Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 06.05.2021
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 06.05.2021
Постанова
від 05 травня 2021 р. № 774
Київ
Про накладення штрафу на АТ "КИЇВОБЛГАЗ" за порушення вимог законодавства та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу та здійснення заходів державного регулювання

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

05.05.2021                    № 774

 

Про накладення штрафу на АТ «КИЇВОБЛГАЗ» за порушення вимог законодавства та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу та здійснення заходів державного регулювання

 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 05 травня 2021 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта, складеного за результатами проведення планової перевірки дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, від 05 квітня 2021 року № 193, відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2021 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 18 листопада 2020 року № 2134, на підставі постанов НКРЕКП від 16 грудня 2020 року № 2448 «Про проведення планових перевірок суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у І кварталі 2021 року та визнання такою, що втратила чинність, постанови НКРЕКП від 30 вересня 2020 року № 1815» і від 17 березня 2021 року № 472 «Про збільшення строку проведення планової перевірки АТ «КИЇВОБЛГАЗ» та посвідчень про проведення планової перевірки від 01 березня 2021 року № 156 та від 29 березня 2021 року № 230, установлено, що АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «КИЇВОБЛГАЗ» (далі – АТ «КИЇВОБЛГАЗ») (код ЄДРПОУ 20578072) порушило вимоги законодавства та Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, затверджені постановою НКРЕКП  від 16 лютого 2017 року № 201 (далі – Ліцензійні умови), а саме:

пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов у частині здійснення господарської діяльності  з розподілу природного газу з дотриманням вимог Закону України «Про ринок природного газу», чинних Кодексу газорозподільних систем, інших нормативно-правових актів, державних будівельних норм та нормативних документів у сфері нафтогазового комплексу, а саме:

 підпункту «а» пункту 1 частини першої статті 6 Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу» в частині забезпечення встановлення лічильників газу для населення, що проживає у квартирах та приватних будинках, в яких газ використовується: комплексно, у тому числі для опалення, – до 01 січня 2012 року; для підігріву води та приготування їжі – до 01 січня 2016 року; тільки для приготування їжі – до 01 січня 2021 року,

частини дев’ятої статті 14 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» у частині обов’язкового виконання суб’єктами господарювання рішень Регулятора, а саме постанови НКРЕКП від 23 грудня 2016 року № 2361 «Про джерела фінансування Планів розвитку газорозподільної системи, газотранспортної системи та газосховищ на 2017 – 2026 роки» (далі – постанова № 2361)  у частині заборони фінансування Плану розвитку до прийняття НКРЕКП рішення щодо затвердження відповідного Плану розвитку,

постанови НКРЕКП від 29 грудня 2017 року № 1615 «Про джерела фінансування Планів розвитку газорозподільної системи, газотранспортної системи та газосховищ на 2018 – 2027 роки» (далі – постанова № 1615) у частині заборони фінансування Плану розвитку до прийняття НКРЕКП рішення щодо затвердження відповідного Плану розвитку,

пункту 2.1 глави 2 Мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 21 вересня 2017 року № 1156 (далі – Мінімальні стандарти), у частині забезпечення мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів при наданні послуг з розподілу природного газу споживачу або замовнику (у випадках недотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів під час приєднання до газових мереж),

пункту 4.4 Мінімальних стандартів у частині відображення дати отримання звернення у відповідному джерелі інформації (журналі обліку, електронній базі даних тощо) та дати надання відповіді на звернення громадянина у відповідному джерелі інформації (журналі обліку, електронній базі даних тощо),

пункту 4.9 глави 4 Мінімальних стандартів у частині подання інформації, визначеної у пунктах 4.1, 4.6 та 4.8 цієї глави, Оператором ГРМ або постачальником до НКРЕКП поштою на паперових носіях та в електронному вигляді, а також до її територіальних органів за місцезнаходженням Оператора ГРМ або постачальника,

абзацу четвертого пункту 2 глави 2 розділу V Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2494 (далі – Кодекс ГРМ), відповідно до якого за відсутності зауважень до поданих документів або після їх усунення Оператор ГРМ протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви про приєднання (або дати усунення зауваження) на підставі даних опитувального листа, поданих документів та параметрів місця забезпечення потужності і точки приєднання визначає тип приєднання замовника та в цей самий строк надає йому (у визначений в опитувальному листі спосіб) дозвіл на приєднання, проект договору на приєднання, проект технічних умов приєднання та відповідні рахунки щодо їх оплати,

абзацу четвертого пункту 4 глави 2 розділу V Кодексу ГРМ, відповідно до якого, якщо розробку проекту зовнішнього газопостачання забезпечував замовник, зазначений проект та його кошторисна частина мають бути погоджені Оператором ГРМ, при цьому один екземпляр проекту після його погодження передається (залишається) Оператору ГРМ. Погодження проекту зовнішнього газопостачання здійснюється Оператором ГРМ у строк, що не перевищує 15 днів. У цей самий строк надається (у разі наявності) вичерпний перелік зауважень,

пункту 6 глави 7 розділу VI Кодексу ГРМ у частині відновлення газопостачання (розподілу природного газу) протягом двох робочих днів у містах за письмовим зверненням споживача (його постачальника) про відновлення газопостачання (розподілу природного газу) та після усунення порушень (за їх наявності) і відшкодування Оператору ГРМ витрат на припинення та відновлення газопостачання (розподілу природного газу),

пункту 2 глави 2 розділу VІІ Кодексу ГРМ у частині обов’язку Оператора ГРМ на своєму вебсайті в мережі Інтернет оприлюднювати інформацію, яка має містити величини технічної та вільної (резервної) потужності в розрізі календарних місяців, включаючи дані попередніх трьох років, та щомісяця оновлюватися,

пункту 4 глави 11 розділу Х Кодексу ГРМ у частині складання протоколу щодо направлення засобу вимірювальної техніки на позачергову чи експертну повірку,

пункту 1 глави 5 розділу ХІ Кодексу ГРМ у частині складання акта про порушення за формою, наведеною в додатку 16 до цього Кодексу, у разі виявлення у споживача або несанкціонованого споживача порушень, визначених у главі 2 цього розділу, на місці їх виявлення представником Оператора ГРМ,

пункту 8 глави 5 розділу ХІ Кодексу ГРМ у частині визначення в акті про порушення місцезнаходження комісії з розгляду актів про порушення, дати та орієнтовного часу проведення засідання комісії, на якому буде розглядатися складений акт про порушення,

абзацу другого пункту 7 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 квітня 2017 року № 491 (далі – Порядок № 491), у частині подання до структурних підрозділів НКРЕКП на територіях звіту про сплату внеску на регулювання не пізніше другого робочого дня після встановленого строку сплати,

пункту 9.2 Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 червня 2018 року № 428 (далі – Порядок контролю), у частині обов’язку ліцензіата надавати всі необхідні документи, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час перевірки, у вигляді, наведеному в запиті комісії з перевірки, відповідно до закону у терміни/строки, що відповідають обсягу запитуваної інформації;

підпункт 1 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо провадження ліцензованої діяльності лише за допомогою засобів та місць провадження діяльності ліцензіата, зазначених у документах, що додавались до заяви про отримання ліцензії (з урахуванням змін до документів, поданих ліцензіатом до НКРЕКП);

підпункт 5 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині обов’язку ліцензіата повідомляти НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, у строк не пізніше ніж один місяць з дня настання таких змін, крім інформації щодо кількості підключених споживачів, кількості об’єктів газорозподільної системи ліцензіата, кількості персоналу ліцензіата та його матеріально-технічної бази, яка надається протягом 30 днів після закінчення календарного року;

підпункт 6 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині складання звітності, затвердженої НКРЕКП, щодо провадження господарської діяльності з розподілу природного газу та подання її до НКРЕКП у встановленому порядку;

підпункт 7 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині подання річної фінансової звітності у встановленому законодавством порядку, а саме  постановою НКРЕКП від 11 травня 2017 року № 624 «Про надання суб’єктами господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг копій фінансової звітності до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (далі – постанова № 624) (зі змінами) у частині подання до НКРЕКП до 28 лютого наступного за звітним року річної фінансової звітності;

підпункт 16 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині використання коштів, отриманих за рахунок надання послуг розподілу природного газу, передбачених структурою тарифу (річної планованої тарифної виручки) у визначеному розмірі та за цільовим призначенням;

підпункт 19 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині обов’язку ліцензіата на письмову вимогу постачальника надати йому в десятиденний термін договір на виконання робіт, пов’язаних з припиненням/обмеженням газопостачання його споживачам, підключеним до газорозподільної системи ліцензіата;

підпункт 21 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині виконання плану розвитку газорозподільної системи на наступні 10 років, зокрема розділу І Плану розвитку газорозподільної системи ПАТ «КИЇВОБЛГАЗ» на 2017 – 2026 роки, затвердженого постановою НКРЕКП від 28 грудня 2017 року № 1593 (далі – розділ I (2017 рік) Плану розвитку), розділу І Плану розвитку газорозподільної системи на 2018 – 2027 роки газорозподільного підприємства ПАТ «КИЇВОБЛГАЗ», затвердженого постановою НКРЕКП від 06 листопада 2018 року № 1357 (далі – розділ I (2018 рік) Плану розвитку), розділу І Плану розвитку газорозподільної системи на 2019 – 2028 роки газорозподільного підприємства ПАТ «КИЇВОБЛГАЗ», затвердженого постановою НКРЕКП від 18 грудня 2018 року № 1984 (далі – розділ I (2019 рік) Плану розвитку), та розділу І Плану розвитку газорозподільної системи на 2020 – 2029 роки газорозподільного підприємства АТ «КИЇВОБЛГАЗ», затвердженого постановою НКРЕКП від 24 грудня 2019 року № 3069 (далі – розділ I (2020 рік) Плану розвитку);

підпункт 28 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині здійснення розрахунків із оператором газотранспортної системи за надані послуги транспортування у строки та на умовах, визначених договором транспортування природного газу;

підпункт 2 пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов у частині обов’язку ліцензіата мати номер екстреного виклику, що зазначається в договорі розподілу природного газу;

підпункт 6 пункту 2.5 глави 2 Ліцензійних умов у частині укладення актів розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін з суміжними суб’єктами ринку природного газу, у тому числі зі споживачами;

підпункт 8 пункту 2.5 глави 2 Ліцензійних умов у частині забезпечення періодичної повірки (у тому числі демонтажу, транспортування, монтажу та ремонту) лічильників газу, які встановлені для розрахунків за спожитий природний газ побутовими споживачами (населенням) для їх побутових потреб, за власний рахунок незалежно від того, чи є ліцензіат власником лічильника.

Відповідно до статей 17, 19 і 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», статті 59 Закону України «Про ринок природного газу» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Накласти штраф на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «КИЇВОБЛГАЗ» у розмірі 850 000 (вісімсот п’ятдесят тисяч) гривень за порушення вимог законодавства та Ліцензійних умов, а саме:

пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов у частині здійснення господарської діяльності  з розподілу природного газу з дотриманням вимог Закону України «Про ринок природного газу», чинних Кодексу газорозподільних систем, інших нормативно-правових актів, державних будівельних норм та нормативних документів у сфері нафтогазового комплексу, а саме:

підпункту «а» пункту 1 частини першої статті 6 Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу» в частині забезпечення встановлення лічильників газу для населення, що проживає у квартирах та приватних будинках, в яких газ використовується: комплексно, у тому числі для опалення, – до 01 січня 2012 року; для підігріву води та приготування їжі – до 01 січня 2016 року; тільки для приготування їжі – до 01 січня 2021 року,

частини дев’ятої статті 14 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» у частині обов’язкового виконання суб’єктами господарювання рішень Регулятора, а саме постанови № 2361 та постанови № 1615 у частині заборони фінансування Плану розвитку до прийняття НКРЕКП рішення щодо затвердження відповідного Плану розвитку,

пункту 2.1 глави 2 Мінімальних стандартів у частині забезпечення мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів при наданні послуг з розподілу природного газу споживачу або замовнику (у випадках недотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів під час приєднання до газових мереж),

пункту 4.4 Мінімальних стандартів у частині відображення дати отримання звернення у відповідному джерелі інформації (журналі обліку, електронній базі даних тощо) та дати надання відповіді на звернення громадянина у відповідному джерелі інформації (журналі обліку, електронній базі даних тощо),

пункту 4.9 глави 4 Мінімальних стандартів у частині подання інформації, визначеної у пунктах 4.1, 4.6 та 4.8 цієї глави, направляється Оператором ГРМ або постачальником до НКРЕКП поштою на паперових носіях та в електронному вигляді, а також до її територіальних органів за місцезнаходженням Оператора ГРМ або постачальника,

абзацу четвертого пункту 2 глави 2 розділу V Кодексу ГРМ, відповідно до якого за відсутності зауважень до поданих документів або після їх усунення Оператор ГРМ протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви про приєднання (або дати усунення зауваження) на підставі даних опитувального листа, поданих документів та параметрів місця забезпечення потужності і точки приєднання визначає тип приєднання замовника та в цей самий строк надає йому (у визначений в опитувальному листі спосіб) дозвіл на приєднання, проект договору на приєднання, проект технічних умов приєднання та відповідні рахунки щодо їх оплати,

абзацу четвертого пункту 4 глави 2 розділу V Кодексу ГРМ, відповідно до якого, якщо розробку проекту зовнішнього газопостачання забезпечував замовник, зазначений проект та його кошторисна частина мають бути погоджені Оператором ГРМ, при цьому один екземпляр проекту після його погодження передається (залишається) Оператору ГРМ. Погодження проекту зовнішнього газопостачання здійснюється Оператором ГРМ у строк, що не перевищує 15 днів. У цей самий строк надається (у разі наявності) вичерпний перелік зауважень,

пункту 6 глави 7 розділу VI Кодексу ГРМ у частині відновлення газопостачання (розподілу природного газу) протягом двох робочих днів у містах за письмовим зверненням споживача (його постачальника) про відновлення газопостачання (розподілу природного газу) та після усунення порушень (за їх наявності) і відшкодування Оператору ГРМ витрат на припинення та відновлення газопостачання (розподілу природного газу),

пункту 2 глави 2 розділу VІІ Кодексу ГРМ у частині обов’язку Оператора ГРМ на своєму вебсайті в мережі Інтернет оприлюднювати інформацію, яка має містити величини технічної та вільної (резервної) потужності в розрізі календарних місяців, включаючи дані попередніх трьох років, та щомісяця оновлюватися,

пункту 4 глави 11 розділу Х Кодексу ГРМ у частині складання протоколу щодо направлення засобу вимірювальної техніки на позачергову чи експертну повірку,

пункту 1 глави 5 розділу ХІ Кодексу ГРМ у частині складання акта про порушення за формою, наведеною в додатку 16 до цього Кодексу, у разі виявлення у споживача або несанкціонованого споживача порушень, визначених у главі 2 цього розділу, на місці їх виявлення представником Оператора ГРМ,

пункту 8 глави 5 розділу ХІ Кодексу ГРМ у частині визначення в акті про порушення місцезнаходження комісії з розгляду актів про порушення, дати та орієнтовного часу проведення засідання комісії, на якому буде розглядатися складений акт про порушення,

абзацу другого пункту 7 Порядку № 491 у частині подання до структурних підрозділів НКРЕКП на територіях звіту про сплату внеску на регулювання не пізніше другого робочого дня після встановленого строку сплати;

підпункту 5 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині обов’язку ліцензіата повідомляти НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, у строк не пізніше ніж один місяць з дня настання таких змін, крім інформації щодо кількості підключених споживачів, кількості об’єктів газорозподільної системи ліцензіата, кількості персоналу ліцензіата та його матеріально-технічної бази, яка надається протягом 30 днів після закінчення календарного року;

підпункту 6 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині складання звітності, затвердженої НКРЕКП, щодо провадження господарської діяльності з розподілу природного газу та подання її до НКРЕКП у встановленому порядку;

підпункту 7 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині подання річної фінансової звітності у встановленому законодавством порядку, а саме  постановою № 624 у частині подання до НКРЕКП до 28 лютого наступного за звітним року річної фінансової звітності;

підпункту 16 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині використання коштів, отриманих за рахунок надання послуг розподілу природного газу, передбачених структурою тарифу (річної планованої тарифної виручки), у визначеному розмірі та за цільовим призначенням;

підпункту 19 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині  обов’язку ліцензіата на письмову вимогу постачальника надати йому в десятиденний термін договір на виконання робіт, пов’язаних з припиненням/обмеженням газопостачання його споживачам, підключеним до газорозподільної системи ліцензіата;

підпункту 21 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині виконання розділу I (2017 рік) Плану розвитку, розділу І (2018 рік) Плану розвитку, розділу І (2019 рік) Плану розвитку та розділу І (2020 рік) Плану розвитку;

підпункту 28 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині здійснення розрахунків із оператором газотранспортної системи за надані послуги транспортування у строки та на умовах, визначених договором транспортування природного газу;

підпункту 2 пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов у частині обов’язку ліцензіата мати номер екстреного виклику, що зазначається в договорі розподілу природного газу;

підпункту 6 пункту 2.5 глави 2 Ліцензійних умов у частині укладення актів розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін з суміжними суб’єктами ринку природного газу, у тому числі зі споживачами;

підпункту 8 пункту 2.5 глави 2 Ліцензійних умов у частині забезпечення періодичної повірки (у тому числі демонтажу, транспортування, монтажу та ремонту) лічильників газу, які встановлені для розрахунків за спожитий природний газ побутовими споживачами (населенням) для їх побутових потреб, за власний рахунок незалежно від того, чи є ліцензіат власником лічильника.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії постанови (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»).

2. Відповідно до пункту 1 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», у межах здійснення заходів державного регулювання, зобов’язати АТ «КИЇВОБЛГАЗ» забезпечити у строк:

1) до 01 липня 2021 року подання до НКРЕКП:

пояснень щодо виявлених невідповідностей у формі звітності № 8в-НКРЕКП-газ-моніторинг (місячна) «Звіт про використання потужності газорозподільної системи та стан розрахунків» за січень – грудень 2019 року та додатку 3 до форми № 4-НКРЕКП-розподіл природного газу «Звітні та розрахункові дані про ліцензовану діяльність суб’єктів господарювання з розподілу природного газу» за січень – грудень 2017 року; 

пояснень щодо невідповідності даних, зазначених у звітній інформації про виконання Інвестиційних програм АТ «КИЇВОБЛГАЗ» на 2017 та 2018 роки – Планів розвитку газорозподільної системи на 2017 – 2026 роки та на 2018 – 2027 роки відповідно, даним про фактичний рух грошових коштів по поточних рахунках у банківських установах;

детального реєстру (із зазначенням номера, дати та суми платіжного доручення) профінансованих заходів, передбачених Планами розвитку на 2017, 2018, 2019 та 2020 роки;

документа, який засвідчує підключення об’єкта замовника  гр. Ю. Доценко до ГРМ (фізичне з’єднання газових мереж зовнішнього та внутрішнього газопостачання);

інформації  щодо виплати компенсації 7 споживачам за недотримання мінімальних стандартів та вимог до обслуговування споживачів при наданні послуги розподілу природного газу з питання пуску газу в газові мережі внутрішнього газопостачання за умови укладення договору розподілу природного газу (технічної угоди) та після набуття споживачем (суміжним суб'єктом ринку природного газу) підтверджених обсягів природного газу на відповідний період (у міській місцевості – у строк до 5 робочих днів);

уточненої інформації, наведеної в додатку 7 до Мінімальних стандартів;

інформації щодо завершення робіт з розмежування балансової належності газових мереж та споруд на них і експлуатаційної відповідальності сторін між АТ «КИЇВОБЛГАЗ» та ДС «ЛІСОВА ПОЛЯНА»;

змін до Інвестиційної програми  АТ «КИЇВОБЛГАЗ» на 2021 рік (розділ I Плану розвитку газорозподільної системи АТ «КИЇВОБЛГАЗ» на 2021 – 2030 роки), якими передбачити додаткові заходи на загальну суму 3 064,81 тис. грн (без ПДВ) за рахунок економії коштів, що виникла при виконанні заходів Інвестиційної програми АТ «КИЇВОБЛГАЗ» на 2019 та 2020 роки – Планів розвитку газорозподільної системи на 2019 – 2028 роки, на 2020 – 2029 роки відповідно;

інформації про зазначення в договорі розподілу природного газу номера екстреного виклику;

інформації щодо приведення своїх дій у відповідність до вимог чинного законодавства шляхом скасування рішення, прийнятого за результатами розгляду акта про порушення від 25 червня 2018 року № 2544, у частині дотримання положень пункту 4 глави 11 розділу Х Кодексу ГРМ;

інформації щодо приведення своїх дій у відповідність до вимог чинного законодавства шляхом скасування здійсненого перерахунку об’єму розподіленого природного газу ТОВ «АЛ-КО КОБЕР» без складання акта про порушення та розгляду останнього на комісії з розгляду актів про порушення відповідно до положень пункту 1 глави 5 розділу ХІ Кодексу ГРМ;

інформації відповідно до запитів НКРЕКП від 12 березня 2021 року № 38-108/-21 та від 29 березня 2021 року № 38/125-21;

2) до 01 грудня 2021 року:

довстановлення 5 204 одиниць індивідуальних лічильників газу населенню за Інвестиційною програмою на 2017 рік на загальну суму 8 846,84 тис. грн (без ПДВ);

довиконання заходів зі встановлення 3 723 одиниць індивідуальних лічильників газу населенню за Інвестиційною програмою на 2018 рік на загальну суму 7 389,58 тис. грн (без ПДВ) відповідно до затвердженого Плану розвитку газорозподільної системи на 2018 – 2027 роки;

довиконання заходів із заміни 6 135 одиниць індивідуальних лічильників газу населенню за Інвестиційною програмою на 2019 рік на загальну суму 9 999,51 тис. грн (без ПДВ) відповідно до затвердженого Плану розвитку газорозподільної системи на 2019 – 2028 роки;

довиконання заходів із заміни 15 238 одиниць індивідуальних лічильників газу населенню за Інвестиційною програмою на 2020 рік на загальну суму 19 749,72 тис. грн (без ПДВ) відповідно до затвердженого Плану розвитку газорозподільної системи на 2020 – 2029 роки;

довиконання заходів з придбання 3 541 одиниці обмінного фонду індивідуальних лічильників газу за Інвестиційною програмою на 2020 рік на загальну суму 3 009,98 тис. грн (без ПДВ) відповідно до затвердженого Плану розвитку газорозподільної системи на 2020 – 2029 роки;

довиконання заходів за Інвестиційною програмою на 2020 рік на загальну суму 28 836,14 тис. грн (без ПДВ) відповідно до затвердженого Плану розвитку газорозподільної системи на 2020 – 2029 роки;

подання до НКРЕКП копій актів виконаних робіт (підтверджуючих документів) за заходами Інвестиційної програми АТ «КИЇВОБЛГАЗ» на 2020 рік – Плану розвитку газорозподільної системи на 2020 – 2029 роки на загальну суму 10 353,04 тис. грн (без ПДВ);

3) до 31 грудня 2021 року:

встановлення лічильників газу для населення, що проживає у квартирах та приватних будинках, в яких природний газ використовується комплексно, у тому числі для опалення; для підігріву води та приготування їжі; тільки для приготування їжі, відповідно до вимог підпункту «а» пункту 1 частини першої статті 6 Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу»,

проведення періодичної повірки (у тому числі демонтажу, транспортування, монтажу та ремонту) лічильників газу, які встановлені для розрахунків за спожитий природний газ побутовими споживачами (населенням) для їх побутових потреб, за власний рахунок незалежно від того, чи є ліцензіат власником лічильника,

укладення актів розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін із суміжними суб’єктами ринку природного газу, у тому числі зі споживачами,

здійснення розрахунків з оператором газотранспортної системи за надані послуги, визначені відповідно до договорів транспортування природного газу,

врегулювання питання щодо провадження ліцензованої діяльності лише за допомогою засобів та місць провадження діяльності ліцензіата, зазначених у документах, що додаються до заяви про отримання ліцензії.

3. Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері, у межах здійснення заходів державного регулювання, відповідно до пунктів 1, 13 частини першої та пункту 1 частини  другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» при наступному перегляді тарифу на послуги розподілу природного газу для АТ «КИЇВОБЛГАЗ» підготувати та винести на засідання НКРЕКП, яке проводиться у формі відкритого слухання, проєкт рішення щодо коригування річної планованої тарифної виручки в сторону:

зменшення в разі непідтвердження фактичного виконання та/або ненадання до НКРЕКП копій актів виконаних робіт (підтверджуючих документів) на суму коштів, зазначену в підпункті 2 пункту 2 цієї постанови;

збільшення на суму 83 556 тис. грн (без ПДВ), яка складається з коригування річної планованої тарифної виручки в сторону:

збільшення на суму 88 997,1 тис. грн (без ПДВ) (недоотримання тарифної виручки з урахуванням компенсації витрат, передбачених діючим тарифом),

зменшення на суму 1 818,4 тис. грн (без ПДВ) (перевитрати та невиконання Інвестиційної програми на 2017 рік (розділ I Плану розвитку газорозподільної системи на 2017 – 2026 роки)),

зменшення на суму 2 076,6 тис. грн (без ПДВ) (перевитрати, незатверджені заходи та невиконання Інвестиційної програми на 2018 рік (розділ I  Плану розвитку газорозподільної системи на 2018 – 2027 роки));

зменшення на суму 347,0 тис. грн (без ПДВ) (перевитрати та невиконання Інвестиційної програми на 2019 рік (розділ I Плану розвитку газорозподільної системи на 2019 – 2028 роки)),

зменшення на суму 1 199 тис. грн (без ПДВ) (перевитрати Інвестиційної програми на 2020 рік (розділ I Плану розвитку газорозподільної системи на 2020 – 2029 роки)).

 

Голова НКРЕКП                                              В.Тарасюк

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux