Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 30.12.2020
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 30.12.2020
Постанова
від 24 грудня 2020 р. № 2735
Київ
Про накладення штрафу на АТ "ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЗАВОД "ЕНЕРГЕТИК" за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу та здійснення заходів державного регулювання

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

24.12.2020                    № 2735

 

Про накладення штрафу на АТ «ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЗАВОД «ЕНЕРГЕТИК» за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу та здійснення заходів державного регулювання

 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 23 грудня 2020 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта позапланової виїзної перевірки від 27 листопада 2020 року № 575, проведеної відповідно до постанови НКРЕКП від 21 жовтня 2020 року № 1932 «Про проведення позапланової виїзної перевірки АТ «ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЗАВОД «ЕНЕРГЕТИК», на підставі посвідчення на перевірку від 11 листопада 2020 року № 537, установлено, що ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЗАВОД «ЕНЕРГЕТИК» (код ЄДРПОУ 24742491) не дотримано вимоги нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджені постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1469 (далі – Ліцензійні умови з постачання електричної енергії споживачу), а саме:

частини першої статті 4 Закону України «Про ринок електричної енергії» у частині наявності в учасників ринку електричної енергії, зокрема, в електропостачальника, укладених договорів, передбачених вимогами зазначеної статті, для забезпечення функціонування ринку електричної енергії;

частини п’ятої статті 56 Закону України «Про ринок електричної енергії» щодо обов’язку електропостачальника для забезпечення постачання електричної енергії споживачам здійснювати купівлю-продаж електричної енергії за двосторонніми договорами та/або на ринку «на добу наперед», внутрішньодобовому ринку і на балансуючому ринку, а також шляхом імпорту;

пункту 4.5 розділу IV Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312  (далі – Правила роздрібного ринку електричної енергії), яким встановлено, що оплата електропостачальнику вартості електричної енергії, у тому числі на підставі визнаної претензії, здійснюється виключно коштами на поточний рахунок із спеціальним режимом використання електропостачальника;

пункту 2.7 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна) «Звіт про діяльність постачальника електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 20 грудня 2019 року № 2897 (далі – Інструкція), щодо обов’язку ліцензіата забезпечувати достовірність інформації, зазначеної ним у формі звітності № 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна) «Звіт про діяльність постачальника електричної енергії» (далі – форма звітності № 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна);

пункту 2 Пояснень щодо заповнення форми звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання» (додаток 2 до Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 квітня 2017 року № 491) (далі – Пояснення щодо заповнення форми звітності), яким визначено, що форму звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) подають платники внеску щокварталу не пізніше другого робочого дня після встановленого строку сплати, в якому сплачується внесок на регулювання, на паперових носіях та електронною поштою до структурного підрозділу НКРЕКП на території за місцезнаходженням платника внеску та забезпечують достовірність інформації, наведеної у звіті;

підпункт 6 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу щодо обов’язку ліцензіата сплачувати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внески на регулювання, що визначаються рішенням НКРЕКП;

підпункт 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу щодо обов’язку ліцензіата надавати до НКРЕКП документи (їх копії), інформацію (дані, відомості, звітність), необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП;

підпункт 10 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу щодо обов’язку ліцензіата при формуванні договорів постачання електричної енергії споживачу керуватися примірним договором постачання електричної енергії споживачу, затвердженим НКРЕКП, та забезпечити наявність у договорі умов постачання електричної енергії, визначених Законом України «Про ринок електричної енергії»;

підпункт 12 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу щодо обов’язку ліцензіата стати учасником ринку відповідно до правил ринку електричної енергії;

підпункт 13 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу щодо обов’язку ліцензіата укладати договори, обов’язкові для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, та виконувати умови таких договорів;

підпункт 14 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу щодо обов’язку ліцензіата здійснювати постачання електричної енергії за вільними цінами (крім випадків, передбачених нормативно-правовими актами) за договором постачання електричної енергії споживачу та з дотриманням правил роздрібного ринку;

підпункт 17 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу щодо обов’язку ліцензіата для забезпечення постачання електричної енергії споживачам здійснювати купівлю-продаж електричної енергії за двосторонніми договорами та/або на ринку «на добу наперед», внутрішньодобовому ринку і на балансуючому ринку, а також шляхом імпорту відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» та нормативно-правових актів, що забезпечують функціонування ринку електричної енергії;

підпункт 28 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу щодо обов’язку ліцензіата відкрити в установах одного з уповноважених банків поточні рахунки із спеціальним режимом використання для здійснення розрахунків.

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Відповідно до пунктів 11 та 12 частини першої статті 17, статей 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» накласти штраф у розмірі 1 700 000 (один мільйон сімсот тисяч) гривень на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЗАВОД «ЕНЕРГЕТИК» (код ЄДРПОУ 24742491) за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, а саме:

частини першої статті 4 Закону України «Про ринок електричної енергії» у частині наявності в учасників ринку електричної енергії, зокрема, в електропостачальника, укладених договорів, передбачених вимогами зазначеної статті, для забезпечення функціонування ринку електричної енергії;

частини п’ятої статті 56 Закону України «Про ринок електричної енергії» щодо обов’язку електропостачальника для забезпечення постачання електричної енергії споживачам здійснювати купівлю-продаж електричної енергії за двосторонніми договорами та/або на ринку «на добу наперед», внутрішньодобовому ринку і на балансуючому ринку, а також шляхом імпорту;

пункту 4.5 розділу IV Правил роздрібного ринку електричної енергії, яким встановлено, що оплата електропостачальнику вартості електричної енергії, у тому числі на підставі визнаної претензії, здійснюється виключно коштами на поточний рахунок із спеціальним режимом використання електропостачальника;

пункту 2.7 глави 2 Інструкції щодо обов’язку ліцензіата забезпечувати достовірність інформації, зазначеної ним у формі звітності № 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна);

пункту 2 Пояснень щодо заповнення форми звітності, яким визначено, що форму звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) подають платники внеску щокварталу не пізніше другого робочого дня після встановленого строку сплати, в якому сплачується внесок на регулювання, на паперових носіях та електронною поштою до структурного підрозділу НКРЕКП на території за місцезнаходженням платника внеску та забезпечують достовірність інформації, наведеної у звіті;

підпункту 6 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу щодо обов’язку ліцензіата сплачувати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внески на регулювання, що визначаються рішенням НКРЕКП;

підпункту 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу щодо обов’язку ліцензіата надавати до НКРЕКП документи (їх копії), інформацію (дані, відомості, звітність), необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП;

підпункту 10 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу щодо обов’язку ліцензіата при формуванні договорів постачання електричної енергії споживачу керуватися примірним договором постачання електричної енергії споживачу, затвердженим НКРЕКП, та забезпечити наявність у договорі умов постачання електричної енергії, визначених Законом України «Про ринок електричної енергії»;

підпункту 12 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу щодо обов’язку ліцензіата стати учасником ринку відповідно до правил ринку електричної енергії;

підпункту 13 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу щодо обов’язку ліцензіата укладати договори, обов’язкові для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, та виконувати умови таких договорів;

підпункту 14 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу щодо обов’язку ліцензіата здійснювати постачання електричної енергії за вільними цінами (крім випадків, передбачених нормативно-правовими актами) за договором постачання електричної енергії споживачу та з дотриманням правил роздрібного ринку;

підпункту 17 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу щодо обов’язку ліцензіата для забезпечення постачання електричної енергії споживачам здійснювати купівлю-продаж електричної енергії за двосторонніми договорами та/або на ринку «на добу наперед», внутрішньодобовому ринку і на балансуючому ринку, а також шляхом імпорту відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» та нормативно-правових актів, що забезпечують функціонування ринку електричної енергії;

підпункту 28 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу щодо обов’язку ліцензіата відкрити в установах одного з уповноважених банків поточні рахунки із спеціальним режимом використання для здійснення розрахунків.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії рішення про накладення штрафу (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»).

2. Відповідно до пункту 1 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», у межах здійснення заходів державного регулювання, зобов’язати ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЗАВОД «ЕНЕРГЕТИК»:

1) у строк до 01 лютого 2021 року надіслати до НКРЕКП та Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області в установленому порядку скориговані форми регуляторної звітності з урахування факту здійснення діяльності з постачання електричної енергії суб’єктам господарювання за період з липня 2019 року по листопад 2020 року;

2) у строк до 01 лютого 2021 року на підставі скоригованих форм регуляторної звітності надіслати до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області форми звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання» за період з ІІІ кварталу 2019 року по ІІІ квартал 2020 року та сплатити внески на регулювання за цей період, про що у строк до 15 лютого 2021 року повідомити НКРЕКП та Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів;

3) у строк до 01 лютого 2021 року надіслати до НКРЕКП та Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області в установленому порядку додаток 1 «Інформація про обсяг чистого доходу від діяльності з постачання електричної енергії споживачу та/або трейдерської діяльності» до форми звітності № 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна) за І – ІV квартали 2019 року та І – ІІІ квартали 2020 року, а також у паперовому вигляді звітність за формами № 4-НКРЕКП-моніторинг-постачання (річна) «Звіт про договірні відносини» та № 11-НКРЕКП-моніторинг-постачання (річна) «Звіт про звернення та  скарги споживачів електропостачальника»  за 2019 рік;

4) у строк до 01 березня 2021 року привести свої дії стосовно суб’єктів господарювання, електроустановки яких приєднані до технологічних електричних мереж АТ «ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЗАВОД «ЕНЕРГЕТИК», у відповідність до вимог Правил роздрібного ринку електричної енергії, про що у строк до 15 березня 2021 року повідомити НКРЕКП та Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів.

 

Голова НКРЕКП                                              В.Тарасюк

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux