Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 05.05.2021
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 05.05.2021
Постанова
від 28 квітня 2021 р. № 726
Київ
Про накладення штрафу на ПАТ "ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО" за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

28.04.2021                    № 726

 

Про накладення штрафу на ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання

 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 28 квітня 2021 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта позапланової виїзної перевірки від 01 квітня 2021 року № 188, проведеної відповідно до постанови НКРЕКП від 10 лютого 2021 року № 215 «Про проведення позапланової виїзної перевірки ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» та на підставі посвідчення на проведення позапланової виїзної перевірки від 17 березня 2021 року № 200, установлено, що ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00130926) не дотримано вимоги нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 25 липня 2017 року № 932 (далі – Ліцензійні умови з розподілу електричної енергії № 932), та Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1470 (далі – Ліцензійні умови з розподілу електричної енергії), а саме:

Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310 (далі – Кодекс систем розподілу), а саме:

пункту 4.1.20 глави 4.1 розділу IV в частині обов’язку ОСР безкоштовно надавати вихідні дані для розробки ТЕО протягом 10 робочих днів з дня отримання звернення замовника,

пункту 4.2.3 глави 4.2 розділу IV, яким встановлено, зокрема, що підготовка проєкту зовнішнього електрозабезпечення, виконання будівельних робіт у мережі від точки забезпечення потужності до точки приєднання замовника, проводиться після отримання від замовника оплати вартості приєднання,

пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV, яким встановлено, зокрема, що для електроустановок замовника другого ступеня потужності  строк надання послуги зі стандартного приєднання становить 60 календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання;

пункту 4.2 Договору про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу (типова форма), що є додатком 1 до Кодексу систем розподілу, щодо обов’язку виконавця послуг надати Замовнику рахунок на сплату плати за приєднання не пізніше 3 робочих днів від дати укладення цього Договору у встановленому законодавством порядку;

Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312 (далі – Правила роздрібного ринку електричної енергії), а саме:

пункту 8.2.5 глави 8.2 розділу VIII, яким встановлено, що в акті про порушення мають бути зазначені зміст виявленого порушення з посиланням на відповідні пункти цих Правил та всі необхідні для визначення обсягу та вартості необлікованої електричної енергії параметри, що характеризують електроустановку споживача, схему підключення електроустановки споживача та її графічне зображення із зазначенням, зокрема, фазування лічильника на дату оформлення акта про порушення,

підпункту 2 пункту 8.4.2 глави 8.4 розділу VIII, яким встановлено, що визначення обсягу та вартості необлікованої електричної енергії здійснюється оператором системи на підставі акта про порушення, складеного у порядку, визначеному цими Правилами, у разі виявлення, зокрема, пошкодження або відсутності пломб з відбитками тавр оператора системи чи інших заінтересованих сторін, установлених на засобах (вузлах) вимірювальної техніки в місцях, указаних в акті про пломбування, складеному в порядку, визначеному Кодексом комерційного обліку, або в іншому документі, який підтверджує факт пломбування і передачу на збереження засобів вимірювальної техніки та установлених пломб (крім пломб, установлених на кріпленнях кожуха лічильника електричної енергії),

підпункту 3 пункту 8.4.2 глави 8.4 розділу VIII, яким встановлено, що визначення обсягу та вартості необлікованої електричної енергії здійснюється оператором системи на підставі акта про порушення, складеного у порядку, визначеному цими Правилами, у разі виявлення, зокрема, пошкодження (розбите скло, пошкодження цілісності корпусу лічильника тощо) або відсутності засобів вимірювальної техніки (за умови наявності акта про пломбування, складеного в порядку, установленому Кодексом комерційного обліку, або іншого документа, який підтверджує передачу на збереження засобів вимірювальної техніки, та у разі пошкодження засобів вимірювальної техніки за умови втручання споживача в роботу засобів вимірювальної техніки), інших дій споживача, які призвели до зміни показів засобів вимірювальної техніки (використання фазозсувного трансформатора, постійних магнітів (у разі невстановлення на/в лічильник індикаторів), пристрою випромінювання електромагнітних полів тощо),

пункту 8.4.4 глави 8.4 розділу VIII, яким встановлено, що факт пошкодження пломб та/або індикаторів, та/або засобів вимірювальної техніки, факт втручання споживача в роботу засобів вимірювальної техніки, крім випадків спрацювання індикаторів (фіксації індикаторами впливу фізичних полів), має бути підтверджений експертизою, проведеною спеціалізованою організацією (підприємством), яка має право на її проведення відповідно до законодавства (далі – експертиза). До отримання оператором системи результатів експертизи положення цієї глави не застосовуються для визначення обсягу та вартості необлікованої електричної енергії, за винятком випадків, передбачених цим пунктом. Якщо оператором системи до моменту передачі засобів вимірювальної техніки, індикаторів та/або пломб на експертизу пошкоджено упаковку та/або пломби, встановлені на ній, положення глави 8.4 не застосовуються;

пункт 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії № 932 щодо обов’язку ліцензіата здійснювати господарську діяльність з розподілу електричної енергії відповідно до законів України «Про електроенергетику», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок електричної енергії» та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, зокрема Правил приєднання електроустановок до електричних мереж, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 17 січня 2013 року № 32 (далі – Правила приєднання електроустановок до електричних мереж), а саме:

підпункту 2.1.3 пункту 2.1 Правил приєднання електроустановок до електричних мереж, яким, зокрема, встановлено, що строк надання послуги з приєднання для електроустановок першого ступеня потужності становить 20 календарних днів від дати оплати замовником електропередавальній організації вартості приєднання відповідно до договору про приєднання. Встановлені строки надання послуг зі стандартних приєднань можуть бути змінені за згодою сторін договору про приєднання у разі впливу істотних факторів на тривалість будівельно-монтажних робіт або з інших причин, погоджених сторонами договору про приєднання. У разі необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики (затримка в погодженні власника (власників) або користувача (користувачів) земельної ділянки (земельних ділянок)) електропередавальна організація не пізніше ніж за 10 робочих днів до закінчення строку надання послуги з приєднання письмово та відповідно до вимог розділу IV цих Правил повідомляє замовника про збільшення терміну проектування на 30 календарних днів (з наданням документального підтвердження причин виникнення затримки),

пункту 4.2 Договору про приєднання до електричних мереж (типова форма), що є додатком 1 до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж, щодо обов’язку виконавця послуг надати Замовнику рахунок на сплату плати за приєднання не пізніше 3 (трьох) робочих днів від дати укладення цього Договору;

підпункт 26 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата розраховувати плату за приєднання до електричних мереж оператора системи розподілу на підставі методики (порядку) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу, затвердженої НКРЕКП, та надавати послуги з приєднання електроустановки замовника до системи розподілу електричної енергії з урахуванням положень статті 21 Закону України «Про ринок електричної енергії» за умови дотримання замовником вимог кодексу систем розподілу.

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Відповідно до пунктів 11, 12 частини першої статті 17, статей 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» накласти штраф у розмірі 170 000 (сто сімдесят тисяч) гривень на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00130926) за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії, а саме:

Кодексу систем розподілу, а саме:

пункту 4.1.20 глави 4.1 розділу IV в частині обов’язку ОСР безкоштовно надавати вихідні дані для розробки ТЕО протягом 10 робочих днів з дня отримання звернення замовника,

пункту 4.2.3 глави 4.2 розділу IV, яким встановлено, зокрема, що підготовка проєкту зовнішнього електрозабезпечення, виконання будівельних робіт у мережі від точки забезпечення потужності до точки приєднання замовника, проводиться після отримання від замовника оплати вартості приєднання,

пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV, яким встановлено, зокрема, що для електроустановок замовника другого ступеня потужності  строк надання послуги зі стандартного приєднання становить 60 календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання;

пункту 4.2 Договору про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу (типова форма), що є додатком 1 до Кодексу систем розподілу, щодо обов’язку виконавця послуг надати Замовнику рахунок на сплату плати за приєднання не пізніше 3 робочих днів від дати укладення цього Договору у встановленому законодавством порядку;

Правил роздрібного ринку електричної енергії, а саме:

пункту 8.2.5 глави 8.2 розділу VIII, яким встановлено, що в акті про порушення мають бути зазначені зміст виявленого порушення з посиланням на відповідні пункти цих Правил та всі необхідні для визначення обсягу та вартості необлікованої електричної енергії параметри, що характеризують електроустановку споживача, схему підключення електроустановки споживача та її графічне зображення із зазначенням, зокрема, фазування лічильника на дату оформлення акта про порушення,

підпункту 2 пункту 8.4.2 глави 8.4 розділу VIII, яким встановлено, що визначення обсягу та вартості необлікованої електричної енергії здійснюється оператором системи на підставі акта про порушення, складеного у порядку, визначеному цими Правилами, у разі виявлення, зокрема, пошкодження або відсутності пломб з відбитками тавр оператора системи чи інших заінтересованих сторін, установлених на засобах (вузлах) вимірювальної техніки в місцях, указаних в акті про пломбування, складеному в порядку, визначеному Кодексом комерційного обліку, або в іншому документі, який підтверджує факт пломбування і передачу на збереження засобів вимірювальної техніки та установлених пломб (крім пломб, установлених на кріпленнях кожуха лічильника електричної енергії),

підпункту 3 пункту 8.4.2 глави 8.4 розділу VIII, яким встановлено, що визначення обсягу та вартості необлікованої електричної енергії здійснюється оператором системи на підставі акта про порушення, складеного у порядку, визначеному цими Правилами, у разі виявлення, зокрема, пошкодження (розбите скло, пошкодження цілісності корпусу лічильника тощо) або відсутності засобів вимірювальної техніки (за умови наявності акта про пломбування, складеного в порядку, установленому Кодексом комерційного обліку, або іншого документа, який підтверджує передачу на збереження засобів вимірювальної техніки, та у разі пошкодження засобів вимірювальної техніки за умови втручання споживача в роботу засобів вимірювальної техніки), інших дій споживача, які призвели до зміни показів засобів вимірювальної техніки (використання фазозсувного трансформатора, постійних магнітів (у разі невстановлення на/в лічильник індикаторів), пристрою випромінювання електромагнітних полів тощо),

пункту 8.4.4 глави 8.4 розділу VIII, яким встановлено, що факт пошкодження пломб та/або індикаторів, та/або засобів вимірювальної техніки, факт втручання споживача в роботу засобів вимірювальної техніки, крім випадків спрацювання індикаторів (фіксації індикаторами впливу фізичних полів), має бути підтверджений експертизою, проведеною спеціалізованою організацією (підприємством), яка має право на її проведення відповідно до законодавства (далі – експертиза). До отримання оператором системи результатів експертизи положення цієї глави не застосовуються для визначення обсягу та вартості необлікованої електричної енергії, за винятком випадків, передбачених цим пунктом. Якщо оператором системи до моменту передачі засобів вимірювальної техніки, індикаторів та/або пломб на експертизу пошкоджено упаковку та/або пломби, встановлені на ній, положення глави 8.4 не застосовуються;

підпункту 26 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата розраховувати плату за приєднання до електричних мереж оператора системи розподілу на підставі методики (порядку) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу, затвердженої НКРЕКП, та надавати послуги з приєднання електроустановки замовника до системи розподілу електричної енергії з урахуванням положень

статті 21 Закону України «Про ринок електричної енергії» за умови дотримання замовником вимог кодексу систем розподілу.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії рішення про накладення штрафу (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»).

2. Відповідно до пункту 1 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», у межах здійснення заходів державного регулювання, зобов’язати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО»:

1) до 10 числа щомісячно (до надання належним чином завіреної копії акта про надання послуги зі стандартного приєднання, підписаного зі сторони замовника та представника ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО») письмово інформувати НКРЕКП та Відділ НКРЕКП у Запорізькій області, з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів, про стан надання послуги зі стандартного приєднання гр. Гаврилка І. О. згідно з укладеним договором про приєднання до електричних мереж від 22 листопада 2017 року № 1757-2615;

2) до 10 числа щомісячно (до остаточного врегулювання спірних питань) письмово інформувати НКРЕКП та Відділ НКРЕКП у Запорізькій області,  наданням належним чином завірених копій підтвердних документів, про стан врегулювання спірних питань із гр. Патрушевим В. В. та ТОВ «Агрофірма «Лисогірська».

 

Голова НКРЕКП                                              В.Тарасюк

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux