Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 05.05.2021
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 05.05.2021
Постанова
від 28 квітня 2021 р. № 736
Київ
Про накладення штрафу на АТ "ЧЕРНІГІВГАЗ" за порушення вимог законодавства та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу та здійснення заходів державного регулювання

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

28.04.2021                    № 736

 

Про накладення штрафу на АТ «ЧЕРНІГІВГАЗ» за порушення вимог законодавства та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу та здійснення заходів державного регулювання

 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 28 квітня 2021 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта, складеного за результатами проведення планової перевірки дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, від 05 квітня 2021 року № 191, відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2021 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 18 листопада 2020 року № 2134, на підставі постанов НКРЕКП від 16 грудня 2020 року № 2448 «Про проведення планових перевірок суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у І кварталі 2021 року та визнання такою, що втратила чинність, постанови НКРЕКП від 30 вересня 2020 року № 1815» і від 17 березня 2021 року № 474 «Про збільшення строку проведення планової перевірки АТ «ЧЕРНІГІВГАЗ» та посвідчення про проведення планової перевірки від 26 лютого 2021 року № 149, установлено, що АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЧЕРНІГІВГАЗ» (далі – АТ «ЧЕРНІГІВГАЗ») (код ЄДРПОУ 03358104) порушило вимоги законодавства та Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, затверджені постановою НКРЕКП  від 16 лютого 2017 року № 201 (далі – Ліцензійні умови), а саме:

пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов у частині здійснення господарської діяльності з розподілу природного газу з дотриманням вимог Закону України «Про ринок природного газу», чинних Кодексу газорозподільних систем, інших нормативно-правових актів, державних будівельних норм та нормативних документів у сфері нафтогазового комплексу, а саме:

підпункту «а» пункту 1 частини першої статті 6 Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу» в частині забезпечення встановлення лічильників газу для населення, що проживає у квартирах та приватних будинках, в яких газ використовується: комплексно, у тому числі для опалення, – до 01 січня 2012 року; для підігріву води та приготування їжі – до 01 січня 2016 року; тільки для приготування їжі – до 01 січня 2021 року,

абзацу четвертого пункту 2 глави 2 розділу V Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2494 (далі – Кодекс ГРМ), відповідно до якого за відсутності зауважень до поданих документів або після їх усунення Оператор ГРМ протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви про приєднання (або дати усунення зауваження) на підставі даних опитувального листа, поданих документів та параметрів місця забезпечення потужності і точки приєднання визначає тип приєднання замовника та в цей самий строк надає йому (у визначений в опитувальному листі спосіб) дозвіл на приєднання, проект договору на приєднання, проект технічних умов приєднання та відповідні рахунки щодо їх оплати,

положень пункту 3 глави 2 розділу V Кодексу ГРМ у частині забезпечення Оператором ГРМ після укладення договору на приєднання в установленому цією главою порядку приєднання об'єкта чи земельної ділянки замовника (будівництво газових мереж зовнішнього газопостачання від місця забезпечення потужності до точки приєднання) впродовж тримісячного строку з урахуванням вимог цього Кодексу та графіка оплати замовником за договором. Зокрема Оператор ГРМ за договором на приєднання забезпечує пуск газу на об’єкт замовника та укладання договору розподілу природного газу (технічної угоди) з урахуванням вимог цього Кодексу. За домовленістю сторін у договорі на приєднання може бути визначений більший або менший строк виконання зазначених заходів, у тому числі з урахуванням строку, необхідного Оператору ГРМ для погодження та оформлення права користування земельною ділянкою під газовими мережами зовнішнього газопостачання відповідно до встановленого законодавством порядку,

положень пункту 4 глави 2 розділу V Кодексу ГРМ у частині здійснення Оператором ГРМ погодження проекту зовнішнього газопостачання у строк, що не перевищує 15 днів, якщо інше не передбачено законодавством; забезпечення Оператором ГРМ в установленому законодавством порядку надання послуг після визначення договором на приєднання вартості послуги Оператора ГРМ з приєднання об’єкта замовника (плати за приєднання) у термін, визначений договором на приєднання, та з урахуванням графіка оплати замовника за цим договором,

положень пункту 8 глави 2 розділу V Кодексу ГРМ у частині погодження Оператором ГРМ проекту внутрішнього газопостачання у строк, що не перевищує 15 днів,

положень пункту 2 глави 3 розділу X Кодексу ГРМ у частині застосування Оператором ГРМ до власника комерційного обліку заходів з обмеження (припинення) передачі та/або розподілу природного газу на його об'єкт при порушенні визначених законодавством строків на облаштування комерційних вузлів обліку засобами дистанційної передачі даних або недопуску Оператора ГРМ на облаштування зазначеної системи за його рахунок,

пункту 2.1 глави 2 Мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 21 вересня 2017 року № 1156 (далі – Мінімальні стандарти), у частині забезпечення мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів при наданні послуг з розподілу природного газу споживачу або замовнику (у випадках недотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів під час приєднання до газових мереж),

пункту 12.7 розділу XII Типового договору розподілу природного газу, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2498, у частині  складання Сторонами акта розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін, який є невід’ємною частиною цього Договору,

пункту 7 розділу I Методології встановлення плати за приєднання до газотранспортних і газорозподільних систем, затвердженої постановою НКРЕКП від 24 грудня 2015 року № 3054, у частині передбачення в оплаті за приєднання відшкодування всіх витрат оператора газотранспортної або газорозподільної системи на розвиток газових мереж зовнішнього газопостачання (будівництво газових мереж від місця забезпечення потужності до точки приєднання), встановлення в точці вимірювання вузла обліку із забезпеченням його захисту від несприятливих погодних умов та несанкціонованого доступу, а також підключення газових мереж зовнішнього та внутрішнього газопостачання і пуск газу;

підпункт 5 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині обов’язку ліцензіата повідомляти НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, у строк не пізніше ніж один місяць з дня настання таких змін, крім інформації щодо кількості підключених споживачів, кількості об’єктів газорозподільної системи ліцензіата, кількості персоналу ліцензіата та його матеріально-технічної бази, яка надається протягом 30 днів після закінчення календарного року;

підпункт 6 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині складання звітності, затвердженої НКРЕКП, щодо провадження господарської діяльності з розподілу природного газу та подання її до НКРЕКП у встановленому порядку;

підпункт 16 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині використання коштів, отриманих за рахунок надання послуг розподілу природного газу, передбачених структурою тарифу (річної планованої тарифної виручки), у визначеному розмірі та за цільовим призначенням;

підпункт 19 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині обов’язку ліцензіата на письмову вимогу постачальника надати йому в десятиденний термін договір на виконання робіт, пов’язаних з припиненням/обмеженням газопостачання його споживачам, підключеним до газорозподільної системи ліцензіата;

підпункт 21 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині виконання плану розвитку газорозподільної системи на наступні 10 років, зокрема розділу І Плану розвитку газорозподільної системи на 2019 – 2028 роки газорозподільного підприємства ПАТ «ЧЕРНІГІВГАЗ», затвердженого постановою НКРЕКП від 14 грудня 2018 року № 1914 (далі – розділ I (2019 рік) Плану розвитку), та розділу І Плану розвитку газорозподільної системи на 2020 – 2029 роки газорозподільного підприємства АТ «ЧЕРНІГІВГАЗ», затвердженого постановою НКРЕКП від 24 грудня 2019 року № 3094 (далі – розділ I (2020 рік) Плану розвитку);

підпункт 28 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині здійснення розрахунків із оператором газотранспортної системи за надані послуги транспортування у строки та на умовах, визначених договором транспортування природного газу;

підпункт 6 пункту 2.5 глави 2 Ліцензійних умов у частині укладення актів розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін з суміжними суб’єктами ринку природного газу, у тому числі зі споживачами;

підпункт 8 пункту 2.5 глави 2 Ліцензійних умов у частині забезпечення періодичної повірки (у тому числі демонтажу, транспортування, монтажу та ремонту) лічильників газу, які встановлені для розрахунків за спожитий природний газ побутовими споживачами (населенням) для їх побутових потреб, за власний рахунок незалежно від того, чи є ліцензіат власником лічильника.

Відповідно до статей 17, 19 і 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», статті 59 Закону України «Про ринок природного газу» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Накласти штраф на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЧЕРНІГІВГАЗ» у розмірі 102 000 (сто дві тисячі) гривень за порушення вимог законодавства та Ліцензійних умов, а саме:

пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов у частині здійснення господарської діяльності з розподілу природного газу з дотриманням вимог Закону України «Про ринок природного газу», чинних Кодексу газорозподільних систем, інших нормативно-правових актів, державних будівельних норм та нормативних документів у сфері нафтогазового комплексу, а саме:

підпункту «а» пункту 1 частини першої статті 6 Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу» в частині забезпечення встановлення лічильників газу для населення, що проживає у квартирах та приватних будинках, в яких газ використовується: комплексно, у тому числі для опалення, – до 01 січня 2012 року; для підігріву води та приготування їжі – до 01 січня 2016 року; тільки для приготування їжі – до 01 січня 2021 року,

абзацу четвертого пункту 2 глави 2 розділу V Кодексу ГРМ, відповідно до якого за відсутності зауважень до поданих документів або після їх усунення Оператор ГРМ протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви про приєднання (або дати усунення зауваження) на підставі даних опитувального листа, поданих документів та параметрів місця забезпечення потужності і точки приєднання визначає тип приєднання замовника та в цей самий строк надає йому (у визначений в опитувальному листі спосіб) дозвіл на приєднання, проект договору на приєднання, проект технічних умов приєднання та відповідні рахунки щодо їх оплати,

положень пункту 3 глави 2 розділу V Кодексу ГРМ у частині забезпечення Оператором ГРМ після укладення договору на приєднання в установленому цією главою порядку приєднання об'єкта чи земельної ділянки замовника (будівництво газових мереж зовнішнього газопостачання від місця забезпечення потужності до точки приєднання) впродовж тримісячного строку з урахуванням вимог цього Кодексу та графіка оплати замовником за договором. Зокрема Оператор ГРМ за договором на приєднання забезпечує пуск газу на об’єкт замовника та укладання договору розподілу природного газу (технічної угоди) з урахуванням вимог цього Кодексу. За домовленістю сторін у договорі на приєднання може бути визначений більший або менший строк виконання зазначених заходів, у тому числі з урахуванням строку, необхідного Оператору ГРМ для погодження та оформлення права користування земельною ділянкою під газовими мережами зовнішнього газопостачання відповідно до встановленого законодавством порядку,

положень пункту 4 глави 2 розділу V Кодексу ГРМ у частині здійснення Оператором ГРМ погодження проекту зовнішнього газопостачання у строк, що не перевищує 15 днів, якщо інше не передбачено законодавством;

положень пункту 8 глави 2 розділу V Кодексу ГРМ у частині погодження Оператором ГРМ проекту внутрішнього газопостачання у строк, що не перевищує 15 днів,

положень пункту 2 глави 3 розділу X Кодексу ГРМ у частині застосування Оператором ГРМ до власника комерційного обліку заходів з обмеження (припинення) передачі та/або розподілу природного газу на його об'єкт при порушенні визначених законодавством строків на облаштування комерційних вузлів обліку засобами дистанційної передачі даних або недопуску Оператора ГРМ на облаштування зазначеної системи за його рахунок,

пункту 2.1 глави 2 Мінімальних стандартів у частині забезпечення мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів при наданні послуг з розподілу природного газу споживачу або замовнику (у випадках недотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів під час приєднання до газових мереж),

 пункту 12.7 розділу XII Типового договору розподілу природного газу, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2498, у частині  складання Сторонами акта розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін, який  є невід’ємною частиною цього Договору,

пункту 7 розділу I Методології встановлення плати за приєднання до газотранспортних і газорозподільних систем, затвердженої постановою НКРЕКП від 24 грудня 2015 року № 3054, у частині передбачення в оплаті за приєднання відшкодування всіх витрат оператора газотранспортної або газорозподільної системи на розвиток газових мереж зовнішнього газопостачання (будівництво газових мереж від місця забезпечення потужності до точки приєднання), встановлення в точці вимірювання вузла обліку із забезпеченням його захисту від несприятливих погодних умов та несанкціонованого доступу, а також підключення газових мереж зовнішнього та внутрішнього газопостачання і пуск газу;

підпункту 5 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині обов’язку ліцензіата повідомляти НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, у строк не пізніше ніж один місяць з дня настання таких змін, крім інформації щодо кількості підключених споживачів, кількості об’єктів газорозподільної системи ліцензіата, кількості персоналу ліцензіата та його матеріально-технічної бази, яка надається протягом 30 днів після закінчення календарного року;

підпункту 6 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині складання звітності, затвердженої НКРЕКП, щодо провадження господарської діяльності з розподілу природного газу та подання її до НКРЕКП у встановленому порядку;

підпункту 16 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині використання коштів, отриманих за рахунок надання послуг розподілу природного газу, передбачених структурою тарифу (річної планованої тарифної виручки), у визначеному розмірі та за цільовим призначенням;

підпункту 19 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині обов’язку ліцензіата на письмову вимогу постачальника надати йому в десятиденний термін договір на виконання робіт, пов’язаних з припиненням/обмеженням газопостачання його споживачам, підключеним до газорозподільної системи ліцензіата;

підпункту 21 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині виконання плану розвитку газорозподільної системи на наступні 10 років, зокрема розділу I (2019 рік) Плану розвитку та розділу I (2020 рік) Плану розвитку;

підпункту 28 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині здійснення розрахунків із оператором газотранспортної системи за надані послуги транспортування у строки та на умовах, визначених договором транспортування природного газу;

підпункту 6 пункту 2.5 глави 2 Ліцензійних умов у частині укладення актів розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін з суміжними суб’єктами ринку природного газу, у тому числі зі споживачами;

підпункту 8 пункту 2.5 глави 2 Ліцензійних умов у частині забезпечення періодичної повірки (у тому числі демонтажу, транспортування, монтажу та ремонту) лічильників газу, які встановлені для розрахунків за спожитий природний газ побутовими споживачами (населенням) для їх побутових потреб, за власний рахунок незалежно від того, чи є ліцензіат власником лічильника.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії постанови (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»).

2. Відповідно до пункту 1 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», у межах здійснення заходів державного регулювання, зобов’язати АТ «ЧЕРНІГІВГАЗ» забезпечити у строк:

1) до 01 червня 2021 року надання до НКРЕКП:

інформації щодо кількості підключених споживачів, кількості об’єктів газорозподільної системи ліцензіата, кількості персоналу ліцензіата та його матеріально-технічної бази за 2019 – 2020 роки;

уточненої форми звітності № 8а-НКРЕКП-газ-моніторинг (річна) «Звіт про забезпечення доступу та приєднання до газорозподільної системи» за 2019 – 2020 роки в частині середньої тривалості стандартного приєднання;

пояснень щодо виявлених невідповідностей у формі звітності № 8б-НКРЕКП-газ-моніторинг «Звіт про застосування тарифів на послуги розподілу природного газу за 2020 рік»; 

інформації щодо завершення робіт з приєднання об’єкта замовника ТОВ «Прогрес» до газорозподільної системи АТ «ЧЕРНІГІВГАЗ»;

інформації щодо повернення коштів споживачу гр. Колеснік І. Ю. за неправомірно отриману плату за пуск газу в газові мережі внутрішнього газопостачання при наданні послуги зі стандартного приєднання;

уточненої інформації, наведеної в додатку 9 до Мінімальних стандартів, за III і IV квартали 2019 року та I квартал 2020 року;

інформації  щодо виплати компенсації 5 споживачам за недотримання мінімальних стандартів та вимог до обслуговування споживачів при наданні послуг розподілу природного газу:

3 споживачам з питань надання технічного доступу до газорозподільної системи, у тому числі без необхідності їх узгодження з власником газових мереж,

1 споживачу з питань забезпечення підключення об’єкта замовника до ГРМ (фізичне з’єднання газових мереж зовнішнього та внутрішнього газопостачання) після надання Оператору ГРМ замовником підтвердних документів про введення в експлуатацію газових мереж внутрішнього газопостачання та їх фізичну наявність у точці приєднання, у тому числі у міській місцевості (якщо договором на приєднання не встановлений більш пізній термін) (пункт 9 глави 2 розділу V Кодексу ГРМ),

1 споживачу з питань пуску газу в газові мережі внутрішнього газопостачання за умови укладення договору розподілу природного газу (технічної угоди) та після набуття споживачем (суміжним суб’єктом ринку природного газу) підтверджених обсягів природного газу на відповідний період, у тому числі у сільській місцевості (пункт 9 глави 2 розділу V Кодексу ГРМ);

2) до 01 липня 2021 року надання інформації відповідно до запитів НКРЕКП від 09 березня 2021 року № 53-34/475-21 та від 12 березня 2021 року № 53-34/499-21;

3) до 01 грудня 2021 року:

довиконання заходів за Інвестиційною програмою на 2019 рік з реконструкції ГРП Семенівського району, вул. Центральна та 19 заходів з розробки ПКД на реконструкції ГРП без джерел фінансування,

довиконання заходів за Інвестиційною програмою на 2020 рік на загальну суму 28 920,88 тис. грн (без ПДВ) відповідно  до  Плану розвитку газорозподільної системи на 2020 – 2029 роки,

подання до НКРЕКП копій актів виконаних робіт (підтверджуючих документів) за заходами Інвестиційних програм АТ «ЧЕРНІГІВГАЗ» на 2019 та 2020 роки на загальну суму 11 831,48 тис. грн (без ПДВ) відповідно до Планів розвитку газорозподільної системи на 2019 – 2028 та 2020 – 2029 роки;

4) до 31 грудня 2021 року:

встановлення лічильників газу для населення, що проживає у квартирах та приватних будинках, в яких природний газ використовується комплексно, у тому числі для опалення; для підігріву води та приготування їжі; тільки для приготування їжі, відповідно до вимог підпункту «а» пункту 1 частини першої статті 6 Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу»,

проведення періодичної повірки (у тому числі демонтажу, транспортування, монтажу та ремонту) лічильників газу, які встановлені для розрахунків за спожитий природний газ побутовими споживачами (населенням) для їх побутових потреб, за власний рахунок незалежно від того, чи є ліцензіат власником лічильника,

укладення актів розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін із суміжними суб’єктами ринку природного газу, у тому числі зі споживачами,

здійснення розрахунків з оператором газотранспортної системи за надані послуги, визначені договором транспортування природного газу.

3. Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері, у межах здійснення заходів державного регулювання, відповідно до пунктів 1, 13 частини першої та пункту 1 частини  другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» при наступному перегляді тарифу на послуги розподілу природного газу для АТ «ЧЕРНІГІВГАЗ» підготувати та винести на засідання НКРЕКП, яке проводиться у формі відкритого слухання, проєкт рішення щодо коригування річної планованої тарифної виручки в сторону:

зменшення в разі непідтвердження фактичного виконання та/або ненадання до НКРЕКП копій актів виконаних робіт (підтверджуючих документів) на суму коштів, зазначену в підпункті 3 пункту 2 цієї постанови;

збільшення на суму 28 214,2 тис. грн (без ПДВ), яка складається з коригування річної планованої тарифної виручки в сторону:

збільшення на суму 30 464,0 тис. грн (без ПДВ) (недоотримання тарифної виручки з урахуванням компенсації витрат, передбачених діючим тарифом),

зменшення на суму 1 698,9 тис. грн (без ПДВ) (перевитрати та невиконання Інвестиційної програми на 2019 рік (розділ I (2019 рік) Плану розвитку)),

зменшення на суму 550,9 тис. грн (без ПДВ) (перевитрати та невиконання Інвестиційної програми на 2020 рік (розділ I (2020 рік) Плану розвитку)).

 

Голова НКРЕКП                                              В.Тарасюк

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux