Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 12.07.2018
Дата оновлення:18.12.2019
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 12.07.2018
Постанова
від 03 липня 2018 р. № 637
Київ
Про накладення штрафу на КП "КОМЕНЕРГОСЕРВІС" за порушення Ліцензійних умов з транспортування, Ліцензійних умов з постачання теплової енергії та необхідність усунення порушень

(У постанову вносяться зміни

постановами НКРЕКП від 16.10.20181212, від 18.01.2019 № 46,

 від 29.11.2019 № 2579)

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

03.07.2018                   № 637

 

Про накладення штрафу на КП «КОМЕНЕРГОСЕРВІС» за порушення Ліцензійних умов з транспортування, Ліцензійних умов з постачання теплової енергії та необхідність усунення порушень

 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 03 липня 2018 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової перевірки від 15 червня 2018 року № 219, проведеної на підставі Плану здійснення заходів державного контролю суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2018 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1425 (зі змінами), постанови НКРЕКП від 22 березня 2018 року № 331 «Про проведення планових виїзних перевірок суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у II кварталі 2018 року», посвідчення на проведення планової перевірки від 14 травня 2018 року № 75, установлено, що КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «КОМЕНЕРГОСЕРВІС» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (49081, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Артільна, буд. 6-б, код ЄДРПОУ 36639101, директор – Конельська Ольга Сергіївна) порушено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 10 серпня 2012 року № 277 (далі – Ліцензійні умови з транспортування № 277), Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 22 березня 2017 року № 308 (далі – Ліцензійні умови з транспортування № 308), та Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 22 березня 2017 року № 308 (далі – Ліцензійні умови з постачання № 308), а саме:

підпункт 2.1.7 пункту 2.1 Ліцензійних умов з транспортування № 277 у частині забезпечення обліку надходження теплової енергії в магістральні та місцеві (розподільчі) теплові мережі ліцензіата з використанням відповідних приладів обліку теплової енергії, встановлених на межі балансової належності (відповідальності) або межі продажу теплової енергії;

підпункти 2 пунктів 3.2 глав 3 Ліцензійних умов з транспортування № 308 та Ліцензійних умов з постачання № 308 щодо повідомлення органу ліцензування про всі зміни даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін; 

підпункти 5 пунктів 3.2 глав 3 Ліцензійних умов з транспортування № 308 та Ліцензійних умов з постачання № 308 щодо виконання рішень органу ліцензування у строки, встановлені відповідним рішенням;

підпункти 7 пунктів 3.2 глав 3 Ліцензійних умов з транспортування № 308 та Ліцензійних умов з постачання № 308 щодо ведення бухгалтерського обліку відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та вимог Порядку ведення окремого обліку доходів і витрат на підприємствах, які здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року № 584;

підпункт 9 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов з транспортування № 308 та підпункт 10 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов з постачання № 308 щодо дотримання структури витрат згідно зі статтями, затвердженими у тарифі на транспортування теплової енергії та у тарифі на постачання теплової енергії;

підпункт 15 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов з транспортування № 308 щодо забезпечення обліку протранспортованої теплової енергії з використанням відповідних приладів обліку теплової енергії;

підпункт 18 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов з постачання щодо забезпечення обліку реалізованої споживачам теплової енергії ліцензіата з використанням відповідних приладів обліку теплової енергії;

підпункт 22 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов з транспортування № 308 та підпункт 25 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов з постачання № 308 у частині надання органу ліцензування звітності, необхідної для виконання органом ліцензування своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені органом ліцензування;

підпункт 23 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов з транспортування № 308 щодо проведення перевірки річної фінансової звітності ліцензіата незалежним аудитором та розміщення її на веб-сайті ліцензіата у встановленому законом порядку;

підпункт 26 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов з постачання № 308 у частині створення та забезпечення функціонування кол-центру для обслуговування споживачів, що забезпечений єдиним багатоканальним номером телефону для стаціонарних та мобільних телефонів;

абзац другий пункту 4 глави 4 Ліцензійних умов з транспортування № 308 у частині наявності приладів обліку, встановлених на межі балансової належності (відповідальності) (або у разі відсутності технічної можливості в іншій точці обліку відповідно до договору), у точках надходження та відпуску теплової енергії з теплової мережі ліцензіата;

підпункт 5.1.1 пункту 5.1 Ліцензійних умов з транспортування № 277 у частині наявності на межі балансової належності (відповідальності) або межі продажу теплової енергії відповідних приладів обліку теплової енергії, що надходить до теплової мережі;

підпункт 1 пункту 5.2 глави 5 Ліцензійних умов з транспортування № 308 щодо ведення ліцензіатом бухгалтерського обліку інших видів діяльності окремо від обліку господарської діяльності з транспортування теплової енергії;

абзац п’ятий пункту 5.2 глави 5 Ліцензійних умов з транспортування № 308 щодо дотримання спеціальних вимог при провадженні господарської діяльності, яка не належить до сфери природних монополій (крім господарської діяльності з виробництва теплової енергії, постачання теплової енергії та діяльності, що підлягає ліцензуванню іншими органами ліцензування), у частині обмеження провадження інших, крім ліцензованих, видів діяльності, які є збитковими та призводять до загального збиткового фінансового результату провадження їх діяльності;

підпункт 5.2.1 пункту 5.2 Ліцензійних умов з транспортування № 277 щодо повідомлення органу ліцензування про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії, протягом десяти робочих днів у письмовій формі разом з документами або засвідченими в установленому порядку копіями документів, які підтверджують зазначені зміни.

Відповідно до статей 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та статті 17 Закону України «Про природні монополії» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Накласти штраф у розмірі 34 000 (тридцять чотири тисячі) гривень на КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОМЕНЕРГОСЕРВІС» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (49081, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Артільна, буд. 6-б, код ЄДРПОУ 36639101, директор – Конельська Ольга Сергіївна) за порушення:

підпункту 2.1.7 пункту 2.1 Ліцензійних умов з транспортування № 277 у частині забезпечення обліку надходження теплової енергії в магістральні та місцеві (розподільчі) теплові мережі ліцензіата з використанням відповідних приладів обліку теплової енергії, встановлених на межі балансової належності (відповідальності) або межі продажу теплової енергії;

підпунктів 2 пунктів 3.2 глав 3 Ліцензійних умов з транспортування № 308 та Ліцензійних умов з постачання № 308 щодо повідомлення органу ліцензування про всі зміни даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін;

підпунктів 5 пунктів 3.2 глав 3 Ліцензійних умов з транспортування № 308 та Ліцензійних умов з постачання № 308 щодо виконання рішень органу ліцензування у строки, встановлені відповідним рішенням;

підпунктів 7 пунктів 3.2 глав 3 Ліцензійних умов з транспортування № 308 та Ліцензійних умов з постачання № 308 щодо ведення бухгалтерського обліку відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та вимог Порядку ведення окремого обліку доходів і витрат на підприємствах, які здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року № 584;

підпункту 9 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов з транспортування № 308 та підпункту 10 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов з постачання № 308 щодо дотримання структури витрат згідно зі статтями, затвердженими у тарифі на транспортування теплової енергії та у тарифі на постачання теплової енергії;

підпункту 15 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов з транспортування № 308 щодо забезпечення обліку протранспортованої теплової енергії з використанням відповідних приладів обліку теплової енергії;

підпункту 22 пункту 3.2. глави 3 Ліцензійних умов з транспортування № 308 та підпункту 25 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов з постачання № 308 у частині надання органу ліцензування звітності, необхідної для виконання органом ліцензування своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені органом ліцензування;

підпункту 23 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов з транспортування № 308 щодо проведення перевірки річної фінансової звітності ліцензіата незалежним аудитором та розміщення її на веб-сайті ліцензіата у встановленому законом порядку;

підпункту 26 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов з постачання № 308 у частині створення та забезпечення функціонування кол-центру для обслуговування споживачів, що забезпечений єдиним багатоканальним номером телефону для стаціонарних та мобільних телефонів;

абзацу другого пункту 4 глави 4 Ліцензійних умов з транспортування № 308 у частині наявності приладів обліку, встановлених на межі балансової належності (відповідальності) (або у разі відсутності технічної можливості в іншій точці обліку відповідно до договору), у точках надходження та відпуску теплової енергії з теплової мережі ліцензіата;

підпункту 5.1.1 пункту 5.1 Ліцензійних умов з транспортування № 277 у частині наявності на межі балансової належності (відповідальності) або межі продажу теплової енергії відповідних приладів обліку теплової енергії, що надходить до теплової мережі;

підпункту 1 пункту 5.2 глави 5 Ліцензійних умов з транспортування № 308 щодо ведення ліцензіатом бухгалтерського обліку інших видів діяльності окремо від обліку господарської діяльності з транспортування теплової енергії;

абзацу п’ятого пункту 5.2 глави 5 Ліцензійних умов з транспортування № 308 щодо дотримання спеціальних вимог при провадженні господарської діяльності, яка не належить до сфери природних монополій (крім господарської діяльності з виробництва теплової енергії, постачання теплової енергії та діяльності, що підлягає ліцензуванню іншими органами ліцензування), у частині обмеження провадження інших, крім ліцензованих, видів діяльності, які є збитковими та призводять до загального збиткового фінансового результату провадження їх діяльності;

підпункту 5.2.1 пункту 5.2 Ліцензійних умов з транспортування № 277 щодо повідомлення органу ліцензування про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії, протягом десяти робочих днів у письмовій формі разом з документами або засвідченими в установленому порядку копіями документів, які підтверджують зазначені зміни.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії постанови (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»).

2. Зобов’язати КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОМЕНЕРГОСЕРВІС» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ усунути порушення:

у термін до 01 вересня 2018 року:

підпунктів 7 пунктів 3.2 глав 3 Ліцензійних умов з транспортування № 308 та Ліцензійних умов з постачання № 308 щодо ведення бухгалтерського обліку відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та вимог Порядку ведення окремого обліку доходів і витрат на підприємствах, які здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року № 584;

підпункту 1 пункту 5.2 глави 5 Ліцензійних умов з транспортування № 308 щодо ведення ліцензіатом бухгалтерського обліку інших видів діяльності окремо від обліку господарської діяльності з транспортування теплової енергії;

у термін до 01 жовтня 2018 року:

підпункту 15 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов з транспортування № 308 щодо забезпечення обліку протранспортованої теплової енергії з використанням відповідних приладів обліку теплової енергії;

абзацу другого пункту 4 глави 4 Ліцензійних умов з транспортування № 308 у частині наявності приладів обліку, встановлених на межі балансової належності (відповідальності) (або у разі відсутності технічної можливості в іншій точці обліку відповідно до договору), у точках надходження та відпуску теплової енергії з теплової мережі ліцензіата;

підпункту 23 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов з транспортування № 308 щодо проведення перевірки річної фінансової звітності ліцензіата незалежним аудитором та розміщення її на веб-сайті ліцензіата у встановленому законом порядку;

підпункту 26 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов з постачання № 308 у частині створення та забезпечення функціонування кол-центру для обслуговування споживачів, що забезпечений єдиним багатоканальним номером телефону для стаціонарних та мобільних телефонів;

у термін до 01 листопада 2018 року абзацу п’ятого пункту 5.2 глави 5 Ліцензійних умов з транспортування № 308 щодо дотримання спеціальних вимог при провадженні господарської діяльності, яка не належить до сфери природних монополій (крім господарської діяльності з виробництва теплової енергії, постачання теплової енергії та діяльності, що підлягає ліцензуванню іншими органами ліцензування), у частині обмеження провадження інших, крім ліцензованих, видів діяльності, які є збитковими та призводять до загального збиткового фінансового результату провадження їх діяльності;

у термін до 01 жовтня 2019 року підпункту 18 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов з постачання № 308 щодо забезпечення обліку реалізованої споживачам теплової енергії ліцензіата з використанням відповідних приладів обліку теплової енергії.

 

Голова НКРЕКП                                             О.Кривенко

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux