Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 20.05.2021
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 20.05.2021
Постанова
від 19 травня 2021 р. № 815
Київ
Про накладення штрафу на АТ "УКРТРАНСГАЗ" за порушення вимог законодавства та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із зберігання (закачування, відбору) природного газу та здійснення заходів державного регулювання

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

19.05.2021                    № 815

 

Про накладення штрафу на АТ  «УКРТРАНСГАЗ» за порушення вимог законодавства та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із зберігання (закачування, відбору) природного газу та здійснення заходів державного регулювання

 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 19 травня 2021 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта, складеного за результатами проведення планової перевірки дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства та ліцензійних умов із зберігання (закачування, відбору) природного газу, від 22 квітня 2021 року № 217, проведеної відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2021 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 18 листопада 2020 року № 2134, на підставі постанов НКРЕКП від 16 грудня 2020 року № 2448 «Про проведення планових перевірок суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у І кварталі 2021 року та визнання такою, що втратила чинність, постанови НКРЕКП від 30 вересня 2020 року № 1815» і від 07 квітня 2021 року № 616 «Про збільшення строку проведення планової перевірки АТ «УКРТРАНСГАЗ» та посвідчень про проведення планової перевірки від 17 березня 2021 року № 210 та від 29 березня 2021 року № 231, установлено, що АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРТРАНСГАЗ» (далі – АТ «УКРТРАНСГАЗ») (код ЄДРПОУ 30019801) порушило вимоги законодавства та Ліцензійні умови провадження господарської діяльності із зберігання (закачування, відбору) природного газу, затверджені постановою НКРЕКП  від 16 лютого 2017 року № 201 (далі – Ліцензійні умови), а саме:

пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов у частині здійснення господарської діяльності із зберігання (закачування, відбору) природного газу з дотриманням вимог Закону України «Про ринок природного газу», чинних Кодексу газотранспортної системи, Кодексу газосховищ, інших нормативно-правових актів та нормативних документів, які регулюють ринок природного газу, а саме:

частини дев’ятої статті 14 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» у частині обов’язкового виконання суб’єктами господарювання рішень Регулятора, а саме: пункту 2 постанови НКРЕКП від 05 лютого 2018 року № 191 «Про накладення штрафу на ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» за порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із зберігання (закачування, відбору) природного газу»; постанови НКРЕКП від 29 грудня 2017 року № 1615 «Про джерела фінансування Планів розвитку газорозподільної системи, газотранспортної системи та газосховищ на 2018 – 2027 роки» (далі – постанова № 1615) у частині заборони фінансування Плану розвитку до прийняття НКРЕКП рішення щодо затвердження відповідного Плану розвитку; постанови НКРЕКП від 24 грудня 2019 року № 3107 «Про джерела фінансування Плану розвитку газосховищ на 2020 – 2029 роки» (далі – постанова № 3107) у частині заборони фінансування Плану розвитку до прийняття НКРЕКП рішення щодо затвердження відповідного Плану розвитку,

пункту 5 глави 1 розділу VІ Кодексу газосховищ, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2495 (далі – Кодекс газосховищ), у частині  звернення оператора газосховищ протягом п'яти робочих днів з дня реєстрації заяви до заявника з письмовим запитом щодо уточнення повноти його заяви, якщо заява та додані до неї документи подані не в повному обсязі відповідно до переліку, зазначеного в пункті 2 цієї глави,

пункту 7 глави 1 розділу VІ Кодексу газосховищ у частині направлення оператором газосховищ у десятиденний строк з дня реєстрації заяви заявнику проекту договору зберігання (закачування, відбору) у двох примірниках, підписаних оператором газосховища,

пункту 2 Пояснення щодо заповнення форми звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання», що є додатком 2 до Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 квітня 2017 року № 491 (далі – Пояснення щодо заповнення форми звітності № 20-НКРЕКП, що є додатком 2 до Порядку), у частині забезпечення достовірності інформації, наведеної у звіті,

підпункту 3.46 Інструкції щодо заповнення додатка 3 «Обсяги зберігання, закачування в газосховища та відбору з газосховищ природного газу та обсяги природного газу на виробничо-технологічні та власні потреби» до форми звітності № 4-НКРЕКП-зберігання (закачування, відбір) природного газу (квартальна) «Звітні та розрахункові дані про ліцензовану діяльність суб'єктів господарювання зі зберігання (закачування, відбору) природного газу», затвердженої постановою НКРЕ від 04 жовтня 2012 року № 1258 (далі – Інструкція щодо заповнення додатка 3 до форми звітності № 4-НКРЕКП-зберігання), на підставі даних бухгалтерського обліку,

пункту 2 постанови НКРЕКП від 16 лютого 2017 року № 201 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності на ринку природного газу» (далі – постанова № 201) в частині подання органу ліцензування документів та відомостей, визначених частиною третьою статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», протягом трьох місяців з дня опублікування цієї постанови;

підпункт 2 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо повідомлення ліцензіатом про всі зміни даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, не пізніше ніж за один місяць з дня настання таких змін;

підпункт 3 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо провадження ліцензованої діяльності лише за місцем провадження діяльності ліцензіата, зазначеним у документах, що додаються до заяви про отримання ліцензії, та виключно із застосуванням заявлених засобів провадження господарської діяльності (з урахуванням змін до документів, поданих ліцензіатом до НКРЕКП);

підпункт 4 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині складання звітності, затвердженої НКРЕКП, щодо кожного виду господарської діяльності на ринку природного газу та подання її до НКРЕКП;

підпункт 5 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо подання до НКРЕКП річної фінансової звітності у встановленому законодавством порядку;

підпункт 19 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо обов’язку використовувати кошти, отримані від надання послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу, передбачені структурою тарифу (річної планованої тарифної виручки), у визначеному розмірі та за цільовим призначенням;

підпункт 29 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо розроблення і впровадження програми відповідності згідно з вимогами статті 47 Закону України «Про ринок природного газу»;

підпункт 32 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо обов’язку ліцензіата сплачувати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внески на регулювання, що визначаються рішенням НКРЕКП;

підпункт 36 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині виконання плану розвитку газосховищ на наступні 10 років, складеного на підставі даних про фактичні та прогнозні показники попиту і пропозиції на послуги зберігання природного газу, зокрема розділу І Плану розвитку газосховищ Оператора газосховищ АТ «УКРТРАНСГАЗ» на 2018 – 2027 роки, затвердженого постановою НКРЕКП від 02 серпня 2018 року № 808 (далі – розділ І (2018 рік) Плану розвитку), розділу І Плану розвитку газосховищ Оператора газосховищ АТ «УКРТРАНСГАЗ» на 2020 – 2029 роки, затвердженого постановою НКРЕКП від 24 червня 2020 року № 1151 (з урахуванням змін, внесених постановою НКРЕКП від 09 грудня 2020 року № 2395) (далі – розділ І (2020 рік) Плану розвитку);

підпункт 40 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо надання послуг зберігання природного газу на підставі укладеного із замовником договору відповідно до Типового договору зберігання (закачування, відбору) природного газу, затвердженого НКРЕКП.

Відповідно до статей 17, 19 і 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», статті 59 Закону України «Про ринок природного газу» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Накласти штраф на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРТРАНСГАЗ» у розмірі 51 000 (п’ятдесят одна тисяча) гривень за порушення вимог законодавства та Ліцензійних умов, а саме:

пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов у частині здійснення господарської діяльності із зберігання (закачування, відбору) природного газу з дотриманням вимог Закону України «Про ринок природного газу», чинних Кодексу газотранспортної системи, Кодексу газосховищ, інших нормативно-правових актів та нормативних документів, які регулюють ринок природного газу, зокрема:

частини дев’ятої статті 14 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» у частині обов’язкового виконання суб’єктами господарювання рішень Регулятора, а саме: постанови № 1615 у частині заборони фінансування Плану розвитку до прийняття НКРЕКП рішення щодо затвердження відповідного Плану розвитку; постанови № 3107 у частині заборони фінансування Плану розвитку до прийняття НКРЕКП рішення щодо затвердження відповідного Плану розвитку,

пункту 5 глави 1 розділу VІ Кодексу газосховищ у частині звернення оператора газосховищ протягом п'яти робочих днів з дня реєстрації заяви до заявника з письмовим запитом щодо уточнення повноти його заяви, якщо заява та додані до неї документи подані не в повному обсязі відповідно до переліку, зазначеного в пункті 2 цієї глави,

пункту 7 глави 1 розділу VІ Кодексу газосховищ у частині направлення оператором газосховищ у десятиденний строк з дня реєстрації заяви заявнику проекту договору зберігання (закачування, відбору) у двох примірниках, підписаних оператором газосховища,

пункту 2 Пояснення щодо заповнення форми звітності № 20-НКРЕКП, що є додатком 2 до Порядку, у частині забезпечення достовірності інформації, наведеної у звіті,

підпункту 3.46 Інструкції щодо заповнення додатка 3 до форми звітності № 4-НКРЕКП-зберігання на підставі даних бухгалтерського обліку,

пункту 2 постанови № 201 в частині подання органу ліцензування документів та відомостей, визначених частиною третьою статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», протягом трьох місяців з дня опублікування цієї постанови;

підпункту 2 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо повідомлення ліцензіатом про всі зміни даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, не пізніше ніж за один місяць з дня настання таких змін;

підпункту 3 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо провадження ліцензованої діяльності лише за місцем провадження діяльності ліцензіата, зазначеним у документах, що додаються до заяви про отримання ліцензії, та виключно із застосуванням заявлених засобів провадження господарської діяльності (з урахуванням змін до документів, поданих ліцензіатом до НКРЕКП);

підпункту 4 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині складання звітності, затвердженої НКРЕКП, щодо кожного виду господарської діяльності на ринку природного газу та подання її до НКРЕКП;

підпункту 5 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо подання до НКРЕКП річної фінансової звітності у встановленому законодавством порядку;

підпункту 19 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо обов’язку використовувати кошти, отримані від надання послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу, передбачені структурою тарифу (річної планованої тарифної виручки), у визначеному розмірі та за цільовим призначенням;

підпункту 29 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо розроблення і впровадження програми відповідності згідно з вимогами статті 47 Закону України «Про ринок природного газу»;

підпункту 36 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині виконання плану розвитку газосховищ на наступні 10 років, складеного на підставі даних про фактичні та прогнозні показники попиту і пропозиції на послуги зберігання природного газу, зокрема розділу І (2018 рік) Плану розвитку, розділу І (2020 рік) Плану розвитку;

підпункту 40 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо надання послуг зберігання природного газу на підставі укладеного із замовником договору відповідно до Типового договору зберігання (закачування, відбору) природного газу, затвердженого НКРЕКП.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії постанови (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»).

2. Відповідно до пункту 1 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», у межах здійснення заходів державного регулювання, зобов’язати АТ «УКРТРАНСГАЗ» забезпечити:

1) у строк до 02 серпня 2021 року подання до НКРЕКП:

копій підтверджуючих документів (у тому числі щодо введення в експлуатацію, прийняття на баланс) за заходами Інвестиційної програми АТ «УКРТРАНСГАЗ» на  2018 рік – Плану розвитку газосховищ на 2018 – 2027 роки на загальну суму 157 115,00 тис. грн (без ПДВ);

інформації щодо виконання заходів Інвестиційної програми щодо виконання заходів інвестиційної програми АТ «УКРТРАНСГАЗ» на 2020 рік – Плану розвитку газосховищ на 2020 – 2029 роки на загальну суму 532,00 тис. грн (без ПДВ);

2) у строк до 01 вересня 2021 року подання до НКРЕКП змін до Плану розвитку газосховищ на 2021 – 2030 роки, а саме до:  

Інвестиційної програми АТ «УКРТРАНСГАЗ» на 2021 рік (розділу I Плану розвитку газосховищ АТ «УКРТРАНСГАЗ» на 2021 – 2030 роки), якими передбачити додаткові заходи на загальну суму 6 412,00 тис. грн (без ПДВ) за рахунок коштів економії, що виникла при виконанні заходів Інвестиційної програми АТ «УКРТРАНСГАЗ» на 2020 рік – Плану розвитку газосховищ на 2020 – 2029 роки;

розділу ІІ (на 2022 – 2023 роки) Плану розвитку газосховищ АТ «УКРТРАНСГАЗ» на 2021 – 2030 роки, якими передбачити додаткові заходи на загальну суму 155 307,00 тис. грн (без ПДВ) за рахунок додатково отриманих коштів (додаткових джерел Інвестиційної програми на 2020 рік);

3) у строк до 01 грудня 2021 року:

довиконання заходів за Інвестиційною програмою на 2020 рік на загальну суму 258 327,00 тис. грн (без ПДВ) відповідно до затвердженого Плану розвитку газосховищ на 2020 – 2029 роки;

подання до НКРЕКП копій актів виконаних робіт (підтверджуючих документів) за заходами Інвестиційної програми АТ «УКРТРАНСГАЗ» на    2020 рік – Плану розвитку газосховищ на 2020 – 2029 роки на загальну суму 258 327,00 тис. грн (без ПДВ);

4) щоквартально, до 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом, подання до НКРЕКП інформації щодо напрямів використання економії коштів за 2020 рік, пов’язаної зі зменшенням обсягів нормативних та виробничо-технологічних втрат/витрат природного газу, наростаючим підсумком з початку року;

5) при поданні Інвестиційної програми АТ «УКРТРАНСГАЗ» на 2022 рік Плану розвитку газосховищ АТ «УКРТРАНСГАЗ» на 2022 – 2031 роки до НКРЕКП передбачити заходи на загальну суму 155 307,00 тис. грн (без ПДВ) за рахунок додатково отриманих коштів (додаткових джерел Інвестиційної програми на 2020 рік – Плану розвитку газосховищ на 2020 – 2029 роки).

3. Погодитись з пропозицією АТ «УКРТРАНСГАЗ» щодо здійснення закупівлі природного газу  (без джерел фінансування) починаючи з наступного сезону закачування природного газу 2022 – 2023 років для забезпечення досягнення необхідного обсягу буферного газу в підземних сховищах газу відповідно до проєктних показників на суму 3 042 892 тис. грн (без ПДВ) рівними частинами впродовж 15 років поспіль у прозорий спосіб на конкурентних засадах, зокрема за допомогою платформи Prozorro.

4. Зобов’язати АТ «УКРТРАНСГАЗ»:

1) здійснити заходи з переведення придбаного буферного газу до складу основних засобів (основних фондів) державної форми власності;

2) повідомляти НКРЕКП щорічно (до 31 січня року, наступного за звітним) починаючи з наступного сезону закачування природного газу 2022 – 2023 років про стан закупівлі буферного газу та результати проведення роботи з органами державної влади з метою переведення придбаного природного газу до складу основних засобів (основних фондів) державної форми власності.

5. Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері, у межах здійснення заходів державного регулювання, відповідно до пунктів 1, 13 частини першої та пункту 1 частини  другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» при наступних переглядах тарифів на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу в підземних сховищах газу для АТ «УКРТРАНСГАЗ» підготувати та винести на засідання НКРЕКП, яке проводиться у формі відкритого слухання, проєкт рішення щодо коригування річної планованої тарифної виручки в сторону зменшення:

1) у разі непідтвердження фактичного виконання та/або ненадання до НКРЕКП копій підтверджуючих документів (у тому числі щодо введення в експлуатацію, прийняття на баланс), непередбачення заходів в  Інвестиційній програмі на 2022 рік  Плану розвитку газосховищ на 2022 – 2031 роки на суми коштів, зазначені в підпунктах 1, 2, 3, 5 пункту 2 цієї постанови;

2) у разі недотримання вимог пунктів 3 і 4 цієї постанови на суму коштів, яка визначається як різниця між сумою коштів 3 042 892 тис. грн (без ПДВ) та сумою коштів, фактично витрачених на закупівлю буферного газу.

 

Голова НКРЕКП                                              В.Тарасюк

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux