Портал в режимі тестування та наповнення
Меню

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 20.07.2021

Дата оновлення: 05.06.2023
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 20.07.2021
Постанова
від 14 липня 2021 р. № 1146
Київ
Про накладення штрафу на АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання

(У постанову вносяться зміни

постановами НКРЕКП від 18.08.2021№ 1363, від 03.11.2021 № 1958,

від 29.12.2021 № 3011, від 03.05.2022 № 432, від 11.10.2022 № 1298,

від 27.12.2022 № 1925, від 31.05.2023 № 989) 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

14.07.2021          № 1146

 

Про накладення штрафу на АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання

 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 14 липня 2021 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової перевірки від 16 червня 2021 року № 298, проведеної відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2021 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 18 листопада 2020 року № 2134, на підставі постанов НКРЕКП від 10 березня 2021 року № 389 «Про проведення планових перевірок суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у II кварталі 2021 року», від 09 червня 2021 року № 967 «Про збільшення строку проведення планової перевірки АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» та посвідчення на проведення планової перевірки від 14 травня 2021 року № 324, установлено, що АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 22767506) не дотримано вимоги нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1470 (далі – Ліцензійні умови з розподілу електричної енергії), а саме:

частини другої статті 47 Закону України «Про ринок електричної енергії», згідно з якою оператору системи розподілу забороняється мати на праві власності чи в управлінні акції (частки в статутному капіталі) суб’єкта господарювання, що здійснює діяльність з виробництва та/або постачання (у тому числі постачання споживачам) або передачі електричної енергії;

підпункт 1 пункту 3 постанови НКРЕКП від 07 червня 2019 року № 965 «Про погодження Програми відповідності АТ «Хмельницькобленерго» (далі – Постанова № 965) щодо обов’язку АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» до 11 червня 2020 року внести зміни до Статуту АТ «Хмельницькобленерго», зокрема в частині виключення з предмета діяльності АТ «Хмельницькобленерго» таких видів діяльності, як постачання електричної енергії (за регульованим та нерегульованим тарифом) та виробництво електричної енергії;

пункту 1 постанови НКРЕКП від 17 грудня 2019 року № 2896 «Про встановлення для оператора системи передачі та операторів систем розподілу граничної нижньої межі обов’язкової купівлі електричної енергії на ринку «на добу наперед» (у редакції, що діяла до 21 листопада 2020 року) (далі – Постанова № 2896), яким установлено для оператора системи розподілу в кожному розрахунковому періоді граничну нижню межу обов’язкової купівлі електричної енергії на ринку «на добу наперед» з метою компенсації технологічних втрат електричної енергії на її передачу та розподіл електричними мережами в розмірі 80 відсотків від обсягу фактичних технологічних втрат електричної енергії на її передачу або розподіл електричними мережами в цьому розрахунковому періоді;

Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, затвердженого постановою НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 375 (далі – Порядок забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання), а саме:

пункту 2.2 глави 2 у частині обов’язку оператора системи розподілу забезпечити дотримання, зокрема, загальних стандартів якості надання послуг, а саме рівня сервісу кол-центру протягом 30 секунд (відсоток дзвінків, з’єднаних з оператором кол-центру протягом 30 секунд) у звітному році – не менше 75 %;

підпунктів 3 та 4 пункту 2.3 глави 2 та пункту 6.1 глави 6, якими встановлено обов’язок ОСР надавати споживачу компенсацію за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг, до яких належать, зокрема, розгляд скарги/звернення/претензії споживача або групи споживачів (колективної скарги/звернення/претензії) щодо якості електричної енергії з наданням інформації, зазначеної у пункті 13.2.2 глави 13.2 розділу XIII Кодексу систем розподілу, з дня отримання скарги/звернення/претензії та відновлення електропостачання після початку перерви в електропостачанні протягом 24 годин; 

пункту 3.2 Мінімальних вимог до якості обслуговування споживачів електричної енергії кол-центрами, затверджених постановою НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 373 (далі – Мінімальні вимоги до якості обслуговування споживачів електричної енергії кол-центрами), щодо розгляду звернень в порядку, визначеному главою 13.2 розділу XIII Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310;

пункту 4.6 глави 4 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 11-НКРЕКП (квартальна) «Звіт щодо показників надійності (безперервності) електропостачання», затвердженої постановою НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 374 (у редакції, що діяла до 06 лютого 2021 року) (далі – Інструкція щодо заповнення форми звітності № 11-НКРЕКП (квартальна)), яким встановлено, що реєстр перерв в електропостачанні формується згідно з додатком 5 до цієї Інструкції, зокрема у графі 14 зазначаються дата та час початку перерви в електропостачанні;

Порядку розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 04 вересня 2018 року № 955 (далі – Порядок розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем розподілу), а саме:

пункту 4.1 глави 4 (у редакції, що діяла до 11 червня 2021 року) щодо обов’язку ліцензіата виконувати схвалену НКРЕКП ІП в повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні;

пункту 4.2 глави 4 (у редакції, що діяла до 11 червня 2021 року), яким встановлено, що виконаними вважаються об’єкти, які введені в експлуатацію відповідно до вимог чинного законодавства, прийняті на баланс та щодо яких здійснено повне фінансування;

Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310 (далі – Кодекс систем розподілу), а саме:

пункту 4.1.38 глави 4.1 розділу IV, яким встановлено, що ОСР оприлюднюють та оновлюють на офіційному вебсайті всю необхідну інформацію про умови приєднання до системи розподілу, величини ставок плати за стандартне та нестандартне приєднання потужності, ставок плати за лінійну частину приєднання, інформацію про величину коефіцієнтів завантаження трансформаторних підстанцій основної мережі ОСР напругою  35 – 110(154) кВ (для кожної територіальної одиниці ОСР), адресу, за якою відповідно до принципу «єдиного вікна» буде здійснюватися взаємодія сторін, а також інформацію про лінії електропередавання та трансформаторні підстанції напругою 150(110) – 35(20) – 10(6)/0,4 кВ (із зазначенням інформації про завантаження підстанцій та резерву потужності) з прив’язкою до географічних даних у геодезичній інформаційно-технічній системі (ГІС) відповідно до вимог глави 4.10 цього розділу,

пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV (у редакції, що діяла до 07 грудня 2019 року), яким передбачено, що строк надання послуги зі стандартного приєднання для електроустановок Замовника другого ступеня потужності становить 30 календарних днів від дати оплати Замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання,

пункту 4.9.2 глави 4.9 розділу ІV, яким передбачено, що ОСР має забезпечити роботу сервісу «Особистий кабінет замовника» на власному офіційному вебсайті ОСР у мережі Інтернет, сервіс «Особистий кабінет замовника» має забезпечувати, зокрема, можливість подання в електронному вигляді заяви про приєднання та додатків, передбачених цим Кодексом (з можливістю використання кваліфікованого електронного підпису),

пункту 8.3.8 глави 8.3 розділу VIII, яким встановлено, зокрема, що строк зберігання оперативних журналів становить 5 років, аудіозаписів – 3 роки;

підпункт 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (у редакції, що діяла до 15 квітня 2021 року) щодо обов’язку ліцензіата надавати до НКРЕКП документи (їх копії), інформацію (дані, відомості, звітність), необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП;

підпункт 14 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата дотримуватися визначених напрямків та обсягів використання коштів за статтями витрат відповідно до структури тарифу на розподіл електричної енергії, встановленої, зокрема, постановами НКРЕКП від 11 грудня 2018 року № 1847 «Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» та від 10 грудня 2019 року № 2690 «Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО»; 

підпункт 17 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії, яким встановлено, що ліцензіат має право купувати електричну енергію за двосторонніми договорами з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами, крім обсягів, які з цією метою відповідно до норм законодавства підлягають обов’язковій купівлі на ринку «на добу наперед»;

підпункт 23 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (у редакції, що діяла до 11 лютого 2021 року) щодо дотримання показників якості послуг з розподілу електричної енергії, які характеризують рівень надійності (безперервності) електропостачання, комерційної якості надання послуг з розподілу електричної енергії, а також якість електричної енергії, перелік та величини яких затверджено НКРЕКП, зокрема вимог постанови НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 374 «Про затвердження форм звітності щодо показників якості електропостачання та інструкцій щодо їх заповнення»;

підпункт 24 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку здійснювати компенсацію та/або відшкодування збитків користувачу системи та/або споживачу у разі недотримання ліцензіатом показників якості послуг з розподілу електричної енергії, визначених НКРЕКП та договором про надання послуг з розподілу;

підпункт 25 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата забезпечити функціонування центрів обслуговування споживачів та кол-центру згідно з вимогами, встановленими нормативно-правовими актами НКРЕКП;

підпункт 50 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата розміщувати на власному вебсайті річну фінансову звітність ліцензіата, яка відповідно до законодавства підлягає обов’язковій перевірці аудитором, вимоги до якого встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», та у порядку, встановленому Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», та аудиторський звіт;

підпункт 1 пункту 2.4 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо забезпечення виконання та дотримання вимог про відокремлення та незалежність оператора системи розподілу, установлених статтею 47 Закону України «Про ринок електричної енергії» (зокрема щодо заборони провадження діяльності з виробництва та/або передачі, та/або постачання електричної енергії), та повідомляти НКРЕКП про будь-які заплановані заходи, які можуть призвести до порушення вимог щодо відокремлення і незалежності оператора системи розподілу.

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Відповідно до пунктів 11 та 12 частини першої статті 17, статей 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» накласти штраф у розмірі 170 000 (сто сімдесят тисяч) гривень на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 22767506) за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії, а саме:

частини другої статті 47 Закону України «Про ринок електричної енергії», згідно з якою оператору системи розподілу забороняється мати на праві власності чи в управлінні акції (частки в статутному капіталі) суб’єкта господарювання, що здійснює діяльність з виробництва та/або постачання (у тому числі постачання споживачам) або передачі електричної енергії;

підпункту 1 пункту 3 Постанови № 965 щодо обов’язку АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» до 11 червня 2020 року внести зміни до Статуту АТ «Хмельницькобленерго», зокрема в частині виключення з предмета діяльності АТ «Хмельницькобленерго» таких видів діяльності, як постачання електричної енергії (за регульованим та нерегульованим тарифом) та виробництво електричної енергії;

пункту 1 Постанови № 2896, яким установлено для оператора системи розподілу в кожному розрахунковому періоді граничну нижню межу обов’язкової купівлі електричної енергії на ринку «на добу наперед» з метою компенсації технологічних втрат електричної енергії на її передачу та розподіл електричними мережами в розмірі 80 відсотків від обсягу фактичних технологічних втрат електричної енергії на її передачу або розподіл електричними мережами в цьому розрахунковому періоді;

Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, а саме:

пункту 2.2 глави 2 в частині обов’язку оператора системи розподілу забезпечити дотримання, зокрема, загальних стандартів якості надання послуг, а саме рівня сервісу кол-центру протягом 30 секунд (відсоток дзвінків, з’єднаних з оператором кол-центру протягом 30 секунд) у звітному році – не менше 75 %;

підпунктів 3, 4 пункту 2.3 глави 2 та пункту 6.1 глави 6, якими встановлено обов’язок ОСР надавати споживачу компенсацію за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг, до яких належать, зокрема, розгляд скарги/звернення/претензії споживача або групи споживачів (колективної скарги/звернення/претензії) щодо якості електричної енергії з наданням інформації, зазначеної у пункті 13.2.2 глави 13.2 розділу XIII Кодексу систем розподілу, з дня отримання скарги/звернення/претензії та відновлення електропостачання після початку перерви в електропостачанні протягом 24 годин; 

пункту 3.2 Мінімальних вимог до якості обслуговування споживачів електричної енергії кол-центрами щодо розгляду звернень в порядку, визначеному главою 13.2 розділу XIII Кодексу систем розподілу;

пункту 4.6 глави 4 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 11-НКРЕКП (квартальна), яким встановлено, що реєстр перерв в електропостачанні формується згідно з додатком 5 до цієї Інструкції, зокрема у графі 14 зазначаються дата та час початку перерви в електропостачанні;

Порядку розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем розподілу, а саме:

пункту 4.1 глави 4 (у редакції, що діяла до 11 червня 2021 року) щодо обов’язку ліцензіата виконувати схвалену НКРЕКП ІП в повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні;

пункту 4.2 глави 4 (у редакції, що діяла до 11 червня 2021 року), яким встановлено, що виконаними вважаються об’єкти, які введені в експлуатацію відповідно до вимог чинного законодавства, прийняті на баланс та щодо яких здійснено повне фінансування;

Кодексу систем розподілу, а саме:

пункту 4.1.38 глави 4.1 розділу IV, яким встановлено, що ОСР оприлюднюють та оновлюють на офіційному вебсайті всю необхідну інформацію про умови приєднання до системи розподілу, величини ставок плати за стандартне та нестандартне приєднання потужності, ставок плати за лінійну частину приєднання, інформацію про величину коефіцієнтів завантаження трансформаторних підстанцій основної мережі ОСР напругою  35 – 110(154) кВ (для кожної територіальної одиниці ОСР), адресу, за якою відповідно до принципу «єдиного вікна» буде здійснюватися взаємодія сторін, а також інформацію про лінії електропередавання та трансформаторні підстанції напругою 150(110) – 35(20) – 10(6)/0,4 кВ (із зазначенням інформації про завантаження підстанцій та резерву потужності) з прив’язкою до географічних даних у геодезичній інформаційно-технічній системі (ГІС) відповідно до вимог глави 4.10 цього розділу,

пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV (у редакції, що діяла до 07 грудня 2019 року), яким передбачено, що строк надання послуги зі стандартного приєднання для електроустановок Замовника другого ступеня потужності становить 30 календарних днів від дати оплати Замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання,

пункту 4.9.2 глави 4.9 розділу ІV, яким передбачено, що ОСР має забезпечити роботу сервісу «Особистий кабінет замовника» на власному офіційному вебсайті ОСР у мережі Інтернет, сервіс «Особистий кабінет замовника» має забезпечувати, зокрема, можливість подання в електронному вигляді заяви про приєднання та додатків, передбачених цим Кодексом (з можливістю використання кваліфікованого електронного підпису),

пункту 8.3.8 глави 8.3 розділу VIII, яким встановлено, зокрема, що строк зберігання оперативних журналів становить 5 років, аудіозаписів – 3 роки;

підпункту 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (у редакції, що діяла до 15 квітня 2021 року) щодо обов’язку ліцензіата надавати до НКРЕКП документи (їх копії), інформацію (дані, відомості, звітність), необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП;

підпункту 14 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата дотримуватися визначених напрямків та обсягів використання коштів за статтями витрат відповідно до структури тарифу на розподіл електричної енергії, встановленої, зокрема, постановами НКРЕКП від 11 грудня 2018 року № 1847 «Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» та від 10 грудня 2019 року № 2690 «Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО»; 

підпункту 17 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії, яким встановлено, що ліцензіат має право купувати електричну енергію за двосторонніми договорами з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами, крім обсягів, які з цією метою відповідно до норм законодавства підлягають обов’язковій купівлі на ринку «на добу наперед»;

підпункту 23 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (у редакції, що діяла до 11 лютого 2021 року) щодо дотримання показників якості послуг з розподілу електричної енергії, які характеризують рівень надійності (безперервності) електропостачання, комерційної якості надання послуг з розподілу електричної енергії, а також якість електричної енергії, перелік та величини яких затверджено НКРЕКП, зокрема вимог постанови НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 374 «Про затвердження форм звітності щодо показників якості електропостачання та інструкцій щодо їх заповнення»;

підпункту 24 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку здійснювати компенсацію та/або відшкодування збитків користувачу системи та/або споживачу у разі недотримання ліцензіатом показників якості послуг з розподілу електричної енергії, визначених НКРЕКП та договором про надання послуг з розподілу;

підпункту 25 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата забезпечити функціонування центрів обслуговування споживачів та кол-центру згідно з вимогами, встановленими нормативно-правовими актами НКРЕКП;

підпункту 50 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата розміщувати на власному вебсайті річну фінансову звітність ліцензіата, яка відповідно до законодавства підлягає обов’язковій перевірці аудитором, вимоги до якого встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», та у порядку, встановленому Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», та аудиторський звіт;

підпункту 1 пункту 2.4 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо забезпечення виконання та дотримання вимог про відокремлення та незалежність оператора системи розподілу, установлених статтею 47 Закону України «Про ринок електричної енергії» (зокрема щодо заборони провадження діяльності з виробництва та/або передачі, та/або постачання електричної енергії), та повідомляти НКРЕКП про будь-які заплановані заходи, які можуть призвести до порушення вимог щодо відокремлення і незалежності оператора системи розподілу.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії рішення про накладення штрафу (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»).

2. Відповідно до пункту 1 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», у межах здійснення заходів державного регулювання, зобов’язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО»:

1) урахувати в Інвестиційній програмі на 2021 рік статтю «Додатково отриманий дохід за результатом діяльності у 2019 – 2020 роках» без додаткових джерел фінансування на загальну суму 21 036,75 тис. грн (без ПДВ), яка включає:

50 % суми додатково отриманого доходу у 2019 році від надання в оренду/суборенду основних засобів (активів), які належать до основної діяльності ліцензіата, у розмірі 1 206,80 тис. грн (без ПДВ),

50 % суми додатково отриманого доходу у 2019 році від плати за доступ до елементів інфраструктури об’єктів електроенергетики в розмірі 4 152,80 тис. грн (без ПДВ),

суму зекономлених при виконанні схваленої Інвестиційної програми у 2019 році коштів у розмірі 1 033,77 тис. грн (без ПДВ),

50 % суми додатково отриманого доходу у 2020 році від надання в оренду/суборенду основних засобів (активів), які належать до основної діяльності ліцензіата, у розмірі 1 028,14 тис. грн (без ПДВ),

50 % суми додатково отриманого доходу у 2020 році від плати за доступ до елементів інфраструктури об’єктів електроенергетики у розмірі 12 275,70 тис. грн (без ПДВ),

суму зекономлених при виконанні схваленої Інвестиційної програми у 2020 році коштів у розмірі 1 339,54 тис. грн (без ПДВ);

2) надати компенсацію за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг ОСР:

 у частині відновлення електропостачання після початку перерви в електропостачанні протягом 24 годин 966 споживачам на відповідну суму 386,4 тис. грн;

у частині розгляду скарги/звернення/претензії споживача щодо якості електричної енергії 357 споживачам на відповідну суму 142,8 тис. грн. 

Про виконання зобов’язань, встановлених цим підпунктом, у термін до 01 вересня 2021 року повідомити НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у Хмельницькій області з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів;

3) у строк до 01 серпня 2021 року надати до НКРЕКП додаток 5 до Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання за 2019 рік;

4) у строк до 01 серпня 2021 року забезпечити розміщення на власному вебсайті інформації щодо роботи «Особистого кабінету замовника» та можливостей його функціонування відповідно до вимог пункту 4.9.2 глави 4.9 розділу IV Кодексу систем розподілу;

5) у строк до 15 серпня 2021 року надати до НКРЕКП та Сектору НКРЕКП у Хмельницькій області належним чином завірені копії підтвердних документів (висновків) відповідного органу державної виконавчої влади щодо відсутності необхідності отримання сертифіката (декларації) про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів по 12 заходах Інвестиційних програм на 2019 та 2020 роки із середнім класом наслідків (відповідальності) (СС2) на загальну суму 45 660,44 тис. грн, що зафіксовані в Акті планової перевірки, а саме:

Будівництво КЛ 10 кВ від ПС «Прибузька» до РП 10 кВ, суміщеного з ТП 10/0,4 кВ по просп. Миру, 102/4Б в м. Хмельницькому,

Будівництво КЛ 10 кВ від ПС «Озерна» до ЗТП-354 в м. Хмельницькому,

Реконструкція ПЛ-35 Білогір’я – Сушівці – Ямпіль,

Будівництво розвантажувальної КТП-1н по вул. Сироти в с. Клинини Волочиського району Хмельницької області,

Будівництво розвантажувальної КТП-2н по вул. Миру в м. Деражня Хмельницької області,

Будівництво КТП-1н по вул. Київська в м. Дунаївці Хмельницької області,

Реконструкція ПС 110/10 кВ «Термопласт»,

Будівництво КЛ 10 кВ від РП 10 кВ, суміщеного з ТП 10/0,4 кВ, по проспекту Миру, 102/4Б до РП 10 кВ по вул. Трудовій, 1/1Б в м. Хмельницькому,

Будівництво КЛ 10 кВ від ПС 110/10 кВ «Прибузька» до РП 10, суміщеного з ТП 10/0,4 кВ, по вул. Зарічанській у районі річки Південний Буг в м. Хмельницькому,

Будівництво ПЛ 10 кВ від ПС 110/10 кВ «Аеропорт» до ТП-723 в м. Хмельницькому,

Будівництво РП 10 кВ, суміщеного з ТП 10/0,4 кВ, по проспекту Миру, 102/4Б в м. Хмельницькому,

Будівництво РП 10 суміщеного з ТП 10/0,4 кВ, по вул. Зарічанській у районі річки Південний Буг м. Хмельницький;

6) у строк до 01 листопада 2021 року вжити заходів щодо відчуження своєї частки у статутному капіталі ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКЕНЕРГОЗБУТ», про що у строк до 15 листопада 2021 року письмово повідомити, із наданням належним чином завірених копій підтвердних документів, НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у Хмельницькій області.

3. У разі неврахування АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» в Інвестиційній програмі на 2021 рік вищезазначеної суми додатково отриманого доходу за результатами діяльності у 2019 та 2020 роках Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики підготувати та винести на засідання НКРЕКП, що проводитиметься у формі відкритого слухання, проєкт рішення щодо встановлення (перегляду) тарифу на розподіл електричної енергії АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» шляхом його зміни в бік зменшення на суму 21 036,75 тис. грн (без ПДВ).

4. Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики, у межах здійснення заходів державного регулювання, відповідно до пунктів 1, 13 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» підготувати та винести на засідання НКРЕКП, що проводитиметься у формі відкритого слухання, проєкт рішення щодо встановлення (перегляду) тарифу на розподіл електричної енергії АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» шляхом його зміни в бік збільшення на загальну суму  14 137,98 тис. грн (без ПДВ), урахувавши:

суму необ’єктивного перевищення вартості заходів Інвестиційної програми на 2020 рік понад 10 % у розмірі 57,56 тис. грн (без ПДВ);

суму недоотриманого доходу від здійснення ліцензованої діяльності з розподілу електричної енергії за 2019 рік на суму 17 642,24 тис. грн (без ПДВ);

 

суму надлишково отриманого доходу від здійснення ліцензованої діяльності з розподілу електричної енергії за 2020 рік на суму 3 446,70 тис. грн (без ПДВ).

5. У разі несвоєчасного надання АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» документів (висновків), передбачених у підпункті 5 пункту 2 цієї постанови, Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики, у межах здійснення заходів державного регулювання, відповідно до пунктів 1, 13 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» підготувати та винести на засідання НКРЕКП, що проводитиметься у формі відкритого слухання, проєкт рішення щодо встановлення (перегляду) тарифу на розподіл електричної енергії АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» шляхом його зміни в бік зменшення на суму профінансованих коштів схваленої Інвестиційної програми на 2020 рік у розмірі 45 660,44 тис. грн (без ПДВ).

6. Взяти до відома:

суму профінансованих та не освоєних АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» коштів станом на 31 грудня 2020 року по заходах Інвестиційної програми на 2020 рік, що мають неперехідний характер, у розмірі 6 435,93 тис. грн (без ПДВ) та здійснене додаткове фінансування у 2021 році коштів по цих заходах у розмірі 13 458,23 тис. грн (без ПДВ),

суму профінансованих та не освоєних АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» коштів станом на 31 грудня 2020 року по заходах Інвестиційної програми на 2020 рік, що мають перехідний характер, у розмірі 6 690,06 тис. грн (без ПДВ).

7. Звернутися до НКРЕКП з пропозицією щодо включення до Інвестиційної програми з розподілу електричної енергії на 2021 рік відповідно до вимог Порядку розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем розподілу довиконання заходів «Реконструкція ПЛ-35 кВ «Славута – Цвітоха» в сумі 166,31 тис. грн (без ПДВ) та «Нове будівництво відкритої ПС 110/20 кВ «Калюсик» Віньковецького району Хмельницької області» в сумі 5 092,08 тис. грн (без ПДВ) з джерелом фінансування «Невикористані кошти 2020 року».

8. У разі невключення до Інвестиційної програми з розподілу електричної енергії на 2021 рік заходів, зазначених у пункті 7 цієї постанови, Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики, у межах здійснення заходів державного регулювання, підготувати та винести на засідання НКРЕКП, що проводитиметься у формі відкритого слухання, проєкт рішення щодо встановлення (перегляду) тарифу на розподіл електричної енергії АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» шляхом його зміни в бік зменшення на суму профінансованих коштів по заходах Інвестиційної програми на 2020 рік «Реконструкція ПЛ-35 кВ «Славута – Цвітоха» в розмірі 166,31 тис. грн (без ПДВ) та «Нове будівництво відкритої ПС 110/20 кВ «Калюсик» Віньковецького району Хмельницької області» в розмірі 5 092,08 тис. грн (без ПДВ).

 

Голова НКРЕКП                 В.Тарасюк

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux