Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 21.04.2021
Дата оновлення:04.06.2021
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 21.04.2021
Постанова
від 15 квітня 2021 р. № 670
Київ
Про накладення штрафу на ПРАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання

(У постанову вносяться зміни

постановою НКРЕКП від 26.05.2021 № 848) 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

15.04.2021                    № 670

 

Про накладення штрафу на  ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання

 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 15 квітня 2021 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової перевірки від 19 березня 2021 року № 157, проведеної відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2021 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 18 листопада 2020 року № 2134, постанов НКРЕКП від 16 грудня 2020 року № 2448 «Про проведення планових перевірок суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у I кварталі 2021 року та визнання такою, що втратила чинність, постанови НКРЕКП від 30 вересня 2020 року № 1815» та від 03 березня 2021 року № 359 «Про збільшення строку проведення планової перевірки ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та на підставі посвідчень на проведення планової перевірки від 12 лютого 2021 року № 124 та від 15 березня 2021 року № 188, установлено, що ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 41946011) не дотримано вимоги нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1470 (далі – Ліцензійні умови з розподілу електричної енергії), а саме:

Інструкції щодо заповнення форми звітності № 2-НКРЕКП-розподіл електричної енергії (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифів за видами діяльності», затвердженої постановою НКРЕКП від 28 лютого 2019 року № 282 (далі – Інструкція щодо заповнення форми звітності № 2-НКРЕКП-розподіл електричної енергії (квартальна)), зокрема:

пункту 2.7 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 2-НКРЕКП-розподіл електричної енергії (квартальна) щодо обов’язку ліцензіата забезпечувати достовірність інформації, зазначеної ним у формі звітності № 2-НКРЕКП-розподіл електричної енергії (квартальна),

підпункту 2 пункту 3.2 глави 3 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 2-НКРЕКП-розподіл електричної енергії (квартальна), яким встановлено, що у графі 2 «Розподіл електричної енергії, фактично» зазначаються фактичні дані, що стосуються діяльності з розподілу електричної енергії за відповідний період,

підпункту 29 пункту 3.3 глави 3 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 2-НКРЕКП-розподіл електричної енергії (квартальна), яким встановлено, що в рядку 145 «Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» зазначається чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), який був одержаний у звітному періоді від відповідного виду діяльності;

пункту 3.2 розділу III Положення про Інформаційно-консультаційний центр по роботі із споживачами електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕ від 12 березня 2009 року № 299 (далі – Положення), яким встановлено, що чисельність спеціалістів ІКЦ встановлюється з розрахунку 100 000 споживачів на одного спеціаліста, включаючи начальника ІКЦ та його заступника (за наявності);

Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310 (далі – Кодекс), зокрема: 

пункту 4.1.2 глави 4.1 розділу IV Кодексу, яким встановлено, що ОСР не має права відмовити в приєднанні електроустановок замовника до системи розподілу за умови дотримання замовником вимог розділу IV Кодексу,

пункту 4.1.11 глави 4.1 розділу IV Кодексу в частині не отримання ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від суб’єкта господарювання погодження щодо приєднання до власних електричних мереж,

пункту 4.5.5 глави 4.5 розділу IV Кодексу (у редакції, що діяла до 07 грудня 2019 року), яким встановлено, що технічні умови  на стандартне приєднання, підписані ОСР, разом з проектом договору про стандартне приєднання надаються Замовнику ОСР протягом 10 робочих днів від дня реєстрації заяви про приєднання;

пункту 7.5 розділу VІІ Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312 (далі – Правила роздрібного ринку електричної енергії), яким встановлено, що припинення повністю або частково постачання електричної енергії споживачу здійснюється оператором системи за умови попередження споживача не пізніше ніж за 5 робочих днів до дня відключення;

пункту 4.6 глави 4 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 11-НКРЕКП (квартальна) «Звіт щодо показників надійності (безперервності) електропостачання», затвердженої постановою НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 374 (у редакції, що діяла до 06 лютого 2021 року) (далі – Інструкція щодо заповнення форми звітності № 11-НКРЕКП), яким передбачено формування реєстру перерв в електропостачанні згідно з додатком 5 до цієї Інструкції;

пунктів 2.1 та 2.2 Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, затвердженого постановою НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 375 (далі – Порядок забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання), щодо обов’язку ОСР забезпечити дотримання загальних стандартів якості надання послуг, зокрема рівня сервісу кол-центру протягом 30 секунд (відсотка дзвінків, з’єднаних з оператором кол-центру протягом 30 секунд) у звітному році – не менше 75 % та відсотка втрачених у черзі дзвінків кол-центру у звітному році – не більше 10 %;

Порядку розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 04 вересня 2018 року № 955 (далі – Порядок розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем розподілу), зокрема:

пункту 4.1 глави 4 щодо обов’язку ліцензіата виконувати схвалені НКРЕКП ІП в повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні,

пункту 4.4 глави 4 в частині самостійного перерозподілу фінансування вартості заходів, передбачених схваленою інвестиційною програмою, при зміні вартості виконання заходів понад п’ять відсотків,

пункту 5.2 глави 5 в частині оформлення звіту щодо виконання ІП згідно з додатком 2 до цього Порядку;

пункту 1 постанови НКРЕКП від 17 грудня 2019 року № 2896 «Про встановлення для оператора системи передачі та операторів систем розподілу граничної нижньої межі обов’язкової купівлі електричної енергії на ринку «на добу наперед» (у редакції, що діяла до 21 листопада 2020 року), яким встановлено для оператора системи розподілу в кожному розрахунковому періоді граничну нижню межу обов’язкової купівлі електричної енергії на ринку «на добу наперед» з метою компенсації технологічних втрат електричної енергії на її передачу та розподіл електричними мережами в розмірі 80 відсотків від обсягу фактичних технологічних втрат електричної енергії на її передачу або розподіл електричними мережами в цьому розрахунковому періоді;

підпункт 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата  надавати до НКРЕКП документи (їх копії), інформацію (дані, відомості, звітність), необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП;

підпункт 14 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата дотримуватися визначених напрямків та обсягів використання коштів за статтями витрат відповідно до встановленої рішеннями НКРЕКП, зокрема постановами НКРЕКП від 11 грудня 2018 року № 1834 «Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та від 10 грудня 2019 року № 2677 «Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», структури тарифу на розподіл електричної енергії;

підпункт 23 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (у редакції, що діяла до 11 лютого 2021 року) щодо обов’язку ліцензіата дотримуватись показників якості послуг з розподілу електричної енергії, які характеризують рівень надійності (безперервності) електропостачання, комерційної якості надання послуг з розподілу електричної енергії, а також якість електричної енергії, перелік та величини яких затверджено НКРЕКП;

підпункт 26 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата надавати послуги з приєднання електроустановки замовника до системи розподілу електричної енергії з урахуванням положень статті 21 Закону України «Про ринок електричної енергії» за умови дотримання замовником вимог кодексу систем розподілу;

підпункт 31 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата припиняти електроживлення споживача у порядку та у випадках, визначених кодексом системи розподілу та правилами роздрібного ринку;

підпункт 43 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата виконувати інвестиційну програму в повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт та обсягів фінансування згідно із схваленою НКРЕКП інвестиційною програмою.

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Відповідно до пунктів 11 та 12 частини першої статті 17, статей 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» накласти штраф у розмірі 1 700 000 (один мільйон сімсот тисяч) гривень на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 41946011) за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії, а саме:

Інструкції щодо заповнення форми звітності № 2-НКРЕКП-розподіл електричної енергії (квартальна), зокрема:

пункту 2.7 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 2-НКРЕКП-розподіл електричної енергії (квартальна) щодо обов’язку ліцензіата забезпечувати достовірність інформації, зазначеної ним у формі звітності № 2-НКРЕКП-розподіл електричної енергії (квартальна),

підпункту 2 пункту 3.2 глави 3 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 2-НКРЕКП-розподіл електричної енергії (квартальна), яким встановлено, що у графі 2 «Розподіл електричної енергії, фактично» зазначаються фактичні дані, що стосуються діяльності з розподілу електричної енергії за відповідний період,

підпункту 29 пункту 3.3 глави 3 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 2-НКРЕКП-розподіл електричної енергії (квартальна), яким встановлено, що в рядку 145 «Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» зазначається чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), який був одержаний у звітному періоді від відповідного виду діяльності;

пункту 3.2 розділу III Положення, яким встановлено, що чисельність спеціалістів ІКЦ встановлюється з розрахунку 100 000 споживачів на одного спеціаліста, включаючи начальника ІКЦ та його заступника (за наявності);

пункту 4.1.2 глави 4.1 розділу IV Кодексу, яким встановлено, що ОСР не має права відмовити в приєднанні електроустановок замовника до системи розподілу за умови дотримання замовником вимог розділу IV Кодексу,

пункту 4.1.11 глави 4.1 розділу IV Кодексу в частині неотримання ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від суб’єкта господарювання погодження щодо приєднання до власних електричних мереж,

пункту 4.5.5 глави 4.5 розділу IV Кодексу (у редакції, що діяла до 07 грудня 2019 року), яким встановлено, що технічні умови  на стандартне приєднання, підписані ОСР, разом з проектом договору про стандартне приєднання надаються Замовнику ОСР протягом 10 робочих днів від дня реєстрації заяви про приєднання;

пункту 7.5 розділу VІІ Правил роздрібного ринку електричної енергії, яким встановлено, що припинення повністю або частково постачання електричної енергії споживачу здійснюється оператором системи за умови попередження споживача не пізніше ніж за 5 робочих днів до дня відключення;

пункту 4.6 глави 4 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 11-НКРЕКП, яким передбачено формування реєстру перерв в електропостачанні згідно з додатком 5 до цієї Інструкції;

пунктів 2.1 та 2.2 Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання щодо обов’язку ОСР забезпечити дотримання загальних стандартів якості надання послуг, зокрема рівня сервісу кол-центру протягом 30 секунд (відсотка дзвінків, з’єднаних з оператором кол-центру протягом 30 секунд) у звітному році – не менше 75 % та відсотка втрачених у черзі дзвінків кол-центру у звітному році – не більше 10 %;

Порядку розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем розподілу, зокрема:

пункту 4.1 глави 4 щодо обов’язку ліцензіата виконувати схвалені НКРЕКП ІП в повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні,

пункту 4.4 глави 4 у частині самостійного перерозподілу фінансування вартості заходів, передбачених схваленою інвестиційною програмою, при зміні вартості виконання заходів понад п’ять відсотків,

пункту 5.2 глави 5 у частині оформлення звіту щодо виконання ІП згідно з додатком 2 до цього Порядку;

пункту 1 постанови НКРЕКП від 17 грудня 2019 року № 2896 «Про встановлення для оператора системи передачі та операторів систем розподілу граничної нижньої межі обов’язкової купівлі електричної енергії на ринку «на добу наперед» (у редакції, що діяла до 21 листопада 2020 року), яким встановлено для оператора системи розподілу в кожному розрахунковому періоді граничну нижню межу обов’язкової купівлі електричної енергії на ринку «на добу наперед» з метою компенсації технологічних втрат електричної енергії на її передачу та розподіл електричними мережами в розмірі 80 відсотків від обсягу фактичних технологічних втрат електричної енергії на її передачу або розподіл електричними мережами в цьому розрахунковому періоді;

підпункту 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата  надавати до НКРЕКП документи (їх копії), інформацію (дані, відомості, звітність), необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП;

підпункту 14 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата дотримуватися визначених напрямків та обсягів використання коштів за статтями витрат відповідно до встановленої рішеннями НКРЕКП, зокрема постановами НКРЕКП від 11 грудня 2018 року № 1834 «Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та від 10 грудня 2019 року № 2677 «Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», структури тарифу на розподіл електричної енергії;

підпункту 23 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (у редакції, що діяла до 11 лютого 2021 року) щодо обов’язку ліцензіата дотримуватись показників якості послуг з розподілу електричної енергії, які характеризують рівень надійності (безперервності) електропостачання, комерційної якості надання послуг з розподілу електричної енергії, а також якість електричної енергії, перелік та величини яких затверджено НКРЕКП;

підпункту 26 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата надавати послуги з приєднання електроустановки замовника до системи розподілу електричної енергії з урахуванням положень статті 21 Закону України «Про ринок електричної енергії» за умови дотримання замовником вимог кодексу систем розподілу;

підпункту 31 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата припиняти електроживлення споживача у порядку та у випадках, визначених кодексом системи розподілу та правилами роздрібного ринку;

підпункту 43 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата виконувати інвестиційну програму в повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт та обсягів фінансування згідно із схваленою НКРЕКП інвестиційною програмою.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії рішення про накладення штрафу (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»).

2. Відповідно до пункту 1 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», у межах здійснення заходів державного регулювання, зобов’язати ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» урахувати в Інвестиційних програмах на 2021 та на 2022 роки статті «Додатково отриманий дохід за результатом діяльності у 2019 – 2020 роках» без додаткових джерел фінансування на загальну суму 251 943,22 тис. грн (без ПДВ), урахувавши:

50 % суми додатково отриманого доходу у 2019 році від надання в оренду/суборенду основних засобів (активів), які належать до основної діяльності ліцензіата, в розмірі  8 642,00 тис. грн (без ПДВ),

50 % суми додатково отриманого доходу у 2019 році від плати за доступ до елементів інфраструктури об’єктів електроенергетики в розмірі 508,00 тис. грн (без ПДВ),

суму зекономлених при виконанні інвестиційної програми у 2019 році коштів у розмірі  41 382,44 тис. грн (без ПДВ),

підсумкову суму надлишково отриманого доходу від здійснення ліцензованої діяльності з розподілу електричної енергії у 2019 році в розмірі 14 926,80 тис. грн (без ПДВ),

50 % суми додатково отриманого доходу у 2020 році від надання в оренду/суборенду основних засобів (активів), які належать до основної діяльності ліцензіата, в розмірі 7 857,50 тис. грн (без ПДВ),

50 % суми додатково отриманого доходу у 2020 році від плати за доступ до елементів інфраструктури об’єктів електроенергетики в розмірі  1 283,50 тис. грн (без ПДВ),

суму зекономлених при виконанні інвестиційної програми у 2020 році коштів у розмірі  22 866,90 тис. грн (без ПДВ),

підсумкову суму надлишково отриманого доходу від здійснення ліцензованої діяльності з розподілу електричної енергії у 2020 році в розмірі 154 984,08 тис. грн (без ПДВ).

3. У разі неврахування ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в Інвестиційних програмах на 2021 та на 2022 роки  вищезазначеної суми додатково отриманого доходу за результатами діяльності у 2019 – 2020 роках Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики підготувати та винести на засідання НКРЕКП, що проводитиметься у формі відкритого слухання, проєкт рішення щодо встановлення (перегляду) тарифу на розподіл електричної енергії ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» шляхом його зміни в бік зменшення на суму 251 943,22 тис. грн (без ПДВ).

4. Відповідно до пункту 1 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», у межах здійснення заходів державного регулювання, зобов’язати ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «ДТЕК  КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»:

1) у строк до 20 травня 2021 року надати до НКРЕКП та Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області:

скореговані за результатами проведеної планової  перевірки звіти щодо виконання Інвестиційних програм з розподілу електричної енергії ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» у 2019 та 2020 роках,

скореговані за результатами проведеної планової перевірки річні звіти щодо фактичних витрат (без податку на додану вартість (ПДВ)) на приєднання електроустановок замовників до електричних мереж упродовж попереднього кварталу та календарного року, а також інформацію про місячний обсяг трансформації електричної енергії на напругу 6 (10) 20 кВ для трансформаторних підстанцій (ПС) основної мережі напругою 35 – 110 (154) кВ відповідно до територіальних одиниць оператора системи розподілу у 2019 та 2020 роках,

скореговану звітність за формою № 2-НКРЕКП-розподіл електричної енергії (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифів за видами діяльності» за ІІІ квартал 2019 року,

детальну інформацію щодо досягнення ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» кількісних та економічних показників ефективності впровадження системи on-line управління роботами ремонтно-експлуатаційних бригад «Мобіліті» відповідно до схваленої Інвестиційної програми з розподілу електричної енергії ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» на 2019 рік;

2) у строк до 01 серпня 2021 року надати належним чином завірені копії підтвердних документів (висновків) відповідного органу державної виконавчої влади щодо відсутності обов’язку отримання під час введення в експлуатацію сертифікатів (декларацій) про готовність об’єктів до введення в експлуатацію, виконання яких передбачалось схваленими Інвестиційними програмами ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» на 2019 –2020 роки та по яких відсутні акти готовності об’єкта до експлуатації, шляхом видачі відповідними органами державного архітектурно-будівельного контролю сертифіката, а саме:

«Реконструкція ПС 110/10 кВ «Позняки» в частині прибудови закритого розподільчого пристрою (ЗРУ) з будівництвом транзиту 110 кВ ТЕЦ-5 – Позняки 2 пусковий комплекс (перехідний проект: терміни будівництва
2018 – 2019 рр.)»,

«Реконструкція ПС «Бортничі» з заміною трансформаторів Т-1, Т-2 за адресою: вул. Колекторна, 1А в м. Києві (перехідний проект: терміни будівництва 2018 – 2019 рр.)»;

«Реконструкція ПС 110/10/10 кВ «Вулкан»:  заміна трансформаторів 110/10/6 кВ Т-1, Т-2 2х25 МВА 110/10/6 кВ на тр-ри 2х40 МВА 110/10/10 кВ.»;

«Реконструкція ПС 110/35/10 кВ «Біличі» в частині схеми живлення трансформатора 110/10/10 кВ Т-3 за адресою: м. Київ, вул. Генерала Наумова, 64»;

«Реконструкція підстанції «Троєщина» з заміною ВД, КЗ-110 кВ на елегазові вимикачі в м. Києві»;

«Реконструкція ПС «Протасівська» з заміною ВД, КЗ-110 кВ на елегазові вимикачі»;

«Реконструкція ПС «Пріорська» з заміною В-110 кВ типу МКП-110/1000 на елегазові вимикачі в м. Києві»;

3) звернутися до НКРЕКП з пропозицією щодо включення до Інвестиційної програми з розподілу електричної енергії на 2021 рік відповідно до вимог Порядку розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 04 вересня 2018 року № 955, довиконання заходу «Реконструкція ПС 110/10 кВ «Мотоциклетна» за адресою: вул. Дорогожицька, 6А в м. Києві» на суму 177 406,53 тис. грн (без ПДВ) з джерелом фінансування «Невикористані кошти 2020 року»;

4) відновити електропостачання на об’єкті споживача гр. Шокола А. Г. (о/р 10207205004) за власний рахунок, а у разі оплати споживачем на рахунок ОСР коштів за здійснення робіт з припинення та відновлення електроживлення електроустановки споживача – повернути споживачу сплачені ним кошти, про що у строк до 01 червня 2021 року повідомити НКРЕКП та Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів;

5) надати ОСББ «СЛАВСЬКИЙ 58» підписані технічні умови на приєднання відповідно до заяви від 25 лютого 2020 року № С250220228, про що у строк до 01 червня 2021 року повідомити НКРЕКП та Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів;

6) надати компенсацію за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг ОСР у частині видачі технічних умов на приєднання ОСББ «СЛАВСЬКИЙ 58» за заявою від 25 лютого 2020 року № С250220228 та ТОВ «РІЄЛТІС ПЛЮС» за заявою від 13 січня 2020 року № С1301206484, про що у строк до 01 червня 2021 року повідомити НКРЕКП та Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів;

7) у строк до 20 травня 2021 року надати до НКРЕКП оновлену відомість про місця та засоби провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії з урахуванням наданої послуги з нестандартного приєднання до електричних мереж систем розподілу відповідно до договору від 21 грудня 2018 року № ЦНПЗ-1782-18/106823.

5. Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики, у межах здійснення заходів державного регулювання, відповідно до пунктів 1, 13 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» підготувати та винести на засідання НКРЕКП, що проводитиметься у формі відкритого слухання, проєкт рішення щодо встановлення (перегляду) тарифу на розподіл електричної енергії ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» шляхом його зміни в бік зменшення на суму 55,66 тис. грн (без ПДВ), урахувавши:

суму профінансованих та неосвоєних коштів Інвестиційної програми ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» на 2019 рік у розмірі 51,0 тис. грн (без ПДВ);

суму необ’єктивного перевищення вартості заходів Інвестиційної програми на 2019 рік понад 10 % у розмірі 3,18 тис. грн (без ПДВ);

суму необ’єктивного перевищення вартості заходів Інвестиційної програми на 2020 рік понад 10 % у розмірі 1,48 тис. грн (без ПДВ).

6. У разі несвоєчасного надання ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» документів (висновків), передбачених у підпункті 2 пункту 4 цієї постанови, Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики, у межах здійснення заходів державного регулювання, відповідно до пунктів 1, 13 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» підготувати та винести на засідання НКРЕКП, що проводитиметься у формі відкритого слухання, проєкт рішення щодо встановлення (перегляду) тарифу на розподіл електричної енергії ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» шляхом його зміни в бік зменшення на суму профінансованих коштів схвалених Інвестиційних програм на 2018 – 2020 роки в розмірі 311 347,02 тис. грн (без ПДВ).

7. Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики, у межах здійснення заходів державного регулювання, відповідно до пунктів 1, 13 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» при встановленні (перегляді) тарифу на розподіл електричної енергії ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» врахувати  величину профіциту коштів, яка виникла при виконанні заходів з приєднань електроустановок замовників до електричних мереж у 2019 році в розмірі 3 025,02 тис. грн (без ПДВ) та у 2020 році в розмірі 1 624,36 тис. грн (без ПДВ).

8. У разі невключення до Інвестиційної програми з розподілу електричної енергії на 2021 рік заходу, зазначеного в підпункті 3 пункту 4 цієї постанови, Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики, у межах здійснення заходів державного регулювання, підготувати та винести на засідання НКРЕКП, що проводитиметься у формі відкритого слухання, проєкт рішення щодо встановлення (перегляду) тарифу на розподіл електричної енергії ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» шляхом його зміни в бік зменшення на суму вартості заходу Інвестиційної програми на 2020 рік «Реконструкція ПС 110/10 кВ «Мотоциклетна» за адресою: вул. Дорогожицька, 6А в м. Києві» в розмірі 232 913,77 тис. грн (без ПДВ).

9. Взяти до відома суму профінансованих та не освоєних коштів станом на 31 грудня 2020 року ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» схваленої Інвестиційної програми на 2020 рік в розмірі 1 314,85 тис. грн (без ПДВ), яка утворилась внаслідок курсових різниць при виконанні валютних контрактів.

 

Голова НКРЕКП                                              В.Тарасюк

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux