Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 01.12.2020
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 01.12.2020
Постанова
від 25 листопада 2020 р. № 2165
Київ
Про накладення штрафу на АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

25.11.2020         № 2165

 

Про накладення штрафу на АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання

 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 25 листопада 2020 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта позапланової виїзної перевірки від 28 жовтня 2020 року № 425, проведеної відповідно до постанови НКРЕКП від 07 жовтня 2020 року № 1862 «Про проведення позапланової виїзної перевірки АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО», на підставі посвідчення на проведення позапланової виїзної перевірки від 12 жовтня 2020 року № 480, установлено, що АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 05396638) не дотримано вимоги нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1470 (далі – Ліцензійні умови з розподілу електричної енергії), а саме:

підпункт 26 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата надавати послуги з приєднання електроустановки замовника до системи розподілу електричної енергії з урахуванням положень статті 21 Закону України «Про ринок електричної енергії» за умови дотримання замовником вимог Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310 (у редакції, що діяла до 07 грудня 2019 року) (далі – Кодекс систем розподілу), а саме:

пункту 4.1.8 глави 4.1 розділу IV у частині заборони приєднувати електроустановки замовника до електричних мереж побутових споживачів,

абзацу першого пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV, яким встановлено, що строк надання послуги зі стандартного приєднання для електроустановок замовника першого ступеня потужності становить 20 календарних днів від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання. Для електроустановок замовника другого ступеня потужності цей строк становить 30 календарних днів від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання,

абзацу другого пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV у частині надання замовнику послуги з приєднання у строки, встановлені договором про приєднання,

абзацу третього пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV, яким встановлено, що у разі необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об’єктів електроенергетики (затримка в погодженні власника (власників) або користувача (користувачів) земельної ділянки (земельних ділянок)) ОСР не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку надання послуги з приєднання письмово (або у спосіб, узгоджений із замовником) повідомляє замовника про збільшення строку проєктування на не більше ніж 30 календарних днів (з наданням документального підтвердження причин виникнення затримки),

абзацу четвертого пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV у частині обов’язку ОСР здійснювати всі можливі заходи в межах чинного законодавства з метою вирішення питання щодо відведення в установленому порядку земельних ділянок для розміщення об’єктів електроенергетики, у тому числі направлення відповідних листів до органів місцевого самоврядування з метою максимального прискорення здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об’єктів електроенергетики;

Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312 (далі – Правила роздрібного ринку електричної енергії), а саме:

пункту 8.4.2 глави 8.4 розділу VІІІ, яким встановлено, що визначення обсягу та вартості необлікованої електричної енергії здійснюється оператором системи на підставі акта про порушення, складеного у порядку, визначеному цими Правилами, у разі виявлення пошкодження (розбите скло, пошкодження цілісності корпусу лічильника тощо) або відсутність засобів вимірювальної техніки (за умови наявності акта про пломбування, складеного в порядку, установленому Кодексом комерційного обліку, або іншого документа, який підтверджує передачу на збереження засобів вимірювальної техніки, та у разі пошкодження засобів вимірювальної техніки за умови втручання споживача в роботу засобів вимірювальної техніки), інші дії споживача, які призвели до зміни показів засобів вимірювальної техніки (використання фазозсувного трансформатора, постійних магнітів (у разі невстановлення на/в лічильник індикаторів), пристрою випромінювання електромагнітних полів тощо),

пункту 8.4.4 глави 8.4 розділу VІІІ, яким встановлено, що факт пошкодження пломб та/або індикаторів, та/або засобів вимірювальної техніки, факт втручання споживача в роботу засобів вимірювальної техніки, крім випадків спрацювання індикаторів (фіксації індикаторами впливу фізичних полів), має бути підтверджений експертизою, проведеною спеціалізованою організацією (підприємством), яка має право на її проведення відповідно до законодавства (далі – експертиза). До отримання оператором системи результатів експертизи положення цієї глави не застосовуються для визначення обсягу та вартості необлікованої електричної енергії, за винятком випадків, передбачених цим пунктом;

Кодексу комерційного обліку електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 311 (у редакції, що діяла до 26 березня 2020 року) (далі – Кодекс комерційного обліку електричної енергії), а саме:

пункту 7.4 глави 7 розділу VІ, яким визначено, що ЗВТ має бути опломбований на затискній кришці пломбою ППКО. Пломби з тавром ППКО мають бути встановлені також на пристроях, що закривають первинні і вторинні кола живлення засобу обліку, важелі і кнопки управління комутаційних апаратів та кришки автоматів, встановлених у цих колах, двері комірок трансформаторів напруги, кришки на зборках і колодках затискачів, випробувальних блоках, усі інші пристрої і місця, що унеможливлюють доступ до струмоведучих частин схеми обліку,

пункту 7.10 глави 7 розділу VI, яким визначено, що під час пломбування ЗВТ  на об’єкті складається акт про пломбування. Цей акт повинен містити інформацію про місце кожної пломби, найменування суб’єкта, який встановлює пломбу, і суб’єкта відповідального за збереження та цілісність пломби. Акт пломбування підписується представниками сторін, які брали участь у процедурі пломбування;

пункту 5.2 Тимчасового порядку визначення обсягів купівлі електричної енергії на ринку електричної енергії електропостачальниками та операторами систем розподілу на перехідний період, затвердженого постановою НКРЕКП від 28 грудня 2018 року № 2118, яким встановлено, що визначення добового погодинного графіка площадок вимірювання групи «б» (Е р,б,і) усіх споживачів електропостачальника «р» визначається за формулою 7;

пункту 11 постанови НКРЕКП від 08 квітня 2020 року № 766 «Про дії учасників ринку електричної енергії у період дії карантину та обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», яким встановлено, що електропостачальники (крім постачальника «останньої надії») надають до 12.00 12 та 22 числа кожного розрахункового місяця, а також 2 числа місяця, наступного за розрахунковим місяцем, операторам систем підписану кваліфікованим електронним підписом інформацію (за формою, розробленою адміністратором комерційного обліку) щодо сумарних обсягів купівлі електричної енергії електропостачальником для площадок вимірювання групи «а» та «б» за попередню декаду на «ринку на добу наперед», внутрішньодобовому ринку та за двосторонніми договорами за місцем провадження господарської діяльності з передачі/розподілу електричної енергії відповідного оператора системи.

З 01 квітня 2020 року добовий погодинний графік для площадок вимірювань групи «б» електропостачальників (крім постачальника «останньої надії») розраховується операторами систем для кожного електропостачальника на підставі залишкового графіка (Еіпост. залишк) та частки електропостачальника, визначеної із застосуванням щодекадних фактичних обсягів купівлі електричної енергії електропостачальниками на «ринку на добу наперед», внутрішньодобовому ринку та за двосторонніми договорами для відповідних площадок вимірювань групи «б» за місцем провадження господарської діяльності з передачі/розподілу електричної енергії оператора системи. Для розрахунків упродовж першої декади розрахункового місяця використовуються дані щодо фактичних обсягів купівлі електричної енергії за другу декаду місяця, що передує розрахунковому місяцю, упродовж другої декади розрахункового місяця – дані за третю декаду місяця, що передує розрахунковому місяцю, а впродовж третьої декади розрахункового місяця – дані за першу декаду розрахункового місяця відповідно.

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Відповідно до пунктів 11 та 12 частини першої статті 17, статтей 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» накласти штраф у розмірі 85 000 (вісімдесят п’ять тисяч) гривень на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 05396638) за порушення:

підпункту 26 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата надавати послуги з приєднання електроустановки замовника до системи розподілу електричної енергії з урахуванням положень статті 21 Закону України «Про ринок електричної енергії» за умови дотримання замовником вимог Кодексу систем розподілу, а саме:

пункту 4.1.8 глави 4.1 розділу IV у частині заборони приєднувати електроустановки замовника до електричних мереж побутових споживачів,

абзацу першого пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV, яким встановлено, що строк надання послуги зі стандартного приєднання для електроустановок замовника першого ступеня потужності становить 20 календарних днів від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання. Для електроустановок замовника другого ступеня потужності цей строк становить 30 календарних днів від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання,

абзацу другого пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV у частині надання замовнику послуги з приєднання у строки, встановлені договором про приєднання,

абзацу третього пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV, яким встановлено, що у разі необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об’єктів електроенергетики (затримка в погодженні власника (власників) або користувача (користувачів) земельної ділянки (земельних ділянок)) ОСР не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку надання послуги з приєднання письмово (або у спосіб, узгоджений із замовником) повідомляє замовника про збільшення строку проєктування на не більше ніж 30 календарних днів (з наданням документального підтвердження причин виникнення затримки),

абзацу четвертого пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV у частині обов’язку ОСР здійснювати всі можливі заходи в межах чинного законодавства з метою вирішення питання щодо відведення в установленому порядку земельних ділянок для розміщення об’єктів електроенергетики, у тому числі направлення відповідних листів до органів місцевого самоврядування з метою максимального прискорення здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об’єктів електроенергетики;

Правил роздрібного ринку електричної енергії, а саме:

пункту 8.4.2 глави 8.4 розділу VІІІ, яким встановлено, що визначення обсягу та вартості необлікованої електричної енергії здійснюється оператором системи на підставі акта про порушення, складеного у порядку, визначеному цими Правилами, у разі виявлення пошкодження (розбите скло, пошкодження цілісності корпусу лічильника тощо) або відсутність засобів вимірювальної техніки (за умови наявності акта про пломбування, складеного в порядку, установленому Кодексом комерційного обліку, або іншого документа, який підтверджує передачу на збереження засобів вимірювальної техніки, та у разі пошкодження засобів вимірювальної техніки за умови втручання споживача в роботу засобів вимірювальної техніки), інші дії споживача, які призвели до зміни показів засобів вимірювальної техніки (використання фазозсувного трансформатора, постійних магнітів (у разі невстановлення на/в лічильник індикаторів), пристрою випромінювання електромагнітних полів тощо),

пункту 8.4.4 глави 8.4 розділу VІІІ, яким встановлено, що факт пошкодження пломб та/або індикаторів, та/або засобів вимірювальної техніки, факт втручання споживача в роботу засобів вимірювальної техніки, крім випадків спрацювання індикаторів (фіксації індикаторами впливу фізичних полів), має бути підтверджений експертизою, проведеною спеціалізованою організацією (підприємством), яка має право на її проведення відповідно до законодавства (далі – експертиза). До отримання оператором системи результатів експертизи положення цієї глави не застосовуються для визначення обсягу та вартості необлікованої електричної енергії, за винятком випадків, передбачених цим пунктом;

Кодексу комерційного обліку електричної енергії, а саме:

пункту 7.4 глави 7 розділу VІ, яким визначено, що ЗВТ має бути опломбований на затискній кришці пломбою ППКО. Пломби з тавром ППКО мають бути встановлені також на пристроях, що закривають первинні і вторинні кола живлення засобу обліку, важелі і кнопки управління комутаційних апаратів та кришки автоматів, встановлених у цих колах, двері комірок трансформаторів напруги, кришки на зборках і колодках затискачів, випробувальних блоках, усі інші пристрої і місця, що унеможливлюють доступ до струмоведучих частин схеми обліку,

пункту 7.10 глави 7 розділу VI, яким визначено, що під час пломбування ЗВТ  на об’єкті складається акт про пломбування. Цей акт повинен містити інформацію про місце кожної пломби, найменування суб’єкта, який встановлює пломбу, і суб’єкта відповідального за збереження та цілісність пломби. Акт пломбування підписується представниками сторін, які брали участь у процедурі пломбування;

пункту 5.2 Тимчасового порядку визначення обсягів купівлі електричної енергії на ринку електричної енергії електропостачальниками та операторами систем розподілу на перехідний період, затвердженого постановою НКРЕКП від 28 грудня 2018 року № 2118, яким встановлено, що визначення добового погодинного графіку площадок вимірювання групи «б» (Е р,б,і) усіх споживачів електропостачальника «р» визначається за формулою 7;

пункту 11 постанови НКРЕКП від 08 квітня 2020 року № 766 «Про дії учасників ринку електричної енергії у період дії карантину та обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», яким встановлено, що електропостачальники (крім постачальника «останньої надії») надають до 12.00 12 та 22 числа кожного розрахункового місяця, а також 2 числа місяця, наступного за розрахунковим місяцем, операторам систем підписану кваліфікованим електронним підписом інформацію (за формою, розробленою адміністратором комерційного обліку) щодо сумарних обсягів купівлі електричної енергії електропостачальником для площадок вимірювання групи «а» та «б» за попередню декаду на «ринку на добу наперед», внутрішньодобовому ринку та за двосторонніми договорами за місцем провадження господарської діяльності з передачі/розподілу електричної енергії відповідного оператора системи.

З 01 квітня 2020 року добовий погодинний графік для площадок вимірювань групи «б» електропостачальників (крім постачальника «останньої надії») розраховується операторами систем для кожного електропостачальника на підставі залишкового графіка (Еі пост. залишк) та частки електропостачальника, визначеної із застосуванням щодекадних фактичних обсягів купівлі електричної енергії електропостачальниками на «ринку на добу наперед», внутрішньодобовому ринку та за двосторонніми договорами для відповідних площадок вимірювань групи «б» за місцем провадження господарської діяльності з передачі/розподілу електричної енергії оператора системи. Для розрахунків упродовж першої декади розрахункового місяця використовуються дані щодо фактичних обсягів купівлі електричної енергії за другу декаду місяця, що передує розрахунковому місяцю, упродовж другої декади розрахункового місяця – дані за третю декаду місяця, що передує розрахунковому місяцю, а впродовж третьої декади розрахункового місяця – дані за першу декаду розрахункового місяця відповідно.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії рішення про накладення штрафу (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»).

2. Відповідно до пункту 1 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», у межах здійснення заходів державного регулювання, зобов’язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»:

до 01 грудня 2020 року надати до НКРЕКП та Сектору НКРЕКП у Херсонській області належним чином завірену копію протоколу засідання комісії з розгляду акта про порушення ПРРЕЕ від 18 квітня 2019 року № 131901, яким скасовано нарахування вартості спожитої електроенергії, що застосована АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» до СТОВ «Краса», а також копію повідомлення СТОВ «Краса» про скасування відповідних нарахувань за Актом про порушення ПРРЕЕ від 18 квітня 2019 року № 131901;

до 10 числа щомісячно (до остаточного врегулювання спірних питань) письмово інформувати НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у Херсонській області з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів щодо стану врегулювання спірних питань із гр. Хом’як Н. О. та гр. Щусь Л. І.;

у строк до 01 червня 2021 року надати гр. Стецюк О. В., гр. Кизиловій Н. В., гр. Краснянській О. М. послуги з приєднання електроустановок до електричних мереж з оформленням актів приймання-передачі послуг з приєднання електроустановок до електричних  мереж, про  що  повідомити НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у Херсонській області у строк до 15 червня 2021 року з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів.

 

Голова НКРЕКП               В.Тарасюк

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux