Портал в режимі тестування та наповнення
Меню

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 07.12.2021

Дата оновлення: 31.01.2022
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 07.12.2021
Постанова
від 01 грудня 2021 р. № 2424
Київ
Про накладення штрафу на ЛМКП «ЛЬВІВТЕПЛОЕНЕРГО» за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу та здійснення заходів державного регулювання

(У постанову вносяться зміни

постановою НКРЕКП від 18.01.2022 № 112)


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ


ПОСТАНОВА

01.12.2021 № 2424


Про накладення штрафу на ЛМКП «ЛЬВІВТЕПЛОЕНЕРГО» за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу та здійснення заходів державного регулювання


Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 01 грудня 2021 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової перевірки від 09 листопада 2021 року № 576, проведеної відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2021 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 18 листопада 2020 року № 2134, постанов НКРЕКП від 09 вересня 2021 року № 1523 «Про проведення планових перевірок суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у IV кварталі 2021 року» та від 20 жовтня 2021 року № 1837 «Про збільшення строків проведення планових перевірок ЛМКП «ЛЬВІВТЕПЛОЕНЕРГО», посвідчення на проведення планової перевірки від 01 жовтня 2021 року № 588, установлено, що ЛЬВІВСЬКИМ МІСЬКИМ КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ЛЬВІВТЕПЛОЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 05506460) не дотримано вимоги нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджені постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1469 (далі – Ліцензійні умови з постачання електричної енергії споживачу), а саме:

Закону України «Про ринок електричної енергії», а саме:

частини першої статті 75 (у редакції, що діяла до 29 серпня 2021 року), якою встановлено, що розрахунки за електричну енергію та послуги, що надаються на ринку електричної енергії, між учасниками цього ринку здійснюються в грошовій формі відповідно до укладених договорів у порядку, визначеному цим Законом, правилами ринку, правилами ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку,

частини четвертої статті 75, якою встановлено, що постачальники послуг з балансування та сторони, відповідальні за баланс, у яких виникли зобов’язання перед оператором системи передачі в результаті діяльності на балансуючому ринку, вносять плату за електричну енергію виключно на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оператора системи передачі в одному з уповноважених банків;

Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, затвердженого постановою НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 375 (у редакції, що діяла до 14 серпня 2020 року) (далі – Порядок забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання), а саме:

пункту 6.5 глави 6 у частині подання реєстрів надання компенсації споживачам до НКРЕКП щомісяця накопичувальним підсумком протягом 20 днів після завершення звітного місяця,

пункту 6.6 глави 6 у частині обов’язку електропостачальника щороку до 20 лютого року, наступного за звітним, надавати до НКРЕКП інформацію щодо дотримання загальних та гарантованих стандартів якості електропостачання за формами, наведеними в додатках 5 та 6 до цього Порядку, поштою на паперових носіях та в електронному вигляді;

Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП, від 06 квітня 2017 року № 491 (далі – Порядок розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання), а саме:

пункту 5 у частині визначення платником внеску бази нарахування суми внесків на регулювання, яким є чистий дохід платника внеску на регулювання від провадження діяльності, що регулюється НКРЕКП, за звітний квартал,

пункту 7 у частині сплати суб’єктами господарювання внесків на регулювання щоквартально до спеціального фонду державного бюджету протягом перших 30 днів поточного кварталу, наступного за звітним;

пункту 9.6.1 глави 9.6 розділу ІХ Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312 (далі – Правила роздрібного ринку електричної енергії), відповідно до якого електропостачальник зобов'язаний у рахунках за електричну енергію та/або на власному веб-сайті в особистому кабінеті споживача зазначити інформацію, визначену цим пунктом;

підпункт 6 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу щодо обов’язку ліцензіата сплачувати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внески на регулювання, що визначаються рішенням НКРЕКП;

підпункт 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу щодо обов’язку ліцензіата надавати до НКРЕКП документи (їх копії), інформацію (дані, відомості, звітність), необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП;

підпункт 29 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу щодо обов’язку ліцензіата сплачувати своєчасно та в повному обсязі за електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії, та послуги, що надаються на ринку електричної енергії;

підпункт 31 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу у частині надання інформації у виставленому споживачу електричної енергії рахунку (або у додатках до нього) у формі та порядку, визначених НКРЕКП.

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:


1. Відповідно до пунктів 11, 12 частини першої статті 17, статей 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» накласти штраф у розмірі 85 000 (вісімдесят п’ять тисяч) гривень на ЛЬВІВСЬКЕ МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛЬВІВТЕПЛОЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 05506460) за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, а саме:

Закону України «Про ринок електричної енергії», а саме:

частини першої статті 75 (у редакції, що діяла до 29 серпня 2021 року), якою встановлено, що розрахунки за електричну енергію та послуги, що надаються на ринку електричної енергії, між учасниками цього ринку здійснюються в грошовій формі відповідно до укладених договорів у порядку, визначеному цим Законом, правилами ринку, правилами ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку,

частини четвертої статті 75, якою встановлено постачальники послуг з балансування та сторони, відповідальні за баланс, у яких виникли зобов’язання перед оператором системи передачі в результаті діяльності на балансуючому ринку, вносять плату за електричну енергію виключно на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оператора системи передачі в одному з уповноважених банків;

Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, а саме:

пункту 6.5 глави 6 у частині надання реєстрів надання компенсації споживачам щомісяця накопичувальним підсумком протягом 20 днів після завершення звітного місяця,

пункту 6.6 глави 6 у частині обов’язку електропостачальника щороку до 20 лютого року, наступного за звітним, надавати до НКРЕКП інформацію щодо дотримання загальних та гарантованих стандартів якості електропостачання за формами, наведеними в додатках 5 та 6 до цього Порядку, поштою на паперових носіях та в електронному вигляді;

Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, а саме:

пункту 5 у частині визначення платником внеску бази нарахування суми внесків на регулювання, яким є чистий дохід платника внеску на регулювання від провадження діяльності, що регулюється НКРЕКП, за звітний квартал,

пункту 7 у частині сплати суб’єктами господарювання внесків на регулювання щоквартально до спеціального фонду державного бюджету протягом перших 30 днів поточного кварталу, наступного за звітним;

пункту 9.6.1 глави 9.6 розділу ІХ Правил роздрібного ринку електричної енергії, відповідно до якого електропостачальник зобов'язаний у рахунках за електричну енергію та/або на власному веб-сайті в особистому кабінеті споживача зазначити інформацію, визначену цим пунктом;

підпункту 6 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу щодо обов’язку ліцензіата сплачувати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внески на регулювання, що визначаються рішенням НКРЕКП;

підпункту 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу щодо обов’язку ліцензіата надавати до НКРЕКП документи (їх копії), інформацію (дані, відомості, звітність), необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП;

підпункту 29 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу щодо обов’язку ліцензіата сплачувати своєчасно та в повному обсязі за електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії, та послуги, що надаються на ринку електричної енергії;

підпункту 31 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу у частині надання інформації у виставленому споживачу електричної енергії рахунку (або у додатках до нього) у формі та порядку, визначених НКРЕКП.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії рішення про накладення штрафу (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»).

2. Відповідно до пункту 1 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», у межах здійснення заходів державного регулювання, зобов’язати ЛЬВІВСЬКЕ МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛЬВІВТЕПЛОЕНЕРГО»:

1) у строк до 27 грудня 2021 року надати до НКРЕКП в електронному вигляді форму звітності № 12-НКРЕКП-постачання (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг з постачання електричної енергії» за І квартал 2019 року, ІІ квартал 2020 року, форму звітності № 3-НКРЕКП-моніторинг-постачання (місячна) «Звіт про обсяги закупівлі електричної енергії» за листопад 2019 року та Інформацію щодо дотримання загальних та гарантованих стандартів якості надання послуг електропостачальника та сум наданих компенсацій за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг, наведену в додатку 6 до Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, за 2019 рік;

2) у строк до 20 січня 2022 року забезпечити здійснення розрахунків з НЕК «УКРЕНЕРГО» (відповідно до публічного договору про врегулювання небалансів електричної енергії ідентифікатор № 0076-01024, дата акцептування 27 червня 2019 року) за надані у 2019 та 2020 роках послуги з врегулювання небалансів електричної енергії, про що у строк до 31 січня 2022 року письмово повідомити НКРЕКП та Відділ НКРЕКП у Львівській області з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів.


Голова НКРЕКП    В.Тарасюк

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux