Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 07.10.2016
Дата оновлення:20.02.2017
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 07.10.2016
Постанова
від 29 вересня 2016 р. № 1687
Київ
Про накладення штрафу на ПАТ "ЗАПОРІЖГАЗ" та необхідність усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ

 

(У постанову вносяться зміни

постановою НКРЕКП від 14.02.2017 № 190 )

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

29.09.2016                   № 1687

 

Про накладення штрафу на ПАТ «ЗАПОРІЖГАЗ» та необхідність усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ

 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 29 вересня 2016 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової перевірки ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ЗАПОРІЖГАЗ» від 26 вересня 2016 року № 151, проведеної згідно з Планом заходів із здійснення державного контролю ліцензіатів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2016 рік, затвердженим наказом НКРЕКП від 23 листопада 2015 року № 317 (зі змінами), з урахуванням наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30 листопада 2015 року № 1553 «Про затвердження Плану комплексних планових заходів державного нагляду (контролю) органів державного нагляду (контролю) на 2016 рік» (зі змінами), на підставі наказу НКРЕКП від 30 серпня 2016 року № 157 та посвідчення про проведення перевірки від 30 серпня 2016 року № 153, установлено, що ПАТ «Запоріжгаз» (69035, м. Запоріжжя, вул. Заводська, буд. 7, код ЄДРПОУ 03345716, п/р № 26001301000497 у філії ЗОУ ПАТ «Державний ощадний банк України» м. Запоріжжя МФО 313957, Голова правління – Мізік О.В., ліцензія на право провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу та газу (метану) вугільних родовищ, видана відповідно до постанови НКРЕКП від 09 квітня 2015 року № 1227 та переоформлена згідно з постановою НКРЕКП від 01 вересня 2015 року № 2248 на безстрокову) порушило Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, затверджені постановою НКРЕ від 13 січня 2010 року № 12 (далі – Ліцензійні умови з розподілу), а саме:

підпункт 2.1.1 пункту 2.1 Ліцензійних умов з розподілу в частині провадження ліцензіатом господарської діяльності за умови наявності розподільних мереж, які перебувають у його власності чи користуванні;

підпункт «б» підпункту 3.8.2 пункту 3.8 Ліцензійних умов з розподілу в частині використання коштів, отриманих за рахунок надання послуг з транспортування газу розподільними трубопроводами, за цільовим призначенням;

пункт 3.9 Ліцензійних умов з розподілу в частині дотримання вимог законодавства України, нормативно-технічних документів щодо якості надання послуг, а саме:

абзацу другого підпункту «а» пункту 1 частини першої статті 6 Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу» щодо забезпечення встановлення лічильників газу для населення, що проживає у квартирах та приватних будинках, в яких газ використовується комплексно, у тому числі для опалення – до 01 січня 2012 року,

абзацу третього підпункту «а» пункту 1 частини першої статті 6 Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу» щодо забезпечення встановлення лічильників газу для населення, що проживає у квартирах та приватних будинках, в яких газ використовується для підігріву води та приготування їжі – до 01 січня 2016 року,

абзацу одинадцятого пункту 6 Правил надання населенню послуг з газопостачання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 09 грудня 1999 року № 2246 (далі – Правила з газопостачання), у частині зобов’язання газорозподільного підприємства поінформувати споживача про причини і строки припинення газопостачання,

абзацу шостого пункту 33 Правил з газопостачання в частині зобов’язання газорозподільного підприємства проводити протягом одного місяця з дати настання строку періодичної повірки лічильників газу періодичну повірку та їх технічне обслуговування (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж),

пункту 35 Правил з газопостачання в частині складання відповідальними представниками газорозподільного (газопостачального) підприємства акта про порушення, допущені споживачем під час користування газом, у двох примірниках, один з яких залишається у споживача,

пункту 4.1 Порядку формування інвестиційних програм газопостачальних, газорозподільних, газотранспортних та газозберігаючих підприємств, затвердженого постановою НКРЕ від 28 листопада 2011 року № 2255 (далі – Порядок формування інвестиційних програм), у частині виконання інвестиційної програми, схваленої постановою НКРЕКП від 25 грудня 2014 року № 970 «Про схвалення інвестиційної програми газорозподільного підприємства ПАТ «Запоріжгаз» на 2015 рік» (зі змінами) (далі – Інвестиційна програма 2015 року), у повному обсязі відповідно до запланованих обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні, передбачених джерелами фінансування інвестиційної програми,

пункту 4.6 Порядку формування інвестиційних програм у частині самостійного перерозподілу фінансування між окремими позиціями робіт у рамках одного розділу за умови незмінності обсягів робіт у кількісному вираженні при зміні вартості робіт, що передбачені відповідними розділами Інвестиційної програми 2015 року, до 5 відсотків,

пункту 4.1 Порядку доступу та приєднання до Єдиної газотранспортної системи України, затвердженого постановою НКРЕ від 19 квітня 2012 року № 420, у частині здійснення газорозподільним підприємством розподілу газу до об’єкта системи газопостачання (газоспоживання) за умови наявності виділених у встановленому порядку для об’єкта системи газопостачання (газоспоживання) обсягів природного газу,

абзацу третього пункту 4.4 Правил користування природним газом для юридичних осіб, затверджених постановою НКРЕ від 13 вересня 2012 року № 1181, у частині забезпечення газорозподільним підприємством розподілу природного газу, належного споживачу або його постачальнику, від газорозподільних станцій до пунктів призначення споживача (основного споживача) в обсягах, підтверджених Оператором,

абзацу другого підпункту 2 пункту 5 розділу ІІ Порядку відшкодування збитків, завданих газопостачальному або газорозподільному підприємству внаслідок порушення споживачем природного газу Правил надання населенню послуг з газопостачання, а також споживачеві природного газу внаслідок порушення газопостачальним або газорозподільним підприємством Правил надання населенню послуг з газопостачання, затвердженого постановою НКРЕКП від 28 жовтня 2014 року № 184 (далі – Порядок відшкодування збитків), у частині складання акта-претензії у двох примірниках, один з яких залишається у споживача;

та не виконало вимоги абзацу другого пункту 2 постанови НКРЕКП від 04 червня 2015 року № 1701 «Про накладення штрафу на ПАТ «Запоріжгаз» та необхідність усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ» щодо усунення до 31 грудня 2015 року порушення підпункту 2.1.1 Ліцензійних умов з розподілу в частині провадження ліцензіатом господарської діяльності за умови наявності розподільних мереж, які перебувають у його власності чи користуванні.

Відповідно до статті 59 Закону України «Про ринок природного газу», Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2014 року № 715, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Накласти штраф у розмірі 150 000 (сто п’ятдесят тисяч) грн на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ЗАПОРІЖГАЗ» (69035, м. Запоріжжя, вул. Заводська, буд. 7, код ЄДРПОУ 03345716, п/р № 26001301000497 у філії ЗОУ ПАТ «Державний ощадний банк України» м. Запоріжжя МФО 313957, Голова правління – Мізік О. В.) за порушення пункту 3.9 Ліцензійних умов з розподілу в частині дотримання вимог законодавства України, нормативно-технічних документів щодо якості надання послуг, а саме:

абзацу шостого пункту 33 Правил з газопостачання в частині зобов’язання газорозподільного підприємства проводити протягом одного місяця з дати настання строку періодичної повірки лічильників газу періодичну повірку та їх технічне обслуговування (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж),

пункту 35 Правил з газопостачання в частині складання відповідальними представниками газорозподільного (газопостачального) підприємства акта про порушення, допущені споживачем під час користування газом, у двох примірниках, один з яких залишається у споживача,

пункту 4.1 Порядку формування інвестиційних програм у частині виконання Інвестиційної програми 2015 року у повному обсязі відповідно до запланованих обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні, передбачених джерелами фінансування інвестиційної програми;

пункту 4.6 Порядку формування інвестиційних програм у частині самостійного перерозподілу фінансування між окремими позиціями робіт у рамках одного розділу за умови незмінності обсягів робіт у кількісному вираженні при зміні вартості робіт, що передбачені відповідними розділами Інвестиційної програми 2015 року, до 5 відсотків,

абзацу другого підпункту 2 пункту 5 розділу ІІ Порядку відшкодування збитків у частині складання акта-претензії у двох примірниках, один з яких залишається у споживача.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України протягом 30 днів з дня отримання постанови (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»).

2. ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ЗАПОРІЖГАЗ» усунути:

до 13 жовтня 2016 року порушення пункту 35 Правил з газопостачання та абзацу другого підпункту 2 пункту 5 розділу ІІ Порядку відшкодування збитків шляхом скасування Акта-претензії від 01 вересня 2015 року б/н щодо нарахуванння гр. Кулику О.О. суми збитків у розмірі 96334,13 грн та письмово повідомити НКРЕКП щодо врегулювання цього питання з документальним підтвердженням;

до 31 грудня 2016 року порушення:

підпункту 2.1.1 пункту 2.1 Ліцензійних умов з розподілу в частині провадження ліцензіатом господарської діяльності за умови наявності розподільних мереж, які перебувають у його власності чи користуванні;

пункту 3.9 Ліцензійних умов з розподілу в частині дотримання вимог законодавства України, нормативно-технічних документів щодо якості надання послуг, а саме абзаців другого та третього підпункту «а» пункту 1 частини першої статті 6 Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу» в частині забезпечення встановлення лічильників газу для населення, що проживає у квартирах та приватних будинках, в яких газ використовується – комплексно, у тому числі для опалення – до 01 січня 2012 року та для підігріву води і приготування їжі – до 01 січня 2016 року;

пункту 3.9 Ліцензійних умов з розподілу в частині дотримання вимог законодавства України, нормативно-технічних документів щодо якості надання послуг, а саме абзацу шостого пункту 33 Правил з газопостачання в частині проведення періодичної повірки лічильників газу газорозподільним підприємством протягом одного місяця з дати настання її строку та їх технічного обслуговування (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж).

3. ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ЗАПОРІЖГАЗ» не допускати надалі вищевказані порушення Ліцензійних умов з розподілу.

 

Голова Комісії                                    Д.Вовк

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux