Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 25.02.2021
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 25.02.2021
Постанова
від 24 лютого 2021 р. № 294
Київ
Про накладення штрафу на ПП "АРСЕНАЛ-Т-07" за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

24.02.2021                    № 294

 

Про накладення штрафу на ПП «АРСЕНАЛ-Т-07» за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання

 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 24 лютого 2021 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової перевірки від 01 лютого 2021 року № 37, проведеної відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2021 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 18 листопада 2020 року № 2134, постанови НКРЕКП від 16 грудня 2020 року № 2448 «Про проведення планових перевірок суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у I кварталі 2021 року та визнання такою, що втратила чинність, постанови НКРЕКП від 30 вересня 2020 року № 1815» та на підставі посвідчення на перевірку від 12 січня 2021 року № 21, установлено, що ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «АРСЕНАЛ-Т-07» (код ЄДРПОУ 35283168) не дотримано вимоги нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушено Умови та Правила здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії, затверджені постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 08 лютого 1996 року № 3 (далі – Умови та Правила здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії), Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 22 березня 2017 року № 309 (далі – Ліцензійні умови № 309), та Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1467 (далі – Ліцензійні умови з виробництва електричної енергії), а саме:

абзацу третього пункту 9.2 глави 9 Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 червня 2018 року № 428 (далі – Порядок контролю), у частині обов’язку уповноваженої особи ліцензіата забезпечувати умови для проведення перевірки,

абзацу четвертого пункту 9.2 глави 9 Порядку контролю щодо обов’язку уповноваженої особи ліцензіата надавати всі необхідні документи, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час перевірки, у вигляді, наведеному в запиті комісії з перевірки, відповідно до закону у терміни/строки, що відповідають обсягу запитуваної інформації;

абзацу другого пункту 7 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 квітня 2017 року № 491 (далі – Порядок № 491), у частині подання платниками внеску до структурних підрозділів НКРЕКП на територіях звіту про сплату внеску на регулювання не пізніше другого робочого дня після встановленого строку сплати;

Інструкції щодо заповнення форми звітності № 1-НКРЕ (місячна) «Звіт про використання палива ліцензіатом з виробництва електричної та теплової енергії», затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 04 жовтня 2012 року № 1257 (далі – Інструкція щодо заповнення форми звітності № 1-НКРЕ (місячна)), а саме:

пункту 2.9 розділу ІІ, відповідно до якого ліцензіат забезпечує достовірність інформації, зазначеної ним у формі звітності № 1-НКРЕ (місячна) «Звіт про використання палива ліцензіатом з виробництва електричної та теплової енергії» (далі – форма звітності № 1-НКРЕ (місячна)),

пункту 4.1 розділу ІV, яким встановлено, що в рядку 17 «Обсяг виробленої енергії» графи 2, 5 заповнюються згідно з показами приладів обліку за період з початку року,

пункту 4.2 розділу ІV, яким встановлено, що в рядку 18 графи 2, 5 заповнюються згідно з показами приладів обліку за період з початку року,

пункту 4.3 розділу ІV, яким встановлено, що в рядку 19 «Корисний відпуск енергії» графи 2, 5 заповнюються згідно з показами приладів обліку за період з початку року;

Інструкції щодо заповнення форми звітності № 6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальна) «Звіт про ліцензовану діяльність суб’єктів господарювання з виробництва електричної та теплової енергії», затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 04 жовтня 2012 року № 1257 (далі – Інструкція щодо заповнення форми звітності № 6-НКРЕ (квартальна)), а саме:

пункту 2.7 розділу II, відповідно до якого ліцензіат забезпечує достовірність інформації, зазначеної ним у формі звітності № 6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальна) «Звіт про ліцензовану діяльність суб’єктів господарювання з виробництва електричної та теплової енергії» (далі – форма звітності № 6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальна)),

пункту 3.18 розділу III, відповідно до якого у рядку 200 «Корисний відпуск» графи 3, 5 заповнюються згідно з показами лічильників за період з початку року;

Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифів (цін) за видами діяльності», затвердженої постановою НКРЕКП від 28 лютого 2019 року № 282 (далі – Інструкція щодо заповнення форми звітності № 4-НКРЕКП), а саме:

пункту 2.2 глави 2, відповідно до якого форма звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифів (цін) за видами діяльності» (далі – форма звітності № 4-НКРЕКП) складається станом на останнє число звітного періоду наростаючим підсумком,

пункту 2.7 глави 2, відповідно до якого ліцензіат забезпечує достовірність інформації, зазначеної ним у формі звітності № 4-НКРЕКП,

підпункту 2 пункту 3.2 глави 3, відповідно до якого у графі 2 «фактично» зазначаються фактичні дані звітного кварталу наростаючим підсумком;

підпункт 3.1.1 пункту 3.1 Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата надавати НКРЕКП фінансову звітність, передбачену Мінфіном та Мінстатом України і додаткову звітність, визначену НКРЕКП в установленому порядку;

підпункт 3.5.3 пункту 3.5 Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата при зміні потужностей у десятиденний термін подавати до НКРЕКП перелік основного обладнання електростанцій, які перебувають у власності або експлуатації ліцензіата, та інформацію щодо них, яка визначається в додатку до цих Умов та Правил;

підпункт 3.6.1 пункту 3.6 Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата діяти згідно з законодавством України та нормативно-технічними документами;

пункт 2.2 Ліцензійних умов № 309 щодо обов’язку ліцензіата здійснювати господарську діяльність з виробництва електричної енергії відповідно до законів України «Про електроенергетику», «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу», «Про засади функціонування ринку електричної енергії України», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», інших нормативно-правових актів та нормативних документів, які регулюють діяльність в електроенергетиці;

підпункт 2 пункту 2.3 Ліцензійних умов № 309 щодо обов’язку ліцензіата повідомляти НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, у строк не пізніше ніж один місяць з дня настання таких змін;

підпункт 5 пункту 2.3 Ліцензійних умов № 309 щодо обов’язку ліцензіата виконувати рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням;

підпункт 7 пункту 2.3 Ліцензійних умов № 309 щодо обов’язку ліцензіата сплачувати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внески на регулювання, що визначаються рішенням НКРЕКП;

підпункт 9 пункту 2.3 Ліцензійних умов № 309 щодо обов’язку ліцензіата надавати НКРЕКП документи, інформацію та звітність, необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП;

підпункт 2 пункту 2.2 Ліцензійних умов № 1467 (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) та підпункт 1 пункту 2.2 Ліцензійних умов № 1467 (у редакції, що діє з 20 жовтня 2020 року) щодо обов’язку ліцензіата повідомляти НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін;

підпункт 3 пункту 2.2 Ліцензійних умов № 1467 (у редакції, що діє з 20 жовтня 2020 року) щодо обов’язку ліцензіата сплачувати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внески на регулювання, що визначаються рішенням НКРЕКП;

підпункт 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов № 1467 (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) та підпункт 6 пункту 2.2 Ліцензійних умов № 1467 (у редакції, що діє з 20 жовтня 2020 року) щодо обов’язку ліцензіата забезпечити функціонування власного вебсайту в мережі Інтернет, у якому, зокрема, вказати засоби комунікації (поштову адресу, номер телефону для звернення, адресу електронної пошти для прийому повідомлень) та іншу інформацію, що підлягає оприлюдненню відповідно до вимог чинного законодавства України;

підпункт 9 пункту 2.2 (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) та підпункт 8 пункту 2.2 (у редакції, що діє з 20 жовтня 2020 року) та Ліцензійних умов № 1467 щодо обов’язку ліцензіата надавати до НКРЕКП документи (їх копії), інформацію (дані, відомості, звітність), необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП.

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Відповідно до пунктів 11, 12 частини першої статті 17, статей 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» накласти штраф у розмірі 255 000 (двісті п’ятдесят пять тисяч) гривень на ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АРСЕНАЛ-Т-07» (код ЄДРПОУ 35283168) за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов № 1467, а саме:

абзацу третього пункту 9.2 глави 9 Порядку контролю у частині обов’язку уповноваженої особи ліцензіата забезпечувати умови для проведення перевірки;

абзацу четвертого пункту 9.2 глави 9 Порядку контролю щодо обов’язку уповноваженої особи ліцензіата надавати всі необхідні документи, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час перевірки, у вигляді, наведеному в запиті комісії з перевірки, відповідно до закону у терміни/строки, що відповідають обсягу запитуваної інформації;

абзацу другого пункту 7 Порядку № 491 у частині подання платниками внеску до структурних підрозділів НКРЕКП на територіях звіту про сплату внеску на регулювання не пізніше другого робочого дня після встановленого строку сплати;

Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4-НКРЕКП, а саме:

пункту 2.2 глави 2, відповідно до якого форма звітності № 4-НКРЕКП складається станом на останнє число звітного періоду наростаючим підсумком,

пункту 2.7 глави 2, відповідно до якого ліцензіат забезпечує достовірність інформації, зазначеної ним у формі звітності № 4-НКРЕКП,

підпункту 2 пункту 3.2 глави 3, відповідно до якого у графі 2 «фактично» зазначаються фактичні дані звітного кварталу наростаючим підсумком;

підпункту 2 пункту 2.2 Ліцензійних умов № 1467 (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) та підпункту 1 пункту 2.2 Ліцензійних умов № 1467 (у редакції, що діє з 20 жовтня 2020 року) щодо обов’язку ліцензіата повідомляти НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін;

підпункту 3 пункту 2.2 Ліцензійних умов № 1467 (у редакції, що діє з 20 жовтня 2020 року) щодо обов’язку ліцензіата сплачувати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внески на регулювання, що визначаються рішенням НКРЕКП;

підпункту 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов № 1467 (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) та підпункту 6 пункту 2.2 Ліцензійних умов № 1467 (у редакції, що діє з 20 жовтня 2020 року) щодо обов’язку ліцензіата забезпечити функціонування власного вебсайту в мережі Інтернет, у якому, зокрема, вказати засоби комунікації (поштову адресу, номер телефону для звернення, адресу електронної пошти для прийому повідомлень) та іншу інформацію, що підлягає оприлюдненню відповідно до вимог чинного законодавства України;

підпункту 9 пункту 2.2 (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) та підпункту 8 пункту 2.2 (у редакції, що діє з 20 жовтня 2020 року) Ліцензійних умов № 1467 щодо обов’язку ліцензіата надавати до НКРЕКП документи (їх копії), інформацію (дані, відомості, звітність), необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії рішення про накладення штрафу (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»).

2. Відповідно до пункту 1 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», у межах здійснення заходів державного регулювання, зобов’язати ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АРСЕНАЛ-Т-07» у строк до 01 квітня 2021 року:

1) забезпечити функціонування власного вебсайту в мережі Інтернет, у якому, зокрема, вказати засоби комунікації (поштову адресу, номер телефону для звернення, адресу електронної пошти для прийому повідомлень) та іншу інформацію, що підлягає оприлюдненню відповідно до вимог чинного законодавства України, про що у термін до 15 квітня 2021 року повідомити НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у Черкаській області;

2) надати:

в обсягах та формі, встановлених постановою НКРЕКП від 20 грудня 2019 року № 2897 «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 28 лютого 2019 року № 282», форму звітності № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна) «Звіт про використання палива/енергії та стан розрахунків» (далі – форма звітності № 4а-НКРЕКП) у паперовому вигляді до НКРЕКП за червень та листопад 2020 року, а також до Сектору НКРЕКП у Черкаській області за грудень 2019 року;

форму звітності № 4-НКРЕКП в електронному вигляді до НКРЕКП за І півріччя 2019 року, 9 місяців 2019 року та 9 місяців 2020 року, а також на паперових носіях за І квартал 2020 року, І півріччя 2020 року та 9 місяців 2020 року та в паперовому вигляді до Сектору НКРЕКП у Черкаській області за І півріччя 2020 року та 9 місяців 2020 року;

додаток 3 до форми звітності № 4-НКРЕКП у паперовому вигляді до Сектору НКРЕКП у Черкаській області за І півріччя 2020 року та за 9 місяців 2020 року, а також в електронному вигляді до НКРЕКП за І півріччя 2019 року та 9 місяців 2019 року;

фінансову звітність, встановлену постановою НКРЕКП від 11 травня 2017 року № 624, до НКРЕКП за 2019 рік;

3) надати до НКРЕКП у паперовому та електронному вигляді та Сектору НКРЕКП у Черкаській області в електронному вигляді скориговані:

форми звітності № 1-НКРЕ (місячна) за листопад 2014 року – грудень 2019 року;

форми звітності № 6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальна) за IV квартал 2017 року, ІІІ квартал 2018 року,

форму звітності № 4-НКРЕКП та форму звітності № 4а-НКРЕКП за ІІІ квартал 2019 року.

 

Голова НКРЕКП                                              В.Тарасюк

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux