Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 06.12.2016
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 06.12.2016
Постанова
від 24 листопада 2016 р. № 2035
Київ
Про накладення штрафу на КП "ДНІПРОПЕТРОВСЬКІ МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" за порушення Ліцензійних умов з виробництва, Ліцензійних умов з транспортування та Ліцензійних умов з постачання теплової енергії

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

24.11.2016                   № 2035

 

Про накладення штрафу на КП «ДНІПРОПЕТРОВСЬКІ МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» за порушення Ліцензійних умов з виробництва, Ліцензійних умов з транспортування та Ліцензійних умов з постачання теплової енергії

 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 24 листопада 2016 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової перевірки від 21 листопада 2016 року № 193, проведеної на підставі Плану заходів зі здійснення державного контролю ліцензіатів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2016 рік, затвердженого наказом НКРЕКП від 23 листопада 2015 року № 317 (із змінами), наказу НКРЕКП від 10 жовтня 2016 року № 182, посвідчення на проведення планової перевірки від 10 жовтня 2016 року № 185, установлено, що КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКІ МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (49044, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, буд. 37, код ЄДРПОУ 32082770, директор – Черніков Антон Анатолійович) порушено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 10 серпня 2012 року № 276 (далі – Ліцензійні умови з виробництва), Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 10 серпня 2012 року № 277 (далі – Ліцензійні умови з транспортування), та Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 10 серпня 2012 року № 278 (далі – Ліцензійні умови з постачання), а саме:

підпункт 2.1.3 пункту 2.1 Ліцензійних умов з виробництва щодо забезпечення обліку теплової енергії, яка виробляється та відпускається із джерел теплової енергії ліцензіата, з використанням відповідних приладів обліку теплової енергії;

підпункт 2.1.4 пункту 2.1 Ліцензійних умов з постачання щодо забезпечення обліку надходження теплової енергії в індивідуальні теплові пункти з використанням приладів обліку теплової енергії;

підпункт 2.1.5 пункту 2.1 Ліцензійних умов з виробництва, підпункт 2.1.6 пункту 2.1 Ліцензійних умов з постачання та підпункт 2.1.8 пункту 2.1 Ліцензійних умов з транспортування щодо ведення бухгалтерського обліку господарської діяльності окремо від обліку інших видів діяльності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку;

підпункт 2.1.7 пункту 2.1 Ліцензійних умов з транспортування щодо забезпечення обліку надходження теплової енергії в магістральні та місцеві (розподільчі) теплові мережі і теплові пункти ліцензіата та її відпуску з теплових мереж і теплових пунктів ліцензіата з використанням відповідних приладів обліку теплової енергії, встановлених на межі балансової належності (відповідальності) або межі продажу теплової енергії;

пункти 3.1 Ліцензійних умов з виробництва, Ліцензійних умов з транспортування та Ліцензійних умов з постачання щодо дотримання вимог законодавства, яким регулюється діяльність у сфері природних монополій та сфері теплопостачання, а саме:

абзацу третього статті 14 Закону України «Про природні монополії» щодо обов’язкового виконання суб’єктами природних монополій рішень національних комісій, які регулюють природні монополії, а саме постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 01 жовтня 2015 року № 2532 «Про схвалення Інвестиційної програми «Міського комунального підприємства «Дніпропетровські міські теплові мережі» на 2015 рік»,

статті 191 Закону України «Про теплопостачання» та пунктів 7, 9 Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з гарантованим постачальником природного газу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 червня 2014 року № 217, у частині:

зарахування плати за теплову енергію від усіх категорій споживачів виключно на поточні рахунки зі спеціальним режимом використання, відкриті теплопостачальними і теплогенеруючими організаціями та їх структурними підрозділами в уповноваженому банку для відповідної категорії споживачів,

подання розрахунку нормативів перерахування коштів, що надходять як плата за теплову енергію та/або надані комунальні послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води від усіх категорій споживачів до 20 числа місяця, що передує місяцю, в якому застосовуватимуться нормативи, до Комісії за встановленими формами,

пунктів 6, 8 Порядку зарахування коштів на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, використання зазначених коштів і здійснення контролю за їх витрачанням у сфері теплопостачання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2013 року № 750, у частині:

щоденного перерахування на спеціальний рахунок коштів в обсязі, передбаченому в установлених тарифах для виконання інвестиційних програм,

подання до органу ліцензування разом із звітами про виконання інвестиційних програм звітів про цільове використання коштів із спеціального рахунка,

пунктів 2.1 та 4.2 Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 грудня 2012 року № 630, постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 14 грудня 2012 року № 381, щодо:

розроблення, затвердження, подання на погодження та схвалення інвестиційної програми,

щорічного, не пізніше ніж за два місяці до дати початку планованого періоду, подання до уповноваженого органу заяви щодо схвалення (погодження) інвестиційної програми разом з документами, передбаченими пунктом 3.3 розділу III цього Порядку,

пунктів 2.1, 2.10, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 11.14 Правил організації звітності, що подається до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 11 жовтня 2013 року № 202, у частині:

необхідності ґрунтування всіх показників звітів на достовірних даних первинного обліку, що забезпечує можливість порівняння і контролю даних,

подання до Комісії обов’язкової звітності в терміни, визначені додатками 1, 2, 3, 7 до цих Правил,

необхідності відображення у звіті за формою № 8-НКП-ЖКК (квартальна) у графах 3, 5, 7, 9, 11 «ураховано в діючих тарифах» показників усіх затверджених тарифів, які діяли протягом звітного періоду;

підпункт 5.1.2 пункту 5.1 Ліцензійних умов з виробництва у частині наявності відповідних приладів обліку теплової енергії, що відпускається з джерел теплової енергії ліцензіата, та їх повірки або державної метрологічної атестації;

підпункти 5.2.1 пунктів 5.2 Ліцензійних умов з виробництва, Ліцензійних умов з транспортування та Ліцензійних умов з постачання щодо повідомлення органу ліцензування про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії, протягом десяти робочих днів у письмовій формі разом з документами або засвідченими в установленому порядку копіями документів, які підтверджують зазначені зміни.

Відповідно до статті 17 Закону України «Про природні монополії», Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2014 року № 715, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Накласти штраф у розмірі 85 000 (вісімдесят п’ять тисяч) гривень на КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬКІ МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (49044, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, буд. 37, код ЄДРПОУ 32082770, директор – Черніков Антон Анатолійович) за порушення:

підпункту 2.1.3 пункту 2.1 Ліцензійних умов з виробництва щодо забезпечення обліку теплової енергії, яка виробляється та відпускається із джерел теплової енергії ліцензіата, з використанням відповідних приладів обліку теплової енергії;

підпункту 2.1.4 пункту 2.1 Ліцензійних умов з постачання щодо забезпечення обліку надходження теплової енергії в індивідуальні теплові пункти з використанням приладів обліку теплової енергії;

підпункту 2.1.5 пункту 2.1 Ліцензійних умов з виробництва, підпункту 2.1.6 пункту 2.1 Ліцензійних умов з постачання та підпункту 2.1.8 пункту 2.1 Ліцензійних умов з транспортування щодо ведення бухгалтерського обліку господарської діяльності окремо від обліку інших видів діяльності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку;

підпункту 2.1.7 пункту 2.1 Ліцензійних умов з транспортування щодо забезпечення обліку надходження теплової енергії в магістральні та місцеві (розподільчі) теплові мережі і теплові пункти ліцензіата та її відпуску з теплових мереж і теплових пунктів ліцензіата з використанням відповідних приладів обліку теплової енергії, встановлених на межі балансової належності (відповідальності) або межі продажу теплової енергії;

пунктів 3.1 Ліцензійних умов з виробництва, Ліцензійних умов з транспортування та Ліцензійних умов з постачання щодо дотримання вимог законодавства, яким регулюється діяльність у сфері природних монополій та сфері теплопостачання, а саме:

абзацу третього статті 14 Закону України «Про природні монополії» щодо обов’язкового виконання суб’єктами природних монополій рішень національних комісій, які регулюють природні монополії, а саме постанови

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 01 жовтня 2015 року № 2532 «Про схвалення Інвестиційної програми «Міського комунального підприємства «Дніпропетровські міські теплові мережі» на 2015 рік»,

статті 191 Закону України «Про теплопостачання» та пунктів 7, 9 Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з гарантованим постачальником природного газу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 червня 2014 року № 217, у частині:

зарахування плати за теплову енергію від усіх категорій споживачів виключно на поточні рахунки зі спеціальним режимом використання, відкриті теплопостачальними і теплогенеруючими організаціями та їх структурними підрозділами в уповноваженому банку для відповідної категорії споживачів,

подання розрахунку нормативів перерахування коштів, що надходять як плата за теплову енергію та/або надані комунальні послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води від усіх категорій споживачів до 20 числа місяця, що передує місяцю, в якому застосовуватимуться нормативи, до Комісії за встановленими формами,

пунктів 6, 8 Порядку зарахування коштів на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, використання зазначених коштів і здійснення контролю за їх витрачанням у сфері теплопостачання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2013 року № 750, у частині:

щоденного перерахування на спеціальний рахунок коштів в обсязі, передбаченому в установлених тарифах для виконання інвестиційних програм,

подання до органу ліцензування разом із звітами про виконання інвестиційних програм звітів про цільове використання коштів із спеціального рахунка,

пунктів 2.1 та 4.2 Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 грудня 2012 року № 630, постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 14 грудня 2012 року № 381, щодо:

розроблення, затвердження, подання на погодження та схвалення інвестиційної програми,

щорічного, не пізніше ніж за два місяці до дати початку планованого періоду, подання до уповноваженого органу заяви щодо схвалення (погодження) інвестиційної програми разом з документами, передбаченими пунктом 3.3 розділу III цього Порядку,

пунктів 2.1, 2.10, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 11.14 Правил організації звітності, що подається до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 11 жовтня 2013 року № 202, у частині:

необхідності ґрунтування всіх показників звітів на достовірних даних первинного обліку, що забезпечує можливість порівняння і контролю даних,

подання до Комісії обов’язкової звітності в терміни, визначені додатками 1, 2, 3, 7 до цих Правил,

необхідності відображення у звіті за формою № 8-НКП-ЖКК (квартальна) у графах 3, 5, 7, 9, 11 «ураховано в діючих тарифах» показників усіх затверджених тарифів, які діяли протягом звітного періоду;

підпункту 5.1.2 пункту 5.1 Ліцензійних умов з виробництва у частині наявності відповідних приладів обліку теплової енергії, що відпускається з джерел теплової енергії ліцензіата, та їх повірки або державної метрологічної атестації;

підпунктів 5.2.1 пунктів 5.2 Ліцензійних умов з виробництва, Ліцензійних умов з транспортування та Ліцензійних умов з постачання щодо повідомлення органу ліцензування про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії, протягом десяти робочих днів у письмовій формі разом з документами або засвідченими в установленому порядку копіями документів, які підтверджують зазначені зміни.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України протягом 30 днів з дня отримання постанови (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»).

2. Зобов’язати КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬКІ МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ усунути порушення:

до 15 січня 2017 року:

підпункту 2.1.5 пункту 2.1 Ліцензійних умов з виробництва, підпункту 2.1.6 пункту 2.1 Ліцензійних умов з постачання та підпункту 2.1.8 пункту 2.1 Ліцензійних умов з транспортування щодо ведення бухгалтерського обліку господарської діяльності окремо від обліку інших видів діяльності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку;

до 01 вересня 2017 року: 

підпункту 2.1.3 пункту 2.1 Ліцензійних умов з виробництва щодо забезпечення обліку теплової енергії, яка виробляється та відпускається із джерел теплової енергії ліцензіата, з використанням відповідних приладів обліку теплової енергії;

підпункту 2.1.4 пункту 2.1 Ліцензійних умов з постачання щодо забезпечення обліку надходження теплової енергії в індивідуальні теплові пункти з використанням приладів обліку теплової енергії;

підпункту 2.1.7 пункту 2.1 Ліцензійних умов з транспортування щодо забезпечення обліку надходження теплової енергії в магістральні та місцеві (розподільчі) теплові мережі і теплові пункти ліцензіата та її відпуску з теплових мереж і теплових пунктів ліцензіата з використанням відповідних приладів обліку теплової енергії;

підпункту 5.1.2 пункту 5.1 Ліцензійних умов з виробництва у частині наявності відповідних приладів обліку теплової енергії, що відпускається з джерел теплової енергії ліцензіата, та їх повірки або державної метрологічної атестації.

 

Голова Комісії                                    Д.Вовк

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux