Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 08.10.2020
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 08.10.2020
Постанова
від 07 жовтня 2020 р. № 1857
Київ
Про накладення штрафу на АТ "СУМИОБЛЕНЕРГО" за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

07.10.2020                    № 1857

 

Про накладення штрафу на АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання

 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 07 жовтня 2020 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта позапланової виїзної перевірки від 09 вересня 2020 року № 342, проведеної відповідно до постанов НКРЕКП від 05 серпня 2020 року № 1517 «Про проведення позапланової виїзної перевірки АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» та від 19 серпня 2020 року № 1591 «Про збільшення строку проведення позапланової виїзної перевірки АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО», посвідчення на перевірку від 05 серпня 2020 року № 377, установлено, що АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУМИОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 23293513) порушило:

підпункт 3.5.1 пункту 3.5 Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 13 червня 1996 року № 15, щодо обов’язку ліцензіата діяти згідно із законодавством України та нормативними документами, зокрема підпунктом 2.1.3 пункту 2.1 Правил приєднання електроустановок до електричних мереж, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 17 січня 2013 року № 32 (далі – ППЕЕМ) (у редакції, що діяла станом на 28 лютого 2013 року), яким визначено, що тривалість надання послуги зі стандартного приєднання продовжується на строк, необхідний для погодження та оформлення права користування земельними ділянками під електроустановки зовнішнього електрозабезпечення відповідно до закону, про що електропередавальна організація має повідомити замовнику в день переривання встановленого абзацом третім цього підпункту строку із зазначенням кількості робочих днів продовження строку та переліку організацій, до яких звернулась електропередавальна організація щодо питання землевідведення з посиланням на офіційне листування;

пункт 2.2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 25 липня 2017 року № 932, щодо обов’язку Ліцензіата здійснювати ліцензовану діяльність відповідно до законів України «Про електроенергетику», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок електричної енергії» та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, а саме:

підпункту 2.1.3 пункту 2.1 ППЕЕМ (у редакції, що діяла після 15 липня 2017 року), яким визначено, що у разі збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики (затримка в погодженні власника (власників) або користувача (користувачів) земельної ділянки (земельних ділянок)) електропередавальна організація не пізніше ніж за 10 робочих днів до закінчення строку надання послуги з приєднання письмово та відповідно до вимог розділу IV цих Правил повідомляє замовника про збільшення терміну проектування на 30 календарних днів (з наданням документального підтвердження причин виникнення затримки),

абзацу першого пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310 (далі – КСР) (у редакції, що діяла до 07 грудня 2019 року), яким визначено, що у разі необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об’єктів електроенергетики (затримка в погодженні власника (власників) або Користувача (Користувачів) земельної ділянки (земельних ділянок)) ОСР не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку надання послуги з приєднання письмово (або у спосіб, узгоджений із Замовником) повідомляє Замовника про збільшення строку проектування на не більше ніж 30 календарних днів (з наданням документального підтвердження причин виникнення затримки);

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1470 (далі – Ліцензійні умови з розподілу електричної енергії), а саме:

підпункт 14 пункту 2.2 щодо обов’язку ліцензіата дотримуватися визначених напрямків та обсягів використання коштів за статтями витрат відповідно до встановленої рішенням НКРЕКП стуктури тарифів на розподіл електричної енергії, зокрема постановами НКРЕКП від 11 грудня 2018 року № 1843 «Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО», від 12 липня 2019 року № 1429 «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 11 грудня 2018 року № 1843», від 10 вересня 2019 року № 1910 «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 11 грудня 2018 року № 1843»;

підпункт 26 пункту 2.2 щодо обов’язку ліцензіата надавати послуги з приєднання електроустановки замовника до системи розподілу електричної енергії з урахуванням положень статті 21 Закону України «Про ринок електричної енергії» за умови дотримання замовником вимог кодексу систем розподілу, а саме:

абзацу першого пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV КСР (у редакції, що діяла до 07 грудня 2019 року), яким визначено, що у разі необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об’єктів електроенергетики (затримка в погодженні власника (власників) або Користувача (Користувачів) земельної ділянки (земельних ділянок)) ОСР не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку надання послуги з приєднання письмово (або у спосіб, узгоджений із Замовником) повідомляє Замовника про збільшення строку проєктування на не більше ніж 30 календарних днів (з наданням документального підтвердження причин виникнення затримки),

абзацу другого пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV КСР (у редакції, що діяла після 07 грудня 2019 року), яким визначено, що у разі необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики (затримка в погодженні власника (власників) або Користувача (Користувачів) земельної ділянки (земельних ділянок)) ОСР не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку надання послуги з приєднання письмово (або у спосіб, узгоджений із замовником) повідомляє замовника про збільшення строку проєктування не більше ніж на 10 календарних днів (з наданням документального підтвердження причин виникнення затримки та зазначенням найменування організацій, до яких звернувся ОСР щодо питання вирішення землевідведення, з наданням копій офіційного листування),

пункту 4.5.6 глави 4.5 розділу ІV КСР у частині недотримання строків видачі технічних умов нестандартного приєднання до електричних мереж електроустановок.

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Накласти штраф у розмірі 85 000 (вісімдесят п’ять тисяч) гривень на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУМИОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 23293513) за порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії, а саме:

підпункту 14 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата дотримуватися визначених напрямків та обсягів використання коштів за статтями витрат відповідно до встановленої рішенням НКРЕКП структури тарифів на розподіл електричної енергії, зокрема постановами НКРЕКП від 11 грудня 2018 року № 1843 «Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО», від 12 липня 2019 року № 1429 «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 11 грудня 2018 року № 1843», від 10 вересня 2019 року № 1910 «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 11 грудня 2018 року № 1843»;

підпункту 26 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата надавати послуги з приєднання електроустановки замовника до системи розподілу електричної енергії з урахуванням положень статті 21 Закону України «Про ринок електричної енергії» за умови дотримання замовником вимог кодексу систем розподілу, а саме:

пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV КСР, яким визначено, що у разі необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об’єктів електроенергетики (затримка в погодженні власника (власників) або Користувача (Користувачів) земельної ділянки (земельних ділянок)) ОСР письмово (або у спосіб, узгоджений із Замовником) повідомляє Замовника про збільшення строку проектування (з наданням документального підтвердження причин виникнення затримки та зазначенням найменування організацій, до яких звернувся ОСР щодо питання вирішення землевідведення, з наданням копій офіційного листування),

пункту 4.5.6 глави 4.5 розділу ІV КСР у частині недотримання строків видачі технічних умов нестандартного приєднання до електричних мереж електроустановок.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії рішення про накладення штрафу (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»).

2. Відповідно до пункту 1 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», у межах здійснення заходів державного регулювання, зобов’язати АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» урахувати в Інвестиційній програмі на 2021 рік статтю «Додатково отриманий дохід за результатом діяльності 2019 року» без додаткових джерел фінансування на загальну суму 8 233,97 тис. грн (без ПДВ), урахувавши:

економію коштів, що склалася при виконанні заходів Інвестиційної програми на 2019 рік, у розмірі 0,37 тис. грн (без ПДВ);

50 % суми додатково отриманого доходу від надання в оренду/суборенду основних засобів (активів), які належать до основної діяльності ліцензіата, у розмірі 3 287,30 тис. грн (без ПДВ);

50 % суми додатково отриманого доходу у звітному році від плати за доступ до елементів інфраструктури об’єктів електроенергетики у розмірі 4 946,30 тис. грн (без ПДВ).

У разі неврахування АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» в Інвестиційній програмі на 2021 рік вищезазначеної суми додатково отриманого доходу за результатами діяльності 2019 року Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики підготувати та винести на засідання НКРЕКП, що проводитиметься у формі відкритого слухання, проєкт рішення щодо встановлення (перегляду) тарифу на розподіл електричної енергії АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» шляхом його зміни в бік зменшення на суму 8 233,97 тис. грн (без ПДВ).

3. Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики, у межах здійснення заходів державного регулювання, відповідно до пунктів 1, 13 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» підготувати та винести на засідання НКРЕКП, що проводитиметься у формі відкритого слухання, проєкт рішення щодо встановлення (перегляду) тарифу на розподіл електричної енергії АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» шляхом його зміни в бік збільшення на суму недоотриманого доходу від здійснення ліцензованої діяльності з розподілу електричної енергії у 2019 році в розмірі 52 915,64 тис. грн (без ПДВ).

4. Зобов’язати АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» у строк до 31 грудня 2021 року привести свої дії по відношенню до гр. Томашевського А. А. у відповідність до  Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310,  шляхом надання послуги зі стандартного приєднання згідно з укладеним договором про приєднання до електричних мереж від 23 березня 2015 року № 56/2-53, про що у строк до 20 січня 2022 року письмово повідомити НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у Сумській області з наданням належним чином завіреної копії акта про надання послуги зі стандартного приєднання, підписаного зі сторони замовника та представника АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО».

 

Голова НКРЕКП                                              В.Тарасюк

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux