Портал в режимі тестування та наповнення
Меню

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 13.07.2021

Дата оновлення: 01.11.2021

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 13.07.2021
Постанова
від 08 липня 2021 р. № 1118
Київ
Про накладення штрафу на АТ "ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання

(У постанову вносяться зміни

постановою НКРЕКП від 13.10.2021 № 1767)


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

08.07.2021                    № 1118

 

Про накладення штрафу на АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання

 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 08 липня 2021 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової перевірки від 09 червня 2021 року № 294, проведеної відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2021 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 18 листопада 2020 року № 2134, постанов НКРЕКП від 10 березня 2021 року № 389 «Про проведення планових перевірок суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у II кварталі 2021 року» та від 02 червня 2021 року № 930 «Про збільшення строку проведення планової перевірки АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», на підставі посвідчення про проведення планової перевірки від 28 квітня 2021 року № 289, установлено, що АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 00131713) не дотримано вимоги нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1470 (далі – Ліцензійні умови з розподілу електричної енергії), а саме:

пункту 3.2 розділу III Положення про Інформаційно-консультаційний центр по роботі із споживачами електричної енергії, затвердженого постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 12 березня 2009 року № 299 (далі – Положення про Інформаційно-консультаційний центр по роботі із споживачами електричної енергії), яким встановлено, що до складу ІКЦ входять начальник, його заступник (за наявності) та спеціалісти. Чисельність спеціалістів ІКЦ встановлюється з розрахунку 100000 споживачів на одного спеціаліста, включаючи начальника ІКЦ та його заступника (за наявності);

пунктів 2.1 та 2.2 Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, затвердженого постановою НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 375 (далі – Порядок забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання), щодо обов’язку ОСР забезпечити дотримання загальних стандартів якості надання послуг, зокрема рівня сервісу кол-центру протягом 30 секунд (відсоток дзвінків, з’єднаних з оператором кол-центру протягом 30 секунд) у звітному році – не менше 75 %, відсотка втрачених у черзі дзвінків кол-центру у звітному році – не більше 10 %;

Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310 (далі – Кодекс систем розподілу), а саме:

пункту 4.1.38 глави 4.1 розділу IV, яким встановлено, що ОСР оприлюднюють та оновлюють на офіційному вебсайті всю необхідну інформацію про умови приєднання до системи розподілу, величини ставок плати за стандартне та нестандартне приєднання потужності, ставок плати за лінійну частину приєднання, інформацію про величину коефіцієнтів завантаження трансформаторних підстанцій основної мережі ОСР напругою 35 – 110(154) кВ (для кожної територіальної одиниці ОСР), адресу, за якою відповідно до принципу «єдиного вікна» буде здійснюватися взаємодія сторін, а також інформацію про лінії електропередавання та трансформаторні підстанції напругою 150(110) – 35(20) – 10(6)/0,4 кВ (із зазначенням інформації про завантаження підстанцій та резерву потужності) з прив’язкою до географічних даних у геодезичній інформаційно-технічній системі (ГІС) відповідно до вимог глави 4.10 цього розділу,

пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV (у редакції, що діяла до 07 грудня 2019 року), яким, зокрема, встановлено, що строк надання послуги зі стандартного приєднання для електроустановок Замовника першого ступеня потужності становить 20 календарних днів від дати оплати Замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання. Для електроустановок Замовника другого ступеня потужності цей строк становить 30 календарних днів від дати оплати Замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання.

У разі необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об’єктів електроенергетики (затримка в погодженні власника (власників) або Користувача (Користувачів) земельної ділянки (земельних ділянок)) ОСР не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку надання послуги з приєднання письмово (або в спосіб узгоджений із Замовником) повідомляє Замовника про збільшення строку проектування на не більше ніж 30 календарних днів (з наданням документального підтвердження причин виникнення затримки),

пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV (у редакції, що діяла до 01 червня 2021 року), яким, зокрема, встановлено, що у разі необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики (затримка в погодженні власника (власників) або Користувача (Користувачів) земельної ділянки (земельних ділянок)) ОСР не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку надання послуги з приєднання письмово (або у спосіб, узгоджений із замовником) повідомляє замовника про збільшення строку проєктування не більше ніж на 10 календарних днів (з наданням документального підтвердження причин виникнення затримки та зазначенням найменування організацій, до яких звернувся ОСР щодо питання вирішення землевідведення з наданням копій офіційного листування),

пункту 11.5.12 глави 11.5 розділу ХІ у частині порушення права електропостачальника звернутися до ОСР щодо припинення електроживлення Користувача (споживача електричної енергії), з яким електропостачальником укладено договір про постачання електричної енергії;

Порядку розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 04 вересня 2018 року № 955 (далі – Порядок розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем розподілу), а саме:

пункту 4.1 глави 4 (у редакції, що діяла до 11 червня 2021 року) щодо обов’язку ліцензіата виконувати схвалені НКРЕКП ПРСР/ІП в повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні,

пункту 4.4 глави 4 у частині самостійного перерозподілу фінансування вартості заходів, передбачених схваленою ІП, при зміні вартості виконання заходів понад п’ять відсотків,

пункту 5.2 глави 5 (у редакції, що діяла до 11 червня 2021 року) у частині подання звіту щодо виконання ІП, оформленого згідно з додатком 2 до цього Порядку;

підпункту 1 пункту 3.2 глави 3 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 2-НКРЕКП-розподіл електричної енергії (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифів за видами діяльності», затвердженої постановою НКРЕКП від 28 лютого 2019 року № 282 (далі – Інструкція щодо заповнення форми звітності № 2-НКРЕКП-розподіл електричної енергії (квартальна)), яким встановлено, що у графі 1 «Розподіл електричної енергії, у діючих тарифах» розраховуються та зазначаються дані, що стосуються діяльності з розподілу електричної енергії, які передбачені затвердженою НКРЕКП структурою тарифів, відповідно за I квартал як 1/4, за II – як 1/2, за III – як 3/4 від річного значення, що затверджене структурою тарифів. У разі перегляду тарифів ліцензіатів у середині року необхідно враховувати кількість місяців дії відповідної структури тарифів;

пункту 1 постанови НКРЕКП від 17 грудня 2019 року № 2896 «Про встановлення для оператора системи передачі та операторів систем розподілу граничної нижньої межі обов’язкової купівлі електричної енергії на ринку «на добу наперед» (у редакції, що діяла до 21 листопада 2020 року) (далі – Постанова № 2896), яким встановлено для операторів систем розподілу в кожному розрахунковому періоді граничну нижню межу обов’язкової купівлі електричної енергії на ринку «на добу наперед» з метою компенсації технологічних втрат електричної енергії на її передачу та розподіл електричними мережами в розмірі 80 відсотків від обсягу фактичних технологічних втрат електричної енергії на її передачу або розподіл електричними мережами в цьому розрахунковому періоді;

підпункт 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (у редакції, що діяла до 15 квітня 2021 року) щодо обов’язку ліцензіата надавати до НКРЕКП документи (їх копії), інформацію (дані, відомості, звітність), необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП;

підпункт 8 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата забезпечити функціонування веб-сайту ліцензіата у мережі Інтернет, в якому, зокрема, вказати засоби комунікації (поштову адресу, номер телефону для звернення, адресу електронної пошти для прийому повідомлень) та іншу інформацію, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства;

підпункт 14 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата дотримуватися визначених напрямків та обсягів використання коштів за статтями витрат відповідно до структури тарифу на розподіл електричної енергії, встановленої, зокрема, постановами НКРЕКП від 11 грудня 2018 року № 1839 «Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» та від 10 грудня 2019 року № 2682 «Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО»;

підпункт 22 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата оприлюднювати та оновлювати на своєму офіційному веб-сайті, зокрема:

інформацію про умови надання послуг з розподілу електричної енергії та послуг з приєднання до системи розподілу, показники якості послуг з розподілу електричної енергії та іншу інформацію відповідно до законодавства;

іншу інформацію, що підлягає оприлюдненню відповідно до вимог чинного законодавства України;

підпункт 23 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата дотримуватись показників якості послуг з розподілу електричної енергії, які характеризують рівень надійності (безперервності) електропостачання, комерційної якості надання послуг з розподілу електричної енергії, а також якість електричної енергії, перелік та величини яких затверджено НКРЕКП;

підпункт 24 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата здійснювати компенсацію та/або відшкодування збитків користувачу системи та/або споживачу у разі недотримання ліцензіатом показників якості послуг з розподілу електричної енергії, визначених НКРЕКП та договором про надання послуг з розподілу;

підпункт 43 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата виконувати інвестиційну програму в повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт та обсягів фінансування згідно із схваленою НКРЕКП інвестиційною програмою.

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Відповідно до пунктів 11 та 12 частини першої статті 17, статей 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» накласти штраф у розмірі 170 000 (сто сімдесят тисяч) гривень на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 00131713) за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії, а саме:

пункту 3.2 розділу III Положення про Інформаційно-консультаційний центр по роботі із споживачами електричної енергії, яким встановлено, що до складу ІКЦ входять начальник, його заступник (за наявності) та спеціалісти. Чисельність спеціалістів ІКЦ встановлюється з розрахунку 100000 споживачів на одного спеціаліста, включаючи начальника ІКЦ та його заступника (за наявності);

пунктів 2.1 та 2.2 Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання щодо обов’язку ОСР забезпечити дотримання загальних стандартів якості надання послуг, зокрема рівня сервісу кол-центру протягом 30 секунд (відсоток дзвінків, з’єднаних з оператором кол-центру протягом 30 секунд) у звітному році – не менше 75 %, відсотка втрачених у черзі дзвінків кол-центру у звітному році – не більше 10 %;

Кодексу систем розподілу, а саме:

пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV (у редакції, що діяла до 07 грудня 2019 року), яким, зокрема, встановлено, що строк надання послуги зі стандартного приєднання для електроустановок Замовника першого ступеня потужності становить 20 календарних днів від дати оплати Замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання. Для електроустановок Замовника другого ступеня потужності цей строк становить 30 календарних днів від дати оплати Замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання.

У разі необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об’єктів електроенергетики (затримка в погодженні власника (власників) або Користувача (Користувачів) земельної ділянки (земельних ділянок)) ОСР не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку надання послуги з приєднання письмово (або в спосіб узгоджений із Замовником) повідомляє Замовника про збільшення строку проектування на не більше ніж 30 календарних днів (з наданням документального підтвердження причин виникнення затримки),

пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV (у редакції, що діяла до 01 червня 2021 року), яким, зокрема, встановлено, що у разі необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики (затримка в погодженні власника (власників) або Користувача (Користувачів) земельної ділянки (земельних ділянок)) ОСР не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку надання послуги з приєднання письмово (або у спосіб, узгоджений із замовником) повідомляє замовника про збільшення строку проєктування не більше ніж на 10 календарних днів (з наданням документального підтвердження причин виникнення затримки та зазначенням найменування організацій, до яких звернувся ОСР щодо питання вирішення землевідведення з наданням копій офіційного листування),

пункту 11.5.12 глави 11.5 розділу ХІ у частині порушення права електропостачальника звернутися до ОСР щодо припинення електроживлення Користувача (споживача електричної енергії), з яким електропостачальником укладено договір про постачання електричної енергії;

Порядку розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем розподілу, а саме:

пункту 4.1 глави 4 (у редакції, що діяла до 11 червня 2021 року) щодо обов’язку ліцензіата виконувати схвалені НКРЕКП ПРСР/ІП в повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні,

пункту 4.4 глави 4 у частині самостійного перерозподілу фінансування вартості заходів, передбачених схваленою ІП, при зміні вартості виконання заходів понад п’ять відсотків,

пункту 5.2 глави 5 (у редакції, що діяла до 11 червня 2021 року) у частині подання звіту щодо виконання ІП, оформленого згідно з додатком 2 до цього Порядку;

підпункту 1 пункту 3.2 глави 3 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 2-НКРЕКП-розподіл електричної енергії (квартальна), яким встановлено, що у графі 1 «Розподіл електричної енергії, у діючих тарифах» розраховуються та зазначаються дані, що стосуються діяльності з розподілу електричної енергії, які передбачені затвердженою НКРЕКП структурою тарифів, відповідно за I квартал як 1/4, за II – як 1/2, за III – як 3/4 від річного значення, що затверджене структурою тарифів. У разі перегляду тарифів ліцензіатів у середині року необхідно враховувати кількість місяців дії відповідної структури тарифів;

пункту 1 Постанови № 2896, яким встановлено для оператора системи розподілу в кожному розрахунковому періоді граничну нижню межу обов’язкової купівлі електричної енергії на ринку «на добу наперед» з метою компенсації технологічних втрат електричної енергії на її передачу та розподіл електричними мережами в розмірі 80 відсотків від обсягу фактичних технологічних втрат електричної енергії на її передачу або розподіл електричними мережами в цьому розрахунковому періоді;

підпункту 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (у редакції, що діяла до 15 квітня 2021 року) щодо обов’язку ліцензіата надавати до НКРЕКП документи (їх копії), інформацію (дані, відомості, звітність), необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП;

підпункту 14 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата дотримуватися визначених напрямків та обсягів використання коштів за статтями витрат відповідно до структури тарифу на розподіл електричної енергії, встановленої, зокрема, постановами НКРЕКП від 11 грудня 2018 року № 1839 «Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» та від 10 грудня 2019 року № 2682 «Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО»;

підпункту 23 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата дотримуватись показників якості послуг з розподілу електричної енергії, які характеризують рівень надійності (безперервності) електропостачання, комерційної якості надання послуг з розподілу електричної енергії, а також якість електричної енергії, перелік та величини яких затверджено НКРЕКП;

підпункту 24 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата здійснювати компенсацію та/або відшкодування збитків користувачу системи та/або споживачу у разі недотримання ліцензіатом показників якості послуг з розподілу електричної енергії, визначених НКРЕКП та договором про надання послуг з розподілу;

підпункту 43 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата виконувати інвестиційну програму в повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт та обсягів фінансування згідно із схваленою НКРЕКП інвестиційною програмою.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії рішення про накладення штрафу (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»).

2. Відповідно до пункту 1 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», у межах здійснення заходів державного регулювання, зобов’язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»:

1) урахувати в Інвестиційних програмах на 2021 та 2022 роки статтю «Додатково отриманий дохід за результатом діяльності у 2019 та 2020 роках» без додаткових джерел фінансування на загальну суму 92 851,45 тис. грн (без ПДВ), яка включає:

суму зекономлених при виконанні Інвестиційної програми у 2019 році коштів у розмірі 5 901,14 тис. грн (без ПДВ),

суму зекономлених при виконанні Інвестиційної програми у 2020 році коштів у розмірі 33 583,69 тис. грн (без ПДВ),

суму надлишково отриманого доходу від здійснення ліцензованої діяльності у 2020 році у розмірі 27 744,62 тис. грн (без ПДВ),

50 % доходу, отриманого у 2019 році від надання в оренду/суборенду основних засобів (активів), які належать до основної діяльності ліцензіата, у розмірі 3 106,00 тис. грн (без ПДВ),

50 % доходу, отриманого у 2019 році від плати за доступ до елементів інфраструктури об’єктів електроенергетики, у розмірі 8 206,00 тис. грн (без ПДВ),

50 % доходу, отриманого у 2020 році від надання в оренду/суборенду основних засобів (активів), які належать до основної діяльності ліцензіата, у розмірі 13 574,50 тис. грн (без ПДВ),

50 % доходу, отриманого у 2020 році від плати за доступ до елементів інфраструктури об’єктів електроенергетики, у розмірі 735,50 тис. грн (без ПДВ);

2) у строк до 01 серпня 2021 року привести у відповідність положення пункту 21 додатка 4 до Договору електропостачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії, розміщеного на вебсайті АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», до вимог пункту 11.5.12 глави 11.5 розділу ХІ Кодексу систем розподілу та положення пункту 32 додатка 4 до Договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії, розміщеного на вебсайті АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», про що у строк до 20 серпня 2021 року письмово повідомити НКРЕКП та Відділ НКРЕКП у Одеській області з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів;

3) у строк до 01 вересня 2021 року:

виконати вимоги пункту 4.1.38 глави 4.1 розділу IV Кодексу систем розподілу в частині обов’язку ОСР оприлюднювати на офіційному вебсайті інформацію про лінії електропередавання та трансформаторні підстанції напругою 150(110) – 35(20) – 10(6)/0,4 кВ (із зазначенням інформації про завантаження підстанцій та резерву потужності) з прив’язкою до географічних даних у геодезичній інформаційно-технічній системі (ГІС) відповідно до вимог глави 4.10 цього розділу;

привести у відповідність до вимог пункту 3.2 розділу ІІІ Положення про Інформаційно-консультаційний центр по роботі із споживачами електричної енергії чисельність спеціалістів ІКЦ, яка встановлюється з розрахунку 100000 споживачів на одного спеціаліста, включаючи начальника ІКЦ та його заступника (за наявності);

4) у строк до 01 вересня 2021 року надати:

до НКРЕКП та Відділу НКРЕКП у Одеській області на паперових носіях:

форми звітності № 14-НКРЕКП (річна) «Звіт щодо усунення причин незадовільної якості електричної енергії за скаргами споживачів», затверджені постановою НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 374, за 2019 та 2020 рік;

скориговану форму звітності № 2-НКРЕКП-розподіл електричної енергії (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифів за видами діяльності» за 2019 рік;

звіт щодо фактичних витрат (без ПДВ) на приєднання електроустановок замовників, які за ознаками відповідають першому та другому ступеням стандартного приєднання, що є додатком 1 до Методики (порядку) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу, затвердженої постановою НКРЕКП від 18 грудня 2018 року № 1965, за І – ІІІ квартали 2019 року, 2019 рік, І – ІІІ квартали 2020 року та 2020 рік;

звіт щодо фактичних витрат (без ПДВ) на приєднання електроустановок замовників, які за ознаками відповідають нестандартним приєднанням, що є додатком 2 до Методики (порядку) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу, затвердженої постановою НКРЕКП від 18 грудня 2018 року № 1965, за І – ІІІ квартали 2019 року, 2019 рік, І – ІІІ квартали 2020 року та 2020 рік;

форми звітності № 2а-НКРЕКП-розподіл електричної енергії (місячна) «Звітні дані про обсяги розподілу електричної енергії та технологічні витрати електричної енергії за 1 та 2 класами напруги», затверджені постановою від 20 грудня 2019 року № 2897, за січень, лютий 2020 року;

до НКРЕКП в електронному вигляді:

форму звітності № 6-НКРЕКП-моніторинг-розподіл (квартальна) «Звіт про рівень розрахунків», затверджену постановою НКРЕКП від 29 березня 2019 року № 450, за ІV квартал 2019 року;

форму звітності № 8-НКРЕКП-моніторинг-розподіл (річна) «Звіт про звернення та скарги користувачів (споживачів) оператора системи розподілу», затверджену постановою НКРЕКП від 29 березня 2019 року № 450, за 2019 рік;

форми звітності № 11-НКРЕКП (квартальна) «Звіт щодо показників надійності (безперервності) електропостачання», затверджені постановою НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 374, за І, ІІ квартали 2019 року, ІІ квартал 2020 року;

форми звітності № 12-НКРЕКП-розподіл (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг з  розподілу», затверджені постановою НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 374, за І, ІІ квартали 2019 року, за І – ІV квартали 2020 року;

скориговану форму звітності № 2-НКРЕКП-розподіл електричної енергії (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифів за видами діяльності» за 2019 рік;

Реєстри надання компенсації споживачам, що є додатком 4 до Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання за січень – грудень 2019 року та січень – грудень 2020 року;

Інформацію щодо дотримання загальних та гарантованих стандартів якості надання послуг ОСР та сум наданих компенсацій за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг, що є додатком 5 до Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, за 2019 рік.

Про виконання вимог підпунктів 3 та 4 пункту 2 цієї постанови у строк до 20 вересня 2021 року письмово повідомити НКРЕКП та Відділ НКРЕКП у Одеській області з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів;

5) у строк до 01 листопада 2021 року надати до НКРЕКП та Відділу НКРЕКП у Одеській області належним чином завірені копії підтвердних документів (висновків) відповідного органу державної виконавчої влади щодо відсутності необхідності отримання сертифікатів (декларацій) про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів (за класом наслідків (відповідальності) СС2)) по 2 заходах Інвестиційних програм на 2019 та 2020 роки на загальну суму 29 914,42 тис. грн, а саме заходу «Реконструкція мереж Біляївського РЕМ (будівництво ПЛ 35 кВ «Маріновка – Ільїнка», реконструкція ПС 35 кВ «Маріновка», реконструкція ПС 35 кВ «Ільїнка»)» та заходу «Будівництво КЛ 10 кВ РП Одеський – ПП Кривобалковський, реконструкція обладнання РП Одеський, реконструкція обладнання ПП Кривобалковський»;

6) звернутися до НКРЕКП з пропозицією щодо включення до Інвестиційної програми з розподілу електричної енергії на 2022 рік відповідно до вимог Порядку розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем розподілу довиконання заходу «Реконструкція ПС 110 кВ Болград із організацією заходу на підстанцію ПЛ 110 кВ Вулканешти – Болград (БМР)» на суму 2 218,62 тис. грн (без ПДВ) з джерелом фінансування «Невикористані кошти 2019 року».

3. Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики, у межах здійснення заходів державного регулювання, відповідно до пунктів 1, 13 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»:

1) підготувати та винести на засідання НКРЕКП, що проводитиметься у формі відкритого слухання, проєкт рішення щодо встановлення (перегляду) тарифу на розподіл електричної енергії АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» шляхом його зміни в бік збільшення на суму недоотриманого доходу від здійснення ліцензованої діяльності у 2019 році у розмірі 60 417,57 тис. грн (без ПДВ);

2) при встановленні (перегляді) тарифу на розподіл електричної енергії АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» врахувати величину профіциту коштів, яка виникла при виконанні заходів з приєднань електроустановок замовників до електричних мереж: у 2019 році – у розмірі 23 788 тис. грн (без ПДВ) та у 2020 році – у розмірі 17 768,72 тис. грн (без ПДВ);

3) у разі неврахування АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в Інвестиційних програмах на 2021 та 2022 роки суми додатково отриманого доходу за результатами діяльності у 2019 та 2020 роках, зазначеної у підпункті 1 пункту 2 цієї постанови, підготувати та винести на засідання НКРЕКП, що проводитиметься у формі відкритого слухання, проєкт рішення щодо встановлення (перегляду) тарифу на розподіл електричної енергії АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» шляхом його зміни в бік зменшення на суму 92 851,45 тис. грн (без ПДВ);

4) у разі ненадання або несвоєчасного надання АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» документів (висновків), передбачених у підпункті 5 пункту 2 цієї постанови, підготувати та винести на засідання НКРЕКП, що проводитиметься у формі відкритого слухання, проєкт рішення щодо встановлення (перегляду) тарифу на розподіл електричної енергії АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» шляхом його зміни в бік зменшення на суму 29 914,42 тис. грн (без ПДВ);

5) у разі невключення до Інвестиційної програми з розподілу електричної енергії на 2022 рік заходу, зазначеного в підпункті 6 пункту 2 цієї постанови, підготувати та винести на засідання НКРЕКП, що проводитиметься у формі відкритого слухання, проєкт рішення щодо встановлення (перегляду) тарифу на розподіл електричної енергії АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» шляхом його зміни в бік зменшення на суму вартості заходу Інвестиційної програми на 2019 рік «Реконструкція ПС 110 кВ Болград із організацією заходу на підстанцію ПЛ 110 кВ Вулканешти – Болград (БМР)» у розмірі 13 545,43 тис. грн (без ПДВ).

 

Голова НКРЕКП                                              В.Тарасюк

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux