Портал в режимі тестування та наповнення
Меню

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 04.06.2021

Дата оновлення: 11.07.2022
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 04.06.2021
Постанова
від 02 червня 2021 р. № 918
Київ
Про накладення штрафу на АТ "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання

(У постанову вносяться зміни

постановами НКРЕКП від 01.09.2021№ 1468, від 05.07.2022 № 673) 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

02.06.2021                    № 918

 

Про накладення штрафу на АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання

 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 02 червня 2021 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової перевірки від 05 травня 2021 року № 239, проведеної відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2021 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 18 листопада 2020 року № 2134, на підставі постанов НКРЕКП від 10 березня 2021 року № 389 «Про проведення планових перевірок суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у II кварталі 2021 року», від 21 квітня 2021 року № 696 «Про збільшення строку проведення планової перевірки АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» та посвідчення на проведення планової перевірки від 24 березня 2021 року № 223, установлено, що АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 05396638) не дотримано вимоги нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1470 (далі – Ліцензійні умови з розподілу електричної енергії), а саме:

пункту 1 постанови НКРЕКП від 17 грудня 2019 року № 2896 «Про встановлення для оператора системи передачі та операторів систем розподілу граничної нижньої межі обов’язкової купівлі електричної енергії на ринку «на добу наперед» (у редакції, що діяла до 21 листопада 2020 року) (далі – Постанова № 2896), яким установлено для оператора системи розподілу в кожному розрахунковому періоді граничну нижню межу обов’язкової купівлі електричної енергії на ринку «на добу наперед» з метою компенсації технологічних втрат електричної енергії на її передачу та розподіл електричними мережами в розмірі 80 відсотків від обсягу фактичних технологічних втрат електричної енергії на її передачу або розподіл електричними мережами в цьому розрахунковому періоді;

пункту 2.2 Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, затвердженого постановою НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 375 (далі – Порядок забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання), у частині обов’язку оператора системи розподілу забезпечити дотримання, зокрема, загальних стандартів якості надання послуг, а саме рівня сервісу кол-центру протягом 30 секунд (відсоток дзвінків, з’єднаних з оператором кол-центру протягом 30 секунд) у звітному році – не менше 75 % та відсотка втрачених у черзі дзвінків кол-центру у звітному році – не більше 10 %;

Порядку розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 04 вересня 2018 року № 955 (далі – Порядок розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем розподілу), а саме:

пункту 4.2 глави 4 у частині введення в експлуатацію об’єктів відповідно до вимог чинного законодавства,

пункту 4.8 глави 4 щодо внесення змін до проектно-кошторисної документації по заходах ІП, в яких відбулися відхилення у кількісному виразі в межах ± 5 %,

пункту 5.2 глави 5 щодо обов’язку ліцензіата надавати звіт щодо виконання ІП, оформлений згідно з додатком 2 до цього Порядку;

Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310 (далі – Кодекс систем розподілу), а саме:

пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV (у редакції, що діяла до 07 грудня 2019 року), яким встановлено, що у разі необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об’єктів електроенергетики (затримка в погодженні власника (власників) або Користувача (Користувачів) земельної ділянки (земельних ділянок)) ОСР не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку надання послуги з приєднання письмово (або у спосіб, узгоджений із замовником) повідомляє замовника про збільшення строку проєктування не більше ніж на 10 календарних днів (з наданням документального підтвердження причин виникнення затримки та зазначенням найменування організацій, до яких звернувся ОСР щодо питання вирішення землевідведення з наданням копій офіційного листування),

пункту 4.8.4 глави 4.8 розділу IV у частині здійснення підключення електроустановок замовника до електричної мережі впродовж 5 робочих днів після отримання заяви замовника або 10 робочих днів, якщо підключення потребує припинення електропостачання інших Користувачів;

пункту 8.4.2 глави 8.4 розділу VІІІ Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312 (далі – Правила роздрібного ринку електричної енергії), яким встановлено, що визначення обсягу та вартості необлікованої електричної енергії здійснюється оператором системи на підставі акта про порушення, складеного у порядку, визначеному цими Правилами, у разі виявлення, зокрема, пошкодження або відсутності пломб з відбитками тавр оператора системи чи інших заінтересованих сторін, установлених на засобах (вузлах) вимірювальної техніки в місцях, указаних в акті про пломбування, складеному в порядку, визначеному Кодексом комерційного обліку, або в іншому документі, який підтверджує факт пломбування і передачу на збереження засобів вимірювальної техніки та установлених пломб (крім пломб, установлених на кріпленнях кожуха лічильника електричної енергії);

підпункт 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (у редакції, що діяла до 15 квітня 2021 року) щодо обов’язку ліцензіата надавати до НКРЕКП документи (їх копії), інформацію (дані, відомості, звітність), необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП;

підпункт 14 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата дотримуватися визначених напрямків та обсягів використання коштів за статтями витрат відповідно до структури тарифу на розподіл електричної енергії, встановленої, зокрема, постановами НКРЕКП від 11 грудня 2018 року № 1846 «Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» та від 10 грудня 2019 року № 2689 «Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»;

підпункт 17 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії, яким встановлено, що ліцензіат має право купувати електричну енергію за двосторонніми договорами з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами, крім обсягів, які з цією метою відповідно до норм законодавства підлягають обов’язковій купівлі на ринку «на добу наперед»;

підпункт 25 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата забезпечити функціонування центрів обслуговування споживачів та кол-центру згідно з вимогами, встановленими нормативно-правовими актами НКРЕКП;

підпункт 26 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії в частині обов’язку ліцензіата надавати послуги з приєднання електроустановки замовника до системи розподілу електричної енергії з урахуванням положень статті 21 Закону України «Про ринок електричної енергії» за умови дотримання замовником вимог кодексу систем розподілу;

підпункт 42 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата виконувати заходи ремонтної програми з ремонтів основних фондів у повному обсязі відповідно до обсягів фінансування, передбачених відповідною статтею структури тарифу, у тому числі ремонти для усунення аварійних відключень, на виконання приписів контролюючих органів та обґрунтованих скарг споживачів.

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Відповідно до пунктів 11 та 12 частини першої статті 17, статей 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» накласти штраф у розмірі 255 000 (двісті п’ятдесят п’ять тисяч) гривень на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 05396638) за порушення:

пункту 1 Постанови № 2896, яким установлено для оператора системи розподілу в кожному розрахунковому періоді граничну нижню межу обов’язкової купівлі електричної енергії на ринку «на добу наперед» з метою компенсації технологічних втрат електричної енергії на її передачу та розподіл електричними мережами в розмірі 80 відсотків від обсягу фактичних технологічних втрат електричної енергії на її передачу або розподіл електричними мережами в цьому розрахунковому періоді;

пункту 2.2 Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання у частині обов’язку оператора системи розподілу забезпечити дотримання, зокрема, загальних стандартів якості надання послуг, а саме рівня сервісу кол-центру протягом 30 секунд (відсоток дзвінків, з’єднаних з оператором кол-центру протягом 30 секунд) у звітному році – не менше 75 % та відсотка втрачених у черзі дзвінків кол-центру у звітному році – не більше 10 %;

Порядку розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем розподілу, а саме:

пункту 4.2 глави 4 у частині введення в експлуатацію об’єктів відповідно до вимог чинного законодавства,

пункту 4.8 глави 4 щодо внесення змін до проектно-кошторисної документації по заходах ІП, в яких відбулися відхилення у кількісному виразі в межах ± 5 %,

пункту 5.2 глави 5 щодо обов’язку ліцензіата надавати звіт щодо виконання ІП, оформлений згідно з додатком 2 до цього Порядку;

Кодексу систем розподілу, а саме:

пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV (у редакції, що діяла до 07 грудня 2019 року), яким встановлено, що у разі необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об’єктів електроенергетики (затримка в погодженні власника (власників) або Користувача (Користувачів) земельної ділянки (земельних ділянок)) ОСР не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку надання послуги з приєднання письмово (або у спосіб, узгоджений із замовником) повідомляє замовника про збільшення строку проєктування не більше ніж на 10 календарних днів (з наданням документального підтвердження причин виникнення затримки та зазначенням найменування організацій, до яких звернувся ОСР щодо питання вирішення землевідведення з наданням копій офіційного листування),

пункту 4.8.4 глави 4.8 розділу IV у частині здійснення підключення електроустановок замовника до електричної мережі впродовж 5 робочих днів після отримання заяви замовника або 10 робочих днів, якщо підключення потребує припинення електропостачання інших Користувачів;

пункту 8.4.2 глави 8.4 розділу VІІІ Правил роздрібного ринку електричної енергії, яким встановлено, що визначення обсягу та вартості необлікованої електричної енергії здійснюється оператором системи на підставі акта про порушення, складеного у порядку, визначеному цими Правилами, у разі виявлення, зокрема, пошкодження або відсутності пломб з відбитками тавр оператора системи чи інших заінтересованих сторін, установлених на засобах (вузлах) вимірювальної техніки в місцях, указаних в акті про пломбування, складеному в порядку, визначеному Кодексом комерційного обліку, або в іншому документі, який підтверджує факт пломбування і передачу на збереження засобів вимірювальної техніки та установлених пломб (крім пломб, установлених на кріпленнях кожуха лічильника електричної енергії);

підпункту 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (у редакції, що діяла до 15 квітня 2021 року) щодо обов’язку ліцензіата надавати до НКРЕКП документи (їх копії), інформацію (дані, відомості, звітність), необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП;

підпункту 14 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата дотримуватися визначених напрямків та обсягів використання коштів за статтями витрат відповідно до структури тарифу на розподіл електричної енергії, встановленої, зокрема, постановами НКРЕКП від 11 грудня 2018 року № 1846 «Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» та від 10 грудня 2019 року № 2689 «Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»;

підпункту 17 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії, яким встановлено, що ліцензіат має право купувати електричну енергію за двосторонніми договорами з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами, крім обсягів, які з цією метою відповідно до норм законодавства підлягають обов’язковій купівлі на ринку «на добу наперед»;

підпункту 25 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата забезпечити функціонування центрів обслуговування споживачів та кол-центру згідно з вимогами, встановленими нормативно-правовими актами НКРЕКП;

підпункту 26 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії в частині обов’язку ліцензіата надавати послуги з приєднання електроустановки замовника до системи розподілу електричної енергії з урахуванням положень статті 21 Закону України «Про ринок електричної енергії» за умови дотримання замовником вимог кодексу систем розподілу;

підпункту 42 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата виконувати заходи ремонтної програми з ремонтів основних фондів у повному обсязі відповідно до обсягів фінансування, передбачених відповідною статтею структури тарифу, у тому числі ремонти для усунення аварійних відключень, на виконання приписів контролюючих органів та обґрунтованих скарг споживачів.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії рішення про накладення штрафу (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»).

2. Відповідно до пункту 1 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», у межах здійснення заходів державного регулювання, зобов’язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» урахувати в Інвестиційній програмі на 2021 рік статтю «Додатково отриманий дохід за результатом діяльності у 2019 – 2020 роках» без додаткових джерел фінансування на загальну суму 1 456,94 тис. грн
 (без ПДВ), яка включає:

суму зекономлених при виконанні схваленої Інвестиційної програми у 2019 році коштів у розмірі  780,14 тис. грн (без ПДВ),

суму зекономлених при виконанні схваленої Інвестиційної програми у 2020 році коштів у розмірі 676,80 тис. грн (без ПДВ).

3. У разі неврахування АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» в Інвестиційній програмі на 2021 рік вищезазначеної суми додатково отриманого доходу за результатами діяльності у 2019 та 2020 роках Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики підготувати та винести на засідання НКРЕКП, що проводитиметься у формі відкритого слухання, проєкт рішення щодо встановлення (перегляду) тарифу на розподіл електричної енергії АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» шляхом його зміни в бік зменшення на суму 1 456,94 тис. грн (без ПДВ).

4. Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики, у межах здійснення заходів державного регулювання, відповідно до пунктів 1, 13 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» підготувати та винести на засідання НКРЕКП, що проводитиметься у формі відкритого слухання, проєкт рішення щодо встановлення (перегляду) тарифу на розподіл електричної енергії АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» шляхом його зміни в бік збільшення на загальну суму 36 298,86 тис. грн (без ПДВ), урахувавши:

суму необ’єктивного перевищення вартості заходів Інвестиційної програми на 2019 рік понад 10 % у розмірі 22,56 тис. грн (без ПДВ);

суму необ’єктивного перевищення вартості заходів Інвестиційної програми на 2020 рік понад 10 % у розмірі 133,52 тис. грн (без ПДВ);

суму вартості перевищення фізичних обсягів над плановими по лінійних об’єктах електричних мереж 0,4 – 20 кВ, передбачених схваленими Інвестиційними програмами на 2019 та 2020 роки (без внесення відповідних змін до проєктно-кошторисної документації), а саме:

за 2019 рік – 488,09 тис. грн (без ПДВ),

за 2020 рік – 100,09 тис. грн (без ПДВ);

суму недоотриманого доходу від здійснення ліцензованої діяльності з розподілу електричної енергії за 2019 рік у розмірі 37 043,12 тис. грн (без ПДВ).

5. Відповідно до пункту 1 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», у межах здійснення заходів державного регулювання, зобов’язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»:

1) у строк до 15 червня 2021 року:

надати до НКРЕКП та Сектору НКРЕКП у Херсонській області скореговану форму звітності № 2а-НКРЕКП-розподіл електричної енергії (місячна) «Звітні дані про обсяги розподілу електричної енергії та технологічні витрати електричної енергії за 1 та 2 класами напруги», затверджену постановою НКРЕКП від 20 грудня 2019 року № 2897, за січень – грудень 2019 року,

скореговані за результатами проведеної планової  перевірки звіти щодо виконання Інвестиційних програм з розподілу електричної енергії АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» у 2019 та 2020 роках;

2) до 10 числа щомісячно (до надання належним чином завіреної копії акта про надання послуги зі стандартного приєднання, підписаного зі сторони замовника та представника АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО») письмово інформувати НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у Херсонській області, з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів, щодо стану надання гр. Усті Е. Д. та гр. Нікітіну Д. В. послуги зі стандартного приєднання згідно з укладеними договорами про приєднання до електричних мереж від 31 травня 2018 року № 1102596/67144 та від 06 червня 2019 року № 1112557/69998 відповідно;

3) до 10 числа щомісячно (до остаточного врегулювання спірних питань) письмово інформувати НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у Херсонській області щодо стану врегулювання спірних питань із ПАПФ «Вера» з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів;

4) у строк до 01 серпня 2021 року надати належним чином завірені копії підтвердних документів (висновків) відповідного органу державної виконавчої влади щодо відсутності обов’язку отримання під час введення в експлуатацію сертифікатів про готовність об’єктів до введення в експлуатацію, виконання яких передбачалось схваленими Інвестиційними програмами АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» на 2019 та 2020 роки та по яких відсутні акти готовності об’єкта до експлуатації, шляхом видачі відповідними органами державного архітектурно-будівельного контролю сертифіката, а саме по двадцяти одному заходу схваленої Інвестиційної програми на 2019 рік на загальну суму 109 942,57 тис. грн та по двадцяти дев’яти заходах схваленої Інвестиційної програми на 2020 рік на загальну суму 44 997,97 тис. грн, що зафіксовані в Акті планової перевірки.

6. У разі виконання вимог підпункту 4 пункту 5 цієї постанови по двадцяти дев’яти заходах на загальну суму 44 997,97 тис. грн АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» урахувати в Інвестиційних програмах на 2021 – 2022 роки статтю «Додатково отриманий дохід за результатом діяльності у 2020 році» без додаткових джерел фінансування на загальну суму 64 900,12 тис. грн (без ПДВ).

7. У разі несвоєчасного надання АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» документів (висновків), передбачених у підпункті 4 пункту 5 цієї постанови, Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики, у межах здійснення заходів державного регулювання, відповідно до пунктів 1, 13 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» підготувати та винести на засідання НКРЕКП, що проводитиметься у формі відкритого слухання, проєкт рішення щодо встановлення (перегляду) тарифу на розподіл електричної енергії АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» шляхом його зміни в бік зменшення на суму профінансованих коштів схвалених Інвестиційних програм на 2019 та 2020 роки в розмірі 219 840,66 тис. грн (без ПДВ).

8. Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики, у межах здійснення заходів державного регулювання, відповідно до пунктів 1, 13 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» при встановленні (перегляді) тарифу на розподіл електричної енергії АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» врахувати величину дефіциту коштів, яка виникла при виконанні заходів з приєднань електроустановок замовників до електричних мереж, у розмірі 8 434,08 тис. грн (без ПДВ).

 

Голова НКРЕКП                                              В.Тарасюк

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux