Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 26.09.2018
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 26.09.2018
Постанова
від 11 вересня 2018 р. № 973
Київ
Про накладення штрафу на МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МИКОЛАЇВВОДОКАНАЛ" за порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, здійснення заходів державного регулювання

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

11.09.2018                    № 973

 

Про накладення штрафу на МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МИКОЛАЇВВОДОКАНАЛ» за порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, здійснення заходів державного регулювання

 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 11 вересня 2018 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової виїзної перевірки від 20 липня 2018 року № 261, проведеної на підставі Плану здійснення заходів державного контролю суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2018 рік, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 27 грудня 2017 року № 1425 (із змінами), постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 19 червня 2018 року № 463 «Про проведення планових перевірок суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у ІII кварталі 2018 року», посвідчення на проведення планової виїзної перевірки від 19 червня 2018 року № 109, установлено, що МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МИКОЛАЇВВОДОКАНАЛ» (54055, м. Миколаїв, вул. Погранична, буд. 161, код ЄДРПОУ 31448144, ліцензія безстрокова, генеральний директор – Дуденко Борис Леонідович) порушило Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 10 серпня 2012 року № 279, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2012 року за № 1468/21780 (далі – Ліцензійні умови № 279), Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 22 березня 2017 року № 307 (далі – Ліцензійні умови № 307), а саме:

пункт 2.1 Ліцензійних умов № 279 щодо дотримання вимог актів законодавства, якими регулюється діяльність у сфері природних монополій і сфері централізованого водопостачання та водовідведення, зокрема абзацу третього статті 14 Закону України «Про природні монополії» в частині обов’язкового виконання суб’єктами природних монополій рішень національних комісій регулювання природних монополій, а саме постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 06 червня 2014 року № 642 «Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення МКП «Миколаївводоканал» та постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 квітня 2015 року № 1250 «Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення МКП «Миколаївводоканал», від 16 червня 2016 року № 1141 «Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення» (зі змінами);

підпункт 2.2.9 пункту 2.2 Ліцензійних умов № 279 щодо недопущення перехресного субсидіювання;

підпункт 2.2.10 пункту 2.2 Ліцензійних умов № 279 щодо недопущення зловживання монопольним становищем у будь-якій формі;

абзац перший підпункту 3.5.2 пункту 3.5 Ліцензійних умов № 279 щодо дотримання вимог, установлених Комісією, щодо провадження господарської діяльності, яка не належить до сфери природних монополій, якщо така діяльність має вплив на ринок, що перебуває у стані природної монополії;

пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов № 307 щодо дотримання вимог законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», інших актів законодавства, якими регулюється діяльність у сфері природних монополій та у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, а саме:

абзацу п’ятого частини другої статті 16 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» щодо провадження діяльності на підставі технічного проекту на розміщення водопровідних мереж, споруд та устаткування, погодженого і затвердженого в установленому порядку,

пункту 1 частини третьої статті 58 Закону України «Про ринок електричної енергії» у частині зобов'язання споживача сплачувати за електричну енергію та надані йому послуги відповідно до укладених договорів,

Загальнодержавної цільової програми «Питна вода України» на 2011 – 2020 роки, затвердженої Законом України від 20 жовтня 2011 року № 3933-VI, у частині розроблення схем оптимізації роботи систем централізованого водопостачання та водовідведення;

підпункт 2 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 307 щодо повідомлення органу ліцензування про всі зміни даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін;

підпункт 6 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 307 щодо надання в установленому органом ліцензування порядку і строки форми звітності за ліцензованим видом діяльності;

підпункт 8 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 307 в частині щоденного перерахування коштів на поточний рахунок зі спеціальним режимом, відкритий в уповноваженому банку, та використання їх виключно для виконання інвестиційної програми в обсязі, передбаченому в установленому тарифі для виконання інвестиційної програми, відповідно до статті 181 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та з урахуванням вимог Порядку зарахування коштів на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, використання зазначених коштів і здійснення контролю за їх витрачанням у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2013 року № 750;

підпункт 9 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 307 щодо забезпечення ліцензіатом розроблення, затвердження, погодження, схвалення інвестиційної програми у порядку, затвердженому НКРЕКП, та виконання інвестиційної програми в затверджених кількісних та вартісних обсягах;

підпункт 10 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 307 щодо дотримання фінансового плану використання коштів, передбачених для виконання інвестиційної програми, та графіка здійснення заходів такої програми з використанням зазначених коштів з урахуванням вимог Порядку здійснення контролю за виконанням інвестиційних програм у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 552;

підпункт 13 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 307 щодо дотримання структури витрат згідно із статтями, затвердженими у тарифі на централізоване водопостачання та/або водовідведення, а також використання коштів, отриманих за рахунок діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення, за цільовим призначенням та з дотриманням принципів здійснення закупівель відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі»;

підпункт 18 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 307 щодо надання ліцензіатом послуг з централізованого водопостачання та/або водовідведення відповідно до умов договору, укладеного в установленому порядку;

підпункт 21 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 307 щодо обов'язкової перевірки незалежним аудитором річної фінансової звітності ліцензіата та її розміщення на веб-сайті ліцензіата у встановленому законом порядку;

підпункт 22 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 307 щодо створення та забезпечення функціонування кол-центру для обслуговування споживачів, що забезпечений єдиним багатоканальним номером телефону для стаціонарних та мобільних телефонів та адресою електронної пошти для прийому повідомлень;

абзаци шості підпунктів 4 та 5 глави 4 Ліцензійних умов № 307 щодо проведення планово-попереджувальних ремонтів об'єктів з виробництва питної води, транспортування, постачання питної води та об'єктів з відведення та очищення стічної води.

Відповідно до статті 17 Закону України «Про природні монополії», статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Накласти штраф у розмірі 85 000 (вісімдесят п’ять тисяч) гривень на МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МИКОЛАЇВВОДОКАНАЛ»  (54055, м. Миколаїв, вул. Погранична, буд. 161, код ЄДРПОУ 31448144, генеральний директор – Дуденко Борис Леонідович) за порушення:

пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов № 307 щодо дотримання вимог законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», інших актів законодавства, якими регулюється діяльність у сфері природних монополій та у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, а саме:

абзацу п’ятого частини другої статті 16 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» щодо провадження діяльності на підставі технічного проекту на розміщення водопровідних мереж, споруд та устаткування, погодженого і затвердженого в установленому порядку,

пункту 1 частини третьої статті 58 Закону України «Про ринок електричної енергії» у частині зобов'язання споживача сплачувати за електричну енергію та надані йому послуги відповідно до укладених договорів,

Загальнодержавної цільової програми «Питна вода України» на 2011 – 2020 роки, затвердженої Законом України від 20 жовтня 2011 року № 3933-VI, у частині розроблення схем оптимізації роботи систем централізованого водопостачання та водовідведення;

підпункту 2 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 307 щодо повідомлення органу ліцензування про всі зміни даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін;

підпункту 6 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 307 щодо надання в установленому органом ліцензування порядку і строки форми звітності за ліцензованим видом діяльності;

підпункту 8 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 307 в частині щоденного перерахування коштів на поточний рахунок зі спеціальним режимом, відкритий в уповноваженому банку, та використання їх виключно для виконання інвестиційної програми в обсязі, передбаченому в установленому тарифі для виконання інвестиційної програми, відповідно до статті 181 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та з урахуванням вимог Порядку зарахування коштів на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, використання зазначених коштів і здійснення контролю за їх витрачанням у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2013 року № 750;

підпункту 9 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 307 щодо забезпечення ліцензіатом розроблення, затвердження, погодження, схвалення інвестиційної програми у порядку, затвердженому НКРЕКП, виконання ліцензіатом інвестиційної програми в затверджених кількісних та вартісних обсягах;

підпункту 10 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 307 щодо дотримання фінансового плану використання коштів, передбачених для виконання інвестиційної програми, та графіка здійснення заходів такої програми з використанням зазначених коштів з урахуванням вимог Порядку здійснення контролю за виконанням інвестиційних програм у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 552;

підпункту 13 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 307 щодо дотримання структури витрат згідно із статтями, затвердженими у тарифі на централізоване водопостачання та/або водовідведення, а також використання коштів, отриманих за рахунок діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення, за цільовим призначенням та з дотриманням принципів здійснення закупівель відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі»;

підпункту 18 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 307 щодо надання ліцензіатом послуг з централізованого водопостачання та/або водовідведення відповідно до умов договору, укладеного в установленому порядку;

підпункту 21 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 307 щодо обов'язкової перевірки незалежним аудитором річної фінансової звітності ліцензіата та її розміщення на веб-сайті ліцензіата у встановленому законом порядку;

підпункту 22 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 307 щодо створення та забезпечення функціонування кол-центру для обслуговування споживачів, що забезпечений єдиним багатоканальним номером телефону для стаціонарних та мобільних телефонів та адресою електронної пошти для прийому повідомлень;

абзаців шостих підпунктів 4 та 5 глави 4 Ліцензійних умов № 307 щодо проведення планово-попереджувальних ремонтів об'єктів з виробництва питної води, транспортування, постачання питної води та об'єктів з відведення та очищення стічної води.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії постанови про накладення штрафу (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»).

2. Департаменту із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, у межах здійснення заходів державного регулювання, відповідно до пунктів 1 та 13 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» підготувати та винести на засідання НКРЕКП, що проводиться у формі відкритого слухання, проект рішення щодо встановлення (зміни) тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення МІСЬКОМУ КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «МИКОЛАЇВВОДОКАНАЛ» шляхом їх коригування в бік зменшення з розстроченням на два роки на загальну суму невикористаних грошових коштів у розмірі 14 008,43 тис. грн (без ПДВ), що були враховані у структурі тарифів 2015 року, у тому числі заходи з водопостачання на суму 7 439,25 тис. грн (без ПДВ), заходи з водовідведення на суму 6 569,18 тис. грн (без ПДВ), та на загальну суму невикористаних грошових коштів у розмірі 14 113,34 тис. грн (без ПДВ), що були враховані у структурі тарифів 2016 року, у тому числі заходи з водопостачання на суму 7 528,51 тис. грн (без ПДВ), заходи з водовідведення на суму 6 584,83 тис. грн (без ПДВ).

3. МІСЬКОМУ КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «МИКОЛАЇВВОДОКАНАЛ»:

1) у строк до 01 жовтня 2018 року надати для схвалення до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, зміни до Інвестиційної програми на 2018 рік, включивши статтю «Невикористані кошти Інвестиційної програми на 2017 рік» у сумі 16 005,5 тис. грн (без ПДВ), у тому числі інвестиційні заходи з водопостачання на суму 8 643,78 тис. грн та інвестиційні заходи з водовідведення на суму 7 361,72 тис. грн, передбачивши їх виконання без додаткових джерел фінансування до 31 грудня 2018 року.

Після виконання заходів Інвестиційної програми на 2017 рік, зазначених в абзаці першому цього підпункту, письмово повідомити НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у Миколаївській області (з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів, у тому числі актів виконаних робіт та актів вводу в експлуатацію, окремо по кожному заходу), але не пізніше 15 робочих днів після закінчення зазначеного терміну виконання.

У разі ненадання ліцензіатом змін до Інвестиційної програми на 2018 рік у строк до 01 жовтня 2018 року або невиконання (неосвоєння) МІСЬКИМ КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «МИКОЛАЇВВОДОКАНАЛ» заходів Інвестиційної програми на 2017 рік до 31 грудня 2018 року Департаменту із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, у межах здійснення заходів державного регулювання, відповідно до пунктів 1 та 13 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» підготувати та винести на засідання НКРЕКП, що проводиться у формі відкритого слухання, проект рішення щодо встановлення (зміни) тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення МІСЬКОМУ КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «МИКОЛАЇВВОДОКАНАЛ» шляхом їх зміни в бік зменшення на відповідні суми.

2) у строк до 01 липня 2019 року усунути порушення:

пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов № 307 щодо дотримання вимог законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», інших актів законодавства, якими регулюється діяльність у сфері природних монополій та у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, а саме:

абзацу п’ятого частини другої статті 16 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» щодо провадження діяльності на підставі технічного проекту на розміщення водопровідних мереж, споруд та устаткування, погодженого і затвердженого в установленому порядку,

Загальнодержавної цільової програми «Питна вода України» на 2011 – 2020 роки, затвердженої Законом України від 20 жовтня 2011 року № 3933-VI, у частині розроблення схем оптимізації роботи систем централізованого водопостачання та водовідведення;

підпункту 18 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 307 щодо надання ліцензіатом послуг з централізованого водопостачання та/або водовідведення відповідно до умов договору, укладеного в установленому порядку;

підпункту 22 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 307 щодо створення та забезпечення функціонування кол-центру для обслуговування споживачів, що забезпечений єдиним багатоканальним номером телефону для стаціонарних та мобільних телефонів та адресою електронної пошти для прийому повідомлень.

 

Голова НКРЕКП                                              О.Кривенко

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux