Портал в режимі тестування та наповнення
Меню

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 12.05.2021

Дата оновлення: 07.04.2023

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 12.05.2021
Постанова
від 05 травня 2021 р. № 767
Київ
Про накладення штрафу на АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання

(У постанову вносяться зміни

постановою НКРЕКП від 04.04.2023 № 607)


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

05.05.2021                    № 767

 

Про накладення штрафу на АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання

 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 05 травня 2021 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта позапланової виїзної перевірки від 09 квітня 2021 року № 207, проведеної відповідно до постанови НКРЕКП від 30 грудня 2020 року № 2858 «Про проведення позапланової виїзної перевірки АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» та на підставі посвідчення на проведення позапланової виїзної перевірки від 17 березня 2021 року № 208, установлено, що АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00131819) не дотримано вимоги нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1470 (далі – Ліцензійні умови з розподілу електричної енергії), а саме:

пункту 4.2.5 глави 4.2 розділу IV Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310 (далі – Кодекс систем розподілу), яким встановлено, що у разі отримання від замовника заяви про відшкодування ОСР зобов'язаний протягом 15 робочих днів надати замовнику відповідну компенсацію або обґрунтовану відмову (з наданням підтверджуючих документів);

пункту 8.4.8 глави 8.4 розділу VIII Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312 (далі – Правила роздрібного ринку електричної енергії), яким встановлено, що кількість днів, протягом яких споживання електричної енергії здійснювалося з порушенням вимог цих Правил, визначається виходячи з кількості робочих днів електроустановки споживача (крім випадків фіксації засобами комерційного обліку кількості днів, протягом яких споживання електричної енергії здійснювалося з порушенням вимог цих Правил), зокрема підпункту 2 пункту 8.4.8 глави 8.4 розділу VIII, яким встановлено, що якщо споживач здійснив самовільне підключення електроустановок, струмоприймачів або електропроводки до електричної мережі з порушенням схеми обліку, вчинив інші дії, що призвели до споживання необлікованої електричної енергії, виявити які представники оператора системи під час проведення контрольного огляду засобу комерційного обліку мали можливість, – з дня останнього контрольного огляду засобу комерційного обліку або технічної перевірки (якщо технічну перевірку було проведено після останнього контрольного огляду засобу комерційного обліку) до дня виявлення порушення, але не більше загальної кількості робочих днів у шести календарних місяцях, що передували дню виявлення порушення;

абзацу четвертого пункту 9.2 розділу 9 Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 червня 2018 року № 428, щодо обов’язку ліцензіата надавати всі необхідні документи, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час перевірки, у вигляді, наведеному в запиті комісії з перевірки, відповідно до закону у терміни/строки, що відповідають обсягу запитуваної інформації;

пункту 27 Правил користування електричною енергією для населення,  затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1999 року № 1357, яким, зокрема, встановлено, що у разі несплати за спожиту електричну енергію на 30 день після отримання побутовим споживачем попередження енергопостачальник має право відключити побутового споживача від електричної мережі;

підпункт 26 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата розраховувати плату за приєднання до електричних мереж оператора системи розподілу на підставі методики (порядку) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу, затвердженої НКРЕКП, та надавати послуги з приєднання електроустановки замовника до системи розподілу електричної енергії з урахуванням положень статті 21 Закону України «Про ринок електричної енергії» за умови дотримання замовником вимог кодексу систем розподілу, а саме:

пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу систем розподілу (у редакції, що діяла до 07 грудня 2019 року), яким встановлено, що у разі необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об’єктів електроенергетики (затримка в погодженні власника (власників) або Користувача (Користувачів) земельної ділянки (земельних ділянок)) ОСР не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку надання послуги з приєднання письмово (або у спосіб, узгоджений із Замовником) повідомляє Замовника про збільшення строку проектування на не більше ніж 30 календарних днів (з наданням документального підтвердження причин виникнення затримки),

пункту 4.4.2 глави 4.4 розділу IV Кодексу систем розподілу (у редакції, що діяла до 07 грудня 2019 року), яким встановлено перелік документів, що додаються до заяви про приєднання,

пункту 4.4.4 глави 4.4 розділу ІV Кодексу систем розподілу, яким встановлено, що при отриманні неповного комплекту документів або неналежно оформлених документів, направлених поштовим відправленням (або в електронному вигляді), ОСР приймає всі отримані документи, вносить відповідну інформацію до реєстру заяв та протягом 2 робочих днів, починаючи з наступного робочого дня від дати реєстрації заяви про приєднання, від дня отримання заяви інформує замовника у спосіб, указаний ним у заяві, про зауваження щодо повноти та належного оформлення документів з обґрунтуванням причин наведених зауважень,

пункту 4.5.5 глави 4.5 розділу IV Кодексу систем розподілу в частині надання замовнику ОСР технічних умов на стандартне приєднання, підписаних ОСР, разом з проєктом договору про стандартне приєднання протягом 10 робочих днів, починаючи з наступного робочого дня від дати реєстрації заяви про приєднання (у зазначений у заяві про приєднання спосіб обміну інформацією),

пункту 4.5.6 глави 4.5 розділу IV Кодексу систем розподілу (у редакції, що діяла до 07 грудня 2019 року), яким встановлено, що технічні умови на нестандартне приєднання, підписані ОСР, разом з проектом договору про приєднання надаються Замовнику не пізніше 10 робочих днів від дня реєстрації заяви та 20 робочих днів у разі необхідності погодження технічних умов з ОСП,

пункту 4.8.5 глави 4.8 розділу IV Кодексу систем розподілу (у редакції, що діяла до 07 грудня 2019 року), яким встановлено, що фактом виконання зобов’язання ОСР з приєднання об’єкта Замовника (будівництва електричних мереж зовнішнього електропостачання об’єкта Замовника від місця забезпечення потужності в точку приєднання) є факт подачі напруги в узгоджену точку приєднання.

Факт надання послуги з приєднання підтверджується актом щодо надання послуги з приєднання.

Акт щодо надання послуги з приєднання оформлюється сторонами після подання робочої напруги та проведення випробувань електрообладнання Замовника або обладнання зовнішнього електрозабезпечення Замовника;

підпункт 31 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата припиняти електроживлення споживача у порядку та у випадках, визначених кодексом системи розподілу та правилами роздрібного ринку, а саме пунктом 7.4 розділу VІІ  Правил роздрібного ринку електричної енергії, яким встановлено, що у разі ненадання доступу для вибіркового відключення оператор системи має перед відключенням основного споживача забезпечити живлення об’єктів субспоживачів за іншою схемою.

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Відповідно до пунктів 11 та 12 частини першої статті 17, статей 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» накласти штраф у розмірі 170 000 (сто сімдесят тисяч) гривень на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00131819) за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії, а саме:

пункту 4.2.5 глави 4.2 розділу IV Кодексу систем розподілу, яким встановлено, що у разі отримання від замовника заяви про відшкодування ОСР зобов'язаний протягом 15 робочих днів надати замовнику відповідну компенсацію або обґрунтовану відмову (з наданням підтверджуючих документів);

пункту 8.4.8 глави 8.4 розділу VIII Правил роздрібного ринку електричної енергії, яким встановлено, що кількість днів, протягом яких споживання електричної енергії здійснювалося з порушенням вимог цих Правил, визначається виходячи з кількості робочих днів електроустановки споживача (крім випадків фіксації засобами комерційного обліку кількості днів, протягом яких споживання електричної енергії здійснювалося з порушенням вимог цих Правил), зокрема підпункту 2 пункту 8.4.8 глави 8.4 розділу VIII, яким встановлено, що якщо споживач здійснив самовільне підключення електроустановок, струмоприймачів або електропроводки до електричної мережі з порушенням схеми обліку, вчинив інші дії, що призвели до споживання необлікованої електричної енергії, виявити які представники оператора системи під час проведення контрольного огляду засобу комерційного обліку мали   можливість, – з дня останнього контрольного огляду засобу комерційного обліку або технічної перевірки

(якщо технічну перевірку було проведено після останнього контрольного огляду засобу комерційного обліку) до дня виявлення порушення, але не більше загальної кількості робочих днів у шести календарних місяцях, що передували дню виявлення порушення;

абзацу четвертого пункту 9.2 розділу 9 Порядку контролю щодо обов’язку ліцензіата надавати всі необхідні документи, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час перевірки, у вигляді, наведеному в запиті комісії з перевірки, відповідно до закону у терміни/строки, що відповідають обсягу запитуваної інформації;

підпункту 26 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата розраховувати плату за приєднання до електричних мереж оператора системи розподілу на підставі методики (порядку) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу, затвердженої НКРЕКП, та надавати послуги з приєднання електроустановки замовника до системи розподілу електричної енергії з урахуванням положень статті 21 Закону України «Про ринок електричної енергії» за умови дотримання замовником вимог кодексу систем розподілу, а саме:

пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу систем розподілу (у редакції, що діяла до 07 грудня 2019 року), яким встановлено, що у разі необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об’єктів електроенергетики (затримка в погодженні власника (власників) або Користувача (Користувачів) земельної ділянки (земельних ділянок)) ОСР не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку надання послуги з приєднання письмово (або у спосіб, узгоджений із Замовником) повідомляє Замовника про збільшення строку проектування на не більше ніж 30 календарних днів (з наданням документального підтвердження причин виникнення затримки),

пункту 4.4.2 глави 4.4 розділу IV Кодексу систем розподілу (у редакції, що діяла до 07 грудня 2019 року), яким встановлено перелік документів, що додаються до заяви про приєднання,

пункту 4.4.4 глави 4.4 розділу ІV Кодексу систем розподілу, яким встановлено, що при отриманні неповного комплекту документів або неналежно оформлених документів, направлених поштовим відправленням (або в електронному вигляді), ОСР приймає всі отримані документи, вносить відповідну інформацію до реєстру заяв та протягом 2 робочих днів, починаючи з наступного робочого дня від дати реєстрації заяви про приєднання, від дня отримання заяви інформує замовника у спосіб, указаний ним у заяві, про зауваження щодо повноти та належного оформлення документів з обґрунтуванням причин наведених зауважень,

пункту 4.5.5 глави 4.5 розділу IV Кодексу систем розподілу в частині надання замовнику ОСР технічних умов на стандартне приєднання, підписаних ОСР, разом з проєктом договору про стандартне приєднання

протягом 10 робочих днів, починаючи з наступного робочого дня від дати реєстрації заяви про приєднання (у зазначений у заяві про приєднання спосіб обміну інформацією),

пункту 4.5.6 глави 4.5 розділу IV Кодексу систем розподілу (у редакції, що діяла до 07 грудня 2019 року), яким встановлено, що технічні умови на нестандартне приєднання, підписані ОСР, разом з проектом договору про приєднання надаються Замовнику не пізніше 10 робочих днів від дня реєстрації заяви та 20 робочих днів у разі необхідності погодження технічних умов з ОСП,

пункту 4.8.5 глави 4.8 розділу IV (у редакції, що діяла до 07 грудня 2019 року), яким встановлено, що фактом виконання зобов’язання ОСР з приєднання об’єкта Замовника (будівництва електричних мереж зовнішнього електропостачання об’єкта Замовника від місця забезпечення потужності в точку приєднання) є факт подачі напруги в узгоджену точку приєднання.

Факт надання послуги з приєднання підтверджується актом щодо надання послуги з приєднання.

Акт щодо надання послуги з приєднання оформлюється сторонами після подання робочої напруги та проведення випробувань електрообладнання Замовника або обладнання зовнішнього електрозабезпечення Замовника;

підпункту 31 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата припиняти електроживлення споживача у порядку та у випадках, визначених кодексом системи розподілу та правилами роздрібного ринку, а саме пунктом 7.4 розділу VІІ  Правил роздрібного ринку електричної енергії, яким встановлено, що у разі ненадання доступу для вибіркового відключення оператор системи має перед відключенням основного споживача забезпечити живлення об’єктів субспоживачів за іншою схемою.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії рішення про накладення штрафу (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»).

2. Відповідно до пункту 1 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», у межах здійснення заходів державного регулювання, зобов’язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»:

1) до 10 числа щомісячно (до остаточного врегулювання спірних питань) письмово інформувати НКРЕКП та Сектор  НКРЕКП у Полтавській  області, з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів, про стан врегулювання спірних питань із гр. Третяком В. В.;

2) у строк до 15 червня 2021 року відновити електропостачання на об’єкті гр. Гонтаря О. М. (о/р 1210129811) за власний рахунок, а в разі оплати споживачем на рахунок ОСР коштів за здійснення робіт з припинення та відновлення електроживлення електроустановки споживача – повернути споживачу сплачені ним кошти, про що у строк до 01 липня 2021 року повідомити НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у Полтавській області з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів;

3) у строк до 01 липня 2021 року надати  ТОВ «Рост Електромонтаж» послугу з приєднання електроустановок до електричних мереж з оформленням акта приймання-передачі послуги з приєднання електроустановок до  електричних  мереж, про що у строк до 15 липня 2021 року повідомити НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у Полтавській  області з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів.

 

Голова НКРЕКП                                              В.Тарасюк

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux