Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 13.09.2019
Дата оновлення:31.01.2020
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 13.09.2019
Постанова
від 06 вересня 2019 р. № 1856
Київ
Про накладення штрафу на АТ "МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО" за порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії, Ліцензійних умов з постачання електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання

(У постанову вносяться зміни

постановою НКРЕКП від 28.01.2020 № 248)

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

06.09.2019                    № 1856

 

Про накладення штрафу на АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» за порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії, Ліцензійних умов з постачання електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання

 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 06 вересня 2019 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Актів планової перевірки від 23 серпня 2019 року № 291 та № 292, проведеної відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2019 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 листопада 2018 року № 1584, на підставі постанови НКРЕКП від 31 травня 2019 року № 917 «Про проведення планових перевірок суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у IІІ кварталі 2019 року» та посвідчень на перевірку від 23 липня 2019 року № 295 та № 296, установлено, що АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 23399393) порушило Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 25 липня 2017 року № 932 (далі – Ліцензійні умови з розподілу електричної енергії), та Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 13 квітня 2017 року № 504 (далі – Ліцензійні умови з постачання електричної енергії), а саме:

пункти 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії та Ліцензійних умов з постачання електричної енергії щодо здійснення ліцензованої діяльності відповідно до законів України «Про електроенергетику», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок електричної енергії» та інших  нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, зокрема:

Порядку розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 04 вересня 2018 року № 955, а саме:

пункту 4.1 глави 4 у частині обов’язку ліцензіата виконувати схвалені НКРЕКП ПРСР/ІП в повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні,

пункту 5.2 глави 5 у частині обов’язку ліцензіата надавати до центрального апарату НКРЕКП і територіального підрозділу НКРЕКП у відповідному регіоні щокварталу та за підсумками року не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним періодом, звіт щодо виконання ІП, оформлений згідно з додатком 2 до цього Порядку, в електронній формі та на паперових носіях,

пункту 1.7 Правил приєднання електроустановок до електричних мереж, затверджених постановою НКРЕ від 17 січня 2013 року № 32, яким визначено, що точка приєднання має бути розташована на межі земельної ділянки замовника або, за згодою замовника, на території цієї земельної ділянки,

Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310, а саме:

пункту 4.1.18 глави 4.1 розділу IV, яким визначено, що точка приєднання електроустановок замовника має бути розташована на межі земельної ділянки Замовника або, за згодою замовника, на території цієї земельної ділянки,

абзаців четвертого та п’ятого пункту 4.10.1 глави 4.10 розділу IV, якими визначено, що для забезпечення єдиного підходу при визначенні типу приєднання (стандартне/нестандартне), а також для виконання вимог пункту 4.1.38 глави 4.1 цього розділу ОСР за кожною з територіальних одиниць, на якій здійснюють ліцензовану діяльність з передачі та розподілу електричної енергії, ведуть перелік об’єктів електроенергетики, на основі якого створюють геодезичну інформаційно-технічну систему об’єктів електроенергетики.

Для трансформаторних підстанцій зазначаються кількість трансформаторів, їх тип та номінальна потужність. Для ліній електропередачі на технологічній карті зазначаються рівень напруги, протяжність лінії, нумерація опор, переріз провідників;

підпункт 21 пункту 2.3 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії та підпункт 11 пункту 2.3 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата дотримуватися показників якості електричної енергії, що передається місцевими (локальними) електричними мережами, відповідно до вимог нормативних документів та забезпечувати показники якості послуг з постачання електричної енергії, затверджені рішенням НКРЕКП, зокрема:

Порядком забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, затвердженим постановою НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 375, а саме:

пунктом 2.1 глави 2 щодо обов’язку ОСР забезпечувати дотримання гарантованих стандартів якості надання послуг, у тому числі щодо дотримання показників змінення напруги, встановлених Кодексом систем розподілу,

підпунктом 3 пункту 2.3 глави 2, яким визначено, що скарга (претензія) споживача щодо якості електричної енергії з наданням інформації, зазначеної у пункті 13.2.2 глави 13.2 розділу ХІІІ Кодексу систем розподілу, розглядається з дня отримання скарги (претензії) у строк 15 днів без проведення вимірювань параметрів якості електричної енергії в точці розподілу споживачу та у строк 30 днів у разі проведення вимірювань параметрів якості електричної енергії в точці розподілу споживачу,

пунктом 2.4 глави 2 щодо обов’язку ОСР надавати споживачу компенсацію у разі недотримання гарантованих стандартів якості при наданні послуг з приєднання до електричних мереж електроустановок, призначених для споживання електричної енергії,

пунктом 5.3 глави 5, яким визначено, що електропостачальник надає споживачу компенсацію за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг шляхом урахування суми відповідної компенсації у рахунку за спожиту електричну енергію у строк не більше 45 днів з дня недотримання гарантованого стандарту якості надання послуг,

Інструкцією щодо заповнення форми звітності № 11-НКРЕКП (квартальна) «Звіт щодо показників надійності (безперервності) електропостачання», затвердженої постановою НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 374, а саме:

пунктом 1.3 глави 1 у частині визначення початку та кінця перерви в електропостачанні,

підпунктом 5 пункту 4.1 глави 4, яким встановлено, що кожний підрозділ ліцензіата повинен забезпечити ведення реєстру перерв в електропостачанні згідно з додатком 5 до цієї Інструкції,

пунктом 2.2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 14-НКРЕКП (річна) «Звіт щодо усунення причин незадовільної якості електричної енергії за скаргами споживачів», затвердженої постановою НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 374, а саме в частині подання ліцензіатом до територіального органу НКРЕКП за місцезнаходженням ліцензіата форми звітності № 14-НКРЕКП не пізніше ніж через 30 днів після звітного періоду,

пунктом 7.7 розділу VІІ Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312, яким передбачено, що про дату, час та тривалість тимчасового припинення постачання електричної енергії оператор системи повідомляє споживачів та електропостачальників через засоби масової інформації та персональні сторінки на веб-сайті оператора системи не пізніше ніж за 10 днів до дня його здійснення;

підпункти 5 пунктів 2.3 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії та Ліцензійних умов з постачання електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата виконувати рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням, зокрема підпунктом 1 пункту 3 резолютивної частини постанови НКРЕКП від 30 жовтня 2018 року № 1326 «Про накладення штрафу на ПАТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» за порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії, Ліцензійних умов з постачання електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання»;

підпункти 7 пунктів 2.3 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії та Ліцензійних умов з постачання  електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата надавати до НКРЕКП документи, інформацію та звітність, необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень, у форматі, обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП;

підпункт 11 пункту 2.3 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії та підпункт 3 пункту 2.4 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата дотримуватися визначених напрямків та обсягів використання коштів за статтями витрат відповідно до встановленої рішенням НКРЕКП, зокрема постановами від 12 грудня 2016 року № 2198 «Про встановлення тарифів на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) та тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для ПАТ «Миколаївобленерго» та від 24 січня 2018 року № 66 «Про встановлення тарифів на розподіл електричної енергії та тарифів на постачання електричної енергії ПАТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО», структури тарифу на розподіл та постачання електричної енергії;

підпункт 2 пункту 2.4 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії щодо надання споживачам компенсації за недотримання стандартів якості надання послуг з електропостачання в порядку, установленому НКРЕКП, зокрема вимогами постанови від 12 червня 2018 року № 375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» та глави 13.2 розділу ХІІІ Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310;

підпункту 5 пункту 2.4 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії щодо обов’язку виконувати схвалену, зокрема постановою НКРЕКП від 21 червня 2018 року № 547 «Про схвалення Інвестиційної програми АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» на 2018 рік», інвестиційну програму в повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні.

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:


1. Відповідно до пунктів 11, 12 частини першої статті 17, статті 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» накласти штраф у розмірі 425 000  (чотириста двадцять п’ять тисяч) гривень на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 23399393) за порушення:

пунктів 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії та Ліцензійних умов з постачання електричної енергії щодо здійснення ліцензованої діяльності відповідно до законів України «Про електроенергетику», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок електричної енергії» та інших  нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, зокрема:

Порядку розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 04 вересня 2018 року № 955, а саме:

пункту 4.1 глави 4 у частині обов’язку ліцензіата виконувати схвалені НКРЕКП ПРСР/ІП в повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні,

пункту 5.2 глави 5 у частині обов’язку ліцензіата надавати до центрального апарату НКРЕКП і територіального підрозділу НКРЕКП у відповідному регіоні щокварталу та за підсумками року не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним періодом, Звіт щодо виконання ІП, оформлений згідно з додатком 2 до цього Порядку, в електронній формі та на паперових носіях,

пункту 1.7 Правил приєднання електроустановок до електричних мереж, затверджених постановою НКРЕ від 17 січня 2013 року № 32, яким визначено, що точка приєднання має бути розташована на межі земельної ділянки замовника або, за згодою замовника, на території цієї земельної ділянки,

Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310, а саме:

пункту 4.1.18 глави 4.1 розділу IV, яким визначено, що точка приєднання електроустановок замовника має бути розташована на межі земельної ділянки Замовника або, за згодою замовника, на території цієї земельної ділянки,

абзаців четвертого та п’ятого пункту 4.10.1 глави 4.10 розділу IV, яким визначено, що для забезпечення єдиного підходу при визначенні типу приєднання (стандартне/нестандартне), а також для виконання вимог пункту 4.1.38 глави 4.1 цього розділу ОСР за кожною з територіальних одиниць, на якій здійснюють ліцензовану діяльність з передачі та розподілу електричної енергії, ведуть перелік об’єктів електроенергетики, на основі якого створюють геодезичну інформаційно-технічну систему об’єктів електроенергетики.

Для трансформаторних підстанцій зазначаються кількість трансформаторів, їх тип та номінальна потужність. Для ліній електропередачі на технологічній карті зазначаються рівень напруги, протяжність лінії, нумерація опор, переріз провідників;

підпунктів 7 пунктів 2.3 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії та Ліцензійних умов з постачання  електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата надавати до НКРЕКП документи, інформацію та звітність, необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень, у форматі, обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП;

підпункту 11 пункту 2.3 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії та підпункту 3 пункту 2.4 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата дотримуватися визначених напрямків та обсягів використання коштів за статтями витрат відповідно до встановленої рішенням НКРЕКП, зокрема постановами від 12 грудня 2016 року № 2198 «Про встановлення тарифів на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) та тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для ПАТ «Миколаївобленерго» та від 24 січня 2018 року № 66 «Про встановлення тарифів на розподіл електричної енергії та тарифів на постачання електричної енергії ПАТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО», структури тарифу на розподіл та постачання електричної енергії;

підпункту 21 пункту 2.3 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії та підпункту 11 пункту 2.3 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата дотримуватися показників якості електричної енергії, що передається місцевими (локальними) електричними мережами, відповідно до вимог нормативних документів та забезпечувати показники якості послуг з постачання електричної енергії, затверджені рішенням НКРЕКП, зокрема:

Порядком забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, затвердженим постановою НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 375, а саме:

пунктом 2.1 глави 2 щодо обов’язку ОСР забезпечувати дотримання гарантованих стандартів якості надання послуг, у тому числі щодо дотримання показників змінення напруги, встановлених Кодексом систем розподілу,

підпунктом 3 пункту 2.3 глави 2, яким визначено, що скарга (претензія) споживача щодо якості електричної енергії з наданням інформації, зазначеної у пункті 13.2.2 глави 13.2 розділу ХІІІ Кодексу систем розподілу, розглядається з дня отримання скарги (претензії) у строк 15 днів без проведення вимірювань параметрів якості електричної енергії в точці розподілу споживачу та у строк 30 днів у разі проведення вимірювань параметрів якості електричної енергії в точці розподілу споживачу,

пунктом 2.4 глави 2 щодо обов’язку ОСР надавати споживачу компенсацію у разі недотримання гарантованих стандартів якості при наданні послуг з приєднання до електричних мереж електроустановок, призначених для споживання електричної енергії,

пунктом 5.3 глави 5, яким визначено, що електропостачальник надає споживачу компенсацію за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг шляхом урахування суми відповідної компенсації у рахунку за спожиту електричну енергію у строк не більше 45 днів з дня недотримання гарантованого стандарту якості надання послуг,

Інструкцією щодо заповнення форми звітності № 11-НКРЕКП (квартальна) «Звіт щодо показників надійності (безперервності) електропостачання», затвердженої постановою НКРЕКП від 12 червня 2018 року 374, а саме:

пунктом 1.3 глави 1 у частині визначення початку та кінця перерви в електропостачанні,

підпунктом 5 пункту 4.1 глави 4, яким встановлено, що кожний підрозділ ліцензіата повинен забезпечити ведення реєстру перерв в електропостачанні,

пунктом 2.2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 14-НКРЕКП (річна) «Звіт щодо усунення причин незадовільної якості електричної енергії за скаргами споживачів», затвердженої постановою НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 374, а саме в частині подання ліцензіатом до НКРЕКП та її територіального органу за місцезнаходженням ліцензіата форми звітності № 14-НКРЕКП не пізніше ніж через 30 днів після звітного періоду,

пунктом 7.7 розділу VІІ Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312, яким передбачено, що про дату, час та тривалість тимчасового припинення постачання електричної енергії оператор системи повідомляє споживачів та електропостачальників через засоби масової інформації та персональні сторінки на веб-сайті оператора системи не пізніше ніж за 10 днів до дня його здійснення;

підпункту 2 пункту 2.4 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії щодо надання споживачам компенсації за недотримання стандартів якості надання послуг з електропостачання в порядку, установленому НКРЕКП, зокрема вимогами постанови від 12 червня 2018 року № 375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» та глави 13.2 розділу ХІІІ Кодексу систем розподілу;

підпункту 5 пункту 2.4 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії щодо обов’язку виконувати схвалену, зокрема постановою НКРЕКП від 21 червня 2018 року № 547 «Про схвалення Інвестиційної програми АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» на 2018 рік», інвестиційну програму в повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії рішення про накладення штрафу (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»).

2. Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики, у межах здійснення заходів державного регулювання, відповідно до пунктів 1, 13 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» підготувати та винести на засідання НКРЕКП, що проводитиметься у формі відкритого слухання, проєкт рішення щодо встановлення на 2020 рік тарифу на розподіл електричної енергії АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» шляхом його зміни в бік зменшення на загальну суму 38 998,76 тис. грн (без ПДВ), урахувавши:

позитивну суму необґрунтованого недовиконання інвестиційної програми, програми ремонтів та надлишково отриманого доходу від здійснення ліцензованої діяльності за 2018 рік у розмірі 39 398,59 тис. грн (без ПДВ),

вартість недоотриманого доходу внаслідок установленої величини коригування нормативного значення технологічних витрат електричної енергії в електричних мережах за лютий 2018 року, яка використовувалась при розрахунку середньої закупівельної ціни на електричну енергію на ІІ квартал 2018 року відповідно до постанови НКРЕКП від 20 березня 2018 року № 323 «Про встановлення розміру величини коригування нормативного значення технологічних витрат електричної енергії в електричних мережах при розрахунку прогнозованої середньої закупівельної ціни на електричну енергію на II квартал 2018 року», у розмірі 399,83 тис. грн (без ПДВ).

3. Відповідно до пункту 1 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», у межах здійснення заходів державного регулювання, зобов’язати АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»:

1) відповідно до Порядку розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 04 вересня 2018 року № 955, урахувати в Інвестиційній програмі на 2020 рік статтю «Додатково отриманий дохід за результатом діяльності 2018 року» без додаткових джерел фінансування на суму економії коштів, що склалася при виконанні заходів ІП 2018 року, у розмірі 1 401,75 тис. грн (без ПДВ).

У разі неврахування ліцензіатом вищезазначеної статті в Інвестиційній програмі Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики, у межах здійснення заходів державного регулювання, відповідно до пунктів 1, 13 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» підготувати та винести на засідання НКРЕКП, що проводитиметься у формі відкритого слухання, проєкт рішення щодо встановлення (перегляду) тарифу на розподіл електричної енергії АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» шляхом його зміни в бік зменшення на відповідну суму;

2) у строк до 30 вересня 2019 року привести свої дії у відповідність до вимог Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, затвердженого постановою НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 375, шляхом надання у подвійному розмірі компенсації 24 споживачам за недотримання строку розгляду скарг (претензій) щодо якості електричної енергії, та 5 споживачам – у подвійному розмірі за недотримання показників змінення напруги, встановлених Кодексом систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310.

У строк до 15 жовтня 2019 року повідомити НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у Миколаївській області з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів щодо стану врегулювання питань;

3) у строк до 30 вересня 2019 року надати до Сектору НКРЕКП у Миколаївській області звітність за формою № 14-НКРЕКП (річна) «Звіт щодо усунення причин незадовільної якості електричної енергії за скаргами споживачів»;

4) у строк до 31 грудня 2019 року виконати вимоги пункту 4.1.38 глави 4.1 розділу IV Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310, у частині обов’язку ОСР оприлюднювати інформацію про лінії електропередач та трансформаторні підстанції 150-110-35-6/0,4 кВ (із зазначенням інформації про завантаження підстанції та резерву потужності) з прив’язкою до географічних даних у системі ГІС відповідно до глави 4.10 цього розділу, про що у строк до 15 січня 2020 року письмово повідомити з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у Миколаївській області.

4. Взяти до відома дофінансування станом на 12 серпня 2019 року АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» коштів Інвестиційної програми на 2018 рік у сумі 13 176,15 тис. грн (без ПДВ), а також доосвоєння коштів Інвестиційної програми на 2018 рік у сумі 29 341,25 тис. грн (без ПДВ).

 

Голова НКРЕКП                                              О.Кривенко

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux