Для електроустановок другого та третього ступенів потужності цей строк становить 30 календарних днів,

постанови НКРЕКП від 23 березня 2017 року № 345 «Про затвердження форм звітності № 11-НКРЕКП (квартальна) «Звіт щодо показників надійності електропостачання» та № 12-НКРЕКП (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг» та інструкцій щодо їх заповнення»,

постанови НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 374 «Про затвердження форм звітності щодо показників якості електропостачання та інструкцій щодо їх заповнення»,

Порядку забезпечення стандартів якості надання послуг з електропостачання, затвердженого постановою НКРЕКП від 18 жовтня 2016 року № 1841,

Порядку розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 04 вересня 2018 року № 955, а саме:

пункту 4.1 глави 4 у частині обов’язку ліцензіата виконувати схвалену НКРЕКП, зокрема постановою від 26 червня 2018 року № 615 «Про схвалення Інвестиційної програми ПРАТ «ДТЕК «КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» на 2018 рік», інвестиційну програму в повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні,

пункту 4.4 глави 4 у частині самостійного перерозподілу фінансування вартості заходів, передбачених схваленою Інвестиційною програмою, при зміні вартості виконання заходів понад п’ять відсотків;

підпункти 7 пунктів 2.3 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії та Ліцензійних умов з постачання електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата надавати до НКРЕКП документи, інформацію та звітність, необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень, у форматі, обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП;

підпункт 5 пункту 2.3 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата виконувати рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням;

підпункт 8 пункту 2.3 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата забезпечувати функціонування власного веб-сайту у мережі Інтернет, в якому, зокрема, оприлюднювати іншу інформацію, що підлягає оприлюдненню відповідно до вимог чинного законодавства, а саме щодо дотримання загальних та гарантованих стандартів якості електропостачання за формою наведеною в додатку 5 до Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, затвердженого постановою НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 375, та щодо причин тимчасового припинення електроживлення споживачів у порядку, визначеному пунктом 7.7 розділу VII Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312;

підпункт 11 пункту 2.3 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії та підпункт 3 пункту 2.4 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата дотримуватися визначених напрямків та обсягів використання коштів за статтями витрат відповідно до встановленої рішенням НКРЕКП, зокрема постановами від 15 грудня 2016 року № 2221 «Про встановлення тарифів на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) та тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для ПАТ «Київенерго», від 24 січня 2018 року № 64 «Про встановлення тарифів на розподіл електричної енергії та тарифів на постачання електричної енергії ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», від 14 серпня 2018 року № 847 «Про встановлення тарифів на розподіл електричної енергії та тарифів на постачання електричної енергії ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», структури тарифу на розподіл та постачання електричної енергії;

підпункт 12 пункту 2.3 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії та підпункт 5 пункту 2.4 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата виконувати схвалену НКРЕКП, зокрема постановою від 26 червня 2018 року № 615 «Про схвалення Інвестиційної програми ПРАТ «ДТЕК «КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» на 2018 рік», інвестиційну програму в повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні.

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Відповідно до пунктів 11, 12 частини першої статті 17, статті 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» накласти штраф у розмірі 255 000 (двісті п’ятдесят п’ять тисяч) гривень на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 41946011) за порушення:

пунктів 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії та Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата здійснювати господарську діяльність з постачання та розподілу електричної енергії відповідно до законів України «Про електроенергетику», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок електричної енергії» та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, зокрема:

пункту 6.6 глави 6 Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, затвердженого постановою НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 375, щодо обов’язку оператора системи розподілу до 20 лютого року, наступного за звітним, надавати до НКРЕКП та оприлюднювати на своєму офіційному веб-сайті інформацію щодо дотримання загальних та гарантованих стандартів якості електропостачання за формою, наведеною в додатку 5 до цього Порядку,

Правил користування електричною енергією, затверджених постановою НКРЕ від 31 липня 1996 року № 28, а саме:

абзацу першого пункту 1.9, яким визначено, що постачальники електричної енергії за регульованим тарифом на закріпленій території не мають права відмовити споживачу або субспоживачу, електроустановки якого розташовані на цій території, в укладенні договору за умови дотримання вимог законодавства України, зокрема цих Правил та інших нормативно-технічних документів,

пункту 3.31, яким визначено, що розрахунковий засіб обліку електричної енергії має бути опломбований на кріпленні кожуха лічильника пломбою з тавром центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері технічного регулювання, а на затискній кришці – пломбою електропередавальної організації,

пункту 7.4 розділу 7 глави VI Кодексу комерційного обліку електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 311, яким визначено, що засіб вимірювальної техніки має бути опломбований на затискній кришці пломбою ППКО, пломби з тавром ППКО мають бути встановлені також на пристроях, що закривають первинні і вторинні кола живлення засобу обліку, важелі і кнопки управління комутаційних апаратів та кришки автоматів, встановлених у цих колах, двері комірок трансформаторів напруги, кришки на зборках і колодках затискачів, випробувальних блоках, усі інші пристрої і місця, що унеможливлюють доступ до струмоведучих частин схеми обліку,

пункту 4.1 Методики визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією, затвердженої постановою НКРЕ від 04 травня 2006 року № 562, яким визначено, що факт виявлених представниками енергопостачальника електричної енергії за регульованим тарифом порушень споживачем вимог ПКЕЕ або ПКЕЕН оформлюється актом про порушення. Акт про порушення складається у присутності споживача представниками енергопостачальника, які мають таке право згідно з посадовою інструкцією, пройшли відповідне навчання та інструктаж, після пред'явлення ними службових посвідчень на місці  виявлення порушень,

Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310, зокрема:

абзацу другого пункту 4.1.19 глави 4.1 розділу IV, яким визначено, що для визначення приєднання (стандартне/нестандартне) за місце (точку) забезпечення потужності приймається найближча точка в існуючих (діючих) електричних мережах (повітряна лінія, трансформаторна підстанція або розподільний пункт) ОСР ступеня напруги, що відповідає ступеню напруги в точці приєднання,

абзацу третього пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV, яким визначено, що у разі необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об’єктів електроенергетики (затримка в погодженні власника (власників) або Користувача (Користувачів) земельної ділянки (земельних ділянок)) ОСР не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку надання послуги з приєднання письмово (або у спосіб, узгоджений із Замовником) повідомляє Замовника про збільшення строку проектування на не більше ніж 30 календарних днів (з наданням документального підтвердження причин виникнення затримки),

пункту 4.5.5 глави 4.5 розділу IV, яким визначено, що технічні умови на стандартне приєднання, підписані ОСР, разом з проектом договору про стандартне приєднання надаються Замовнику ОСР протягом 10 робочих днів від дня реєстрації заяви про приєднання,

пункту 8.3.8 глави 8.3 розділу VІІІ, яким визначено, що строк зберігання оперативних журналів становить 5 років, аудіозаписів – 3 роки,

пункту 11.5.7 глави 11.5 розділу ХІ щодо зобов’язання ОСР розміщувати на власному веб-сайті інформацію щодо значних аварійних перерв в електропостачанні з кількістю відключених споживачів більше 100 та тривалістю понад годину із зазначенням населених пунктів та вулиць та/або об’єктів, які відключено внаслідок аварійної перерви, причини перерви, дати та часу початку перерви (з точністю до хвилини), орієнтовного часу відновлення електропостачання після аварійної перерви (якщо відомо). Інформація має бути розміщена якнайшвидше після отримання відповідних даних від диспетчерського персоналу ОСР, але не пізніше ніж через 6 годин після початку перерви;

підпункту 2.1.3 пункту 2.1 Правил приєднання електроустановок до електричних мереж, затверджених постановою НКРЕ від 17 січня 2013 року № 32, яким визначено, що строк надання послуги з приєднання для електроустановок першого ступеня потужності становить 20 календарних днів від дати оплати замовником електропередавальній організації вартості приєднання відповідно до договору про приєднання. Для електроустановок другого та третього ступенів потужності цей строк становить 30 календарних днів,

постанови НКРЕКП від 23 березня 2017 року № 345 «Про затвердження форм звітності № 11-НКРЕКП (квартальна) «Звіт щодо показників надійності електропостачання» та № 12-НКРЕКП (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг» та інструкцій щодо їх заповнення»,

постанови НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 374 «Про затвердження форм звітності щодо показників якості електропостачання та інструкцій щодо їх заповнення»,

Порядку забезпечення стандартів якості надання послуг з електропостачання, затвердженого постановою НКРЕКП від 18 жовтня 2016 року № 1841,

Порядку розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 04 вересня 2018 року № 955, а саме:

пункту 4.1 глави 4 у частині обов’язку ліцензіата виконувати схвалену НКРЕКП, зокрема постановою від 26 червня 2018 року № 615 «Про схвалення Інвестиційної програми ПРАТ «ДТЕК «КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» на 2018 рік», інвестиційну програму в повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні,

пункту 4.4 глави 4 у частині самостійного перерозподілу фінансування вартості заходів, передбачених схваленою Інвестиційною програмою, при зміні вартості виконання заходів понад п’ять відсотків;

підпунктів 7 пунктів 2.3 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії та Ліцензійних умов з постачання електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата надавати до НКРЕКП документи, інформацію та звітність, необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень, у форматі, обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП;

підпункту 5 пункту 2.3 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата виконувати рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням;

підпункту 8 пункту 2.3 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата забезпечувати функціонування власного веб-сайту у мережі Інтернет, в якому, зокрема, оприлюднювати іншу інформацію, що підлягає оприлюдненню відповідно до вимог чинного законодавства, а саме щодо дотримання загальних та гарантованих стандартів якості електропостачання за формою наведеною в додатку 5 до Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, затвердженого постановою НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 375, та щодо причин тимчасового припинення електроживлення споживачів у порядку, визначеному пунктом 7.7 розділу VII Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312;

підпункту 11 пункту 2.3 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії та підпункту 3 пункту 2.4 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата дотримуватися визначених напрямків та обсягів використання коштів за статтями витрат відповідно до встановленої рішенням НКРЕКП, зокрема постановами від 15 грудня 2016 року № 2221 «Про встановлення тарифів на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) та тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для ПАТ «Київенерго», від 24 січня 2018 року № 64 «Про встановлення тарифів на розподіл електричної енергії та тарифів на постачання електричної енергії ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», від 14 серпня 2018 року № 847 «Про встановлення тарифів на розподіл електричної енергії та тарифів на постачання електричної енергії ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», структури тарифу на розподіл та постачання електричної енергії;

підпункту 12 пункту 2.3 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії та підпункту 5 пункту 2.4 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата виконувати схвалену НКРЕКП, зокрема постановою від 26 червня 2018 року № 615 «Про схвалення Інвестиційної програми ПРАТ «ДТЕК «КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» на 2018 рік», інвестиційну програму в повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії рішення про накладення штрафу (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»).

2. Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики, у межах здійснення заходів державного регулювання, відповідно до пунктів 1, 13 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» підготувати та винести на засідання НКРЕКП, що проводитиметься у формі відкритого слухання, проєкт рішення щодо встановлення (перегляду) тарифу на розподіл електричної енергії ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» шляхом його зміни в бік збільшення на загальну суму 11 639,18 тис. грн (без ПДВ), урахувавши:

суму перевищення понад десять відсотків вартості заходів, передбачених схваленою Інвестиційною програмою з розподілу та постачання електричної енергії на 2018 рік, у розмірі 4,8 тис. грн (без ПДВ),

вартість недоотриманого доходу внаслідок установленої величини коригування нормативного значення технологічних витрат електричної енергії в електричних мережах на загальну суму 11 643,98 тис. грн (без ПДВ), у тому числі:

за січень 2018 року, яка використовувалась при розрахунку середньої закупівельної ціни на електричну енергію на березень 2018 року відповідно до постанови НКРЕКП від 22 лютого 2018 року № 222 «Про встановлення розміру величини коригування нормативного значення технологічних витрат електричної енергії в електричних мережах при розрахунку прогнозованої середньої закупівельної ціни на електричну енергію на березень 2018 року», у розмірі 253,37 тис. грн (без ПДВ),

за березень 2018 року, яка використовувалась при розрахунку середньої закупівельної ціни на електричну енергію на ІІІ квартал 2018 року відповідно до постанови НКРЕКП від 21 червня 2018 року № 522 «Про встановлення розміру величини коригування нормативного значення технологічних витрат електричної енергії в електричних мережах при розрахунку прогнозованої середньої закупівельної ціни на електричну енергію на IІI квартал 2018 року», у розмірі 11 390,61 тис. грн (без ПДВ).

3. Відповідно до пункту 1 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», у межах здійснення заходів державного регулювання, зобов’язати ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»:

відповідно до Порядку розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 04 вересня 2018 року № 955, врахувати в Інвестиційній програмі на 2020 рік статтю «Додатково отриманий дохід за результатом діяльності 2018 року» без додаткових джерел фінансування у розмірі 206 497,3 тис. грн (без ПДВ), врахувавши:

1) економію коштів, що склалася при виконанні заходів ІП 2018 року, у розмірі 39 090,87 тис. грн (без ПДВ),

позитивну суму необґрунтованого недовиконання інвестиційної програми, програми ремонтів та надлишково отриманого доходу від здійснення ліцензованої діяльності за 2018 рік у розмірі 167 406,43 тис. грн (без ПДВ).

У разі неврахування в Інвестиційній програмі зазначеної статті Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики, у межах здійснення заходів державного регулювання, відповідно до пунктів 1, 13 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» підготувати та винести на засідання НКРЕКП, що проводитиметься у формі відкритого слухання, проєкт рішення щодо встановлення (перегляду) тарифу на розподіл електричної енергії ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЖІ» шляхом його зміни в бік зменшення на відповідну суму;

2) у строк до 30 вересня 2019 року привести свої дії у відповідність до вимог законодавства по відношенню до ОСББ «Бажана, 30» шляхом скасування Акта про порушення та повернення споживачу сплачених коштів у сумі 420,94 грн або зарахування їх у рахунок майбутніх оплат за спожиту електричну енергію, про що у строк до 15 жовтня 2019 року повідомити НКРЕКП та Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів щодо стану врегулювання питань.

 

Голова НКРЕКП                                              О.Кривенко

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux