Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 29.06.2023
Постанова
від 28 червня 2023 р. № 1149
Київ
Про накладення штрафу на АТ «ОДЕСАГАЗ» за порушення вимог законодавства та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу та здійснення заходів державного регулювання

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ


ПОСТАНОВА

28.06.2023 № 1149


Про накладення штрафу на АТ «ОДЕСАГАЗ» за порушення вимог законодавства та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу та здійснення заходів державного регулювання


Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 28 червня 2023 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта, складеного за результатами проведення планової перевірки дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, від 06 червня 2023 року № 265, проведеної відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2023 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 23 листопада 2022 року № 1550, постанови НКРЕКП від 23 травня 2023 року № 956 «Про збільшення строку проведення планової перевірки АТ «ОДЕСАГАЗ» та посвідчення на проведення планової перевірки від 24 квітня 2023 року № 224, установлено, що АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСАГАЗ» (далі – АТ «ОДЕСАГАЗ») (код ЄДРПОУ 03351208) порушило вимоги законодавства та Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, затверджені постановою НКРЕКП від 16 лютого 2017 року № 201 (далі – Ліцензійні умови), а саме:

пункт 2.1 Ліцензійних умов у частині здійснення господарської діяльності з розподілу природного газу з дотриманням вимог Закону України «Про ринок природного газу», чинних Кодексу газорозподільних систем, інших нормативно-правових актів, державних будівельних норм та нормативних документів у сфері нафтогазового комплексу, а саме:

пункту 1 частини першої статті 6 Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу» у частині забезпечення встановлення лічильників газу для населення, що проживає у квартирах та приватних будинках, у яких газ використовується: комплексно, у тому числі для опалення, – до 01 січня 2012 року; для підігріву води та приготування їжі – до 01 січня 2016 року; тільки для приготування їжі – до 01 січня 2023 року,

пункту 2 глави 5 розділу IV Кодексу газотранспортної системи, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2493 (далі – Кодекс ГТС), у частині надання постачальнику «останньої надії» через інформаційну платформу інформації щодо споживачів, які були зареєстровані в Реєстрі споживачів постачальника «останньої надії»,

пункту 1 глави 1 розділу XIV Кодексу ГТС та пункту 4.1 Типового договору транспортування природного газу, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2497 (далі – Типовий договір транспортування), у частині вчасного збалансування свого портфоліо балансування,

Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2494 (далі – Кодекс ГРМ), а саме:

пункту 15 глави 2 розділу V у частині забезпечення Оператором ГРМ функціонування електронних сервісів надання послуги з приєднання, які мають забезпечити взаємодію та документообіг між замовником та оператором газорозподільної системи у процесі приєднання, інформування замовника про стан надання послуги з приєднання та забезпечити відображення інформації про поточний стан виконання відповідних організаційних та технічних заходів, які здійснюються для надання послуги з приєднання замовнику, із зазначенням очікуваних та граничних строків їх виконання,

пункту 4 глави 7 розділу VІ у частині дотримання порядку обмеження та припинення розподілу природного газу споживачам у частині пломбування газового обладнання на об’єктах споживачів, що пов’язані з припиненням/обмеженням газопостачання (розподілу природного газу),

пункту 6 глави 7 розділу VІ у частині відновлення Оператором ГРМ газопостачання після усунення порушень, що стали підставою для припинення газопостачання,

пункту 4 глави 4 розділу ІХ у частині формування об’ємів розподілу і споживання природного газу та періодичності контрольного зняття показань лічильника газу,

пункту 5 глави 4 розділу ІХ у частині обов’язку Оператора ГРМ передавати відповідно до вимог Кодексу ГТС інформацію про об’єм та обсяг розподіленого споживачу (спожитого ним) природного газу за відповідний період Оператору ГТС для проведення ним остаточної алокації по постачальнику споживача,

пункту 2 глави 6 розділу Х у частині здійснення контрольного огляду вузла обліку Оператором ГРМ не рідше ніж один раз на шість місяців,

пункту 5.6 Типового договору розподілу природного газу, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2498 (далі – Типовий договір розподілу), у частині обов’язку Оператора ГРМ в установленому порядку передавати інформацію про загальний об’єм та обсяг розподіленого Споживачу (спожитого ним) природного газу за відповідний період Оператору ГТС для можливості її використання суб’єктами ринку природного газу, у тому числі постачальником Споживача,

пункту 4.4 Типового договору постачання природного газу постачальником «останньої надії», затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2501 (далі – Типовий договір постачання), у частині зобов’язання щодо оплати рахунка, наданого постачальником «останньої надії» відповідно до пункту 4.3 цього Договору, до закінчення календарного місяця, наступного за місяцем постачання природного газу;

пункт 2.2 Ліцензійних умов, а саме:

підпункт 6 у частині складання звітності, затвердженої НКРЕКП, щодо провадження господарської діяльності з розподілу природного газу та подання її до НКРЕКП у встановленому порядку,

підпункт 16 у частині використання коштів, отриманих за рахунок надання послуг розподілу природного газу, передбачених структурою тарифу (річної планованої тарифної виручки), у визначеному розмірі та за цільовим призначенням,

підпункт 21 у частині виконання плану розвитку газорозподільної системи на наступні 10 років, зокрема розділу І (2022 рік) Плану розвитку газорозподільної системи на 2022 – 2031 роки газорозподільного підприємства АТ «ОДЕСАГАЗ», затвердженого постановою НКРЕКП від 22 грудня 2021 року № 2801 (далі – розділ I (2022 рік) Плану розвитку),

підпункт 27 у частині здійснення розрахунків із оператором газотранспортної системи за надані послуги транспортування у строки та на умовах, визначених договором транспортування природного газу,

підпункт 29 у частині дотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу, затверджених НКРЕКП,

підпункт 30 у частині надання документів, інформації та звітності, що містять достовірні дані, необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП (але не менш як протягом 10 робочих днів, крім запитів під час здійснення заходів державного нагляду (контролю)),

підпункт 31 у частині виконання рішень НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та чинним законодавством;

пункт 2.5 Ліцензійних умов, а саме:

підпункт 6 у частині укладання актів розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін з суміжними суб’єктами ринку природного газу, у тому числі із споживачами,

підпункт 8 у частині забезпечення періодичної повірки (у тому числі демонтажу, транспортування, монтажу та ремонту) лічильників газу, які встановлені для розрахунків за спожитий природний газ побутовими споживачами (населенням) для їх побутових потреб, за власний рахунок незалежно від того, чи є ліцензіат власником лічильника.

Відповідно до статей 17, 19 і 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», статті 59 Закону України «Про ринок природного газу» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:


1. Накласти штраф на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСАГАЗ» у розмірі 102 000 (сто дві тисячі) гривень за порушення вимог законодавства та Ліцензійних умов, а саме:

пункту 2.1 Ліцензійних умов у частині здійснення господарської діяльності з розподілу природного газу з дотриманням вимог Закону України «Про ринок природного газу», чинних Кодексу газорозподільних систем, інших нормативно-правових актів, державних будівельних норм та нормативних документів у сфері нафтогазового комплексу, а саме:

пункту 2 глави 5 розділу IV Кодексу ГТС у частині надання постачальнику «останньої надії» через інформаційну платформу інформації щодо споживачів, які були зареєстровані в Реєстрі споживачів постачальника «останньої надії»,

пункту 1 глави 1 розділу XIV Кодексу ГТС та пункту 4.1 Типового договору транспортування в частині вчасного збалансування свого портфоліо балансування,

Кодексу ГРМ, а саме:

пункту 15 глави 2 розділу V у частині забезпечення Оператором ГРМ функціонування електронних сервісів надання послуги з приєднання, які мають забезпечити взаємодію та документообіг між замовником та оператором газорозподільної системи у процесі приєднання, інформування замовника про стан надання послуги з приєднання та забезпечити відображення інформації про поточний стан виконання відповідних організаційних та технічних заходів, які здійснюються для надання послуги з приєднання замовнику, із зазначенням очікуваних та граничних строків їх виконання,

пункту 4 глави 7 розділу VІ у частині дотримання порядку обмеження та припинення розподілу природного газу споживачам у частині пломбування газового обладнання на об’єктах споживачів, що пов’язані з припиненням/обмеженням газопостачання (розподілу природного газу),

пункту 6 глави 7 розділу VІ у частині відновлення Оператором ГРМ газопостачання після усунення порушень, що стали підставою для припинення газопостачання,

пункту 4 глави 4 розділу ІХ у частині формування об’ємів розподілу та споживання природного газу та періодичності контрольного зняття показань лічильника газу,

пункту 5 глави 4 розділу ІХ у частині обов’язку Оператора ГРМ передавати відповідно до вимог Кодексу ГТС інформацію про об’єм та обсяг розподіленого споживачу (спожитого ним) природного газу за відповідний період Оператору ГТС для проведення ним остаточної алокації по постачальнику споживача,

пункту 2 глави 6 розділу Х у частині здійснення контрольного огляду вузла обліку Оператором ГРМ не рідше ніж один раз на шість місяців,

пункту 5.6 Типового договору розподілу в частині обов’язку Оператора ГРМ в установленому порядку передавати інформацію про загальний об’єм та обсяг розподіленого Споживачу (спожитого ним) природного газу за відповідний період Оператору ГТС для можливості її використання суб’єктами ринку природного газу, у тому числі постачальником Споживача,

пункту 4.4 Типового договору постачання в частині зобов’язання щодо оплати рахунка, наданого постачальником «останньої надії» відповідно до пункту 4.3 цього Договору, до закінчення календарного місяця, наступного за місяцем постачання природного газу;

пункту 2.2 Ліцензійних умов, а саме:

підпункту 6 у частині складання звітності, затвердженої НКРЕКП, щодо провадження господарської діяльності з розподілу природного газу та подання її до НКРЕКП у встановленому порядку,

підпункту 16 у частині використання коштів, отриманих за рахунок надання послуг розподілу природного газу, передбачених структурою тарифу (річної планованої тарифної виручки), у визначеному розмірі та за цільовим призначенням,

підпункту 21 у частині виконання плану розвитку газорозподільної системи на наступні 10 років, зокрема розділу І (2022 рік) Плану розвитку,

підпункту 27 у частині здійснення розрахунків із оператором газотранспортної системи за надані послуги транспортування у строки та на умовах, визначених договором транспортування природного газу,

підпункту 29 у частині дотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу, затверджених НКРЕКП,

підпункту 30 у частині надання документів, інформації та звітності, що містять достовірні дані, необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП (але не менш як протягом 10 робочих днів, крім запитів під час здійснення заходів державного нагляду (контролю)),

підпункту 31 у частині виконання рішень НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та чинним законодавством;

пункту 2.5 Ліцензійних умов, а саме:

підпункту 6 у частині укладання актів розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін з суміжними суб’єктами ринку природного газу, у тому числі із споживачами,

підпункту 8 у частині забезпечення періодичної повірки (у тому числі демонтажу, транспортування, монтажу та ремонту) лічильників газу, які встановлені для розрахунків за спожитий природний газ побутовими споживачами (населенням) для їх побутових потреб, за власний рахунок незалежно від того, чи є ліцензіат власником лічильника.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії постанови (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»).

2. Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері відповідно до пунктів 1, 13 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», у межах здійснення заходів державного регулювання, при наступному перегляді тарифу на послуги розподілу природного газу для АТ «ОДЕСАГАЗ» підготувати та винести на засідання НКРЕКП проєкти рішень, якими врахувати:

коригування річної планованої тарифної виручки в сторону зменшення на суму 26 683,2 тис. грн (без ПДВ) (кошти економії при 100 % виконанні, невиконання заходів інвестиційної програми на 2022 рік, непідтвердження виконання актами виконаних робіт, виконання заходів до моменту затвердження плану розвитку та без урахування заходів із встановлення індивідуальних лічильників природного газу населенню в кількості 6 479 одиниць на суму 15 526,8 тис. грн (без ПДВ);

коригування річної планованої тарифної виручки за 2022 рік з урахуванням положень Закону України «Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу».


Т.в.о. Голови НКРЕКП             Руслан КАЙДАШ

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux