Портал в режимі тестування та наповнення
Меню

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 09.08.2021

Дата оновлення: 04.01.2022
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 09.08.2021
Постанова
від 06 серпня 2021 р. № 1282
Київ
Про накладення штрафу на АТ "ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО" за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання

(У постанову вносяться зміни

постановами НКРЕКП від 01.09.2021№ 1469, від 10.12.2021 № 2556)

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

06.08.2021                    № 1282

 

Про накладення штрафу на АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання

 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 06 серпня 2021 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової перевірки від 06 липня 2021 року № 330, проведеної відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2021 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 18 листопада 2020 року № 2134, на підставі постанов НКРЕКП від 10 березня 2021 року № 389 «Про проведення планових перевірок суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у II кварталі 2021 року», від 23 червня 2021 року № 1039 «Про збільшення строку проведення планової перевірки АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» та посвідчення на проведення планової перевірки від 25 травня 2021 року № 337, установлено, що АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00130760) не дотримано вимоги нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1470 (далі – Ліцензійні умови з розподілу електричної енергії), а саме:

пунктів 2.1 та 2.2 Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, затвердженого постановою НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 375 (далі – Порядок забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання), щодо обов’язку оператора системи розподілу забезпечити дотримання, зокрема, загальних стандартів якості надання послуг, а саме рівня сервісу кол-центру протягом 30 секунд (відсоток дзвінків, з’єднаних з оператором кол-центру протягом 30 секунд) у звітному році – не менше 75 % та відсотка втрачених у черзі дзвінків кол-центру у звітному році – не більше 10 %;

Порядку розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 04 вересня 2018 року № 955 (далі – Порядок розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем розподілу), а саме:

пункту 4.1 глави 4 (у редакції, що діяла до 11 червня 2021 року) щодо обов’язку ліцензіата виконувати схвалену НКРЕКП ІП в повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні,

пункту 4.2 глави 4 (у редакції, що діяла до 11 червня 2021 року), яким встановлено, що виконаними вважаються об’єкти, які введені в експлуатацію відповідно до вимог чинного законодавства, прийняті на баланс та щодо яких здійснено повне фінансування;

підпункт 5 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата виконувати рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та законодавством;

підпункт 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (у редакції, що діяла до 15 квітня 2021 року) щодо обов’язку ліцензіата надавати до НКРЕКП документи (їх копії), інформацію (дані, відомості, звітність), необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП;

підпункт 14 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата дотримуватися визначених напрямків та обсягів використання коштів за статтями витрат відповідно до структури тарифу на розподіл електричної енергії, встановленої, зокрема, постановами від 11 грудня 2018 року № 1849 «Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» та від 10 грудня 2019 року № 2692 «Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО»;

підпункт 25 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата забезпечити функціонування центрів обслуговування споживачів та кол-центру згідно з вимогами, встановленими нормативно-правовими актами НКРЕКП;

підпункт 43 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку  виконувати інвестиційну програму в повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт та обсягів фінансування згідно із схваленою НКРЕКП інвестиційною програмою, а саме постановами НКРЕКП від 12 квітня 2019 року № 561 «Про схвалення Інвестиційної програми АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» на 2019 рік» та від 29 квітня 2020 року № 898 «Про схвалення Інвестиційної програми АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» на 2020 рік».

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Відповідно до пунктів 11 та 12 частини першої статті 17, статей 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» накласти штраф у розмірі 85 000 (вісімдесят п’ять тисяч) гривень на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00130760) за порушення:

пунктів 2.1 та 2.2 Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання щодо обов’язку оператора системи розподілу забезпечити дотримання, зокрема, загальних стандартів якості надання послуг, а саме рівня сервісу кол-центру протягом 30 секунд (відсоток дзвінків, з’єднаних з оператором кол-центру протягом 30 секунд) у звітному році – не менше 75 % та відсотка втрачених у черзі дзвінків кол-центру у звітному році – не більше 10 %;

Порядку розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем розподілу, а саме:

пункту 4.1 глави 4 (у редакції, що діяла до 11 червня 2021 року) щодо обов’язку ліцензіата виконувати схвалену НКРЕКП ІП в повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні,

пункту 4.2 глави 4 (у редакції, що діяла до 11 червня 2021 року), яким встановлено, що виконаними вважаються об’єкти, які введені в експлуатацію відповідно до вимог чинного законодавства, прийняті на баланс та щодо яких здійснено повне фінансування;

підпункту 5 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата виконувати рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та законодавством;

підпункту 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (у редакції, що діяла до 15 квітня 2021 року) щодо обов’язку ліцензіата надавати до НКРЕКП документи (їх копії), інформацію (дані, відомості, звітність), необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП;

підпункту 14 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата дотримуватися визначених напрямків та обсягів використання коштів за статтями витрат відповідно до структури тарифу на розподіл електричної енергії, встановленої, зокрема, постановами НКРЕКП від 11 грудня 2018 року № 1849 «Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» та від 10 грудня 2019 року № 2692 «Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО»;

підпункту 25 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата забезпечити функціонування центрів обслуговування споживачів та кол-центру згідно з вимогами, встановленими нормативно-правовими актами НКРЕКП;

підпункту 43 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку  виконувати інвестиційну програму в повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт та обсягів фінансування згідно із схваленою НКРЕКП інвестиційною програмою, а саме постановами НКРЕКП від 12 квітня 2019 року № 561 «Про схвалення Інвестиційної програми АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» на 2019 рік» та від 29 квітня 2020 року № 898 «Про схвалення Інвестиційної програми АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» на 2020 рік».

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії рішення про накладення штрафу (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»).

2. Відповідно до пункту 1 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», у межах здійснення заходів державного регулювання, зобов’язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО»:

1) урахувати в Інвестиційних програмах на 2021 та 2022 роки статтю  «Додатково отриманий дохід за результатом діяльності у 2019 та 2020 роках» без додаткових джерел фінансування на загальну суму 36 386,87 тис. грн (без ПДВ), яка включає:

50 % суми додатково отриманого доходу у 2019 році від надання в оренду/суборенду основних засобів (активів), які належать до основної діяльності ліцензіата, у розмірі 334,47 тис. грн (без ПДВ),

50 % суми додатково отриманого доходу у 2019 році від плати за доступ до елементів інфраструктури об’єктів електроенергетики в розмірі 7 623,81 тис. грн (без ПДВ),

суму зекономлених при виконанні схваленої Інвестиційної програми у 2019 році коштів у розмірі 8,98 тис. грн (без ПДВ),

суму надлишково отриманого доходу від здійснення ліцензованої діяльності з розподілу електричної енергії за 2019 рік у розмірі 1 639,45 тис. грн (без ПДВ),

50 % суми додатково отриманого доходу у 2020 році від надання в оренду/суборенду основних засобів (активів), які належать до основної діяльності ліцензіата, у розмірі 323,97 тис. грн (без ПДВ),

50 % суми додатково отриманого доходу у 2020 році від плати за доступ до елементів інфраструктури об’єктів електроенергетики у розмірі 9 362,44 тис. грн (без ПДВ),

суму зекономлених при виконанні схваленої Інвестиційної програми у 2020 році коштів у розмірі 16,21 тис. грн (без ПДВ),

суму надлишково отриманого доходу від здійснення ліцензованої діяльності з розподілу електричної енергії за 2020 рік у розмірі 17 077,54 тис. грн (без ПДВ).

У разі неврахування АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» в Інвестиційних програмах на 2021 та 2022 роки вищезазначеної суми додатково отриманого доходу за результатами діяльності у 2019 та 2020 роках Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики підготувати та винести на засідання НКРЕКП, що проводитиметься у формі відкритого слухання, проєкт рішення щодо встановлення (перегляду) тарифу на розподіл електричної енергії АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» шляхом його зміни в бік зменшення на суму 36 386,87 тис. грн (без ПДВ);

2) у строк до 15 серпня 2021 року надати до НКРЕКП скоригований Звіт щодо виконання інвестиційної програми АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» за 2019 рік;

3) у строк до 01 вересня 2021 року надати до НКРЕКП та Сектору НКРЕКП у Чернівецькій області належним чином завірені копії підтвердних документів (висновків) відповідного органу державної виконавчої влади щодо відсутності необхідності отримання сертифіката (декларації) про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів по 3 заходах Інвестиційних програм на 2019 та 2020 роки із середнім класом наслідків (відповідальності) (СС2) на загальну суму 8 940,63 тис. грн, що зафіксовані в Акті планової перевірки, а саме:

Реконструкція ПС-110/35/10 кВ «Берегомет» з встановленням пристроїв компенсації реактивної потужності,

Реконструкція ПС-110/35/10 кВ «Глибока» з встановленням пристроїв компенсації реактивної потужності,

Реконструкція ПС-110/10 кВ «Рогатка» з заміною фізично зношених масляних вимикачів 10 кВ на вакуумні;

4) у строк до 01 грудня 2021 року вирішити питання щодо майнової належності міждержавної лінії ПЛ-110 кВ «Дністровська ГЕС – ПС Бричани» з оператором системи передачі НЕК «УКРЕНЕРГО», про що у строк до 15 грудня 2021 року повідомити НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у Чернівецькій області з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів.

3. Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики, у межах здійснення заходів державного регулювання, відповідно до пунктів 1, 13 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»:

1) підготувати та винести на засідання НКРЕКП, що проводитиметься у формі відкритого слухання, проєкт рішення щодо встановлення (перегляду) тарифу на розподіл електричної енергії АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» шляхом його зміни в бік зменшення на суму вартості перевищення фізичних обсягів виконання робіт по заходу 1.4.1 Заміна однофазних лічильників у побутових споживачів на багатотарифні лічильники (типу – СМАРТ) у розмірі 399,10 тис. грн (без ПДВ);

2) при  встановленні (перегляді) тарифу на розподіл електричної енергії АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» врахувати величину дефіциту коштів, яка виникла при виконанні заходів з приєднань електроустановок замовників до електричних мереж у 2019 та 2020 роках, у розмірі 20 805,4 тис. грн (без ПДВ);

3) у разі несвоєчасного надання АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» документів (висновків), передбачених у підпункті 3 пункту 2 цієї постанови, підготувати та винести на засідання НКРЕКП, що проводитиметься у формі відкритого слухання, проєкт рішення щодо встановлення (перегляду) тарифу на розподіл електричної енергії АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» шляхом його зміни в бік зменшення на суму профінансованих коштів схваленої Інвестиційної програми на 2020 рік у розмірі 8 940,63 тис. грн (без ПДВ).

 

Голова НКРЕКП                                              В.Тарасюк

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux