Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 12.07.2021
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 12.07.2021
Постанова
від 07 липня 2021 р. № 1097
Київ
Про накладення штрафу на АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

07.07.2021                    № 1097

 

Про накладення штрафу на АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання

 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 07 липня 2021 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової перевірки від 07 червня 2021 року № 291, проведеної відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2021 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 18 листопада 2020 року № 2134, на підставі постанов НКРЕКП від 10 березня 2021 року № 389 «Про проведення планових перевірок суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у II кварталі 2021 року», від 26 травня 2021 року № 878 «Про збільшення строку проведення планової перевірки АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» та посвідчень на проведення планової перевірки від 27 квітня 2021 року № 281, від 14 травня 2021 року № 323, від 27 травня 2021 року № 338, установлено, що АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00130694) не дотримано вимоги нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1470 (далі – Ліцензійні умови з розподілу електричної енергії), а саме:

пункту 2.2 Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, затвердженого постановою НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 375 (далі – Порядок забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання), у частині обов’язку оператора системи розподілу забезпечити дотримання, зокрема, загальних стандартів якості надання послуг, а саме рівня сервісу кол-центру протягом 30 секунд (відсоток дзвінків, з’єднаних з оператором кол-центру протягом 30 секунд) у звітному році – не менше 75 % та відсотка втрачених у черзі дзвінків кол-центру у звітному році – не більше 10 %;

пункту 3.2 Мінімальних вимог до якості обслуговування споживачів електричної енергії кол-центрами, затверджених постановою НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 373 (далі – Мінімальні вимоги до якості обслуговування споживачів електричної енергії кол-центрами), у частині реєстрації усіх дзвінків до кол-центру ОСР з питань незадовільної якості електричної енергії відповідно до вимог ПРРЕЕ;

пункту 3.2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 14-НКРЕКП (річна) «Звіт щодо усунення причин незадовільної якості електричної енергії за скаргами споживачів», затвердженої постановою НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 374 (у редакції, що діяла до 06 лютого 2021 року) (далі – Інструкція щодо заповнення форми звітності № 14-НКРЕКП (річна)), у частині дотримання ліцензіатом порядку забезпечення ведення реєстру скарг (претензій) щодо незадовільної якості електричної енергії згідно з додатком до цієї Інструкції;

Порядку розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 04 вересня 2018 року № 955 (далі – Порядок розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем розподілу), а саме:

пункту 4.1 глави 4 (у редакції, що діяла до 11 червня 2021 року) в частині виконання схваленої НКРЕКП ІП в повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні,

пункту 4.2 глави 4 (у редакції, що діяла до 11 червня 2021 року) у частині введення в експлуатацію об’єктів відповідно до вимог чинного законодавства;

пункту 6.1.14 глави 6.1 розділу VI Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312 (далі – Правила роздрібного ринку електричної енергії), яким встановлено виключний перелік підстав для відмови адміністратора комерційного обліку у забезпеченні зміни електропостачальника;

Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310 (далі – Кодекс систем розподілу), а саме:

пункту 4.1.19 глави 4.1 розділу IV (у редакції, що діяла до 01 липня 2020 року) в частині визначення типу приєднання (стандартне/нестандартне), відповідно до якого для визначення приєднання (стандартне/ нестандартне) за місце (точку) забезпечення потужності приймається найближча точка в існуючих (діючих) електричних мережах (повітряна лінія, трансформаторна підстанція або розподільний пункт) ОСР ступеня напруги, що відповідає ступеню напруги в точці приєднання,

пункту 4.2.3 глави 4.2 розділу IV у частині реєстрації ОСР підписаного двома сторонами договору про приєднання,

пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV (у редакції, що діяла до 01 червня 2021 року), яким встановлено, що у разі необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об’єктів електроенергетики (затримка в погодженні власника (власників) або Користувача (Користувачів) земельної ділянки (земельних ділянок)) ОСР не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку надання послуги з приєднання письмово (або у спосіб, узгоджений із замовником) повідомляє замовника про збільшення строку проєктування не більше ніж на 10 календарних днів (з наданням документального підтвердження причин виникнення затримки та зазначенням найменування організацій, до яких звернувся ОСР щодо питання вирішення землевідведення з наданням копій офіційного листування),

пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV у частині надання замовнику послуг з приєднання у строки, встановлені договором про приєднання,

пункту 4.2.5 глави 4.2 розділу IV у частині надання замовнику обґрунтованої відмови (з наданням підтверджуючих документів) на вимогу до ОСР щодо виплати пені та компенсації,

пункту 4.5.5 глави 4.5 розділу IV (у редакції, що діяла до 01 червня 2021 року) у частині ненадання замовнику технічних  умов на стандартне приєднання, підписаних ОСР, разом з проєктом договору про стандартне приєднання протягом 10 робочих днів, починаючи з наступного робочого дня від дати реєстрації заяви про приєднання (у зазначений у заяві спосіб обміну інформацією),

пункту 4.5.6 глави 4.5 розділу IV (у редакції, що діяла до 01 червня 2021 року) у частині надання замовнику технічних  умов на нестандартне приєднання, підписаних ОСР, разом з проєктом договору про нестандартне приєднання не пізніше 10 робочих днів від дати реєстрації заяви та 20 робочих днів у разі необхідності погодження технічних умов з ОСП,

пункту 13.2.2 глави 13.2 розділу ХІІІ в частині надання результатів вимірювання параметрів якості електричної енергії;

підпункт 5 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата виконувати рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та законодавством;

підпункт 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (у редакції, що діяла до 15 квітня 2021 року) щодо обов’язку ліцензіата надавати до НКРЕКП документи (їх копії), інформацію (дані, відомості, звітність), необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП;

підпункт 14 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата дотримуватися визначених напрямків та обсягів використання коштів за статтями витрат відповідно до структури тарифу на розподіл електричної енергії, встановленої, зокрема, постановами НКРЕКП від 11 грудня 2018 року  № 1827 «Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» та від 10 грудня 2019 року
№ 2670 «Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»;

підпункт 25 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата забезпечити функціонування центрів обслуговування споживачів та кол-центру згідно з вимогами, встановленими нормативно-правовими актами НКРЕКП;

підпункт 26 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії в частині обов’язку ліцензіата надавати послуги з приєднання електроустановки замовника до системи розподілу електричної енергії з урахуванням положень статті 21 Закону України «Про ринок електричної енергії» за умови дотримання замовником вимог кодексу систем розподілу;

підпункт 28 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата щороку до 01 лютого надавати до НКРЕКП розширений звіт за результатами надання послуг з приєднання електроустановок замовників до електричних мереж упродовж попереднього календарного року відповідно до методики (порядку) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу.

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Відповідно до пунктів 11 та 12 частини першої статті 17, статей 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» накласти штраф у розмірі 170 000 (сто сімдесят тисяч) гривень на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00130694) за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії, а саме:

пункту 2.2 Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання у частині обов’язку оператора системи розподілу забезпечити дотримання, зокрема, загальних стандартів якості надання послуг, а саме рівня сервісу кол-центру протягом 30 секунд (відсоток дзвінків, з’єднаних з оператором кол-центру протягом 30 секунд) у звітному році – не менше 75 % та відсотка втрачених у черзі дзвінків кол-центру у звітному році – не більше 10 %;

пункту 3.2 Мінімальних вимог до якості обслуговування споживачів електричної енергії кол-центрами в частині реєстрації усіх дзвінків до кол-центру ОСР з питань незадовільної якості електричної енергії відповідно до вимог ПРРЕЕ;

пункту 3.2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 14-НКРЕКП (річна) у частині дотримання ліцензіатом порядку забезпечення ведення реєстру скарг (претензій) щодо незадовільної якості електричної енергії згідно з додатком до цієї Інструкції;

Порядку розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем розподілу, а саме:

пункту 4.1 глави 4 (у редакції, що діяла до 11 червня 2021 року) в частині виконання схваленої НКРЕКП ІП в повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні;

пункту 4.2 глави 4 (у редакції, що діяла до 11 червня 2021 року) у частині введення в експлуатацію об’єктів відповідно до вимог чинного законодавства;

пункту 6.1.14 глави 6.1 розділу VI Правил роздрібного ринку електричної енергії, яким встановлено виключний перелік підстав для відмови адміністратора комерційного обліку у забезпеченні зміни електропостачальника;

Кодексу систем розподілу, а саме:

пункту 4.1.19 глави 4.1 розділу IV (у редакції, що діяла до 01 липня 2020 року) в частині визначення типу приєднання (стандартне/нестандартне), відповідно до якого для визначення приєднання (стандартне/ нестандартне) за місце (точку) забезпечення потужності приймається найближча точка в існуючих (діючих) електричних мережах (повітряна лінія, трансформаторна підстанція або розподільний пункт) ОСР ступеня напруги, що відповідає ступеню напруги в точці приєднання,

пункту 4.2.3 глави 4.2 розділу IV у частині реєстрації ОСР підписаного двома сторонами договору про приєднання,

пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV (у редакції, що діяла до 01 червня 2021 року), яким встановлено, що у разі необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об’єктів електроенергетики (затримка в погодженні власника (власників) або Користувача (Користувачів) земельної ділянки (земельних ділянок)) ОСР не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку надання послуги з приєднання письмово (або у спосіб, узгоджений із замовником) повідомляє замовника про збільшення строку проєктування не більше ніж на 10 календарних днів (з наданням документального підтвердження причин виникнення затримки та зазначенням найменування організацій, до яких
звернувся ОСР щодо питання вирішення землевідведення з наданням копій офіційного листування),

пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV у частині надання замовнику послуг з приєднання у строки, встановлені договором про приєднання,

пункту 4.2.5 глави 4.2 розділу IV у частині надання замовнику обґрунтованої відмови (з наданням підтверджуючих документів) на вимогу до ОСР щодо виплати пені та компенсації,

пункту 4.5.5 глави 4.5 розділу IV  (у редакції, що діяла до 01 червня 2021 року) у частині ненадання замовнику технічних  умов на стандартне приєднання, підписаних ОСР, разом з проєктом договору про стандартне приєднання протягом 10 робочих днів, починаючи з наступного робочого дня від дати реєстрації заяви про приєднання (у зазначений у заяві про приєднання спосіб обміну інформацією),

пункту 4.5.6 глави 4.5 розділу IV (у редакції, що діяла до 01 червня 2021 року) у частині надання замовнику технічних  умов на нестандартне приєднання, підписаних ОСР, разом з проєктом договору про нестандартне приєднання не пізніше 10 робочих днів від дати реєстрації заяви та 20 робочих днів у разі необхідності погодження технічних умов з ОСП,

пункту 13.2.2 глави 13.3 розділу ХІІІ в частині надання результатів вимірювання параметрів якості електричної енергії;

підпункту 5 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата виконувати рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та законодавством;

підпункту 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (у редакції, що діяла до 15 квітня 2021 року) щодо обов’язку ліцензіата надавати до НКРЕКП документи (їх копії), інформацію (дані, відомості, звітність), необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП;

підпункту 14 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата дотримуватися визначених напрямків та обсягів використання коштів за статтями витрат відповідно до структури тарифу на розподіл електричної енергії, встановленої, зокрема, постановами НКРЕКП від 11 грудня 2018 року  № 1827 «Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» та від 10 грудня 2019 року № 2670 «Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»;

підпункту 25 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата забезпечити функціонування центрів обслуговування споживачів та кол-центру згідно з вимогами, встановленими нормативно-правовими актами НКРЕКП;

підпункту 26 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії в частині обов’язку ліцензіата надавати послуги з приєднання електроустановки замовника до системи розподілу електричної енергії з урахуванням положень статті 21 Закону України «Про ринок електричної енергії» за умови дотримання замовником вимог кодексу систем розподілу;

підпункту 28 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата щороку до 01 лютого надавати до НКРЕКП розширений звіт за результатами надання послуг з приєднання електроустановок замовників до електричних мереж упродовж попереднього календарного року відповідно до методики (порядку) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії рішення про накладення штрафу (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»).

2. Відповідно до пункту 1 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», у межах здійснення заходів державного регулювання, зобов’язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»:

1) урахувати в Інвестиційній програмі на 2021 рік статтю «Додатково отриманий дохід за результатом діяльності у 2019 та 2020 роках» без додаткових джерел фінансування на загальну суму 19 272,46 тис. грн (без ПДВ), яка включає:

50 % суми додатково отриманого доходу у 2019 році від надання в оренду/суборенду основних засобів (активів), які належать до основної діяльності ліцензіата, у розмірі  1 823,3 тис. грн (без ПДВ),

50 % суми додатково отриманого доходу у 2019 році від плати за доступ до елементів інфраструктури об’єктів електроенергетики, у розмірі 5 946,3 тис. грн (без ПДВ),

50 % суми додатково отриманого доходу у 2020 році від надання в оренду/суборенду основних засобів (активів), які належать до основної діяльності ліцензіата, у розмірі 2 844,6 тис. грн (без ПДВ),

50 % суми додатково отриманого доходу у 2020 році від плати за доступ до елементів інфраструктури об’єктів електроенергетики, у розмірі 8 609,2 тис. грн (без ПДВ),

суму зекономлених при виконанні схваленої Інвестиційної програми у 2020 році коштів у розмірі 49,06 тис. грн (без ПДВ).

У разі неврахування АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» в Інвестиційній програмі на 2021 рік вищезазначеної суми додатково отриманого доходу за результатами діяльності у 2019 та 2020 роках Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики підготувати та винести на засідання НКРЕКП, що проводитиметься у формі відкритого слухання, проєкт рішення щодо встановлення (перегляду) тарифу на розподіл електричної енергії АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» шляхом його зміни в бік зменшення на суму 19 272,46 тис. грн (без ПДВ);

2) до 10 числа щомісячно (до надання належним чином завіреної копії акта про надання послуги зі стандартного приєднання, підписаного зі сторони замовника та представника АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО») письмово інформувати НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у Вінницькій області, з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів, щодо стану надання гр. Кривошеї І. М. послуги зі стандартного приєднання згідно з укладеним договором про приєднання до електричних мереж від 24 жовтня 2019 року № 10250;

3) у строк до 20 липня 2021 року надати до НКРЕКП форму звітності № 4-НКРЕКП-моніторинг-розподіл (річна) «Звіт про зміну споживачами електропостачальника» за 2019 рік,

4) у строк до 15 серпня 2021 року надати до НКРЕКП та Сектору НКРЕКП у Вінницькій області належним чином завірені копії підтвердних документів (висновків) відповідного органу державної виконавчої влади щодо відсутності необхідності отримання сертифіката (декларації) про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів по двох заходах Інвестиційної програми на 2020 рік із середнім класом наслідків (відповідальності) (СС2) на загальну суму 29 917,59 тис. грн, а саме заходу І.1.4.1.4 «Реконструкція ПС-110/10 кВ «Дубові Махаринці» та заходу І.1.4.1.5 «Реконструкція ПС-110/10 кВ «Курортна», що зафіксовані в Акті планової перевірки;

5) у строк до 01 вересня 2021 року надати до НКРЕКП та Сектору НКРЕКП у Вінницькій області належним чином завірені копії актів надання послуги зі стандартного приєднання замовникам гр. Макарівському П. В., гр. Мельничуку, О. П., гр. Окульському А. В. та гр. Жердецькій А. С., підписаних зі сторони замовника та представника АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

3. Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики, у межах здійснення заходів державного регулювання, відповідно до пунктів 1, 13 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»:

1) підготувати та винести на засідання НКРЕКП, що проводитиметься у формі відкритого слухання, проєкт рішення щодо встановлення (перегляду) тарифу на розподіл електричної енергії АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» шляхом його зміни в бік збільшення на загальну суму 61 005,2 тис. грн (без ПДВ), урахувавши:

суму недоотриманого доходу від здійснення ліцензованої діяльності з розподілу електричної енергії за 2019 рік у розмірі 49 577 тис. грн (без ПДВ);

суму недоотриманого доходу від здійснення ліцензованої діяльності з розподілу електричної енергії за 2020 рік у розмірі 11 428,2 тис. грн (без ПДВ);

2) при  встановленні (перегляді) тарифу на розподіл електричної енергії АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» врахувати величину профіциту коштів, яка виникла при виконанні заходів з приєднань електроустановок замовників до електричних мереж у 2019 та 2020 роках, у розмірі 15 550,03 тис. грн (без ПДВ);

3) у разі несвоєчасного надання АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» документів (висновків), передбачених у підпункті 4 пункту 2 цієї постанови, Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики, у межах здійснення заходів державного регулювання, відповідно до пунктів 1, 13 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» підготувати та винести на засідання НКРЕКП, що проводитиметься у формі відкритого слухання, проєкт рішення щодо встановлення (перегляду) тарифу на розподіл електричної енергії АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» шляхом його зміни в бік зменшення на суму профінансованих коштів схваленої Інвестиційної програми на 2020 рік у розмірі 29 917,59 тис. грн (без ПДВ).

 

Голова НКРЕКП                                              В.Тарасюк 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux