Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 29.07.2021
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 29.07.2021
Постанова
від 23 липня 2021 р. № 1156
Київ
Про накладення штрафу на АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» за порушення вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

23.07.2021          № 1156

 

Про накладення штрафу на АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» за порушення вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання

 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 23 липня 2021 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта позапланової виїзної перевірки від 25 червня 2021 року № 316, проведеної відповідно до постанови НКРЕКП від 12 травня 2021 року № 791 «Про проведення позапланової виїзної перевірки АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» та на підставі посвідчення на проведення позапланової виїзної перевірки від 10 червня 2021 року № 342, установлено, що АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00131954) порушено вимоги нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1470 (далі – Ліцензійні умови розподілу електричної енергії), а саме:

пункту 3.3 Методики (порядку) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу, затвердженої постановою НКРЕКП від 18 грудня 2018 року № 1965 (у редакції, що діяла до 27 листопада 2020 року) (далі – Методика (порядок) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу), яким встановлено, зокрема, що плата за стандартне приєднання передбачає забезпечення виконання (підготовку) оператором системи розподілу первинного підключення об'єкта замовника;

Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310 (далі – Кодекс систем розподілу), а саме:

пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV, яким встановлено, що строк надання послуги зі стандартного приєднання для електроустановок замовника першого ступеня потужності становить 45 календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання. Для електроустановок замовника другого ступеня потужності цей строк становить 60 календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання,

пункту 4.3.5 глави 4.3 розділу IV, яким встановлено, що комплекс робіт, що виконується ОСР з нестандартного приєднання з проєктуванням замовником лінійної частини приєднання, відповідає стандартному приєднанню та виконується за тією ж процедурою, з урахуванням, зокрема, розробки, узгодження замовником з ОСР та іншими заінтересованими сторонами проєктної документації на будівництво електричних мереж лінійної частини приєднання та передачі її ОСР у 4 примірниках для виконання ним зобов'язань за договором про приєднання до електричних мереж,

пункту 4.4.2 глави 4.4 розділу IV (у редакції, що діяла до 01 червня 2021 року), яким встановлено, що до заяви про приєднання додається, зокрема, копія ситуаційного плану та копія викопіювання з топографо-геодезичного плану в масштабі 1:2000 (1:1000, 1:500 та 1:200) із зазначенням (вказанням) місця розташування об'єкта (об'єктів) замовника, земельної ділянки замовника та прогнозної точки приєднання (для об'єктів, що приєднуються до електричних мереж уперше),

пункту 4.4.4 глави 4.4 розділу IV, яким встановлено, що при отриманні неповного комплекту документів або неналежно оформлених документів, направлених поштовим відправленням (або в електронному вигляді), ОСР приймає всі отримані документи, вносить відповідну інформацію до реєстру заяв та протягом 2 робочих днів, починаючи з наступного робочого дня від дати реєстрації заяви про приєднання від дня отримання заяви інформує замовника у спосіб, указаний ним у заяві, про зауваження щодо повноти та належного оформлення документів з обґрунтуванням причин наведених зауважень,

пункту 4.5.5 глави 4.5 розділу IV (у редакції, що діяла до 01 червня 2021 року), яким встановлено, що технічні умови  на стандартне приєднання, підписані ОСР, разом з проєктом договору про стандартне приєднання надаються Замовнику ОСР протягом 10 робочих днів від дня реєстрації заяви про приєднання,

пункту 4.6.8 глави 4.6 розділу IV (у редакції, що діяла до 01 червня 2021 року), яким встановлено, зокрема, що строк розгляду проєктно-кошторисної документації та ТЕО, отриманих ОСР на узгодження, не може перевищувати 15 робочих днів, починаючи з наступного робочого дня від дати отримання, а у разі необхідності узгодження з іншими операторами – 30 робочих днів,

пункту 4.6.10 глави 4.6 розділу IV, яким встановлено, що доопрацьована проєктно-кошторисна документація підлягає повторному погодженню у строки, визначені пунктом 4.6.8 цієї глави. Під час повторного погодження проєктно-кошторисної документації не дозволяється висувати зауваження, якщо вони не стосуються внесених змін до проєктної документації або неусунення раніше наданих зауважень;

підпункт 26 пункту 2.2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата надавати послуги з приєднання електроустановки замовника до системи розподілу електричної енергії з урахуванням положень статті 21 Закону України «Про ринок електричної енергії» за умови дотримання замовником вимог кодексу систем розподілу. Розраховувати плату за приєднання до електричних мереж оператора системи розподілу на підставі методики (порядку) формування плати за приєднання до системи  передачі та системи розподілу, затвердженої НКРЕКП.

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Відповідно до пунктів 11, 12 частини першої статті 17, статті 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» накласти штраф у розмірі 85 000 (вісімдесят п’ять тисяч) гривень на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00131954) за порушення вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії, а саме:

пункту 3.3 Методики (порядку) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу, яким встановлено, зокрема, що плата за стандартне приєднання передбачає забезпечення виконання (підготовку) оператором системи розподілу первинного підключення об'єкта замовника;

Кодексу систем розподілу, а саме:

пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV, яким встановлено, що строк надання послуги зі стандартного приєднання для електроустановок замовника першого ступеня потужності становить 45 календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання. Для електроустановок замовника другого ступеня потужності цей строк становить 60 календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання,

пункту 4.3.5 глави 4.3 розділу IV, яким встановлено, що комплекс робіт, що виконується ОСР з нестандартного приєднання з проєктуванням замовником лінійної частини приєднання, відповідає стандартному приєднанню та виконується за тією ж процедурою, з урахуванням, зокрема, розробки, узгодження замовником з ОСР та іншими заінтересованими сторонами проєктної документації на будівництво електричних мереж лінійної частини приєднання та передачі її ОСР у 4 примірниках для виконання ним зобов'язань за договором про приєднання до електричних мереж,

пункту 4.4.2 глави 4.4 розділу IV (у редакції, що діяла до 01 червня 2021 року), яким встановлено, що до заяви про приєднання додається, зокрема, копія ситуаційного плану та копія викопіювання з топографо-геодезичного плану в масштабі 1:2000 (1:1000, 1:500 та 1:200) із зазначенням (вказанням) місця розташування об'єкта (об'єктів) замовника, земельної ділянки замовника та прогнозної точки приєднання (для об'єктів, що приєднуються до електричних мереж уперше),

пункту 4.4.4 глави 4.4 розділу IV, яким встановлено, що при отриманні неповного комплекту документів або неналежно оформлених документів, направлених поштовим відправленням (або в електронному вигляді), ОСР приймає всі отримані документи, вносить відповідну інформацію до реєстру заяв та протягом 2 робочих днів, починаючи з наступного робочого дня від дати реєстрації заяви про приєднання від дня отримання заяви інформує замовника у спосіб, указаний ним у заяві, про зауваження щодо повноти та належного оформлення документів з обґрунтуванням причин наведених зауважень,

пункту 4.5.5 глави 4.5 розділу IV (у редакції, що діяла до 01 червня 2021 року), яким встановлено, що технічні умови  на стандартне приєднання, підписані ОСР, разом з проєктом договору про стандартне приєднання надаються Замовнику ОСР протягом 10 робочих днів від дня реєстрації заяви про приєднання,

пункту 4.6.8 глави 4.6 розділу IV (у редакції, що діяла до 01 червня 2021 року), яким встановлено, зокрема, що строк розгляду проєктно-кошторисної документації та ТЕО, отриманих ОСР на узгодження, не може перевищувати 15 робочих днів, починаючи з наступного робочого дня від дати отримання, а у разі необхідності узгодження з іншими операторами – 30 робочих днів,

пункту 4.6.10 глави 4.6 розділу IV, яким встановлено, що доопрацьована проєктно-кошторисна документація підлягає повторному погодженню у строки, визначені пунктом 4.6.8 цієї глави. Під час повторного погодження проєктно-кошторисної документації не дозволяється висувати зауваження, якщо вони не стосуються внесених змін до проєктної документації або неусунення раніше наданих зауважень;

підпункту 26 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата надавати послуги з приєднання електроустановки замовника до системи розподілу електричної енергії з урахуванням положень статті 21 Закону України «Про ринок електричної енергії» за умови дотримання замовником вимог кодексу систем розподілу. Розраховувати плату за приєднання до електричних мереж оператора системи розподілу на підставі методики (порядку) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу, затвердженої НКРЕКП.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії рішення про накладення штрафу (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»).

2. Відповідно до пункту 1 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», у межах здійснення заходів державного регулювання, зобов’язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» до 15 серпня 2021 року погодити гр. Аксьонову С. В. проєктну документацію з будівництва (реконструкції, технічного переоснащення) електричних мереж лінійної частини приєднання, про що у строк до 01 вересня 2021 року повідомити НКРЕКП та Відділ НКРЕКП у Харківській області з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів.

 

Голова НКРЕКП                 В.Тарасюк

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux