Портал в режимі тестування та наповнення
Меню

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 14.06.2021

Дата оновлення: 20.06.2022
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 14.06.2021
Постанова
від 09 червня 2021 р. № 960
Київ
Про накладення штрафу на АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" за порушення вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання

(У постанову вносяться зміни

постановами НКРЕКП від 22.09.2021№ 1618, від 27.10.2021 № 1883,

від 01.12.2021 № 2457, від 14.06.2022 № 594) 

  

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

 09.06.2021                    № 960  

 

Про накладення штрафу на АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» за порушення вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання

 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 09 червня 2021 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової перевірки від 11 травня 2021 року № 249, проведених відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2021 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 18 листопада 2020 року № 2134, на підставі постанов НКРЕКП від 10 березня 2021 року № 389 «Про проведення планових перевірок суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у II кварталі 2021 року» та від 21 квітня 2021 року № 694 «Про збільшення строку проведення планової перевірки АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ», посвідчення на проведення планової перевірки від 29 березня 2021 року № 229, установлено, що АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» (код ЄДРПОУ 40075815) не дотримано вимоги нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1470 (далі – Ліцензійні умови з розподілу електричної енергії), а саме:

пункту 2.2.8 розділу II Положення про Інформаційно-консультаційний центр по роботі із споживачами електричної енергії, затвердженого постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 12 березня 2009 року № 299 (далі – Положення про Інформаційно-консультаційний центр по роботі із споживачами електричної енергії), щодо надання до НКРЕКП та територіального представництва НКРЕКП щокварталу до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом, звіту реєстрації звернень заявників, які є споживачами електричної енергії або мають намір ними стати та звернулись до Інформаційно-консультаційного центру;

пункту 5 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 квітня 2017 року № 491 (далі – Порядок розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання), у частині визначення бази нарахування суми внесків на регулювання, яким є чистий дохід платника внеску на регулювання від провадження діяльності, що регулюється НКРЕКП, за звітний квартал;

пункту 4.4.4 глави 4.4 розділу IV Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310 (далі – Кодекс систем розподілу), яким встановлено, що при отриманні неповного комплекту документів або неналежно оформлених документів, направлених поштовим відправленням (або в електронному вигляді), ОСР приймає всі отримані документи, вносить відповідну інформацію до реєстру заяв та протягом 2 робочих днів, починаючи з наступного робочого дня від дати реєстрації заяви про приєднання від дня отримання заяви інформує замовника у спосіб, указаний ним у заяві, про зауваження щодо повноти та належного оформлення документів з обґрунтуванням причин наведених зауважень;

Мінімальних вимог до якості обслуговування споживачів електричної енергії кол-центрами, затверджених постановою НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 373 (далі – Мінімальні вимоги до якості обслуговування споживачів електричної енергії кол-центрами), а саме:

пункту 2.2 глави 2 щодо забезпечення ОСР наявності єдиного багатоканального номера телефону кол-центру ОСР для стаціонарних та мобільних телефонів та електронної скриньки для прийому електронних повідомлень до кол-центру,

пункту 2.7 глави 2 щодо забезпечення ОСР оперативного обміну інформацією між операторами кол-центрів та підрозділами ліцензіата, зокрема забезпечення доступу операторів кол-центру електропостачальника до інформації щодо розрахунків споживачів за спожиту електричну енергію, операторів кол-центру ОСР – щодо планових робіт ОСР з відключенням споживачів та аварійних перерв, даних споживачів з прив’язкою до місця приєднання до мережі, даних показань приладів обліку,

пункту 2.13 глави 2 щодо реалізації у голосовому меню самообслуговування кол-центрів ОСР можливості прийому звернень та скарг споживачів в автоматичному режимі, за умов ідентифікації абонента,

пункту 5.2 глави 5 у частині обов’язку ОСР, кількість споживачів яких перевищує 100 000, надавати до НКРЕКП щороку до 30 січня інформацію щодо показників якості надання послуг кол-центрами в цілому за рік;

пункту 4.6 глави 4 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 11-НКРЕКП (квартальна) «Звіт щодо показників надійності (безперервності) електропостачання», затвердженої постановою НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 374 (у редакції, що діяла до 06 лютого 2021 року) (далі – Інструкція щодо заповнення форми звітності № 11-НКРЕКП (квартальна)), яким встановлено, що реєстр перерв в електропостачанні формується згідно з додатком 5 до цієї Інструкції, зокрема, у графі 14 зазначаються дата та час початку перерви в електропостачанні, та час першого повідомлення про перерву, яке реєструється у джерелах інформації;

пункту 3.3 глави 3 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 12-НКРЕКП (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг з передачі електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 374 (у редакції, що діяла до 06 лютого 2021 року)  (далі – Інструкція щодо заповнення форми звітності № 12-НКРЕКП (квартальна)), у частині формування реєстру надання послуг та звернень споживачів згідно з додатком 3 до цієї Інструкції;

Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсації споживачам за їх недотримання, затвердженого постановою НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 375 (далі – Порядок забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсації споживачам за їх недотримання), а саме:

підпункту 4 пункту 2.3 глави 2 щодо відновлення електропостачання після початку перерви в електропостачанні протягом 24 годин,

абзацу другого пункту 6.2 глави 6 щодо обов’язку ОСР надавати компенсацію за недотримання гарантованого стандарту якості надання послуг, визначеного підпунктом 2 пункту 2.3 глави 2 цього Порядку, у строк не більше 45 днів з дня недотримання гарантованого стандарту якості надання послуг та з періодичністю в 30 календарних днів до дня усунення  причини недотримання показників якості електричної енергії;

Порядку розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 04 вересня 2018 року № 955 (далі – Порядок розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем розподілу), а саме:

пункту 4.1 глави 4 щодо обов’язку ліцензіата виконувати схвалені НКРЕКП ІП в повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні,

пункту 4.4 глави 4 у частині самостійного перерозподілу фінансування вартості заходів, передбачених схваленою Інвестиційною програмою, при зміні вартості виконання заходів понад п’ять відсотків;

пункту 1 постанови НКРЕКП від 17 грудня 2019 року № 2896 «Про встановлення для оператора системи передачі та операторів систем розподілу граничної нижньої межі обов’язкової купівлі електричної енергії на ринку «на добу наперед» (у редакції, що діяла до 21 листопада 2020 року) (далі – постанова № 2896), яким встановлено для оператора систем розподілу в кожному розрахунковому періоді граничну нижню межу обов’язкової купівлі електричної енергії на ринку «на добу наперед» з метою компенсації технологічних втрат електричної енергії на її передачу та розподіл електричними мережами в розмірі 80 відсотків від обсягу фактичних технологічних втрат електричної енергії на її передачу або розподіл електричними мережами в цьому розрахунковому періоді;

підпункт 2 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата повідомляти НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін, крім відомостей про місця та засоби провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, географічних карт відповідних територій адміністративно-територіальних одиниць та електронних копій документів на електронному носії, що підтверджують перебування на законних підставах у власності, господарському віданні (щодо державного або комунального майна) або в управлінні на підставі договору управління активами, укладеного з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, здобувача ліцензії засобів провадження господарської діяльності напругою 6 кВ та вище, які ліцензіат може надавати протягом року з дня настання змін;

підпункт 3 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата провадити ліцензовану діяльність виключно за місцем провадження господарської діяльності ліцензіата та із застосуванням заявлених засобів провадження господарської діяльності, зазначених у документах, що додаються до заяви про отримання ліцензії (з урахуванням змін до документів, поданих ліцензіатом до НКРЕКП);

підпункт 5 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата виконувати рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та законодавством, зокрема пунктом 2 постанови НКРЕКП від 09 липня 2020 року № 1306 «Про накладення штрафу на АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання»;

підпункт 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (у редакції, що діяла до 15 квітня 2021 року) щодо обов’язку ліцензіата надавати до НКРЕКП документи (їх копії), інформацію (дані, відомості, звітність), необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП;

підпункт 13 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата укладати договори, які є обов’язковими для здійснення ліцензованої діяльності, та виконувати умови цих договорів;

підпункт 14 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата дотримуватися визначених напрямків та обсягів використання коштів за статтями витрат відповідно до структури тарифу на розподіл електричної енергії, встановленої,  зокрема, постановами НКРЕКП від 11 грудня 2018 року № 1855 «Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» та від 10 грудня 2019 року № 2697 «Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»;

підпункт 17 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії, яким встановлено, що ліцензіат має право купувати електричну енергію за двосторонніми договорами з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами, крім обсягів, які з цією метою відповідно до норм законодавства підлягають обов’язковій купівлі на ринку «на добу наперед»;

підпункт 23 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (у редакції, що діяла до 11 лютого 2021 року) щодо обов’язку ліцензіата дотримуватись показників якості послуг з розподілу електричної енергії, які характеризують рівень надійності (безперервності) електропостачання, комерційної якості надання послуг з розподілу електричної енергії, а також якість електричної енергії, перелік та величини яких затверджено НКРЕКП;

підпункт 24 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата здійснювати компенсацію та/або відшкодування збитків користувачу системи та/або споживачу у разі недотримання ліцензіатом показників якості послуг з розподілу електричної енергії, визначених НКРЕКП та договором про надання послуг з розподілу;

підпункт 25 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата забезпечити  функціонування центрів обслуговування споживачів та кол-центру згідно з вимогами, встановленими нормативно-правовими актами НКРЕКП;

підпункт 39 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата розробляти та подавати на затвердження до НКРЕКП плани розвитку систем розподілу на наступні п’ять років з урахуванням плану розвитку системи передачі на наступні десять років відповідно до нормативно-правових актів НКРЕКП;

підпункт 1 пункту 2.4 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата забезпечити виконання та дотримання вимог про відокремлення та незалежність оператора системи розподілу, установлених статтею 47 Закону України «Про ринок електричної енергії» (зокрема, щодо заборони оператору системи розподілу мати на праві власності чи в управлінні акції суб’єкта господарювання, що здійснює діяльність з постачання (у тому числі постачання споживачам) електричної енергії), зокрема абзацу восьмого пункту 2.2 Програми відповідності АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ», погодженої постановою НКРЕКП від 18 липня 2019 року № 1501, та змін до неї, погоджених постановою НКРЕКП від 03 червня 2020 року № 1052, яким встановлено, що через 36 місяців з дня оприлюднення Закону України «Про ринок електричної енергії»  Оператор не матиме на праві власності чи в управління акції (частки у статутному капіталі) суб’єкта господарювання, що здійснює діяльність з постачання електричної енергії (у тому числі постачання споживачам) та зобов’язується застосувати заходи щодо виконання умов частини другої статті 47 Закону України «Про ринок електричної енергії».

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Відповідно до пунктів 11 та 12 частини першої статті 17, статей 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» накласти штраф у розмірі 85 000 (вісімдесят п’ять тисяч) гривень на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» (код ЄДРПОУ 40075815) за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії, а саме:

пункту 2.2.8 розділу II Положення про Інформаційно-консультаційний центр по роботі із споживачами електричної енергії щодо надання до НКРЕКП та територіального представництва НКРЕКП щокварталу до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом, звіту реєстрації звернень заявників, які є споживачами електричної енергії або мають намір ними стати та звернулись до Інформаційно-консультаційного центру;

пункту 5 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання у частині визначення бази нарахування суми внесків на регулювання, яким є чистий дохід платника внеску на регулювання від провадження діяльності, що регулюється НКРЕКП, за звітний квартал;

пункту 4.4.4 глави 4.4 розділу IV Кодексу систем розподілу, яким встановлено, що при отриманні неповного комплекту документів або неналежно оформлених документів, направлених поштовим відправленням (або в електронному вигляді), ОСР приймає всі отримані документи, вносить відповідну інформацію до реєстру заяв та протягом 2 робочих днів, починаючи з наступного робочого дня від дати реєстрації заяви про приєднання від дня отримання заяви інформує замовника у спосіб, указаний ним у заяві, про зауваження щодо повноти та належного оформлення документів з обґрунтуванням причин наведених зауважень;

Мінімальних вимог до якості обслуговування споживачів електричної енергії кол-центрами, а саме:

пункту 2.2 глави 2 щодо забезпечення ОСР наявності єдиного багатоканального номера телефону кол-центру ОСР для стаціонарних та мобільних телефонів та електронної скриньки для прийому електронних повідомлень до кол-центру,

пункту 2.7 глави 2 щодо забезпечення ОСР оперативного обміну інформацією між операторами кол-центрів та підрозділами ліцензіата, зокрема забезпечення доступу операторів кол-центру електропостачальника до інформації щодо розрахунків споживачів за спожиту електричну енергію, операторів кол-центру ОСР – щодо планових робіт ОСР з відключенням споживачів та аварійних перерв, даних споживачів з прив’язкою до місця приєднання до мережі, даних показань приладів обліку,

пункту 2.13 глави 2 щодо реалізації у голосовому меню самообслуговування кол-центрів ОСР можливості прийому звернень та скарг споживачів в автоматичному режимі, за умов ідентифікації абонента,

пункту 5.2 глави 5 у частині обов’язку ОСР, кількість споживачів яких перевищує 100 000, надавати до НКРЕКП щороку до 30 січня інформацію щодо показників якості надання послуг кол-центрами в цілому за рік;

пункту 4.6 глави 4 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 11-НКРЕКП (квартальна), яким встановлено, що реєстр перерв в електропостачанні формується згідно з додатком 5 до цієї Інструкції, зокрема, у графі 14 зазначаються дата та час початку перерви в електропостачанні, та час першого повідомлення про перерву, яке реєструється у джерелах інформації;

пункту 3.3 глави 3 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 12-НКРЕКП (квартальна) у частині формування реєстру надання послуг та звернень споживачів згідно з додатком 3 до цієї Інструкції;

Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсації споживачам за їх недотримання, а саме:

підпункту 4 пункту 2.3 глави 2 щодо відновлення електропостачання після початку перерви в електропостачанні протягом 24 годин,

абзацу другого пункту 6.2 глави 6 щодо обов’язку ОСР надавати компенсацію за недотримання гарантованого стандарту якості надання послуг, визначеного підпунктом 2 пункту 2.3 глави 2 цього Порядку, у строк не більше 45 днів з дня недотримання гарантованого стандарту якості надання послуг та з періодичністю в 30 календарних днів до дня усунення  причини недотримання показників якості електричної енергії;

Порядку розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем розподілу, а саме:

пункту 4.1 глави 4 щодо обов’язку ліцензіата виконувати схвалені НКРЕКП ІП в повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні,

пункту 4.4 глави 4 у частині самостійного перерозподілу фінансування вартості заходів, передбачених схваленою Інвестиційною програмою, при зміні вартості виконання заходів понад п’ять відсотків;

пункту 1 постанови № 2896, яким встановлено для оператора систем розподілу в кожному розрахунковому періоді граничну нижню межу обов’язкової купівлі електричної енергії на ринку «на добу наперед» з метою компенсації технологічних втрат електричної енергії на її передачу та розподіл електричними мережами в розмірі 80 відсотків від обсягу фактичних технологічних втрат електричної енергії на її передачу або розподіл електричними мережами в цьому розрахунковому періоді;

підпункту 2 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата повідомляти НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін, крім відомостей про місця та засоби провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, географічних карт відповідних територій адміністративно-територіальних одиниць та електронних копій документів на електронному носії, що підтверджують перебування на законних підставах у власності, господарському віданні (щодо державного або комунального майна) або в управлінні на підставі договору управління активами, укладеного з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, здобувача ліцензії засобів провадження господарської діяльності напругою 6 кВ та вище, які ліцензіат може надавати протягом року з дня настання змін;

підпункту 3 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата провадити ліцензовану діяльність виключно за місцем провадження господарської діяльності ліцензіата та із застосуванням заявлених засобів провадження господарської діяльності, зазначених у документах, що додаються до заяви про отримання ліцензії (з урахуванням змін до документів, поданих ліцензіатом до НКРЕКП);

підпункту 5 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата виконувати рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та законодавством, зокрема пунктом 2 постанови НКРЕКП від 09 липня 2020 року № 1306 «Про накладення штрафу на АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання»;

підпункту 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (у редакції, що діяла до 15 квітня 2021 року) щодо обов’язку ліцензіата надавати до НКРЕКП документи (їх копії), інформацію (дані, відомості, звітність), необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП;

підпункту 13 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата укладати договори, які є обов’язковими для здійснення ліцензованої діяльності, та виконувати умови цих договорів;

підпункт 14 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата дотримуватися визначених напрямків та обсягів використання коштів за статтями витрат відповідно до структури тарифу на розподіл електричної енергії, встановленої,  зокрема, постановами НКРЕКП від 11 грудня 2018 року № 1855 «Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» та від 10 грудня 2019 року № 2697 «Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»;

підпункту 17 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії, яким встановлено, що ліцензіат має право купувати електричну енергію за двосторонніми договорами з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами, крім обсягів, які з цією метою відповідно до норм законодавства підлягають обов’язковій купівлі на ринку «на добу наперед»;

підпункту 23 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (у редакції, що діяла до 11 лютого 2021 року) щодо обов’язку ліцензіата дотримуватись показників якості послуг з розподілу електричної енергії, які характеризують рівень надійності (безперервності) електропостачання, комерційної якості надання послуг з розподілу електричної енергії, а також якість електричної енергії, перелік та величини яких затверджено НКРЕКП;

підпункту 24 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата здійснювати компенсацію та/або відшкодування збитків користувачу системи та/або споживачу у разі недотримання ліцензіатом показників якості послуг з розподілу електричної енергії, визначених НКРЕКП та договором про надання послуг з розподілу;

підпункту 25 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата забезпечити  функціонування центрів обслуговування споживачів та кол-центру згідно з вимогами, встановленими нормативно-правовими актами НКРЕКП;

підпункту 39 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата розробляти та подавати на затвердження до НКРЕКП плани розвитку систем розподілу на наступні п’ять років з урахуванням плану розвитку системи передачі на наступні десять років відповідно до нормативно-правових актів НКРЕКП;

підпункту 1 пункту 2.4 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата забезпечити виконання та дотримання вимог про відокремлення та незалежність оператора системи розподілу, установлених статтею 47 Закону України «Про ринок електричної енергії» (зокрема, щодо заборони оператору системи розподілу мати на праві власності чи в управлінні акції суб’єкта господарювання, що здійснює діяльність з постачання (у тому числі постачання споживачам) електричної енергії), зокрема абзацу восьмого пункту 2.2 Програми відповідності АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ», погодженої постановою НКРЕКП від 18 липня 2019 року № 1501, та змін до неї, погоджених постановою НКРЕКП від 03 червня 2020 року № 1052, яким встановлено, що через 36 місяців з дня оприлюднення Закону України «Про ринок електричної енергії» Оператор не матиме на праві власності чи в управління акції (частки у статутному капіталі) суб’єкта господарювання, що здійснює діяльність з постачання електричної енергії (у тому числі постачання споживачам) та зобов’язується застосувати заходи щодо виконання умов частини другої статті 47 Закону України «Про ринок електричної енергії».

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії рішення про накладення штрафу (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»).

2. Відповідно до пункту 1 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», у межах здійснення заходів державного регулювання, зобов’язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»:

1) урахувати в Інвестиційній програмі на 2021 рік статтю «Додатково отриманий дохід за результатом діяльності у 2019 та 2020 роках» без додаткових джерел фінансування на загальну суму 48 913,53 тис. грн (без ПДВ), яка включає: 

суму зекономлених при виконанні інвестиційної програми у 2019 році коштів у розмірі 27 354,83 тис. грн (без ПДВ),

суму зекономлених при виконанні інвестиційної програми у 2020 році коштів у розмірі 21 558,70 тис. грн (без ПДВ).

У разі неврахування АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» в Інвестиційній програмі 2021 року вищезазначеної суми додатково отриманого доходу за результатами діяльності у 2019 та 2020 роках Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики підготувати та винести на засідання НКРЕКП, що проводитиметься у формі відкритого слухання, проєкт рішення щодо встановлення (перегляду) тарифу на розподіл електричної енергії АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» шляхом його зміни в бік зменшення на суму 48 913,53 тис. грн (без ПДВ);

2) у строк до 01 липня 2021 року надати до НКРЕКП належним чином оформлені та скориговані за результатами проведеної планової перевірки звіти щодо фінансування поточних та капітальних ремонтів (Ремонтних програм) за 2019 та 2020 роки, форму звітності № 11-НКРЕКП (квартальна) «Звіт щодо показників надійності (безперервності) електропостачання» за грудень 2020 року, форми звітності № 12-НКРЕКП (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг з передачі електричної енергії» за 2019 та 2020 роки;

3) у строк до 01 липня 2021 року надати компенсацію споживачам електричної енергії за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг ОСР у частині усунення причин недотримання показників якості електричної енергії за результатами розгляду скарги/звернення/претензії споживача або групи споживачів (колективної скарги/звернення/претензії) щодо якості електричної енергії з дня, наступного за днем, коли ОСР став відомий факт недотримання показників якості електричної енергії за результатами проведення вимірювання, або з дня, наступного за днем отримання скарги/звернення/претензії, якщо ОСР уже були відомі причини недотримання показників якості електричної енергії, а саме по об’єктах: ІЕС-код 62Z3680632333026 (Одеська обл., Біляївський р-н, с. Дачне, вул. Шахтарська, буд. 45), ІЕС-код 62Z4609400041932 (місто Дніпро, смт Таромське, вул. Привокзальна, буд. 2а, кв. 4), ІЕС-код 62Z4247515381891 (Дніпропетровська обл., м. Зеленодольськ, р-зд Дубки, буд. 1, кв. 1), ІЕС-код 62Z3963228754970 (Харківська. обл., Чугуївський р-н., с. Тернове, вул. Зелена, буд. 29а), ІЕС-код 62Z9403514244361 (Дніпропетровська обл., с. Васильківка, вул. Нова, буд. 34) відповідно до вимог пункту 6.2 глави 6 Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсації споживачам за їх недотримання, про що у термін до 15 липня 2021 року повідомити НКРЕКП та Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів;

4) у строк до 01 серпня 2021 року надати до НКРЕКП належним чином завірені копії підтвердних документів (висновків) відповідного органу державної виконавчої влади щодо відсутності обов’язку отримання під час введення в експлуатацію сертифікатів (декларацій) про готовність об’єктів до введення в експлуатацію, виконання яких передбачалось схваленими Інвестиційними програмами АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» на 2019 та 2020 роки та по яких відсутні акти готовності об’єкта до експлуатації шляхом видачі відповідними органами державного архітектурно-будівельного контролю сертифіката, а саме:

«Реконструкція тягової підстанції Сянки (вимикач 110 кВ – 1 шт., ТС-110 – 3 шт.)»,

«Реконструкція тягової підстанції ЕЧЕ-2 «Мерефа» (15 вимикачів 10 кВ)»,

«Реконструкція щитової тягової підстанції Козятин-2 (шафи ШУАЗ, матеріали)»,

«Реконструкція тягової ПС 110 кВ «Гречани» в частині заміни АБ та зарядного пристрою»,

«Реконструкція тягової підстанції Батьово (вимикач ВР-35 кВ – 3 шт., МРЗС – 2 шт., ТС-35 – 6 шт.)», 

«Реконструкція тягової підстанції ЕЧЕ-38 «Безпалівка» (8 вимикачів 35 кВ з вбудованими ТС)»,

«Реконструкція акумуляторної батареї ПС Зелений Клин»,

«Реконструкція тягової підстанції «Дубно». Рівненська обл., Дубнівський р-н, м. Дубно, вул. Клима Савури, 18»,

«Реконструкція тягової підстанції Свалява за адресою: Закарпатська обл., м. Свалява, вул. Добровольців, 9б»,

«Тягова підстанція Сухоліси, Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Сухоліси, вул. Садова, 2а. Реконструкція»,

«Реконструкція тягової підстанції ПС Крути в частині заміни АБ та зарядного пристрою»,

«Реконструкція тягової ПС 110/27,5/10 кВ «Рахни» в частині заміни АБ та зарядного пристрою»;

5) у строк до 01 вересня 2021 року забезпечити проведення повних розрахунків з НЕК «УКРЕНЕРГО» за послуги з врегулювання небалансів у 2019 та 2020 роках, про що у строк до 15 вересня 2021 року поінформувати НКРЕКП та Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів;

6) у строк до 01 грудня 2021 року надати до НКРЕКП та Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області належним чином оформлену оновлену відомість про місця та засоби провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії з урахуванням побудованих/прийнятих у власність об’єктів ОСР за період 2019 – 2020 роки;

7) у строк до 01 грудня 2021 року відповідно до вимог пунктів 2.2, 2.7, 2.13 глави 2 Мінімальних вимог до якості обслуговування споживачів електричної енергії кол-центрами забезпечити:

наявність єдиного багатоканального номера телефону кол-центру ОСР для стаціонарних та мобільних телефонів та електронної скриньки для прийому електронних повідомлень до кол-центру;

оперативний обмін інформацією між операторами кол-центрів та підрозділами ліцензіатів, зокрема забезпечити доступ операторів кол-центру ОСР до інформації щодо планових робіт ОСР з відключенням споживачів та аварійних перерв, даних споживачів з прив’язкою до місця приєднання до мережі, даних показань приладів обліку;

у голосовому меню самообслуговування кол-центру ОСР реалізацію можливості прийому звернень та скарг споживачів в автоматичному режимі, за умов ідентифікації абонента.

Про виконання зобов’язань, встановлених цим підпунктом, у строк до 15 грудня 2021 року повідомити НКРЕКП та Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів.

3. Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики, у межах здійснення заходів державного регулювання, відповідно до пунктів 1, 13 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»:

1) підготувати та винести на засідання НКРЕКП, що проводитиметься у формі відкритого слухання, проєкт рішення щодо встановлення (перегляду) тарифу на розподіл електричної енергії АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» шляхом його зміни в бік зменшення на суму 241 690,12 тис. грн (без ПДВ), урахувавши:

суму надлишково отриманого доходу від здійснення ліцензованої діяльності у 2019 році у розмірі 191 707,19 тис. грн (без ПДВ);

суму надлишково отриманого доходу від здійснення ліцензованої діяльності 

у 2020 році у розмірі 48 896,52 тис. грн (без ПДВ);

суму необ’єктивного перевищення вартості заходів Інвестиційної програми на 2019 рік понад 10 % у розмірі 786,42 тис. грн (без ПДВ);

суму необ’єктивного перевищення вартості заходів Інвестиційної програми на 2020 рік понад 10 % у розмірі 299,99 тис. грн (без ПДВ);

2) у разі несвоєчасного надання АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» документів (висновків), передбачених у підпункті 4 пункту 2 цієї постанови, підготувати та винести на засідання НКРЕКП, що проводитиметься у формі відкритого слухання, проєкт рішення щодо встановлення (перегляду) тарифу на розподіл електричної енергії АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» шляхом його зміни в бік зменшення на суму 55 630,28 тис. грн (без ПДВ);

3) при встановленні (перегляді) тарифу на розподіл електричної енергії АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» врахувати величину профіциту коштів, яка виникла при виконанні заходів з приєднань електроустановок замовників до електричних мереж у 2019 році, у розмірі 4 120,61 тис. грн (без ПДВ) та у 2020 році – у розмірі 43 087,29 тис. грн (без ПДВ).

 

Голова НКРЕКП                                              В.Тарасюк

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux