Портал в режимі тестування та наповнення
Меню

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 22.06.2021

Дата оновлення:22.11.2021

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 22.06.2021
Постанова
від 18 червня 2021 р. № 1013
Київ
Про накладення штрафу на АТ "КИЇВГАЗ" за порушення вимог законодавства та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу та здійснення заходів державного регулювання

(У постанову вносяться зміни

постановами НКРЕКП від 17.11.2021 № 2223)


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

18.06.2021                    № 1013

 

Про накладення штрафу на АТ «КИЇВГАЗ» за порушення вимог законодавства та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу та здійснення заходів державного регулювання

 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 18 червня 2021 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта, складеного за результатами проведення планової перевірки дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, від 20 травня 2021 року № 262, проведеної відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2021 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 18 листопада 2020 року № 2134, на підставі постанов НКРЕКП від 10 березня 2021 року № 389 «Про проведення планових перевірок суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у ІІ кварталі 2021 року» і від 28 квітня 2021 року № 743 «Про збільшення строку проведення планової перевірки АТ «КИЇВГАЗ» та посвідчення про проведення планової перевірки від 15 квітня 2021 року № 254, установлено, що АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВГАЗ» (далі – АТ «КИЇВГАЗ») (код ЄДРПОУ 03346331) порушило вимоги законодавства та Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, затверджені постановою НКРЕКП від 16 лютого 2017 року № 201 (далі – Ліцензійні умови), а саме:

пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов у частині здійснення господарської діяльності  з розподілу природного газу з дотриманням вимог Закону України «Про ринок природного газу», чинних Кодексу газорозподільних систем, інших нормативно-правових актів, державних будівельних норм та нормативних документів у сфері нафтогазового комплексу, а саме:

підпункту «а» пункту 1 частини першої статті 6 Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу» в частині забезпечення встановлення лічильників газу для населення, що проживає у квартирах та приватних будинках, у яких газ використовується: комплексно, у тому числі для опалення, – до 01 січня 2012 року; для підігріву води та приготування їжі – до 01 січня 2016 року; тільки для приготування їжі – до 01 січня 2021 року,

пункту 4 частини другої статті 59 Закону України «Про ринок природного газу» щодо неподання або несвоєчасного надання звітності, передбаченої цим Законом, а також подання недостовірної інформації у такій звітності,

частини дев’ятої статті 14 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» у частині обов’язкового виконання суб’єктами господарювання рішень Регулятора, зокрема абзаців четвертого, одинадцятого підпункту 1 пункту 2, абзацу другого підпункту 3 пункту 2, абзацу четвертого підпункту 3 пункту 2 постановляючої частини постанови НКРЕКП від 07 червня 2019 року № 970 «Про накладення штрафу на АТ «КИЇВГАЗ» за порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу та здійснення заходів державного регулювання» (далі – постанова № 970) та підпункту 3 пункту 2 постанови НКРЕКП від 15 липня 2020 року № 1422 «Про накладення штрафу на АТ «КИЇВГАЗ» за порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу та здійснення заходів державного регулювання» (далі – постанова № 1422),

пункту 9.2 Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затверджених постановою НКРЕКП від 14 червня 2018 року № 428 (далі – Порядок контролю), у частині обов’язку уповноваженої особи надавати всі необхідні документи, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час перевірки, у вигляді, наведеному в запиті комісії з перевірки, відповідно до закону у терміни/строки, що відповідають обсягу запитуваної інформації,

положень глави 6 розділу III Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2493 (далі – Кодекс ГРМ), у частині укладання Оператором ГРМ договорів на закупівлю природного газу для покриття об’ємів (обсягів) фактичних втрат та виробничо-технологічних витрат природного газу в ГРМ для забезпечення фізичного балансування ГРМ та власної господарської діяльності,

пункту 2 глави 2 розділу VІІ Кодексу ГРМ у частині обов’язку Оператора ГРМ на своєму вебсайті в мережі Інтернет оприлюднювати інформацію, яка має містити величини технічної та вільної (резервної) потужності в розрізі календарних місяців, включаючи дані попередніх трьох років, та щомісяця оновлюватися,

пункту 2 глави 6 розділу Х Кодексу ГРМ у частині проведення контрольних оглядів вузла обліку не рідше одного разу на шість місяців,

положень пункту 5 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 квітня 2017 року № 491 (далі – Порядок № 491), щодо визначення бази нарахування суми внеску на регулювання з чистого доходу платника внеску на регулювання від провадження діяльності, що регулюється НКРЕКП, за звітний квартал,

абзацу другого пункту 7 Порядку № 491 у частині подання до структурних підрозділів НКРЕКП на територіях звіту про сплату внеску на регулювання не пізніше другого робочого дня після встановленого строку сплати,

пункту 2 Пояснення щодо заповнення форми звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання» щодо заповнення форми звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання», що є додатком 2 до Порядку № 491, у частині забезпечення достовірності інформації, наведеної у звіті,

абзацу четвертого пункту 4 постанови НКРЕКП від 26.01.2017 № 84 «Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП щодо запровадження на ринку природного газу використання одиниць енергії» (далі – постанова № 84) у частині опублікування фактичних даних щодо величини середньозваженої вищої теплоти згоряння природного газу за кожним маршрутом,

положень пункту 4.2 глави 4 Мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 21 вересня 2017 року № 1156 (далі – Мінімальні стандарти), у частині забезпечення ведення реєстру письмових звернень споживачів Оператора ГРМ згідно з додатком 7 до цих Стандартів та вимог та реєстру послуг Оператора ГРМ згідно з додатком 9 до цих Стандартів та вимог,

пункту 4.9  глави 4 Мінімальних стандартів у частині направлення інформації, визначеної у пунктах 4.1, 4.6 та 4.8 цієї глави, Оператором ГРМ до НКРЕКП поштою на паперових носіях та в електронному вигляді, а також до її територіальних органів за місцезнаходженням Оператора ГРМ;

підпункт 1 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині провадження ліцензованої діяльності лише за допомогою засобів та місць провадження діяльності ліцензіата, зазначених у документах, що додаються до заяви про отримання ліцензії (з урахуванням змін до документів, поданих ліцензіатом до НКРЕКП);

підпункт 5 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо повідомлення НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії (крім документів до заяви щодо встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу), у строк не пізніше ніж один місяць з дня настання таких змін, крім інформації щодо кількості підключених споживачів, кількості об’єктів газорозподільної системи ліцензіата, кількості персоналу ліцензіата та його матеріально-технічної бази, яка надається протягом 30 днів після закінчення календарного року;

підпункт 6 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині складання звітності, затвердженої НКРЕКП, щодо провадження господарської діяльності з розподілу природного газу та подання її до НКРЕКП у встановленому порядку;

підпункт 14 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо дотримання вимог чинного Кодексу газорозподільних систем, а також виконувати умови укладених із споживачами договорів розподілу природного газу відповідно до Типового договору розподілу природного газу, затвердженого НКРЕКП;

підпункт 16 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині використання коштів, отриманих за рахунок надання послуг розподілу природного газу, передбачених структурою тарифу (річної планованої тарифної виручки), у визначеному розмірі та за цільовим призначенням;

підпункт 21 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині виконання плану розвитку газорозподільної системи на наступні 10 років, зокрема розділу І Плану розвитку газорозподільної системи на 2020 – 2029 роки газорозподільного підприємства АТ «КИЇВГАЗ», затвердженого постановою НКРЕКП від 24 грудня 2019 року № 3068 (далі – розділ I (2020 рік) Плану розвитку);

підпункт 23 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо обов’язку ліцензіата сплачувати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внески на регулювання, що визначаються НКРЕКП;

підпункт 27 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо наявності укладеного з оператором газотранспортної системи договору транспортування природного газу відповідно до Типового договору транспортування природного газу, затвердженого НКРЕКП;

підпункт 2 пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов у частині обов’язку ліцензіата мати номер екстреного виклику, що зазначається у договорі розподілу природного газу;

підпункт 6 пункту 2.5 глави 2 Ліцензійних умов у частині укладення актів розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін з суміжними суб’єктами ринку природного газу, у тому числі зі споживачами;

підпункт 8 пункту 2.5 глави 2 Ліцензійних умов у частині забезпечення періодичної повірки (у тому числі демонтажу, транспортування, монтажу та ремонту) лічильників газу, які встановлені для розрахунків за спожитий природний газ побутовими споживачами (населенням) для їх побутових потреб, за власний рахунок незалежно від того, чи є ліцензіат власником лічильника;

підпункт 1 пункту 2.7 глави 2 Ліцензійних умов у частині зобов’язання ліцензіата при провадженні ліцензованої діяльності забезпечувати виконання вимог про відокремлення і незалежність оператора газорозподільної системи, встановлених статтею 39 Закону України «Про ринок природного газу».

Відповідно до статей 17, 19 і 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», статті 59 Закону України «Про ринок природного газу» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Відповідно до пунктів 11, 12 частини першої статті 17, статей 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та статті 59 Закону України «Про ринок природного газу» накласти штраф у розмірі 510 000 (п’ятсот десять тисяч) гривень на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВГАЗ» за порушення вимог законодавства та Ліцензійних умов, а саме:

пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов у частині здійснення господарської діяльності з розподілу природного газу з дотриманням вимог Закону України «Про ринок природного газу», чинних Кодексу газорозподільних систем, інших нормативно-правових актів, державних будівельних норм та нормативних документів у сфері нафтогазового комплексу, а саме:

підпункту «а» пункту 1 частини першої статті 6 Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу» в частині забезпечення встановлення лічильників газу для населення, що проживає у квартирах та приватних будинках, у яких газ використовується: комплексно, у тому числі для опалення, – до 01 січня 2012 року; для підігріву води та приготування їжі – до 01 січня 2016 року; тільки для приготування їжі – до 01 січня 2021 року,

частини дев’ятої статті 14 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» у частині обов’язкового виконання суб’єктами господарювання рішень Регулятора, зокрема абзаців четвертого, одинадцятого підпункту 1 пункту 2, абзацу другого підпункту 3 пункту 2, абзацу четвертого підпункту 3 пункту 2 постановляючої частини постанови № 970 та підпункту 3 пункту 2 постанови № 1422,

пункту 9.2 Порядку контролю у частині обов’язку уповноваженої особи надавати всі необхідні документи, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час перевірки, у вигляді, наведеному в запиті комісії з перевірки, відповідно до закону у терміни/строки, що відповідають обсягу запитуваної інформації,

положень глави 6 розділу III Кодексу ГРМ у частині укладання Оператором ГРМ договорів на закупівлю природного газу для покриття об’ємів (обсягів) фактичних втрат та виробничо-технологічних витрат природного газу в ГРМ для забезпечення фізичного балансування ГРМ та власної господарської діяльності,

пункту 2 глави 2 розділу VІІ Кодексу ГРМ у частині обов’язку Оператора ГРМ на своєму вебсайті в мережі Інтернет оприлюднювати інформацію, яка має містити величини технічної та вільної (резервної) потужності в розрізі календарних місяців, включаючи дані попередніх трьох років, та щомісяця оновлюватися,

пункту 2 глави 6 розділу Х Кодексу ГРМ у частині проведення контрольних оглядів вузла обліку не рідше одного разу на шість місяців,

положень пункту 5 Порядку № 491, щодо визначення бази нарахування суми внеску на регулювання з чистого доходу платника внеску на регулювання від провадження діяльності, що регулюється НКРЕКП, за звітний квартал,

абзацу другого пункту 7 Порядку № 491 у частині подання до структурних підрозділів НКРЕКП на територіях звіту про сплату внеску на регулювання не пізніше другого робочого дня після встановленого строку сплати,

пункту 2 Пояснення щодо заповнення форми звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання» щодо заповнення форми звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання», що є додатком 2 до Порядку № 491, у частині забезпечення достовірності інформації, наведеної у звіті,

абзацу четвертого пункту 4 постанови № 84 у частині опублікування фактичних даних щодо величини середньозваженої вищої теплоти згоряння природного газу за кожним маршрутом,

положень пункту 4.2 глави 4 Мінімальних стандартів у частині забезпечення ведення реєстру письмових звернень споживачів Оператора ГРМ згідно з додатком 7 до цих Стандартів та вимог та реєстру послуг Оператора ГРМ згідно з додатком 9 до цих Стандартів та вимог,

пункту 4.9  глави 4 Мінімальних стандартів у частині направлення інформації, визначеної у пунктах 4.1, 4.6 та 4.8 цієї глави, Оператором ГРМ до НКРЕКП поштою на паперових носіях та в електронному вигляді, а також до її територіальних органів за місцезнаходженням Оператора ГРМ;

підпункту 1 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині провадження ліцензованої діяльності лише за допомогою засобів та місць провадження діяльності ліцензіата, зазначених у документах, що додаються до заяви про отримання ліцензії (з урахуванням змін до документів, поданих ліцензіатом до НКРЕКП);

підпункту 5 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо повідомлення НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії (крім документів до заяви щодо встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу), у строк не пізніше ніж один місяць з дня настання таких змін, крім інформації щодо кількості підключених споживачів, кількості об’єктів газорозподільної системи ліцензіата, кількості персоналу ліцензіата та його матеріально-технічної бази, яка надається протягом 30 днів після закінчення календарного року;

підпункту 6 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині складання звітності, затвердженої НКРЕКП, щодо провадження господарської діяльності з розподілу природного газу та подання її до НКРЕКП у встановленому порядку;

підпункту 14 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо дотримання вимог чинного Кодексу газорозподільних систем, а також виконувати умови укладених із споживачами договорів розподілу природного газу відповідно до Типового договору розподілу природного газу, затвердженого НКРЕКП;

підпункту 16 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині використання коштів, отриманих за рахунок надання послуг розподілу природного газу, передбачених структурою тарифу (річної планованої тарифної виручки), у визначеному розмірі та за цільовим призначенням;

підпункту 21 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині виконання розділу I (2020 рік) Плану розвитку;

підпункту 23 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо обов’язку ліцензіата сплачувати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внески на регулювання, що визначаються НКРЕКП;

підпункту 2 пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов у частині обов’язку ліцензіата мати номер екстреного виклику, що зазначається у договорі розподілу природного газу;

підпункту 6 пункту 2.5 глави 2 Ліцензійних умов у частині укладення актів розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін з суміжними суб’єктами ринку природного газу, у тому числі зі споживачами;

підпункту 8 пункту 2.5 глави 2 Ліцензійних умов у частині забезпечення періодичної повірки (у тому числі демонтажу, транспортування, монтажу та ремонту) лічильників газу, які встановлені для розрахунків за спожитий природний газ побутовими споживачами (населенням) для їх побутових потреб, за власний рахунок незалежно від того, чи є ліцензіат власником лічильника.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії постанови (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»).

2. Відповідно до пункту 1 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», у межах здійснення заходів державного регулювання, зобов’язати АТ «КИЇВГАЗ» забезпечити:

1) у строк до 01 вересня 2021 року подання до НКРЕКП:

пояснень (підтверджуючих документів) у частині невідповідності інформації, зазначеної у звітній інформації щодо виконання заходів першого планового року Плану розвитку газорозподільної системи на 2020 – 2029 роки газорозподільного підприємства АТ «КИЇВГАЗ» станом на 01 січня 2021 року даним бухгалтерського обліку;

інформації щодо нарахування та сплати компенсацій за недотримання Мінімальних стандартів та вимог  по споживачах ПАТ «Готельний комплекс «Братислава», ТОВ «ІНТЕРН», ОСББ «Кропивницького-10», ПІІ «МакДональдз» Юкрейн Лтд», ТОВ «КОНЗАС», ТОВ «Комфорт Резіденсис», ТОВ «Фарма Старт», ДКАУ ДП ВО «Київприлад», ТОВ «Фірма «Руна», Київська міська наркологічна клінічна лікарня «Соціотерапія», ДП «Міміно», ТОВ «Рембуд-2», ТОВ «ОЙЛ-СЕРВІС», ОСББ «ГЛУШКОВА 9-В», ПП «Реал Рент Компані», ПрАТ «ІНВЕСТБУДСЕРВІС», АТ «УкрСиббанк», ТОВ «Суфор», ПАТ «Малинове» відповідно до положень абзацу одинадцятого підпункту 1 пункту 2 постановляючої частини постанови НКРЕКП від 07 червня 2019 року № 970;

інформації (підтверджуючих документів) щодо провадження діяльності відповідно до вимог статті 39 Закону України «Про ринок природного газу»; 

інформації щодо врегулювання відносин з ГО «Товариство індивідуальних забудовників «Золоті ворота»;

інформації щодо розміщення на вебсайті АТ «КИЇВГАЗ» середньозваженої теплоти згоряння природного газу в розрізі маршрутів транспортування із зазначенням розрахункового періоду та дати розміщення;

інформації щодо розміщення на вебсайті АТ «КИЇВГАЗ» величини технічної та вільної (резервної) потужності в розрізі календарних місяців, включаючи дані попередніх трьох років, та щомісячного оновлення;

інформації щодо приведення своїх дій у відповідність до вимог чинного законодавства, зазначених у листі НКРЕКП від 06 березня 2020 року № 3390/14/9-20, шляхом скасування акта-розрахунку об’єму необлікованого  природного газу гр. Марченко Т. О. від 27 листопада 2019 року № 77;

інформації щодо надання на запити комісії з проведення перевірки від 12 квітня 2021 року № 38/141-21, від  05 травня 2021 року № 38/174-21, від 06 травня 2021 року № 38/176-21;

інформації про зазначення в договорі розподілу природного газу номера екстреного виклику;

2) у строк до 01 грудня 2021 року:

довстановлення 51 198 одиниць індивідуальних лічильників газу населенню за Інвестиційною програмою на 2020 рік  на загальну суму 101 628,89 тис. грн (без ПДВ) відповідно до затвердженого Плану розвитку газорозподільної системи на 2020 – 2029 роки;

виконання заходів із заміни 1 982 одиниць індивідуальних лічильників газу за Інвестиційною програмою на 2020 рік  на загальну суму 3 133,08 тис. грн (без ПДВ) відповідно до затвердженого Плану розвитку газорозподільної системи на 2020 – 2029 роки;

виконання заходів із придбання 842 одиниць індивідуальних лічильників газу для обмінного фонду за Інвестиційною програмою на 2020 рік без джерел фінансування;

виконання заходів за Інвестиційною програмою на 2020 рік  на загальну суму 55 433,3 тис. грн (без ПДВ), у тому числі на суму 529,59 тис. грн (без ПДВ) без джерел фінансування;

подання до НКРЕКП копій актів виконаних робіт (підтверджуючих документів) за заходами Інвестиційних програм АТ «КИЇВГАЗ» на 2020 рік на загальну суму 12 048,60 тис. грн (без ПДВ) відповідно до Плану розвитку газорозподільної системи на 2020 – 2029 роки;

3) у строк до 31 грудня 2021 року:

врегулювання питання щодо провадження ліцензованої діяльності лише за допомогою засобів та місць провадження діяльності ліцензіата, зазначених у документах, що додаються до заяви про отримання ліцензії;

встановлення лічильників газу для населення, що проживає у квартирах та приватних будинках, у яких природний газ використовується комплексно, у тому числі для опалення; для підігріву води та приготування їжі; тільки для приготування їжі, відповідно до вимог підпункту «а» пункту 1 частини першої статті 6 Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу»;

проведення періодичної повірки (у тому числі демонтажу, транспортування, монтажу та ремонту) лічильників газу, які встановлені для розрахунків за спожитий природний газ побутовими споживачами (населенням) для їх побутових потреб, за власний рахунок незалежно від того, чи є ліцензіат власником лічильника;

укладання актів розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін з суміжними суб’єктами ринку природного газу, у тому числі із споживачами;

4) щоквартально до 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом, наростаючим підсумком з початку року надавати до НКРЕКП інформацію щодо напрямів використання економії коштів, пов’язаної зі зменшенням обсягів виробничо-технологічних витрат, нормованих та питомих втрат природного газу.

3. Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері, у межах здійснення заходів державного регулювання, відповідно до пунктів 1, 13 частини першої та пункту 1 частини  другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» при наступному перегляді тарифу на послуги розподілу природного газу для АТ «КИЇВГАЗ» підготувати та винести на засідання НКРЕКП, яке проводиться у формі відкритого слухання, проєкт рішення щодо коригування річної планованої тарифної виручки у сторону зменшення:

на загальну суму 33 579,5 тис. грн (без ПДВ);

на суму 658,3 тис. грн (без ПДВ) у зв’язку з перевитратами та невиконанням Інвестиційної програми на 2019 рік (розділ І Плану розвитку газорозподільної системи на 2019 – 2028 роки);

у разі непідтвердження фактичного виконання та/або ненадання до НКРЕКП копій актів виконаних робіт  (підтверджуючих документів) на суму коштів, зазначену в підпункті 2 пункту 2 цієї постанови.

 

Голова НКРЕКП                                              В.Тарасюк

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux