Портал в режимі тестування та наповнення
Меню

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 20.08.2021

Дата оновлення: 04.07.2022

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 20.08.2021
Постанова
від 18 серпня 2021 р. № 1359
Київ
Про накладення штрафу на ДПЕМ ПРАТ "АТОМСЕРВІС" за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання

(У постанову вносяться зміни

постановами НКРЕКП від 17.12.2021 № 2674, від 18.01.2022 № 95,

від 28.06.2022 № 641)


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

18.08.2021                    № 1359

 

Про накладення штрафу на ДПЕМ ПРАТ «АТОМСЕРВІС» за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання

 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 18 серпня 2021 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової перевірки від 30 липня 2021 року № 386, проведеної відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2021 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 18 листопада 2020 року № 2134, постанов НКРЕКП від 09 червня 2021 року № 936 «Про проведення планових перевірок суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у ІІІ кварталі 2021 року» та від 23 липня 2021 року № 1167 «Про збільшення строку проведення планової перевірки ДПЕМ ПРАТ «АТОМСЕРВІС», на підставі посвідчення про проведення планової перевірки від 29 червня 2021 року № 376, установлено, що ДОЧІРНІМ ПІДПРИЄМСТВОМ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АТОМСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 22432779) не дотримано вимоги нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1470 (далі – Ліцензійні умови з розподілу електричної енергії), а саме:

Порядку розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 04 вересня 2018 року № 955 (далі – Порядок розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем розподілу), а саме:

пункту 4.1 глави 4 (у редакції, що діяла до 11 червня 2021 року) щодо обов’язку ліцензіата виконувати схвалені НКРЕКП ПРСР/ІП в повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні,

пункту 4.4 глави 4 у частині права ліцензіата самостійного перерозподілу фінансування вартості заходів, передбачених схваленою Інвестиційною програмою, при зміні вартості виконання заходів до п’яти відсотків,

пункту 4.8 глави 4 у частині неврахування як виконання ІП об'єктів (заходів), які були профінансовані ліцензіатом, але не передбачені схваленою ІП або передбачені у меншій кількості,

пункту 5.2 глави 5 (у редакції, що діяла до 11 червня 2021 року) у частині подання звіту щодо виконання ІП, оформленого згідно з додатком 2 до цього Порядку;

пункту 1 постанови НКРЕКП від 17 грудня 2019 року № 2896 «Про встановлення для оператора системи передачі та операторів систем розподілу граничної нижньої межі обов’язкової купівлі електричної енергії на ринку «на добу наперед» (далі – Постанова № 2896), в частині дотримання операторами систем розподілу в кожному розрахунковому періоді граничної нижньої межі обов’язкової купівлі електричної енергії на ринку «на добу наперед» з метою компенсації технологічних втрат електричної енергії на її передачу та розподіл електричними мережами в розмірі 80 відсотків (у редакції, що діяла до 21 листопада 2020 року) та в розмірі 50 відсотків (у редакції, що діяла до 04 липня 2021 року) від обсягу фактичних технологічних втрат електричної енергії на її передачу або розподіл електричними мережами в цьому розрахунковому періоді;

підпункт 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (у редакції, що діяла до 15 квітня 2021 року) щодо обов’язку ліцензіата надавати до НКРЕКП документи (їх копії), інформацію (дані, відомості, звітність), необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП;

підпункт 11 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата надавати НКРЕКП доступ до умов договорів (у тому числі щодо цін (вартості) товарів і послуг) на придбання/надання/спільне використання товарів і послуг, які укладаються між ліцензіатом та вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання, до складу якого він входить, чи з суб’єктами господарювання, що входять до складу або є афілійованими до такого вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання;

підпункт 13 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата укладати договори, які є обов’язковими для здійснення ліцензованої діяльності, та виконувати умови цих договорів;

підпункт 14 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата дотримуватися визначених напрямків та обсягів використання коштів за статтями витрат відповідно до структури тарифу на розподіл електричної енергії, встановленої, зокрема, постановами НКРЕКП від 11 грудня 2018 року № 1851 «Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ДПЕМ ПРАТ «АТОМСЕРВІС» (зі змінами) та від 10 грудня 2019 року № 2694 «Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ДПЕМ ПРАТ «АТОМСЕРВІС» (зі змінами);

підпункт 26 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії в частині обов’язку ліцензіата надавати послуги з приєднання електроустановки замовника до системи розподілу електричної енергії з урахуванням положень статті 21 Закону України «Про ринок електричної енергії» за умови дотримання замовником вимог кодексу систем розподілу;

підпункт 43 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата виконувати інвестиційну програму 
 в повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт та обсягів фінансування згідно із схваленою НКРЕКП інвестиційною програмою.

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Відповідно до пунктів 11 та 12 частини першої статті 17, статей 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» накласти штраф у розмірі 85 000 (вісімдесят п’ять тисяч) гривень на ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АТОМСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 22432779) за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії, а саме:

Порядку розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем розподілу, а саме:

пункту 4.1 глави 4 (у редакції, що діяла до 11 червня 2021 року) щодо обов’язку ліцензіата виконувати схвалені НКРЕКП ПРСР/ІП в повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні,

пункту 4.4 глави 4 у частині права ліцензіата самостійного перерозподілу фінансування вартості заходів, передбачених схваленою Інвестиційною програмою, при зміні вартості виконання заходів до п’яти відсотків,

пункту 4.8 глави 4 у частині фінансування об’єктів (заходів), не передбачених схваленою ІП або передбачених у меншій кількості,

пункту 5.2 глави 5 (у редакції, що діяла до 11 червня 2021 року) у частині подання звіту щодо виконання ІП, оформленого згідно з додатком 2 до цього Порядку;

пункту 1 Постанови № 2896 в частині дотримання операторами систем розподілу в кожному розрахунковому періоді граничної нижньої межі обов’язкової купівлі електричної енергії на ринку «на добу наперед» з метою компенсації технологічних втрат електричної енергії на її передачу та розподіл електричними мережами в розмірі 80 відсотків (у редакції, що діяла до 21 листопада 2020 року) та в розмірі 50 відсотків (у редакції, що діяла до 04 липня 2021 року) від обсягу фактичних технологічних втрат електричної енергії на її передачу або розподіл електричними мережами в цьому розрахунковому періоді;

підпункту 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (у редакції, що діяла до 15 квітня 2021 року) щодо обов’язку ліцензіата надавати до НКРЕКП документи (їх копії), інформацію (дані, відомості, звітність), необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП;

підпункту 11 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата надавати НКРЕКП доступ до умов договорів (у тому числі щодо цін (вартості) товарів і послуг) на придбання/надання/спільне використання товарів і послуг, які укладаються між ліцензіатом та вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання, до складу якого він входить, чи з суб’єктами господарювання, що входять до складу або є афілійованими до такого вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання;

підпункту 13 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата укладати договори, які є обов’язковими для здійснення ліцензованої діяльності, та виконувати умови цих договорів;

підпункту 14 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата дотримуватися визначених напрямків та обсягів використання коштів за статтями витрат відповідно до структури тарифу на розподіл електричної енергії, встановленої, зокрема, постановами НКРЕКП від 11 грудня 2018 року № 1851 «Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ДПЕМ ПРАТ «АТОМСЕРВІС» (зі змінами) та від 10 грудня 2019 року № 2694 «Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ДПЕМ ПРАТ «АТОМСЕРВІС» (зі змінами);

підпункту 26 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії в частині обов’язку ліцензіата надавати послуги з приєднання електроустановки замовника до системи розподілу електричної енергії з урахуванням положень статті 21 Закону України «Про ринок електричної енергії» за умови дотримання замовником вимог кодексу систем розподілу;

підпункту 43 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата виконувати інвестиційну програму в повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт та обсягів фінансування згідно із схваленою НКРЕКП інвестиційною програмою.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії рішення про накладення штрафу (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»).

2. Відповідно до пункту 1 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», у межах здійснення заходів державного регулювання, зобов’язати ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АТОМСЕРВІС»:

1) урахувати в Інвестиційній програмі на 2022 рік статтю «Додатково отриманий дохід за результатом діяльності у 2019 та 2020 роках» без додаткових джерел фінансування на загальну суму 45,54 тис. грн (без ПДВ), яка включає:

суму зекономлених при виконанні схваленої Інвестиційної програми у 2019 році коштів у розмірі 18,71 тис. грн (без ПДВ),

суму зекономлених при виконанні схваленої Інвестиційної програми у 2020 році коштів у розмірі 26,83 тис. грн (без ПДВ);

2) у строк до 01 жовтня 2021 року надати до НКРЕКП належним чином завірену копію договору про постачання електричної енергії споживачу, укладеного з ДП «ЕНЕРГОЗБУТ», від 03 липня 2020 року № 2/10/2020;

3) у строк до 01 грудня 2021 року надати до НКРЕКП та Сектору НКРЕКП у Миколаївській області належним чином завірені копії підтвердних документів (висновків) відповідного органу державної виконавчої влади щодо відсутності обов’язку отримання під час введення в експлуатацію сертифікатів (декларацій) про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів по 2 заходах Інвестиційних програм на 2019 та 2020 роки із незначним класом наслідків (відповідальності) (СС1) та середнім класом наслідків (відповідальності) (СС2) на загальну суму 5 264,81 тис. грн (без ПДВ), що зафіксовані в Акті планової перевірки, а саме:

«Реконструкція ПС 35/10 кВ «Полянка» с. Полянка Арбузинського району (згідно з проєктом № 019.2016)»;

«Будівництво зовнішніх мереж електропостачання розширювальної частини смт Костянтинівка (ПЛ-10 кВ від КТП 10/0,4 кВ № 181 до опори № 26 ПЛ-10кВ «Плавні» КТП № 177)».

3. Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики, у межах здійснення заходів державного регулювання, відповідно до пунктів 1, 13 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»:

1) підготувати та винести на засідання НКРЕКП, що проводитиметься у формі відкритого слухання, проєкт рішення щодо встановлення (перегляду) тарифу на розподіл електричної енергії ДПЕМ ПРАТ «АТОМСЕРВІС» на 2021 та 2022 роки шляхом його зміни в бік зменшення на суму 10 358,66 тис. грн (без ПДВ), урахувавши:

суму вартості непередбачених заходів Інвестиційної програми ДПЕМ ПРАТ «АТОМСЕРВІС» на 2019 рік та вартості перевищення фізичних обсягів по заходах Інвестиційної програми ДПЕМ ПРАТ «АТОМСЕРВІС» на 2019 рік, які передбачені схваленою ІП у меншій кількості, у розмірі 103,82 тис. грн (без ПДВ),

підсумкову суму надлишково отриманого доходу від здійснення ліцензованої діяльності у 2019 році в розмірі 2 296,72 тис. грн (без ПДВ),

підсумкову суму надлишково отриманого доходу від здійснення ліцензованої діяльності у 2020 році в розмірі  7 958,12 тис. грн (без ПДВ);

2) при встановленні (перегляді) тарифу на розподіл електричної енергії ДПЕМ ПРАТ «АТОМСЕРВІС» врахувати величину дефіциту коштів, яка виникла при виконанні заходів з приєднань електроустановок замовників до електричних мереж у 2019 та 2020 роках, у розмірі 70,30 тис. грн (без ПДВ);

3) у разі неврахування ДПЕМ ПРАТ «АТОМСЕРВІС» в Інвестиційній програмі на 2022 рік суми додатково отриманого доходу за результатами діяльності у 2019 та 2020 роках, зазначеної у підпункті 1 пункту 2 цієї постанови, підготувати та винести на засідання НКРЕКП, що проводитиметься у формі відкритого слухання, проєкт рішення щодо встановлення (перегляду) тарифу на розподіл електричної енергії ДПЕМ ПРАТ «АТОМСЕРВІС» шляхом його зміни в бік зменшення на суму 45,54 тис. грн (без ПДВ);

4) у разі ненадання або несвоєчасного надання ДПЕМ ПРАТ «АТОМСЕРВІС» документів (висновків), передбачених підпунктом 3 пункту 2 цієї постанови, підготувати та винести на засідання НКРЕКП, що проводитиметься у формі відкритого слухання, проєкт рішення щодо встановлення (перегляду) тарифу на розподіл електричної енергії ДПЕМ ПРАТ «АТОМСЕРВІС» шляхом його зміни в бік зменшення на суму профінансованих коштів по заходах Інвестиційних програм на 2019 та 2020 роки в розмірі 5 264,81 тис. грн (без ПДВ).

 

Голова НКРЕКП                                              В.Тарасюк

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux