Портал в режимі тестування та наповнення
Меню

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 26.08.2021

Дата оновлення: 29.11.2022

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 26.08.2021
Постанова
від 18 серпня 2021 р. № 1358
Київ
Про накладення штрафу на ПАТ "ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО" за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання

(У постанову вносяться зміни

постановами НКРЕКП від 13.10.2021 № 1765, від 25.01.2022 № 139,

від 31.05.2022 № 552, від 25.11.2022 № 1557)


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

18.08.2021                    № 1358

 

Про накладення штрафу на ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання

 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 18 серпня 2021 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової перевірки від 20 липня 2021 року № 354, проведеної відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2021 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 18 листопада 2020 року № 2134, постанов НКРЕКП від 10 березня 2021 року № 389 «Про проведення планових перевірок суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у II кварталі 2021 року» та від 07 липня 2021 року № 1115 «Про збільшення строку проведення планової перевірки ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО», на підставі посвідчення на проведення планової перевірки від 14 червня 2021 року № 358, установлено, що ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 22800735) не дотримано вимоги нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1470 (далі – Ліцензійні умови з розподілу електричної енергії), а саме:

пункту 3 Порядку визначення розміру і відшкодування збитків, завданих енергопостачальнику внаслідок викрадення електричної енергії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 лютого 2006 року № 122 (далі – Порядок визначення розміру і відшкодування збитків, завданих енергопостачальнику внаслідок викрадення електричної енергії), відповідно до якого факти пошкодження приладів (систем) обліку, пломб на приладах, а також факти втручання в їх роботу, що призвели до заниження показань, встановлюються спеціалізованими організаціями (підприємствами), які мають право на проведення відповідної перевірки;

пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310 (у редакції, що діяла до 07 грудня 2019 року) (далі – Кодекс систем розподілу), у частині надання послуг з приєднання електроустановок Замовника у встановлений у договорі про приєднання строк;

Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312 (далі – Правила роздрібного ринку електричної енергії), а саме:

пункту 2.1.2 глави 2.1 розділу ІІ, яким встановлено обов’язок оператора системи укласти договори про надання послуг з розподілу електричної енергії з усіма споживачами, електроустановки яких приєднані до електричних мереж на території діяльності відповідного оператора системи,

пункту 2.1.8 глави 2.1 розділу ІІ (у редакції, що діяла до 01 липня 2020 року) та пункту 2.1.9 глави 2.1 розділу ІІ (у редакції, що діє з 01 липня 2020 року), якими встановлено, що у разі нового будівництва або реконструкції об’єкта (електроустановки) договір споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії укладається (якщо до реконструкції такий договір не укладався, втратив чинність тощо) за умови завершення процедури приєднання до електричних мереж (підписання акта про надану послугу) та надання споживачем (у разі необхідності, за запитом оператора системи) копії декларації про готовність об’єкта до експлуатації або відповідного сертифіката,

пункту 2.1.10 глави 2.1 розділу ІІ (у редакції, що діяла до 01 липня 2020 року) та пункту 2.1.11 глави 2.1 розділу ІІ (у редакції, що діє з 01 липня 2020 року), якими встановлено, що під час оформлення заяви-приєднання, паспорта точки розподілу оператор системи використовує наявну у нього інформацію за об’єктом розподілу, достатню для проведення розрахунків, зокрема: про розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін; щодо однолінійної схеми електропостачання об’єкта; щодо розрахункових засобів вимірювальної техніки обсягу активної та реактивної електричної енергії та рівня потужності (тип, марка, технічні характеристики тощо); щодо дозволеної (договірної) величини електричної потужності,

пункту 7.5 розділу VII, яким встановлено, що припинення повністю або частково постачання електричної енергії споживачу здійснюється оператором системи за умови попередження споживача не пізніше ніж за 5 робочих днів до дня відключення у разі наявності підстав, визначених цим пунктом,

пункту 8.4.2 глави 8.4 розділу VIІІ, яким встановлено, що визначення обсягу та вартості необлікованої електричної енергії здійснюється оператором системи на підставі акта про порушення, складеного у порядку, визначеному цими Правилами,

пункту 8.4.4 глави 8.4 розділу VIІІ, яким встановлено, що факт втручання споживача в роботу засобів вимірювальної техніки, крім випадків спрацювання індикаторів (фіксації індикаторами впливу фізичних полів), має бути підтверджений експертизою, проведеною спеціалізованою організацією (підприємством), яка має право на її проведення відповідно до законодавства (далі – експертиза). До отримання оператором системи результатів експертизи положення цієї глави не застосовуються для визначення обсягу та вартості необлікованої електричної енергії, за винятком випадків, передбачених цим пунктом;

пункту 2.1 Мінімальних вимог до якості обслуговування споживачів електричної енергії кол-центрами, затверджених постановою НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 373, у частині надання послуг абонентам на безоплатній основі;

пунктів 2.1 та 2.2 Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, затвердженого постановою НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 375 (далі – Порядок забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання), щодо обов’язку ОСР забезпечити дотримання загальних стандартів якості надання послуг, зокрема рівня сервісу кол-центру протягом 30 секунд (відсоток дзвінків, з'єднаних з оператором кол-центру протягом 30 секунд) у звітному році – не менше 75 %, відсотка втрачених у черзі дзвінків кол-центру у звітному році – не більше 10 %;

Порядку розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 04 вересня 2018 року № 955 (далі – Порядок розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем розподілу), а саме:

пункту 4.1 глави 4 (у редакції, що діяла до 11 червня 2021 року) щодо обов’язку  ліцензіата виконувати схвалені НКРЕКП ПРСР/ІП в повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні,

пункту 4.2 глави 4 (у редакції, що діяла до 11 червня 2021 року), яким встановлено, що виконаними вважаються об’єкти, які введені в експлуатацію відповідно до вимог чинного законодавства, прийняті на баланс та щодо яких здійснено повне фінансування,

пункту 4.4 глави 4 у частині права ліцензіата самостійного перерозподілу фінансування вартості заходів, передбачених схваленою Інвестиційною програмою, при зміні вартості виконання заходів до п’яти відсотків,

пункту 4.8 глави 4 щодо внесення змін до проектно-кошторисної документації по об'єктах (заходах) ІП, в яких відбулися відхилення не більше ніж ± 5 % від схвалених фізичних обсягів по лінійних об'єктах електричних мереж 0,4 – 20 кВ;

пункту 1 постанови НКРЕКП від 17 грудня 2019 року № 2896 «Про встановлення для оператора системи передачі та операторів систем розподілу граничної нижньої межі обов’язкової купівлі електричної енергії на ринку «на добу наперед» (у редакції, що діяла до 04 липня 2021 року) (далі – Постанова № 2896), яким встановлено для оператора системи розподілу в кожному розрахунковому періоді граничну нижню межу обов’язкової купівлі електричної енергії на ринку «на добу наперед» з метою компенсації технологічних втрат електричної енергії на її передачу та розподіл електричними мережами в розмірі 50 відсотків від обсягу фактичних технологічних втрат електричної енергії на її передачу або розподіл електричними мережами в цьому розрахунковому періоді;

підпункту 1 пункту 3 постанови НКРЕКП від 31 травня 2019 року № 885 «Про погодження Програми відповідності ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» щодо внесення змін до Статуту в частині виключення до 11 червня 2020 року з предмета діяльності ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» таких видів діяльності, як постачання електричної енергії за регульованим тарифом, постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом, передача електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, виробництво електричної енергії;

підпункт 5 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата виконувати рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та законодавством;

підпункт 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (у редакції, що діяла до 15 квітня 2021 року) щодо обов’язку ліцензіата надавати до НКРЕКП документи (їх копії), інформацію (дані, відомості, звітність), необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП;

підпункт 13 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата укладати договори, які є обов’язковими для здійснення ліцензованої діяльності, та виконувати умови цих договорів;

підпункт 14 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата дотримуватися визначених напрямків та обсягів використання коштів за статтями витрат відповідно до структури тарифу на розподіл електричної енергії, встановленої, зокрема, постановами НКРЕКП від 11 грудня 2018 року № 1848 «Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» та від 10 грудня 2019 року № 2691 «Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»;

підпункт 17 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії в частині права ліцензіата купувати електричну енергію за двосторонніми договорами з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами, крім обсягів, які з цією метою відповідно до норм законодавства підлягають обов'язковій купівлі на ринку «на добу наперед»;

підпункт 23 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата дотримуватись показників якості послуг з розподілу електричної енергії, які характеризують рівень надійності (безперервності) електропостачання, комерційної якості надання послуг з розподілу електричної енергії, а також якість електричної енергії, перелік та величини яких затверджено НКРЕКП;

підпункт 24 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата здійснювати компенсацію та/або відшкодування збитків користувачу системи та/або споживачу у разі недотримання ліцензіатом показників якості послуг з розподілу електричної енергії, визначених НКРЕКП та договором про надання послуг з розподілу;

підпункт 25 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата забезпечити функціонування центрів обслуговування споживачів та кол-центру згідно з вимогами, встановленими нормативно-правовими актами НКРЕКП;

підпункт 26 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата надавати послуги з приєднання електроустановки замовника до системи розподілу електричної енергії з урахуванням положень статті 21 Закону України «Про ринок електричної енергії» за умови дотримання замовником вимог кодексу систем розподілу;

підпункт 31 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата припиняти електроживлення споживача у порядку та у випадках, визначених кодексом системи розподілу та правилами роздрібного ринку;

підпункт 42 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата виконувати заходи ремонтної програми з ремонтів основних фондів у повному обсязі відповідно до обсягів фінансування, передбачених відповідною статтею структури тарифу, у тому числі ремонти для усунення аварійних відключень, на виконання приписів контролюючих органів та обґрунтованих скарг споживачів;

підпункт 43 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата виконувати інвестиційну програму в повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт та обсягів фінансування згідно із схваленою НКРЕКП інвестиційною програмою;

підпункт 1 пункту 2.4 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата забезпечувати виконання та дотримання вимог про відокремлення та незалежність оператора системи розподілу, установлених статтею 47 Закону України «Про ринок електричної енергії» (зокрема щодо заборони провадження діяльності з виробництва та/або передачі, та/або постачання електричної енергії), та повідомляти НКРЕКП про будь-які заплановані заходи, які можуть призвести до порушення вимог щодо відокремлення і незалежності оператора системи розподілу.

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Відповідно до пунктів 11 та 12 частини першої статті 17, статей 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» накласти штраф у розмірі 170 000 (сто сімдесят тисяч) гривень на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 22800735) за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії, а саме:

пункту 3 Порядку визначення розміру і відшкодування збитків, завданих енергопостачальнику внаслідок викрадення електричної енергії, відповідно до якого факти пошкодження приладів (систем) обліку, пломб на приладах, а також факти втручання в їх роботу, що призвели до заниження показань, встановлюються спеціалізованими організаціями (підприємствами), які мають право на проведення відповідної перевірки;

пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу систем розподілу в частині надання послуг з приєднання електроустановок Замовника у встановлений у договорі про приєднання строк;

Правил роздрібного ринку електричної енергії, а саме:

пункту 2.1.2 глави 2.1 розділу ІІ, яким встановлено обов’язок оператора системи укласти договори про надання послуг з розподілу електричної енергії з усіма споживачами, електроустановки яких приєднані до електричних мереж на території діяльності відповідного оператора системи,

пункту 2.1.8 глави 2.1 розділу ІІ (у редакції, що діяла до 01 липня 2020 року) та пункту 2.1.9 глави 2.1 розділу ІІ (у редакції, що діє з 01 липня 2020 року), якими встановлено, що у разі нового будівництва або реконструкції об’єкта (електроустановки) договір споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії укладається (якщо до реконструкції такий договір не укладався, втратив чинність тощо) за умови завершення процедури приєднання до електричних мереж (підписання акта про надану послугу) та надання споживачем (у разі необхідності, за запитом оператора системи) копії декларації про готовність об’єкта до експлуатації або відповідного сертифіката,

пункту 2.1.10 глави 2.1 розділу ІІ (у редакції, що діяла до 01 липня 2020 року) та пункту 2.1.11 глави 2.1 розділу ІІ (у редакції, що діє з 01 липня 2020 року), якими встановлено, що під час оформлення заяви-приєднання, паспорта точки розподілу оператор системи використовує наявну у нього інформацію за об’єктом розподілу, достатню для проведення розрахунків, зокрема: про розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін; щодо однолінійної схеми електропостачання об’єкта; щодо розрахункових засобів вимірювальної техніки обсягу активної та реактивної електричної енергії та рівня потужності (тип, марка, технічні характеристики тощо); щодо дозволеної (договірної) величини електричної потужності,

пункту 7.5 розділу VII, яким встановлено, що припинення повністю або частково постачання електричної енергії споживачу здійснюється оператором системи за умови попередження споживача не пізніше ніж за 5 робочих днів до дня відключення у разі наявності підстав, визначених цим пунктом,

пункту 8.4.2 глави 8.4 розділу VIІІ, яким встановлено, що визначення обсягу та вартості необлікованої електричної енергії здійснюється оператором системи на підставі акта про порушення, складеного у порядку, визначеному цими Правилами,

пункту 8.4.4 глави 8.4 розділу VIІІ, яким встановлено, що факт втручання споживача в роботу засобів вимірювальної техніки, крім випадків спрацювання індикаторів (фіксації індикаторами впливу фізичних полів), має бути підтверджений експертизою, проведеною спеціалізованою організацією (підприємством), яка має право на її проведення відповідно до законодавства (далі – експертиза). До отримання оператором системи результатів експертизи положення цієї глави не застосовуються для визначення обсягу та вартості необлікованої електричної енергії, за винятком випадків, передбачених цим пунктом;

пунктів 2.1 та 2.2 Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання щодо обов’язку ОСР забезпечити дотримання загальних стандартів якості надання послуг, зокрема рівня сервісу кол-центру протягом 30 секунд (відсоток дзвінків, з'єднаних з оператором кол-центру протягом 30 секунд) у звітному році – не менше 75 %, відсотка втрачених у черзі дзвінків кол-центру у звітному році – не більше 10 %;

Порядку розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем розподілу, а саме:

пункту 4.1 глави 4 (у редакції, що діяла до 11 червня 2021 року) щодо обов’язку  ліцензіата виконувати схвалені НКРЕКП ПРСР/ІП в повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні,

пункту 4.2 глави 4 (у редакції, що діяла до 11 червня 2021 року), яким встановлено, що виконаними вважаються об’єкти, які введені в експлуатацію відповідно до вимог чинного законодавства, прийняті на баланс та щодо яких здійснено повне фінансування,

пункту 4.4 глави 4 у частині права ліцензіата самостійного перерозподілу фінансування вартості заходів, передбачених схваленою Інвестиційною програмою, при зміні вартості виконання заходів до п’яти відсотків,

пункту 4.8 глави 4 щодо внесення змін до проектно-кошторисної документації по об'єктах (заходах) ІП, в яких відбулися відхилення не більше ніж ± 5 % від схвалених фізичних обсягів по лінійних об'єктах електричних мереж 0,4 – 20 кВ;

пункту 1 Постанови № 2896, яким встановлено для оператора системи розподілу в кожному розрахунковому періоді граничну нижню межу обов’язкової купівлі електричної енергії на ринку «на добу наперед» з метою компенсації технологічних втрат електричної енергії на її передачу та розподіл електричними мережами в розмірі 50 відсотків від обсягу фактичних технологічних втрат електричної енергії на її передачу або розподіл електричними мережами в цьому розрахунковому періоді;

підпункту 1 пункту 3 постанови НКРЕКП від 31 травня 2019 року № 885 «Про погодження Програми відповідності ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» щодо внесення змін до Статуту в частині виключення до 11 червня 2020 року з предмета діяльності ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» таких видів діяльності, як постачання електричної енергії за регульованим тарифом, постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом, передача електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, виробництво електричної енергії;

підпункту 5 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата виконувати рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та законодавством;

підпункту 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (у редакції, що діяла до 15 квітня 2021 року) щодо обов’язку ліцензіата надавати до НКРЕКП документи (їх копії), інформацію (дані, відомості, звітність), необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП;

підпункту 13 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата укладати договори, які є обов’язковими для здійснення ліцензованої діяльності, та виконувати умови цих договорів;

підпункту 14 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата дотримуватися визначених напрямків та обсягів використання коштів за статтями витрат відповідно до структури тарифу на розподіл електричної енергії, встановленої, зокрема, постановами НКРЕКП від 11 грудня 2018 року № 1848 «Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» та від 10 грудня 2019 року № 2691 «Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»;

підпункту 17 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії в частині права ліцензіата купувати електричну енергію за двосторонніми договорами з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами, крім обсягів, які з цією метою відповідно до норм законодавства підлягають обов'язковій купівлі на ринку «на добу наперед»;

підпункту 23 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата дотримуватись показників якості послуг з розподілу електричної енергії, які характеризують рівень надійності (безперервності) електропостачання, комерційної якості надання послуг з розподілу електричної енергії, а також якість електричної енергії, перелік та величини яких затверджено НКРЕКП;

підпункту 24 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата здійснювати компенсацію та/або відшкодування збитків користувачу системи та/або споживачу у разі недотримання ліцензіатом показників якості послуг з розподілу електричної енергії, визначених НКРЕКП та договором про надання послуг з розподілу;

підпункту 25 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата забезпечити функціонування центрів обслуговування споживачів та кол-центру згідно з вимогами, встановленими нормативно-правовими актами НКРЕКП;

підпункту 26 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата надавати послуги з приєднання електроустановки замовника до системи розподілу електричної енергії з урахуванням положень статті 21 Закону України «Про ринок електричної енергії» за умови дотримання замовником вимог кодексу систем розподілу;

підпункту 31 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата припиняти електроживлення споживача у порядку та у випадках, визначених кодексом системи розподілу та правилами роздрібного ринку;

підпункту 42 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата виконувати заходи ремонтної програми з ремонтів основних фондів у повному обсязі відповідно до обсягів фінансування, передбачених відповідною статтею структури тарифу, у тому числі ремонти для усунення аварійних відключень, на виконання приписів контролюючих органів та обґрунтованих скарг споживачів;

підпункту 43 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата виконувати інвестиційну програму в повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт та обсягів фінансування згідно із схваленою НКРЕКП інвестиційною програмою;

підпункту 1 пункту 2.4 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата забезпечувати виконання та дотримання вимог про відокремлення та незалежність оператора системи розподілу, установлених статтею 47 Закону України «Про ринок електричної енергії» (зокрема щодо заборони провадження діяльності з виробництва та/або передачі, та/або постачання електричної енергії), та повідомляти НКРЕКП про будь-які заплановані заходи, які можуть призвести до порушення вимог щодо відокремлення і незалежності оператора системи розподілу.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії рішення про накладення штрафу (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»).

2. Відповідно до пункту 1 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», у межах здійснення заходів державного регулювання, зобов’язати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»:

1) урахувати в Інвестиційних програмах на 2022 та 2023 роки рівними частинами статтю «Додатково отриманий дохід за результатом діяльності у 2019 та 2020 роках» без додаткових джерел фінансування на загальну суму 20 639,09 тис. грн (без ПДВ), яка включає:

50 % суми додатково отриманого доходу у 2019 році від надання в оренду/суборенду основних засобів (активів), які належать до основної діяльності ліцензіата, у розмірі 2 600,50 тис. грн (без ПДВ),

50 % суми додатково отриманого доходу у 2019 році від плати за доступ до елементів інфраструктури об’єктів електроенергетики в розмірі 3 635,50 тис. грн (без ПДВ),

суму зекономлених при виконанні схваленої Інвестиційної програми у 2019 році коштів у розмірі 1 088,02 тис. грн (без ПДВ),

50 % суми додатково отриманого доходу у 2020 році від надання в оренду/суборенду основних засобів (активів), які належать до основної діяльності ліцензіата, у розмірі 1 905,00 тис. грн (без ПДВ),

50 % суми додатково отриманого доходу у 2020 році від плати за доступ до елементів інфраструктури об’єктів електроенергетики в розмірі 8 651,00 тис. грн (без ПДВ),

суму зекономлених при виконанні схваленої Інвестиційної програми у 2020 році коштів у розмірі 2 759,07 тис. грн (без ПДВ);

2) протягом п’яти календарних днів з дати прийняття цього рішення внести зміни до додатка 2 «Паспорт точки (точок) розподілу електричної енергії об’єкта (об’єктів) споживача» та до додатка 3 «Відомості про розрахункові засоби комерційного обліку активної та реактивної електричної енергії», що є невід’ємними додатками до договорів про надання послуг

з розподілу електричної енергії мережами ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» з гр. Буцько С. А. та гр. Буцько І. С. (у селах Остапівка та Коломиці Драбівського району Черкаської області), по всіх об’єктах споживачів у частині уточнення, у тому числі, таких граф: «Адреса об’єкта», «Вид об’єкта», а також «Вид об’єкта (назва площадки вимірювання)», «Адреса об’єкта (площадки вимірювання)» відповідно, про що у строк до 25 серпня 2021 року повідомити з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів НКРЕКП, Сектор НКРЕКП у Черкаській області, ТОВ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ», гр. Буцько С. А. та гр. Буцько І. С. та розглянути питання щодо припинення надання послуг з розподілу електричної енергії на вказані об’єкти споживачів;

3) у строк до 01 жовтня 2021 року:

забезпечити здійснення розрахунків з НЕК «УКРЕНЕРГО» за надані у 2020 році послуги на ринку електричної енергії, про що у строк до 15 жовтня 2021 року письмово повідомити НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у Черкаській області з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів;

внести зміни до Статуту ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» в частині виключення з предмета діяльності ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» таких видів діяльності, як постачання електричної енергії за регульованим тарифом, постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом, передача електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, виробництво електричної енергії, про що у строк до 15 жовтня 2021 року письмово повідомити, із наданням належним чином завірених копій підтвердних документів, НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у Черкаській області;

надати до НКРЕКП та Сектору НКРЕКП у Черкаській області належним чином завірені копії підтвердних документів (висновків) відповідного органу державної виконавчої влади щодо відсутності необхідності отримання сертифіката (декларації) про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів по трьох заходах Інвестиційних програм на 2019 та 2020 роки із середнім класом наслідків (відповідальності) (СС2) на загальну суму 27 192,97 тис. грн, що зафіксовані в Акті планової перевірки, а саме:

«Реконструкція ПЛ-35 кВ «Худоліївка – Мельники», Кам'янський район, с. Худоліївка та с. Мельники»;

«Реконструкція ВРУ-110 кВ із заміною силового трансформатора Т-2 потужністю 16 МВА на ПС 110/10 кВ «Магніт»;

«Реконструкція ВРУ-110 кВ із заміною силового трансформатора Т-1 потужністю 15 МВА на ПС 110/35/10 кВ «Ватутіне»;

4) у строк до 01 листопада 2021 року надати компенсацію за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг ОСР у частині відновлення електропостачання після початку перерви в електропостачанні протягом 24 годин:

57 споживачам, які станом на 29 грудня 2020 року були заживлені від ТП-222 (заживлене від ПЛ-10Л-27 «Посухівка»),

127 споживачам, які станом на 10 лютого 2020 року були заживлені від ТП-369 (заживлене від ПЛ-10Л-8).

Про виконання зобов’язань, встановлених цим підпунктом, у строк до 15 листопада 2021 року повідомити НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у Черкаській області з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів;

5) у строк до 01 грудня 2021 року вжити заходів щодо відчуження своєї частки у статутному капіталі ТОВ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ», про що у строк до 15 грудня 2021 року письмово повідомити, із наданням належним чином завірених копій підтвердних документів, НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у Черкаській області.

3. Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики, у межах здійснення заходів державного регулювання, відповідно до пунктів 1, 13 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»:

1) у разі неврахування ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» в Інвестиційних програмах на 2022 та 2023 роки суми додатково отриманого доходу за результатами діяльності у 2019 та 2020 роках, зазначеної у підпункті 1 пункту 2 цієї постанови, підготувати та винести на засідання НКРЕКП, що проводитиметься у формі відкритого слухання, проєкт рішення щодо встановлення (перегляду) тарифу на розподіл електричної енергії ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» шляхом його зміни в бік зменшення на відповідну суму;

2) підготувати та винести на засідання НКРЕКП, що проводитиметься у формі відкритого слухання, проєкт рішення щодо встановлення (перегляду) тарифу на розподіл електричної енергії ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» на 2022 та 2023 роки шляхом його зміни в бік зменшення на загальну суму 149 308,82 тис. грн (без ПДВ), урахувавши:

суму надлишково отриманого доходу від здійснення ліцензованої діяльності з розподілу електричної енергії за 2019 рік у розмірі 81 201,18 тис. грн (без ПДВ),

суму необ’єктивного перевищення вартості заходів Інвестиційної програми на 2019 рік понад 10 % у розмірі 0,57 тис. грн (без ПДВ),

вартість заходів, в яких відбулися відхилення не більше ніж ± 5 % від схвалених фізичних обсягів по лінійних об’єктах електричних мереж 0,4 – 20 кВ, без внесення змін до проектно-кошторисної документації за 2019 рік на суму 182,23 тис. грн (без ПДВ),

суму надлишково отриманого доходу від здійснення ліцензованої діяльності з розподілу електричної енергії за 2020 рік у розмірі 67 353,16 тис. грн (без ПДВ),

суму необ’єктивного перевищення вартості заходів Інвестиційної програми на 2020 рік понад 10 % у розмірі 446,77 тис. грн (без ПДВ),

вартість заходів, в яких відбулися відхилення не більше ніж ± 5 % від схвалених фізичних обсягів по лінійних об’єктах електричних мереж 0,4 – 20 кВ, без внесення змін до проектно-кошторисної документації за 2020 рік на суму 124,91 тис. грн (без ПДВ);

3) у разі несвоєчасного надання ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» документів (висновків), передбачених в абзаці четвертому підпункту 3 пункту 2 цієї постанови, Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики, у межах здійснення заходів державного регулювання, відповідно до пунктів 1, 13 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» підготувати та винести на засідання НКРЕКП, що проводитиметься у формі відкритого слухання, проєкт рішення щодо встановлення (перегляду) тарифу на розподіл електричної енергії ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» шляхом його зміни в бік зменшення на суму профінансованих коштів схвалених Інвестиційних програм на 2019 та 2020 роки в розмірі 27 192,97 тис. грн (без ПДВ).

 

Голова НКРЕКП                                              В.Тарасюк

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux