Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 13.09.2017
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 13.09.2017
Постанова
від 07 вересня 2017 р. № 1080
Київ
Про накладення штрафу на ПАТ «ЧЕРНІГІВГАЗ» та необхідність усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ

ОБҐРУНТУВАННЯ ПРИЙНЯТТЯ ПОСТАНОВИ

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

07.09.2017         № 1080

 

Про накладення штрафу на ПАТ «ЧЕРНІГІВГАЗ» та необхідність усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ

 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 07 вересня 2017 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової перевірки ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ЧЕРНІГІВГАЗ» від 28 квітня 2017 року № 61, проведеної згідно з Планом здійснення заходів державного контролю суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2017 рік, затвердженим постановою НКРЕКП від 01 грудня 2016 року № 2125, на підставі постанови НКРЕКП від 16 березня 2017 року № 290 «Про проведення планових виїзних перевірок суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у ІІ кварталі 2017 року» та посвідчення про проведення перевірки від 16 березня 2017 року № 52, установлено, що ПАТ «ЧЕРНІГІВГАЗ» (14021, м. Чернігів, вул. Любецька, буд. 68, код  ЄДРПОУ 03358104, р/р 2600904578 у ПАТ «Банк «Кліринговий дім», МФО 300647, голова правління Ярова А.А., ліцензія на право провадження господарської діяльності з розподілу природного газу і газу (метану) вугільних родовищ, видана відповідно до постанови НКРЕКП від 26 березня 2015 року № 932 та переоформлена рішенням НКРЕКП від 14 вересня 2015 року № 2302; ліцензія на право провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, видана відповідно до постанови НКРЕКП від 19 червня 2017 року № 807) порушило Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ, затверджені постановою НКРЕ від 13 січня 2010 року № 12 (далі – Ліцензійні умови з розподілу), а саме:

підпункт 3.1.1 пункту 3.1 розділу ІІІ Ліцензійних умов з розподілу в частині надання НКРЕКП звітності щодо провадження господарської діяльності з розподілу газу в установленому НКРЕКП порядку;

підпункт 3.1.4 пункту 3.1 розділу ІІІ Ліцензійних умов з розподілу в частині надання достовірної інформації щодо провадження господарської діяльності з розподілу природного газу;

підпункт «б» підпункту 3.8.2 пункту 3.8 розділу ІІІ Ліцензійних умов з розподілу в частині використання коштів, отриманих за рахунок надання послуг з транспортування газу розподільними трубопроводами, за цільовим призначенням;

пункт 3.9 розділу ІІІ Ліцензійних умов з розподілу в частині дотримання вимог законодавства України, нормативно-технічних документів щодо якості надання послуг, а саме:

абзацу третього підпункту «а» пункту 1 частини першої статті 6 Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу» у частині забезпечення встановлення лічильників газу для населення, що проживає у квартирах та приватних будинках, в яких газ використовується для підігріву води та приготування їжі, – до 01 січня 2016 року,

пункту 4.1 Порядку доступу та приєднання до Єдиної газотранспортної системи України, затвердженого постановою НКРЕ від 19 квітня 2012 року № 420, у частині здійснення газорозподільним підприємством розподілу газу до об’єкта системи газопостачання (газоспоживання) за умови наявності виділених у встановленому порядку для об’єкта системи газопостачання (газоспоживання) обсягів природного газу,

абзацу третього пункту 4.4 Правил користування природним газом для юридичних осіб, затверджених постановою НКРЕ від 13 вересня 2012 року № 1181, у частині забезпечення газорозподільним підприємством розподілу природного газу, належного споживачу або його постачальнику, від газорозподільних станцій до пунктів призначення споживача (основного споживача) в обсягах, підтверджених Оператором,

пункту 4.1 Порядку формування інвестиційних програм газопостачальних, газорозподільних, газотранспортних та газозберігаючих підприємств, затвердженого постановою НКРЕ від 28 листопада 2011 року № 2255 (далі – Порядок формування інвестиційних програм), у частині виконання Інвестиційної програми на 2015 рік, схваленої постановою НКРЕКП від 25 грудня 2014 року № 995 (із змінами), у повному обсязі відповідно до запланованих обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні, передбачених джерелами фінансування інвестиційної програми, 

пункту 4.1 Порядку формування інвестиційних програм у частині виконання в повному обсязі відповідно до запланованих обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні, передбачених джерелами фінансування інвестиційної програми, а саме розділу I Плану розвитку газорозподільної системи ПАТ «ЧЕРНІГІВГАЗ» на 2016 – 2025 роки, затвердженого постановою НКРЕКП від 31 березня 2016 року № 551 (із змінами),

частини третьої статті 28 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 11 лютого 1998 року № 113/98-ВР у частині здійснення періодичної повірки, обслуговування та ремонту (у тому числі демонтажу, транспортування та монтажу) засобів вимірювальної техніки за рахунок підприємств і організацій, які надають послуги з електро-, тепло-, газо- і водопостачання,

частини четвертої статті 17 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 05 червня 2014 року № 1314-VII у частині здійснення за рахунок суб’єктів господарювання, що надають послуги з електро-, тепло-, газо- і водопостачання, періодичної повірки, обслуговування та ремонту (у тому числі демонтажу, транспортування та монтажу) засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиті для побутових потреб електричну і теплову енергію, газ і воду), що є власністю фізичних осіб,

пункту 6 Порядку подання засобів вимірювальної техніки на періодичну повірку, обслуговування та ремонт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 липня 2015 року № 474, у частині здійснення періодичної повірки, обслуговування та ремонту (у тому числі демонтажу, транспортування та монтажу) засобів вимірювальної техніки за рахунок виконавців,

глави 8 розділу Х Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2494 (далі – Кодекс газорозподільних систем), у частині проведення ремонту лічильників газу, демонтованих на періодичну повірку, або безкоштовного встановлення Оператором ГРМ розрахункового лічильника газу для подальших комерційних розрахунків (у разі прийняття Оператором ГРМ рішення про недоцільність проведення ремонту лічильника газу),

постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 203 «Про норми споживання природного газу населенням у разі відсутності газових лічильників» у частині визначення обсягів використаного побутовими споживачами природного газу за наявності індивідуального опалення;

не виконало вимоги пункту 1 розпорядження НКРЕКП від 30 квітня 2015 року № 7-р «Про попередження ПАТ «ЧЕРНІГІВГАЗ»  щодо необхідності  усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ» (зі змінами) (далі – розпорядження від 30 квітня 2015 року № 7-р) щодо усунення до 31.12.2015 порушення пункту 3.9 Ліцензійних умов з розподілу в частині дотримання вимог законодавства України, нормативно-технічних документів щодо якості надання послуг, а саме абзацу шостого пункту 33 Правил надання населенню послуг з газопостачання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 09 грудня 1999 року № 2246, у частині проведення періодичної повірки лічильників газу, їх технічного обслуговування та пов’язаного з такою повіркою ремонту за рахунок газорозподільного підприємства.

Відповідно до статті 59 Закону України «Про ринок природного газу» та статей 19 і 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Накласти штраф у розмірі 500 000 (п’ятсот тисяч) грн на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ЧЕРНІГІВГАЗ» (14021, м. Чернігів, вул. Любецька, буд. 68, код  ЄДРПОУ 03358104, р/р 2600904578 у ПАТ «Банк «Кліринговий дім», МФО 300647, голова правління Ярова А.А.) за порушення Ліцензійних умов з розподілу, а саме:

пункту 3.9 Ліцензійних умов з розподілу в частині дотримання вимог законодавства України, нормативно-технічних документів щодо якості надання послуг, а саме:

пункту 6 Порядку подання засобів вимірювальної техніки на періодичну повірку, обслуговування та ремонт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 липня 2015 року № 474, у частині здійснення періодичної повірки, обслуговування та ремонту (у тому числі демонтажу, транспортування та монтажу) засобів вимірювальної техніки за рахунок виконавців,

постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 203 «Про норми споживання природного газу населенням у разі відсутності газових лічильників» у частині визначення обсягів використаного побутовими споживачами природного газу за наявності індивідуального опалення,

пункту 4.1 Порядку формування інвестиційних програм у частині виконання в повному обсязі Інвестиційної програми на 2015 рік та розділу І Плану розвитку газорозподільної системи ПАТ «ЧЕРНІГІВГАЗ» на  2016 – 2025 роки відповідно до запланованих обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні, передбачених джерелами фінансування інвестиційної програми,

глави 8 розділу Х Кодексу газорозподільних систем у частині проведення ремонту лічильників газу, демонтованих на періодичну повірку, або безкоштовного встановлення Оператором ГРМ розрахункового лічильника газу для подальших комерційних розрахунків (у разі прийняття Оператором ГРМ рішення про недоцільність проведення ремонту лічильника газу),

невиконання пункту 1 розпорядження НКРЕКП від 30 квітня 2015 року № 7-р (зі змінами) щодо усунення порушення пункту 3.9 Ліцензійних умов з розподілу в частині дотримання вимог законодавства України, нормативно-технічних документів щодо якості надання послуг, а саме абзацу шостого пункту 33  Правил надання населенню послуг з газопостачання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 09 грудня 1999 року № 2246, у частині проведення періодичної повірки лічильників газу, їх технічного обслуговування та пов’язаного з такою повіркою ремонту за рахунок газорозподільного підприємства.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії постанови (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»).

2. ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ЧЕРНІГІВГАЗ» усунути:

до 01 жовтня 2017 року порушення пункту 3.9 Ліцензійних умов з розподілу в частині дотримання вимог законодавства України, нормативно-технічних документів щодо якості надання послуг, а саме пункту 4.1 Порядку формування інвестиційних програм шляхом виконання профінансованих заходів на загальну суму 5 874,4 тис. грн (без ПДВ) та надати до НКРЕКП копії актів виконаних робіт;

до 31 грудня 2017 року порушення пункту 3.9 Ліцензійних умов з розподілу в частині дотримання вимог законодавства України, нормативно-технічних документів щодо якості надання послуг, а саме абзацу третього підпункту «а» пункту 1 частини першої статті 6 Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу» в частині забезпечення встановлення лічильників газу для населення, що проживає у квартирах та приватних будинках, в яких газ використовується для підігріву води та приготування їжі,  та  виконати вимоги пункту 1 розпорядження НКРЕКП від 30 квітня 2015 року № 7-р (зі змінами) щодо усунення порушення пункту 3.9 Ліцензійних умов з розподілу в частині дотримання вимог законодавства України, нормативно-технічних документів щодо якості надання послуг, а саме абзацу шостого пункту 33 Правил надання населенню послуг з газопостачання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 09 грудня 1999 року № 2246, у частині проведення періодичної повірки лічильників газу, їх технічного обслуговування та пов’язаного з такою повіркою ремонту за рахунок газорозподільного підприємства.

3. При наступному перегляді тарифу на послуги розподілу природного газу для ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ЧЕРНІГІВГАЗ» НКРЕКП розгляне питання щодо вилучення з тарифу коштів на загальну суму 29 075,22 тис. грн (без ПДВ).

4. ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ЧЕРНІГІВГАЗ» у місячний термін врегулювати взаємовідносини зі споживачами гр. Безручко В.І., гр. Саляєвою Т.І. та гр. Носальською Л.А. шляхом повернення коштів, витрачених зазначеними споживачами на проведення ремонту приладів обліку, про що письмово повідомити НКРЕКП з документальним підтвердженням.

5. ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ЧЕРНІГІВГАЗ» у тижневий термін надати інформацію та матеріали (в електронному та паперовому вигляді) щодо встановлення індивідуальних та будинкових лічильників газу у 2015 – 2016 роках, а саме:

обігово-сальдові відомості по всіх субрахунках;

обігово-сальдові відомості по рахунках обліку індивідуальних та будинкових лічильників газу;

деталізацію (по типорозмірах лічильників газу) операцій по руху лічильників газу на зазначених рахунках у кількісному та вартісному вираженні із відображенням початкового та кінцевого сальдо в кількості та вартості.

 

 

Голова НКРЕКП               Д.Вовк

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux