Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 23.07.2021
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 23.07.2021
Постанова
від 23 липня 2021 р. № 1162
Київ
Про накладення штрафу на АТ «ЛЬВІВГАЗ» за порушення вимог законодавства та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу та здійснення заходів державного регулювання

 

 НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
23.07.2021        № 1162

Про накладення штрафу на АТ «ЛЬВІВГАЗ» за порушення вимог законодавства та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу та здійснення заходів державного регулювання

 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 23 липня 2021 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта, складеного за результатами проведення планової перевірки дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства та ліцензійних умов з розподілу природного газу, від 25 червня 2021 року № 315, проведеної відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2021 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 18 листопада 2020 року № 2134, на підставі постанов НКРЕКП від 10 березня 2021 року № 389 «Про проведення планових перевірок суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у ІІ кварталі 2021 року» і від 09 червня 2021 року № 969 «Про збільшення строку проведення планової перевірки АТ «ЛЬВІВГАЗ» та посвідчення на проведення планової перевірки від 19 травня 2021 року № 326, установлено, що АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЛЬВІВГАЗ» ( далі – АТ «ЛЬВІВГАЗ») (код ЄДРПОУ 03349039) порушило вимоги законодавства та  Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, затверджені постановою НКРЕКП  від 16 лютого 2017 року № 201 (далі – Ліцензійні умови), а саме:

 пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов у частині здійснення господарської діяльності  з розподілу природного газу з дотриманням вимог Закону України «Про ринок природного газу», чинних Кодексу газорозподільних систем, інших нормативно-правових актів, державних будівельних норм та нормативних документів у сфері нафтогазового комплексу, а саме:

 пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов у частині здійснення господарської діяльності  з розподілу природного газу з дотриманням вимог Закону України «Про ринок природного газу», чинних Кодексу газорозподільних систем, інших нормативно-правових актів, державних будівельних норм та нормативних документів у сфері нафтогазового комплексу, а саме:підпункту «а» пункту 1 частини першої статті 6 Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу» в частині забезпечення встановлення лічильників газу для населення, що проживає у квартирах та приватних будинках, в яких газ використовується: комплексно, у тому числі для опалення, – до 01 січня 2012 року; для підігріву води та приготування їжі – до 01 січня 2016 року; тільки для приготування їжі – до 01 січня 2021 року;

частини дев’ятої статті 14 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» у частині обов’язкового виконання суб’єктами господарювання рішень Регулятора, а саме:

постанови НКРЕКП від 23 грудня 2016 року № 2361 «Про джерела фінансування Планів розвитку газорозподільної системи, газотранспортної системи та газосховищ на 2017 – 2026 роки»,

постанови НКРЕКП від 29 грудня 2017 року № 1615 «Про джерела фінансування Планів розвитку газорозподільної системи, газотранспортної системи та газосховищ на 2018 – 2027 роки»,

постанови  НКРЕКП від 21 червня 2018 року № 535 «Про накладення штрафу на ПАТ «ЛЬВІВГАЗ» за порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ»,

постанови НКРЕКП від 24 грудня 2019 року № 3076 «Про затвердження Плану розвитку газорозподільної системи на 2020 – 2029 роки газорозподільного підприємства АТ «ЛЬВІВГАЗ»;

пункту 4 постанови НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2494 «Про затвердження Кодексу газорозподільних систем» у частині забезпечення облаштування засобами дистанційної передачі даних власних комерційних вузлів обліку (далі – постанова № 2494);

абзацу шостого пункту 4  глави 4 розділу IX Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою № 2494 (далі – Кодекс ГРМ), у частині зобов’язання Оператора ГРМ не рідше одного разу на шість місяців здійснювати контрольне зняття показань лічильника газу,

пункту 7 глави 9 розділу X Кодексу ГРМ у частині складання акта про порушення Оператором ГРМ на місці перевірки комерційного ВОГ,

пункту 2 глави 10 розділу Х Кодексу ГРМ у частині опломбовування ЗВТ пломбою Оператора ГРМ з унікальним номером, який пакується в пакет з поліетилену чи з іншого цупкого матеріалу,

пункту 1 глави 3 розділу ХІ Кодексу ГРМ у частині розрахунку об’єму необлікованого природного газу з дня останнього контрольного зняття показань лічильника до дня виявлення порушення,

пункту 4 глави 5 розділу ХІ Кодексу ГРМ у частині визнання акта про порушення дійсним, у разі відмови споживача від підпису акта про порушення, що не підтверджено відеозйомкою  ;

постанови НКРЕКП від 11 травня 2017 року № 624 «Про надання суб’єктами господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг копій фінансової звітності до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (зі змінами) (далі – постанова № 624) у частині подання до НКРЕКП до 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, квартальної фінансової звітності;

пунктів 2.2 та 2.3 глави 2 Мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 21 вересня 2017 року № 1156 (далі – Мінімальні стандарти), у частині надання технічного доступу до газорозподільної системи, у тому числі надання дозволу на приєднання, проекту договору на приєднання, технічних умов приєднання та відповідних рахунків щодо їх оплати від дня реєстрації заяви про приєднання (або дати отримання уточнених даних та/або дати усунення зауважень), у тому числі без необхідності їх узгодження з власником газових мереж, і надання послуги з приєднання до газорозподільної системи та сплати Оператором ГРМ у разі недотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів при наданні послуг розподілу природного газу, зазначених у пункті 2.2 цієї глави, споживачу або замовнику (у разі недотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів під час приєднання до газових мереж) компенсації у розмірах, наведених у додатку 1 до цих Стандартів та вимог,

пунктів 4.1 та 4.6 глави 4 Мінімальних стандартів у частині подання Оператором ГРМ  інформації щодо показників комерційної якості надання послуг, переліку джерел інформації, реєстру письмових звернень споживачів, реєстру надання послуг щоквартально до НКРЕКП та її територіальних органів за місцезнаходженням Оператора ГРМ не пізніше ніж через 50 днів після звітного періоду;

підпункт 5 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині обов’язку ліцензіата повідомляти НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, у строк не пізніше ніж один місяць з дня настання таких змін, крім інформації щодо кількості підключених споживачів, кількості об’єктів газорозподільної системи ліцензіата, кількості персоналу ліцензіата та його матеріально-технічної бази, яка надається протягом 30 днів після закінчення календарного року;

підпункт 6 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині складання звітності, затвердженої НКРЕКП, щодо провадження господарської діяльності з розподілу природного газу та подання її до НКРЕКП у встановленому порядку;

підпункт 16 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині використання коштів, отриманих за рахунок надання послуг розподілу природного газу, передбачених структурою тарифу (річної планованої тарифної виручки), у визначеному розмірі та за цільовим призначенням;

підпункт 21 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині виконання плану розвитку газорозподільної системи на наступні 10 років, розділу І Плану розвитку газорозподільної системи на 2017 – 2026 роки газорозподільного підприємства ПАТ  «ЛЬВІВГАЗ», затвердженого постановою НКРЕКП від 28 грудня 2017 року № 1594 (далі – розділ I (2017 рік) Плану розвитку), розділу І Плану розвитку газорозподільної системи на 2018 2027 роки газорозподільного підприємства ПАТ  «ЛЬВІВГАЗ», затвердженого постановою НКРЕКП від 13 листопада 2018 року № 1427 (далі – розділ I (2018 рік) Плану розвитку), розділу І Плану розвитку газорозподільної системи на 2019 – 2028 роки газорозподільного підприємства ПАТ  «ЛЬВІВГАЗ», затвердженого постановою НКРЕКП від 04 грудня 2018 року № 1607 (далі – розділ I (2019 рік) Плану розвитку), та розділу І Плану розвитку газорозподільної системи на 2020 – 2029 роки газорозподільного підприємства АТ «ЛЬВІВГАЗ», затвердженого постановою НКРЕКП від 24 грудня 2019 року № 3076 (далі – розділ I (2020 рік) Плану розвитку);

підпункт 28 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині здійснення розрахунків із оператором газотранспортної системи за надані послуги транспортування у строки та на умовах, визначених договором транспортування природного газу;

підпункт 6 пункту 2.5 глави 2 Ліцензійних умов у частині укладання актів розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін з суміжними суб’єктами ринку природного газу, у тому числі із споживачами;

підпункт 8 пункту 2.5 глави 2 Ліцензійних умов у частині забезпечення періодичної повірки (у тому числі демонтажу, транспортування, монтажу та ремонту) лічильників газу, які встановлені для розрахунків за спожитий природний газ побутовими споживачами (населенням) для їх побутових потреб, за власний рахунок незалежно від того, чи є ліцензіат власником лічильника.

Відповідно до статей 17, 19 і 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», статті 59 Закону України «Про ринок природного газу» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Накласти штраф на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЛЬВІВГАЗ» у розмірі 425 000 (чотириста двадцять п’ять тисяч) гривень за порушення вимог законодавства та Ліцензійних умов, а саме:

пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов у частині здійснення господарської діяльності  з розподілу природного газу з дотриманням вимог Закону України «Про ринок природного газу», чинних Кодексу газорозподільних систем, інших нормативно-правових актів, державних будівельних норм та нормативних документів у сфері нафтогазового комплексу, а саме:

 підпункту «а» пункту 1 частини першої статті 6 Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу» в частині забезпечення встановлення лічильників газу для населення, що проживає у квартирах та приватних будинках, в яких газ використовується: комплексно, у тому числі для опалення, – до 01 січня 2012 року; для підігріву води та приготування їжі – до 01 січня 2016 року; тільки для приготування їжі – до 01 січня 2021 року;

частини дев’ятої статті 14 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» у частині обов’язкового виконання суб’єктами господарювання рішень Регулятора, а саме:

постанови НКРЕКП від 23 грудня 2016 року № 2361 «Про джерела фінансування Планів розвитку газорозподільної системи, газотранспортної системи та газосховищ на 2017 – 2026 роки»,

постанови НКРЕКП від 29 грудня 2017 року № 1615 «Про джерела фінансування Планів розвитку газорозподільної системи, газотранспортної системи та газосховищ на 2018 – 2027 роки»,

 постанови  НКРЕКП від 21 червня 2018 року № 535 «Про накладення штрафу на ПАТ «ЛЬВІВГАЗ» за порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ»,

постанови НКРЕКП від 24 грудня 2019 року № 3076 «Про затвердження Плану розвитку газорозподільної системи на 2020 – 2029 роки газорозподільного підприємства АТ «ЛЬВІВГАЗ»;

пункту 4 постанови № 2494  у частині забезпечення облаштування засобами дистанційної передачі даних власних комерційних вузлів обліку;

абзацу шостого пункту 4 глави 4 розділу IX Кодексу ГРМ у частині зобов’язання Оператора ГРМ не рідше одного разу на шість місяців здійснювати контрольне зняття показань лічильника газу,

пункту 7 глави 9 розділу X Кодексу ГРМ у частині складання акта про порушення Оператором ГРМ на місці перевірки комерційного ВОГ,

пункту 2 глави 10 розділу Х Кодексу ГРМ у частині опломбовування ЗВТ пломбою Оператора ГРМ з унікальним номером, який пакується в пакет з поліетилену чи з іншого цупкого матеріалу,

пункту 1 глави 3 розділу ХІ Кодексу ГРМ у частині розрахунку об’єму необлікованого природного газу з дня останнього контрольного зняття показань лічильника до дня виявлення порушення,

пункту 4 глави 5 розділу ХІ Кодексу ГРМ у частині складання акта про порушення у разі відмови споживача від підписання акта про порушення, яка не підтверджена відеозйомкою та підписом незаінтересованої особи;

постанови № 624 у частині подання до НКРЕКП до 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, квартальної фінансової звітності;

пунктів 2.2 та 2.3 глави 2 Мінімальних стандартів у частині надання технічного доступу до газорозподільної системи, у тому числі надання дозволу на приєднання, проекту договору на приєднання, технічних умов приєднання та відповідних рахунків щодо їх оплати від дня реєстрації заяви про приєднання (або дати отримання уточнених даних та/або дати усунення зауважень), у тому числі без необхідності їх узгодження з власником газових мереж, і надання послуги з приєднання до газорозподільної системи та сплати Оператором ГРМ у разі недотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів при наданні послуг розподілу природного газу, зазначених у пункті 2.2 цієї глави, споживачу або замовнику (у разі недотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів під час приєднання до газових мереж) компенсації у розмірах, наведених у додатку 1 до цих Стандартів та вимог,

пунктів 4.1 та 4.6 глави 4 Мінімальних стандартів у частині подання Оператором ГРМ інформації щодо показників комерційної якості надання послуг, переліку джерел інформації, реєстру письмових звернень споживачів, реєстру надання послуг щоквартально до НКРЕКП та її територіальних органів за місцезнаходженням Оператора ГРМ не пізніше ніж через 50 днів після звітного періоду;

підпункту 5 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині обов’язку ліцензіата повідомляти НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, у строк не пізніше ніж один місяць з дня настання таких змін, крім інформації щодо кількості підключених споживачів, кількості об’єктів газорозподільної системи ліцензіата, кількості персоналу ліцензіата та його матеріально-технічної бази, яка надається протягом 30 днів після закінчення календарного року;

підпункту 6 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині складання звітності, затвердженої НКРЕКП, щодо провадження господарської діяльності з розподілу природного газу та подання її до НКРЕКП у встановленому порядку;

підпункту 16 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині використання коштів, отриманих за рахунок надання послуг розподілу природного газу, передбачених структурою тарифу (річної планованої тарифної виручки), у визначеному розмірі та за цільовим призначенням;

підпункту 21 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині виконання плану розвитку газорозподільної системи на наступні 10 років, розділу І (2017 рік), розділу І (2018 рік), розділу І (2019 рік) та розділу І (2020 рік);

підпункту 28 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині здійснення розрахунків із оператором газотранспортної системи за надані послуги транспортування у строки та на умовах, визначених договором транспортування природного газу;

підпункту 6 пункту 2.5 глави 2 Ліцензійних умов у частині укладання актів розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін з суміжними суб’єктами ринку природного газу, у тому числі зі споживачами;

підпункту 8 пункту 2.5 глави 2 Ліцензійних умов у частині забезпечення періодичної повірки (у тому числі демонтажу, транспортування, монтажу та ремонту) лічильників газу, які встановлені для розрахунків за спожитий природний газ побутовими споживачами (населенням) для їх побутових потреб, за власний рахунок незалежно від того, чи є ліцензіат власником лічильника.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії постанови (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»).

2. Відповідно до пункту 1 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», у межах здійснення заходів державного регулювання, зобов’язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЛЬВІВГАЗ» забезпечити у строк:

1) до 01 вересня 2021 року надання до НКРЕКП:

інформації  щодо виплати компенсацій 25 споживачам за недотримання мінімальних стандартів та вимог до обслуговування споживачів при наданні послуг розподілу природного газу відповідно до пунктів 2.7 та 2.8 глави 2 Мінімальних стандартів:

7 споживачам надання технічного доступу до газорозподільної системи, у тому числі надання дозволу на приєднання, проєкту договору на приєднання, технічних умов приєднання та відповідних рахунків щодо їх оплати від дня реєстрації заяви про приєднання (або дати отримання уточнених даних та/або дати усунення зауважень), у тому числі без необхідності їх узгодження з власником газових мереж,

18 споживачам з питань надання технічного доступу до газорозподільної системи, у тому числі надання послуги з приєднання до газорозподільної системи;

інформації відповідно до запиту НКРЕКП від  14 червня 2021 року № 41/117-21;

2) до 01 жовтня 2021 року надання до НКРЕКП:

змін до Інвестиційної програми АТ «ЛЬВІВГАЗ» на 2021 рік (розділ I Плану розвитку газорозподільної системи АТ «ЛЬВІВГАЗ» на 2021 – 2030 роки), якими передбачити додаткові заходи на загальну суму 7 845,1 тис. грн (без ПДВ), у тому числі 656,16 тис. грн (без ПДВ) на встановлення індивідуальних лічильників газу населенню та 1 352,7 тис. грн (без ПДВ) на придбання обмінного фонду індивідуальних лічильників за рахунок економії коштів, що виникла при виконанні заходів Інвестиційних програм АТ «ЛЬВІВГАЗ» на 2017, 2018, 2019 та 2020 роки – Планів розвитку газорозподільної системи на 2017 – 2026, 2018 – 2027, 2019 – 2028 та 2020 – 2029 роки відповідно;

3) до 01 грудня 2021 року:

довиконання заходів з капремонту 3 одиниць  ЕХЗ за Інвестиційною програмою на 2018 рік на загальну суму 26,51 тис. грн (без ПДВ) та подання копій актів виконаних робіт (підтверджуючих документів) за зазначеними заходами відповідно до затвердженого Плану розвитку газорозподільної системи на 2018 – 2027 роки;

довиконання заходів за Інвестиційною програмою на 2020 рік на загальну суму 30 751,15 тис. грн (без ПДВ) та подання копій актів виконаних робіт (підтверджуючих документів) за зазначеними заходами відповідно до затвердженого Плану розвитку газорозподільної системи на 2020 – 2029 роки;

подання до НКРЕКП копій актів виконаних робіт (підтверджуючих документів) за заходами Інвестиційних програм АТ «ЛЬВІВГАЗ» на 2018 та 2020 роки на загальну суму 9 890,82 тис. грн (без ПДВ)  відповідно до Планів розвитку газорозподільної системи на 2018 – 2027 та 2020 – 2029 роки;

4) до 31 грудня 2021 року:

встановлення лічильників газу для населення, що проживає у квартирах та приватних будинках, в яких природний газ використовується комплексно, у тому числі для опалення; для підігріву води та приготування їжі; тільки для приготування їжі, відповідно до вимог підпункту «а» пункту 1 частини першої статті 6 Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу»;

проведення періодичної повірки (у тому числі демонтажу, транспортування, монтажу та ремонту) лічильників газу, які встановлені для розрахунків за спожитий природний газ побутовими споживачами (населенням) для їх побутових потреб, за власний рахунок незалежно від того, чи є ліцензіат власником лічильника;

здійснення розрахунків з оператором газотранспортної системи за надані послуги транспортування, визначених відповідно до договорів транспортування природного газу;

облаштування засобами дистанційної передачі даних власних комерційних вузлів обліку.

3. Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері, у межах здійснення заходів державного регулювання, відповідно до пунктів 1, 13 частини першої та пункту 1 частини  другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» при наступному перегляді тарифу на послуги розподілу природного газу для АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЛЬВІВГАЗ» підготувати та винести на засідання НКРЕКП, яке проводиться у формі відкритого слухання, проєкт рішення щодо коригування річної планованої тарифної виручки в сторону:

збільшення на загальну суму 60 482,7 тис. грн (без ПДВ);

зменшення у разі неподання АТ «ЛЬВІВГАЗ» до НКРЕКП змін до Інвестиційної програми АТ «ЛЬВІВГАЗ» на 2021 рік (розділ I Плану розвитку газорозподільної системи АТ «ЛЬВІВГАЗ» на 2021 – 2030 роки) на суму коштів, зазначену в підпункті 2 пункту 2 цієї постанови;

зменшення у разі непідтвердження фактичного виконання та/або ненадання до НКРЕКП копій актів виконаних робіт  (підтверджуючих документів) на суму коштів, зазначену в підпункті 3 пункту 2 цієї постанови.

 

Голова НКРЕКП                 В.Тарасюк

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux