Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 14.05.2021
Дата оновлення:13.08.2021
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 14.05.2021
Постанова
від 07 травня 2021 р. № 785
Київ
Про накладення штрафу на АТ "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО" за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання

(У постанову вносяться зміни

постановами НКРЕКП від 14.07.2021 № 1153, від 06.08.2021 № 1293) 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

07.05.2021                    № 785

 

Про накладення штрафу на АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання

 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 07 травня 2021 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової перевірки від 09 квітня 2021 року № 201, проведеної відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2021 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 18 листопада 2020 року № 2134, постанов НКРЕКП від 16 грудня 2020 року № 2448 «Про проведення планових перевірок суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у I кварталі 2021 року та визнання такою, що втратила чинність, постанови НКРЕКП від 30 вересня 2020 року № 1815» та від 31 березня 2021 року № 549 «Про збільшення строку проведення планової перевірки АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО», на підставі посвідчення на проведення планової перевірки від 12 березня 2021 року № 179, установлено, що АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00131954) не дотримано вимоги нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1470 (далі – Ліцензійні умови з розподілу електричної енергії), а саме:

Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312 (далі – Правила роздрібного ринку електричної енергії), а саме:

пункту 2.1.2 глави 2.1 розділу ІІ у частині обов’язку укладати договори про надання послуг з розподілу електричної енергії з усіма споживачами, електроустановки яких приєднані до електричних мереж на території діяльності відповідного оператора системи та недопущення розподілу  електричної енергії до точки розподілу електроустановки споживача за відсутності діючого договору про надання послуг з розподілу електричної енергії з таким споживачем,

пункту 2.3.3 глави 2.3 розділу ІІ у частині підключення електроустановки споживача, яка не забезпечена розрахунковими засобами (засобом) вимірювальної техніки, технічними засобами контролю управління споживання електричної енергії та величини потужності,

пункту 2.3.6 глави 2.3 розділу ІІ у частині обов’язку постачальника послуг комерційного обліку у разі звернення побутового споживача до постачальника послуг комерційного обліку (оператора системи), який надає такому споживачу послуги комерційного обліку, із заявою щодо встановлення або заміни засобу вимірювальної техніки (реконструкції вузла обліку), який відповідає вимогам нормативних документів, надавати замовлені ним послуги протягом 7 робочих днів від дня оплати побутовим споживачем вартості цих послуг,

пункту 3.1.6 глави 3.1 розділу ІІ у частині здійснення постачання електричної енергії споживачу, зокрема якщо об’єкт споживача підключений до мереж оператора системи у встановленому законодавством порядку,

пункту 8.2.5 глави 8.2 розділу VІІІ (у редакції, що діяла до 27 липня 2019 року), яким встановлено, що у разі відмови споживача або представника споживача підписати акт про порушення в ньому робиться запис про відмову. У цьому разі акт про порушення вважається дійсним, якщо він підписаний уповноваженим представником оператора системи та двома незаінтересованими особами (представник житлово-експлуатаційної організації, балансоутримувача або управителя будинку, виборна особа будинкового, вуличного, квартального чи іншого органу самоорганізації населення або представник органу місцевого самоврядування, інший споживач тощо) за умови посвідчення їх осіб;

пункту 5.8.5 глави 5.8 розділу V Кодексу комерційного обліку електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 311 (далі – Кодекс комерційного обліку електричної енергії), щодо обов’язку ППКО здійснювати заміну або зміну місця установлення лічильника протягом семи робочих днів від дня оплати замовником цих послуг;

підпункту 20 пункту 2.3 глави 2 Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, затвердженого постановою НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 375 (далі – Порядок забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання), яким встановлено, що до гарантованих стандартів якості надання послуг ОСР належить заміна або зміна місця встановлення лічильника електричної енергії протягом 7 робочих днів від дня оплати споживачем цих послуг;

Інструкції щодо заповнення форми звітності № 12-НКРЕКП-розподіл (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг з розподілу електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 374 (далі – Інструкція щодо заповнення форми звітності № 12-НКРЕКП-розподіл (квартальна)), а саме:

пункту 3.3 глави 3 у частині формування реєстру надання послуг та письмових звернень споживачів згідно з додатком 3 до цієї Інструкції,

пункту 4.1 глави 4 (у редакції, що діяла до 06 лютого 2021 року) у частині заповнення форми звітності № 12-НКРЕКП-розподіл на підставі даних додатків 1 – 3 до цієї Інструкції;

Інструкції щодо заповнення форми звітності № 14-НКРЕКП (річна) «Звіт щодо усунення причин незадовільної якості електричної енергії за скаргами споживачів», затвердженої постановою НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 374 (у редакції, що діяла до 06 лютого 2021 року) (далі – Інструкція щодо заповнення форми звітності № 14-НКРЕКП (річна)), а саме:

пункту 3.2 глави 3 у частині формування реєстру скарг (претензій) щодо незадовільної якості електричної енергії згідно з додатком до цієї Інструкції,

пункту 4.1 глави 4 у частині формування інформації для заповнення форми звітності № 14-НКРЕКП на підставі даних додатка до цієї інформації;

Порядку розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 04 вересня 2018 року № 955 (далі – Порядок розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем розподілу), а саме:

пункту 4.1 глави 4 щодо обов’язку ліцензіата виконувати схвалену НКРЕКП ІП в повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні,

пункту 4.2 глави 4, яким встановлено, що виконаними вважаються об’єкти, які введені в експлуатацію відповідно до вимог чинного законодавства, прийняті на баланс та щодо яких здійснено повне фінансування,

пункту 4.4 глави 4 у частині самостійного перерозподілу фінансування вартості заходів, передбачених схваленою Інвестиційною програмою, при зміні вартості виконання заходів понад п’ять відсотків,

пункту 5.2 глави 5 у частині оформлення звіту щодо виконання ІП згідно з додатком 2 до цього Порядку;

підпункт 5 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата виконувати рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та законодавством, а саме:

Порядком складання, подання, погодження, оприлюднення програми відповідності оператора системи розподілу, звіту про її виконання та погодження уповноваженої особи з питань відповідності, затвердженим постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1406 (далі – Порядок складання, подання, погодження, оприлюднення програми відповідності оператора системи розподілу, звіту про її виконання та погодження уповноваженої особи з питань відповідності), а саме:

пунктом 6.5 щодо обов’язку оператора оприлюднити Річний звіт (без конфіденційної інформації та інформації, що становить комерційну таємницю) на своєму власному вебсайті не пізніше п’яти робочих днів після його подання Регулятору,

пунктом 6.6 у частині  оприлюднення на власному вебсайті висновку щодо Річного звіту про виконання програми відповідності;

підпункт 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (у редакції, що діяла до 15 квітня 2021 року) щодо обов’язку надавати до НКРЕКП документи (їх копії), інформацію (дані, відомості, звітність), необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП;

підпункт 13 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата укладати договори, які є обов’язковими;

підпункт 14 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата дотримуватися визначених напрямків та обсягів використання коштів за статтями витрат відповідно до структури тарифу на розподіл електричної енергії, встановленої, зокрема, постановою НКРЕКП від 10 грудня 2019 року № 2688 «Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» (зі змінами);

підпункт 23 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (у редакції, що діяла до 11 лютого 2021 року) щодо обов’язку ліцензіата дотримуватись показників якості послуг з розподілу електричної енергії, які характеризують рівень надійності (безперервності) електропостачання, комерційної якості надання послуг з розподілу електричної енергії, а також якість електричної енергії, перелік та величини яких затверджено НКРЕКП;

підпункт 24 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата здійснювати компенсацію та/або відшкодування збитків користувачу системи та/або споживачу у разі недотримання ліцензіатом показників якості послуг з розподілу електричної енергії, визначених НКРЕКП та договором про надання послуг з розподілу;

підпункт 1 пункту 2.4 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата забезпечувати виконання та дотримання вимог про відокремлення та незалежність оператора системи розподілу, зокрема частини дев’ятої статті 47 Закону України «Про ринок електричної енергії» щодо заборони оператору системи розподілу, що входить до складу вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання, при здійсненні своєї діяльності жодним чином створювати враження, що він пов’язаний з електропостачальником у рамках цього вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання, а саме:

підпункту 2 пункту 3 постанови НКРЕКП від 31 травня 2019 року № 883 «Про погодження Програми відповідності АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО», яким встановлено обов’язок ліцензіата до 11 червня 2020 року вжити заходів щодо здійснення функцій оператора системи розподілу з дотриманням вимог підпункту 1 пункту 2.2 Порядку складання, подання, погодження, оприлюднення програми відповідності оператора системи розподілу, звіту про її виконання та погодження уповноваженої особи з питань відповідності, а саме щодо забезпечення відмінних місцезнаходжень (адрес) АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» та його структурних підрозділів від місцезнаходжень (адрес) ПРАТ «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ» та його структурних підрозділів як суб’єкта господарювання, що провадить господарську діяльність з постачання електричної енергії споживачу на підставі отриманої ліцензії та входить до складу вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання, до складу якого входить АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО»,

підпункту 2.2.4 Програми відповідності АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО», затвердженої постановою НКРЕКП від 31 травня 2019 року № 883, у частині забезпечення відмінних місцезнаходжень (адрес) ОСР з ПРАТ «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ» до 11 червня 2020 року.

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Відповідно до пунктів 11 та 12 частини першої статті 17, статей 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» накласти штраф у розмірі 170 000 (сто сімдесят тисяч) гривень на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00131954) за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії, а саме:

Правил роздрібного ринку електричної енергії, а саме:

пункту 2.1.2 глави 2.1 розділу ІІ у частині обов’язку укладати договори про надання послуг з розподілу електричної енергії з усіма споживачами, електроустановки яких приєднані до електричних мереж на території діяльності відповідного оператора системи та недопущення розподілу електричної енергії до точки розподілу електроустановки споживача за відсутності діючого договору про надання послуг з розподілу електричної енергії з таким споживачем,

пункту 2.3.3 глави 2.3 розділу ІІ у частині підключення електроустановки споживача, яка не забезпечена розрахунковими засобами (засобом) вимірювальної техніки, технічними засобами контролю управління споживання електричної енергії та величини потужності,

пункту 2.3.6 глави 2.3 розділу ІІ у частині обов’язку постачальника послуг комерційного обліку у разі звернення побутового споживача до постачальника послуг комерційного обліку (оператора системи), який надає такому споживачу послуги комерційного обліку, із заявою щодо встановлення або заміни засобу вимірювальної техніки (реконструкції вузла обліку), який відповідає вимогам нормативних документів, надавати замовлені ним послуги протягом 7 робочих днів від дня оплати побутовим споживачем вартості цих послуг,

пункту 3.1.6 глави 3.1 розділу ІІ у частині здійснення постачання електричної енергії споживачу, зокрема якщо об’єкт споживача підключений до мереж оператора системи у встановленому законодавством порядку,

пункту 8.2.5 глави 8.2 розділу VІІІ (у редакції, що діяла до 27 липня 2019 року), яким встановлено, що у разі відмови споживача або представника споживача підписати акт про порушення в ньому робиться запис про відмову. У цьому разі акт про порушення вважається дійсним, якщо він підписаний уповноваженим представником оператора системи та двома незаінтересованими особами (представник житлово-експлуатаційної організації, балансоутримувача або управителя будинку, виборна особа будинкового, вуличного, квартального чи іншого органу самоорганізації населення або представник органу місцевого самоврядування, інший споживач тощо) за умови посвідчення їх осіб;

пункту 5.8.5 глави 5.8 розділу V Кодексу комерційного обліку електричної енергії щодо обов’язку ППКО здійснювати заміну або зміну місця установлення лічильника протягом семи робочих днів від дня оплати замовником цих послуг;

підпункту 20 пункту 2.3 глави 2 Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, яким встановлено, що до гарантованих стандартів якості надання послуг ОСР належить заміна або зміна місця встановлення лічильника електричної енергії протягом 7 робочих днів від дня оплати споживачем цих послуг;

Інструкції щодо заповнення форми звітності № 12-НКРЕКП-розподіл (квартальна), а саме:

пункту 3.3 глави 3 у частині формування реєстру надання послуг та письмових звернень споживачів згідно з додатком 3 до цієї Інструкції,

пункту 4.1 глави 4 (у редакції, що діяла до 06 лютого 2021 року) у частині заповнення форми звітності № 12-НКРЕКП-розподіл на підставі даних додатків 1 – 3 до цієї Інструкції;

Інструкції щодо заповнення форми звітності № 14-НКРЕКП (річна), а саме:

пункту 3.2 глави 3 у частині формування реєстру скарг (претензій) щодо незадовільної якості електричної енергії згідно з додатком до цієї Інструкції,

пункту 4.1 глави 4 у частині формування інформації для заповнення форми звітності № 14-НКРЕКП на підставі даних додатка до цієї інформації;

Порядку розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем розподілу, а саме:

пункту 4.1 глави 4 щодо обов’язку ліцензіата виконувати схвалені НКРЕКП ІП в повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні,

пункту 4.2 глави 4, яким встановлено, що виконаними вважаються об’єкти, які введені в експлуатацію відповідно до вимог чинного законодавства, прийняті на баланс та щодо яких здійснено повне фінансування,

пункту 4.4 глави 4 у частині самостійного перерозподілу фінансування вартості заходів, передбачених схваленою Інвестиційною програмою, при зміні вартості виконання заходів понад п’ять відсотків,

пункту 5.2 глави 5 у частині оформлення звіту щодо виконання ІП згідно з додатком 2 до цього Порядку;

підпункту 5 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата виконувати рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та законодавством, а саме:

Порядком складання, подання, погодження оприлюднення програми відповідності оператора системи розподілу, звіту про її виконання та погодження уповноваженої особи з питань відповідності, а саме:

пунктом 6.5 щодо обов’язку оператора оприлюднити Річний звіт (без конфіденційної інформації та інформації, що становить комерційну таємницю) на своєму власному вебсайті не пізніше п’яти робочих днів після його подання Регулятору,

пунктом 6.6 у частині  оприлюднення на власному вебсайті висновку щодо Річного звіту про виконання програми відповідності;

підпункту 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (у редакції, що діяла до 15 квітня 2021 року) щодо обов’язку надавати до НКРЕКП документи (їх копії), інформацію (дані, відомості, звітність), необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП;

підпункту 13 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата укладати договори, які є обов’язковими;

підпункту 14 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата дотримуватися визначених напрямків та обсягів використання коштів за статтями витрат відповідно до структури тарифу на розподіл електричної енергії, встановленої, зокрема, постановою НКРЕКП від 10 грудня 2019 року № 2688 «Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» (зі змінами);

підпункту 23 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (у редакції, що діяла до 11 лютого 2021 року) щодо обов’язку ліцензіата дотримуватись показників якості послуг з розподілу електричної енергії, які характеризують рівень надійності (безперервності) електропостачання, комерційної якості надання послуг з розподілу електричної енергії, а також якість електричної енергії, перелік та величини яких затверджено НКРЕКП;

підпункту 24 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата здійснювати компенсацію та/або відшкодування збитків користувачу системи та/або споживачу у разі недотримання ліцензіатом показників якості послуг з розподілу електричної енергії, визначених НКРЕКП та договором про надання послуг з розподілу;

підпункту 1 пункту 2.4 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата забезпечувати виконання та дотримання вимог про відокремлення та незалежність оператора системи розподілу, зокрема частини дев’ятої статті 47 Закону України «Про ринок електричної енергії» щодо заборони оператору системи розподілу, що входить до складу вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання, при здійсненні своєї діяльності жодним чином створювати враження, що він пов’язаний з електропостачальником у рамках цього вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання, а саме:

підпункту 2 пункту 3 постанови НКРЕКП від 31 травня 2019 року № 883 «Про погодження Програми відповідності АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО», яким встановлено обов’язок ліцензіата до 11 червня 2020 року вжити заходів щодо здійснення функцій оператора системи розподілу з дотриманням вимог підпункту 1 пункту 2.2 Порядку складання, подання, погодження, оприлюднення програми відповідності оператора системи розподілу, звіту про її виконання та погодження уповноваженої особи з питань відповідності, а саме щодо забезпечення відмінних місцезнаходжень (адрес) АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» та його структурних підрозділів від місцезнаходжень (адрес) ПРАТ «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ» та його структурних підрозділів як суб’єкта господарювання, що провадить господарську діяльність з постачання електричної енергії споживачу на підставі отриманої ліцензії та входить до складу вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання, до складу якого входить АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО»,

підпункту 2.2.4 Програми відповідності АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО», затвердженої постановою НКРЕКП від 31 травня 2019 року № 883, у частині забезпечення відмінних місцезнаходжень (адрес) ОСР з ПРАТ «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ» до 11 червня 2020 року.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії рішення про накладення штрафу (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»).

2. Відповідно до пункту 1 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», у межах здійснення заходів державного регулювання, зобов’язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО»:

1) до 01 червня 2021 року припинити електроживлення обладнання, встановленого на об’єктах нерухомого майна АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» відповідно до Договору на розміщення від 03 січня 2020 року № Ф4473, укладеного з ПП «АВТОЕНТЕРПРАЙЗ», про що у термін до 25 червня 2021 року повідомити НКРЕКП та Відділ НКРЕКП у Харківській області з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів;

2) до 01 вересня 2021 року надати належним чином завірену копію підтвердного документа (висновку) відповідного органу державної виконавчої влади щодо відсутності обов’язку отримання під час введення в експлуатацію сертифіката (декларації) про готовність об’єкта до введення в експлуатацію, виконання якого передбачалось схваленою Інвестиційною програмою АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» на 2020 рік та по якому відсутній акт готовності об’єкта до експлуатації, шляхом видачі відповідними органами державного архітектурно-будівельного контролю сертифіката, а саме «Реконструкція ПЛ 35 кВ «т. Шпаковка – Куряж – Водозабор – Пісочин» (інв. № 00566241/01) та ПЛ 35 кВ «т. Шпаковка – Куряж – Водозабор – Пісочин» отп. Куряж» (інв. № 00566241/03) з улаштуванням другої ПЛ напругою 110 кВ, у Дергачівському районі Харківської області в межах І та ІІ пускового комплексу»;

3) звернутися до НКРЕКП з пропозицією щодо внесення змін до Інвестиційної програми з розподілу електричної енергії на 2021 рік відповідно до вимог Порядку в частині зменшення обсягу фінансування заходу «Технічне переоснащення ПС 110/6 кВ «Жуковського» (інв. № 00503624/01) з заміною силового трансформатора Т-2 типу ТДНГ-20000/110-У1 на силовий трансформатор типу ТДТН-40000/110-У1 в м. Харків, вул. Фестивальна, 64» на суму різниці між запланованим обсягом фінансування в Інвестиційній програмі з розподілу електричної енергії на 2020 рік та фактичним фінансуванням у 2020 році в розмірі 1 803,15 тис. грн (без ПДВ);

4) надати компенсацію за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг ОСР у частині дотримання показників змінення напруги, встановлених Кодексом систем розподілу, затвердженим постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310, гр. Моісеєнко В. В., гр. Сосновському Д. О., гр. Дядюновій В. М., гр. Гайдею О. І. та в частині заміни або зміни місця встановлення лічильника електричної енергії гр. Симоненку А. М., гр. Оніщенку В. І., гр. В’югінову В. М., гр. Шеіну Є. С., гр. Семикрас Г. Й., про що у термін до 01 липня 2021 року повідомити НКРЕКП та Відділ НКРЕКП у Харківській області з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів;

5) до 31 грудня 2021 року забезпечити освоєння профінансованих у 2020 році коштів у сумі 4 986,73 тис. грн (без ПДВ) по заходу Інвестиційної програми на 2020 рік «Будівництво адміністративної будівлі Люботинського району електричних мереж за адресою: село Пісочин, вул. Полтавське шосе, 53 «А», Харківського району, Харківської області», про що у строк до 25 січня 2022 року повідомити НКРКП та Відділ НКРЕКП у Харківській області з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів;

6) до 31 грудня 2021 року забезпечити проведення повних розрахунків з НЕК «УКРЕНЕРГО» за послуги з передачі електричної енергії, з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління та з врегулювання небалансів у 2020 році, про що у строк до 25 січня 2022 року поінформувати НКРЕКП та Відділ НКРЕКП у Харківській області з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів;

7) урахувати в Інвестиційній програмі на 2021 рік статтю «Додатково отриманий дохід за результатом діяльності у 2020 році» без додаткових джерел фінансування на загальну суму 88 884,79 тис. грн (без ПДВ), яка включає:

50 % суми додатково отриманого доходу у 2020 році від надання в оренду/суборенду основних засобів (активів), які належать до основної діяльності ліцензіата, у розмірі 2 273,15 тис. грн (без ПДВ),

50 % суми додатково отриманого доходу у 2020 році від плати за доступ до елементів інфраструктури об’єктів електроенергетики в розмірі  15 368,06 тис. грн (без ПДВ),

суму зекономлених при виконанні схваленої Інвестиційної програми на 2020 рік коштів у розмірі 979,93 тис. грн (без ПДВ),

підсумкову суму надлишково отриманого доходу від здійснення ліцензованої діяльності з розподілу електричної енергії у 2020 році в розмірі  70 263,65 тис. грн (без ПДВ).

3. Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики, у межах здійснення заходів державного регулювання, відповідно до пунктів 1, 13 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»:

1) підготувати та винести на засідання НКРЕКП, що проводитиметься у формі відкритого слухання, проєкт рішення щодо встановлення (перегляду) тарифу на розподіл електричної енергії АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» шляхом його зміни в бік зменшення на суму 4 190,44 тис. грн (без ПДВ), урахувавши:

суму необ’єктивного перевищення вартості заходів Інвестиційної програми на 2020 рік понад 10 % у розмірі 2 453,55 тис. грн (без ПДВ);

вартість електричної енергії, використаної з грудня 2019 року по лютий 2021 року в рамках Договору на розміщення від 03 січня 2020 року № Ф4473, укладеного з ПП «АВТОЕНТЕРПРАЙЗ», у розмірі 1 736,89 тис. грн (без ПДВ);

2) при  встановленні (перегляді) тарифу на розподіл електричної енергії АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» врахувати  величину профіциту коштів, яка виникла при виконанні заходів з приєднань електроустановок замовників до електричних мереж у 2020 році, у розмірі 36 319,16 тис. грн (без ПДВ);

3) у разі неврахування АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» в Інвестиційній програмі на 2021 рік суми додатково отриманого доходу за результатами діяльності у 2020 році, зазначеної у підпункті 7 пункту 2 цієї постанови, підготувати та винести на засідання НКРЕКП, що проводитиметься у формі відкритого слухання, проєкт рішення щодо встановлення (перегляду) тарифу на розподіл електричної енергії АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» шляхом його зміни в бік зменшення на суму 88 884,79 тис. грн (без ПДВ);

4) у разі ненадання або несвоєчасного надання  АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» документа (висновку), передбаченого в підпункті 2 пункту 2 цієї постанови, підготувати та винести на засідання НКРЕКП, що проводитиметься у формі відкритого слухання, проєкт рішення щодо встановлення (перегляду) тарифу на розподіл електричної енергії АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» шляхом його зміни в бік зменшення на суму профінансованих коштів схваленої Інвестиційної програми на 2020 рік у розмірі 32 819,74 тис. грн (без ПДВ);

5) у разі ненадання або несвоєчасного надання АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» документів, передбачених у підпункті 5 пункту 2 цієї постанови, підготувати та винести на засідання НКРЕКП, що проводитиметься у формі відкритого слухання, проєкт рішення щодо встановлення (перегляду) тарифу на розподіл електричної енергії АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» шляхом його зміни в бік зменшення на суму профінансованих коштів схваленої Інвестиційної програми на 2020 рік по заходу «Будівництво адміністративної будівлі Люботинського району електричних мереж за адресою: село Пісочин, вул. Полтавське шосе, 53 «А», Харківського району, Харківської області» у розмірі 8 994,55 тис. грн (без ПДВ).

4. Взяти до відома суму профінансованих та не освоєних коштів станом на 31 грудня 2020 року АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» в розмірі 4 297,20 тис. грн (без ПДВ), освоєння яких відбулось у 2021 році.

 

Голова НКРЕКП                                              В.Тарасюк

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux