Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 19.08.2021
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 19.08.2021
Постанова
від 18 серпня 2021 р. № 1370
Київ
Про накладення штрафу на ДП "КИЇВГАЗЕНЕРДЖИ" за порушення вимог законодавства та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу та здійснення заходів державного регулювання

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

18.08.2021                    № 1370

 

Про накладення штрафу на ДП «КИЇВГАЗЕНЕРДЖИ» за порушення вимог законодавства та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу та здійснення заходів державного регулювання

 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 18 серпня 2021 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта, складеного за результатами проведення планової перевірки дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства та ліцензійних умов з постачання природного газу, від 26 липня 2021 року № 369, проведеної відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2021 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 18 листопада 2020 року № 2134, на підставі постанов НКРЕКП від 10 березня 2021 року № 389 «Про проведення планових перевірок суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у ІІ кварталі 2021 року» та від 07 липня 2021 року № 1109 «Про збільшення строку проведення планової перевірки ДП «КИЇВГАЗЕНЕРДЖИ» та посвідчення на проведення планової перевірки від 14 червня 2021 року № 363, установлено, що ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «КИЇВГАЗЕНЕРДЖИ» (код ЄДРПОУ 39835779) порушило вимоги законодавства та Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання природного газу, затверджені постановою НКРЕКП від 16 лютого 2017 року № 201 (далі – Ліцензійні умови), а саме:

пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов щодо здійснення господарської діяльності з постачання природного газу з дотриманням вимог Правил постачання природного газу, інших нормативно-правових актів та нормативних документів, які регулюють ринок природного газу, а саме:

частини дев’ятої статті 14 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» у частині обов’язкового виконання суб’єктами господарювання рішень Регулятора, зокрема:

абзацу другого пункту 2 постановляючої частини постанови НКРЕКП від 25 липня 2019 року № 1571 «Про накладення штрафу на ДП «КИЇВГАЗЕНЕРДЖИ» за порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу та здійснення заходів державного регулювання» (далі – постанова НКРЕКП № 1571) у частині надання в паперовому вигляді форми звітності № 2-НКРЕКП-газ-моніторинг (місячна) «Звіт суб’єкта ринку природного газу, на якого покладено спеціальні обов’язки, щодо постачання природного газу побутовим споживачам та релігійним організаціям (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності)» за грудень 2018 року,

абзацу четвертого пункту 2 постановляючої частини постанови НКРЕКП № 1571 у частині направлення до НКРЕКП інформації згідно з додатками 10, 11, 12, 14 за ІV квартал 2017 року, додатком 16 за 2017 рік згідно з вимогами пункту 4.9 глави 4 Мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 21 вересня 2017 року № 1156 (далі − Стандарти та вимоги),

пункту 1 глави 1 розділу XIV Кодексу газотранспортної системи, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2493 (далі – Кодекс), та положень пункту 4.1 Типового договору транспортування природного газу, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2497 (далі – Типовий договір № 2497), у частині вчасного збалансування свого портфоліо балансування,

пункту 5 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 квітня 2017 року № 491 (далі – Порядок № 491), у частині визначення платником внеску бази нарахування суми внесків на регулювання, яким є чистий дохід платника внеску на регулювання від провадження діяльності, що регулюється НКРЕКП, за звітний квартал,

пункту 1 постанови НКРЕКП від 11 травня 2017 року № 624 «Про надання суб’єктами господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг копій фінансової звітності до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (далі – постанова НКРЕКП № 624) у частині обов’язку ліцензіата надавати до 30 числа місяця, що настає за звітним кварталом, копії квартальної фінансової звітності,

пункту 4 розділу ІІІ Правил постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2496 (у редакції, що діяла до 01 липня 2020 року) (далі – Правила постачання), у частині надсилання кожному побутовому споживачу заяви-приєднання до умов договору постачання природного газу побутовим споживачам з персоніфікованими даними щодо споживача та його об’єкта за формою, встановленою додатком 1 до Типового договору постачання природного газу побутовим споживачам, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2500 (далі – Типовий договір № 2500),

абзацу четвертого пункту 24 розділу ІІІ Правил постачання в частині опублікування в засобах масової інформації та на власному сайті детальної інформації про зміну цін на природний газ за п’ять днів до введення їх у дію,

абзацу четвертого пункту 28 розділу ІІІ Правил постачання (у редакції, яка діяла до 01 травня 2021 року) у частині опублікування в засобах масової інформації та на власному сайті детальної інформації про зміну цін на природний газ за п’ять днів до введення їх у дію,

пункту 4.9 глави 4 Стандартів та вимог у частині направлення інформації, визначеної у пунктах 4.1, 4.6 та 4.8 цієї глави, постачальником до НКРЕКП поштою на паперових носіях та в електронному вигляді, а також до її територіальних органів за місцезнаходженням постачальника;

підпункт 5 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо обов’язку ліцензіата зберігати документи, копії яких подавалися до НКРЕКП відповідно до вимог законодавства України;

підпункт 6 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо обов’язку ліцензіата повідомляти НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, протягом одного місяця з дня настання таких змін;

підпункт 8 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині обов’язку ліцензіата забезпечувати якість комерційних послуг, які надаються споживачам, що передбачає вчасне та повне інформування споживача про умови постачання та ціни на природний газ;

підпункт 18 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині обов’язку ліцензіата складати звітність, затверджену НКРЕКП, щодо провадження господарської діяльності з постачання природного газу та подавати її до НКРЕКП у встановленому порядку;

підпункт 20 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо обов’язку ліцензіата сплачувати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внески на регулювання, що визначаються НКРЕКП;

підпункт 22 пункту 2.2 Ліцензійних умов щодо здійснення розрахунків із оператором газотранспортної системи за надані послуги транспортування у строки та на умовах, визначених договором транспортування природного газу;

абзац п’ятий пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов (у редакції, яка діяла до 29 квітня 2021 року) у частині здійснення розрахунків із оптовим продавцем, на якого покладені спеціальні обов’язки для забезпечення загальносуспільних інтересів, у строки та на умовах, визначених договором купівлі-продажу природного газу.

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», статті 59 Закону України «Про ринок природного газу» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Накласти штраф на ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «КИЇВГАЗЕНЕРДЖИ» у розмірі 102 000 (сто дві тисячі) гривень за порушення вимог законодавства та Ліцензійних умов, а саме:

пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов щодо здійснення господарської діяльності з постачання природного газу з дотриманням вимог Правил постачання природного газу, інших нормативно-правових актів та нормативних документів, які регулюють ринок природного газу, а саме:

частини дев’ятої статті 14 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» у частині обов’язкового виконання суб’єктами господарювання рішень Регулятора, зокрема:

абзацу другого пункту 2 постановляючої частини постанови НКРЕКП № 1571 у частині надання в паперовому вигляді форми звітності № 2-НКРЕКП-газ-моніторинг (місячна) «Звіт суб’єкта ринку природного газу, на якого покладено спеціальні обов’язки, щодо постачання природного газу побутовим споживачам та релігійним організаціям (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності)» за грудень 2018 року,

абзацу четвертого пункту 2 постановляючої частини постанови НКРЕКП № 1571 у частині направлення до НКРЕКП інформації згідно з додатками 10, 11, 12, 14 за ІV квартал 2017 року, додатком 16 за 2017 рік згідно з вимогами пункту 4.9 глави 4 Стандартів та вимог,

пункту 1 глави 1 розділу XIV Кодексу та положень пункту 4.1 Типового договору № 2497 у частині вчасного збалансування свого портфоліо балансування,

пункту 5 Порядку № 491 у частині визначення платником внеску бази нарахування суми внесків на регулювання, яким є чистий дохід платника внеску на регулювання від провадження діяльності, що регулюється НКРЕКП, за звітний квартал,

пункту 1 постанови НКРЕКП № 624 у частині обов’язку ліцензіата надавати до 30 числа місяця, що настає за звітним кварталом, копії квартальної фінансової звітності,

пункту 4 розділу ІІІ Правил постачання в частині надсилання кожному побутовому споживачу заяви-приєднання до умов договору постачання природного газу побутовим споживачам з персоніфікованими даними щодо споживача та його об’єкта за формою, встановленою додатком 1 до Типового договору № 2500,

абзацу четвертого пункту 24 розділу ІІІ Правил постачання природного газу в частині опублікування в засобах масової інформації та на власному сайті детальної інформації про зміну цін на природний газ за п'ять днів до введення їх у дію,

абзацу четвертого пункту 28 розділу ІІІ Правил постачання (у редакції, яка діяла до 01 травня 2021 року) в частині опублікування в засобах масової інформації та на власному сайті детальної інформації про зміну цін на природний газ за п’ять днів до введення їх у дію,

пункту 4.9 глави 4 Стандартів та вимог у частині направлення інформації, визначеної у пунктах 4.1, 4.6 та 4.8 цієї глави, постачальником до НКРЕКП поштою на паперових носіях та в електронному вигляді, а також до її територіальних органів за місцезнаходженням постачальника;

підпункту 5 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо обов’язку ліцензіата зберігати документи, копії яких подавалися до НКРЕКП відповідно до вимог законодавства України;

підпункту 6 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо обов’язку ліцензіата повідомляти НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, протягом одного місяця з дня настання таких змін;

підпункту 8 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині обов’язку ліцензіата забезпечувати якість комерційних послуг, які надаються споживачам, що передбачає вчасне та повне інформування споживача про умови постачання та ціни на природний газ;

підпункту 18 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині обов’язку ліцензіата складати звітність, затверджену НКРЕКП, щодо провадження господарської діяльності з постачання природного газу та подавати її до НКРЕКП у встановленому порядку;

підпункту 20 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо обов’язку ліцензіата сплачувати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внески на регулювання, що визначаються НКРЕКП;

підпункту 22 пункту 2.2 Ліцензійних умов щодо здійснення розрахунків із оператором газотранспортної системи за надані послуги транспортування у строки та на умовах, визначених договором транспортування природного газу;

абзацу п’ятого пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов (у редакції, яка діяла до 29 квітня 2021 року) у частині здійснення розрахунків із оптовим продавцем, на якого покладені спеціальні обов’язки для забезпечення загальносуспільних інтересів, у строки та на умовах, визначених договором купівлі-продажу природного газу.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії постанови (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»).

2. Відповідно до пункту 1 частини першої та пункту 1 частини другої  статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», у межах здійснення заходів державного регулювання, зобов’язати ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «КИЇВГАЗЕНЕРДЖИ» забезпечити:

1) у строк до 20 вересня 2021 року:

подання до НКРЕКП інформації про всі зміни даних, зазначених у документах, що мають додаватися до заяви про отримання ліцензії, зокрема про зміни керівника та режими роботи центрів обслуговування абонентів;

подання до НКРЕКП уточненої інформації у формах звітності № 5-НКРЕКП-газ-моніторинг за І − ІV квартали 2019 року та за І та ІІІ квартали 2020 року та форми звітності № 2-НКРЕКП-газ-моніторинг за квітень − серпень 2020 року;

подання до НКРЕКП інформації щодо надсилання побутовому споживачу заяви-приєднання до умов договору постачання природного газу з персоніфікованими даними щодо споживача та його об’єкта за формою, встановленою додатком 1 до Типового договору № 2500, відповідно до вимог пункту 4 розділу ІІІ Правил постачання;

2) у строк до 31 грудня 2021 року здійснення розрахунків із оптовим продавцем, на якого покладені спеціальні обов’язки для забезпечення загальносуспільних інтересів, визначених договором купівлі-продажу природного газу, та з оператором газотранспортної системи за надані послуги транспортування відповідно до укладених договорів транспортування природного газу.

 

Голова НКРЕКП                                              В.Тарасюк

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux