Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 19.08.2021
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 19.08.2021
Постанова
від 18 серпня 2021 р. № 1369
Київ
Про накладення штрафу на ДП «ГАЗ МЕЛІТОПОЛЯ» ПРАТ "МЕЛІТОПОЛЬГАЗ" за порушення вимог законодавства та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу та здійснення заходів державного регулювання

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

18.08.2021                    № 1369

 

Про накладення штрафу на ДП «ГАЗ МЕЛІТОПОЛЯ» ПРАТ «МЕЛІТОПОЛЬГАЗ» за порушення вимог законодавства та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу та здійснення заходів державного регулювання

 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 18 серпня 2021 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта, складеного за результатами проведення планової перевірки дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства та ліцензійних умов з постачання природного газу, від 28 липня 2021 року № 377, проведеної відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2021 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 18 листопада 2020 року № 2134, на підставі постанов НКРЕКП від 09 червня 2021 року № 936 «Про проведення планових перевірок суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у ІIІ кварталі 2021 року» і від 14 липня 2021 року № 1126 «Про збільшення строку проведення планової перевірки ДП «ГАЗ МЕЛІТОПОЛЯ» ПРАТ «МЕЛІТОПОЛЬГАЗ» та посвідчення на проведення планової перевірки від 29 червня 2021 року № 377, установлено, що ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ГАЗ МЕЛІТОПОЛЯ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕЛІТОПОЛЬГАЗ» (код ЄДРПОУ 39825907) порушило вимоги законодавства, Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом, затверджені постановою НКРЕКП від 12 січня 2015 року № 9 (далі – Ліцензійні умови з постачання), та Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання природного газу, затверджені постановою НКРЕКП від 16 лютого 2017 року № 201 (далі – Ліцензійні умови), а саме:

підпункт 6 пункту 3.1 розділу ІІІ Ліцензійних умов з постачання в частині надання НКРЕКП звітності щодо провадження ліцензованої діяльності у встановленому НКРЕКП порядку;

підпункт 13 пункту 3.2 розділу ІІІ Ліцензійних умов з постачання в частині виконання в повному обсязі фінансових зобов’язань (своєчасної оплати газу, оплати послуг з транспортування трубопроводами природного газу, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ, зберігання газу) відповідно до умов усіх укладених договорів;

пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов у частині здійснення господарської діяльності з постачання природного газу з дотриманням вимог Правил постачання природного газу, інших нормативно-правових актів та нормативних документів, які регулюють ринок природного газу, а саме:

пункту 4.9 глави 4 Мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 21 вересня 2017 року № 1156 (далі – Мінімальні стандарти та вимоги), у частині направлення постачальником інформації, визначеної у пунктах 4.1, 4.6 та 4.8 цієї глави, до НКРЕКП поштою на паперових носіях та в електронному вигляді, а також до її територіальних органів за місцезнаходженням постачальника,

пункту 1 постанови НКРЕКП від 11 травня 2017 року № 624 «Про подання суб’єктами господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг фінансової звітності до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (далі – постанова НКРЕКП № 624) (у редакції, що діяла до 13 жовтня 2018 року) у частині зобов'язання ліцензіатів подавати до НКРЕКП до 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, квартальну фінансову звітність та з 13 жовтня 2018 року надавати до НКРЕКП до 30 числа місяця, що настає за звітним кварталом, копії квартальної фінансової звітності;

підпункт 6 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині повідомлення НКРЕКП про всі зміни даних, зазначених у документах, що мають додаватися до заяви про отримання ліцензії, протягом одного місяця з дня їх настання;

підпункт 18 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині складання звітності, затвердженої НКРЕКП, щодо провадження господарської діяльності з постачання природного газу та подання її до НКРЕКП у встановленому порядку;

підпункт 20 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині сплати щоквартально, протягом перших 30 днів поточного кварталу, наступного за звітним, внесків на регулювання, що визначаються НКРЕКП;

підпункт 22 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині здійснення розрахунків із оператором газотранспортної системи за надані послуги транспортування у строки та на умовах, визначених договором транспортування природного газу;

абзац п’ятий пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов у частині здійснення розрахунків із оптовим продавцем, на якого покладені спеціальні обов’язки для забезпечення загальносуспільних інтересів, у строки та на умовах, визначених договором купівлі-продажу природного газу;

пункт 2.4 глави 2 Ліцензійних умов у частині забезпечення обов’язкової перевірки незалежним аудитором річної фінансової звітності та розміщення її на своєму вебсайті у встановленому законом порядку;

підпункт 2 пункту 2.6 глави 2 Ліцензійних умов у частині розміщення ліцензіатом на своєму вебсайті інформації щодо ціни на природний газ, способу та умов оплати за використаний природний газ, іншої інформації, що вимагається чинними нормативно-правовими актами.

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», статті 59 Закону України «Про ринок природного газу» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Накласти штраф у розмірі 51 000 (п’ятдесят одна тисяча) гривень на ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ГАЗ МЕЛІТОПОЛЯ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕЛІТОПОЛЬГАЗ» за порушення вимог законодавства та Ліцензійних умов, а саме:

пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов у частині здійснення господарської діяльності з постачання природного газу з дотриманням вимог Правил постачання природного газу, інших нормативно-правових актів та нормативних документів, які регулюють ринок природного газу, а саме:

пункту 4.9 глави 4 Мінімальних стандартів та вимог у частині направлення постачальником інформації, визначеної у пунктах 4.1, 4.6 та 4.8 цієї глави, до НКРЕКП поштою на паперових носіях та в електронному вигляді, а також до її територіальних органів за місцезнаходженням постачальника,

пункту 1 постанови НКРЕКП № 624 у частині зобов'язання ліцензіатів подавати до НКРЕКП до 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, квартальну фінансову звітність та з 13 жовтня 2018 року надавати до НКРЕКП до 30 числа місяця, що настає за звітним кварталом, копії квартальної фінансової звітності;

підпункту 6 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині повідомлення НКРЕКП про всі зміни даних, зазначених у документах, що мають додаватися до заяви про отримання ліцензії, протягом одного місяця з дня їх настання;

підпункту 18 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині складання звітності, затвердженої НКРЕКП, щодо провадження господарської діяльності з постачання природного газу та подання її до НКРЕКП у встановленому порядку;

підпункту 20 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині сплати щоквартально, протягом перших 30 днів поточного кварталу, наступного за звітним, внесків на регулювання, що визначаються НКРЕКП;

підпункту 22 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині здійснення розрахунків із оператором газотранспортної системи за надані послуги транспортування у строки та на умовах, визначених договором транспортування природного газу;

абзацу п’ятого пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов у частині здійснення розрахунків із оптовим продавцем, на якого покладені спеціальні обов’язки для забезпечення загальносуспільних інтересів, у строки та на умовах, визначених договором купівлі-продажу природного газу;

пункту 2.4 глави 2 Ліцензійних умов у частині забезпечення обов’язкової перевірки незалежним аудитором річної фінансової звітності та розміщення її на своєму вебсайті у встановленому законом порядку;

підпункту 2 пункту 2.6 глави 2 Ліцензійних умов у частині розміщення ліцензіатом на своєму вебсайті інформації щодо ціни на природний газ, способу та умов оплати за використаний природний газ, іншої інформації, що вимагається чинними нормативно-правовими актами.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії постанови (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»).

2. Відповідно до пункту 1 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», у межах здійснення заходів державного регулювання, зобов’язати ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ГАЗ МЕЛІТОПОЛЯ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕЛІТОПОЛЬГАЗ» забезпечити у строк:

1) до 20 вересня 2021 року:

подання до НКРЕКП додатка 16 до Мінімальних стандартів та вимог за 2017 та 2019 роки відповідно до пункту 4.9 глави 4 Мінімальних стандартів та вимог,

подання до НКРЕКП фінансової звітності за 9 місяців 2017 року відповідно до пункту 1 постанови НКРЕКП № 624,

подання до НКРЕКП повідомлення про зміну банківського рахунку відповідно до підпункту 6 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов,

погашення заборгованості перед НКРЕКП зі сплати внесків на регулювання відповідно до підпункту 20 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов,

розміщення на своєму вебсайті інформації щодо ціни на природний газ відповідно до підпункту 2 пункту 2.6 глави 2 Ліцензійних умов;

2) до 31 грудня 2021 року:

здійснення розрахунків з оператором газотранспортної системи за надані послуги транспортування у строки та на умовах, визначених договором транспортування природного газу, відповідно до підпункту 22 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов, та розрахунків з оптовим продавцем, на якого покладені спеціальні обов’язки для забезпечення загальносуспільних інтересів, визначених договором купівлі-продажу природного газу, відповідно до абзацу п’ятого пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов,

подання інформації про проведення аудиту фінансової звітності за 2020 рік та розміщення його на сайті відповідно до пункту 2.4 глави 2 Ліцензійних умов.

 

Голова НКРЕКП                                              В.Тарасюк

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux