Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 01.06.2021
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 01.06.2021
Постанова
від 26 травня 2021 р. № 869
Київ
Про накладення штрафу на АТ "ЧЕРКАСИГАЗ" за порушення вимог законодавства та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу та здійснення заходів державного регулювання

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

26.05.2021                    № 869

 

Про накладення штрафу на АТ «ЧЕРКАСИГАЗ» за порушення вимог законодавства та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу та здійснення заходів державного регулювання

 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 26 травня 2021 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта, складеного за результатами проведення планової перевірки дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, від 30 квітня 2021 року № 231, проведеної відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2021 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 18 листопада 2020 року № 2134, на підставі постанов НКРЕКП від 10 березня 2021 року № 389 «Про проведення планових перевірок суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у ІІ кварталі 2021 року» і від 14 квітня 2021 року № 658 «Про збільшення строку проведення планової перевірки АТ «ЧЕРКАСИГАЗ» та посвідчень про проведення планової перевірки від 17 березня 2021 року № 199, від 15 квітня 2021 року № 250 та від 27 квітня 2021 року № 273, установлено, що АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЧЕРКАСИГАЗ» (далі – АТ «ЧЕРКАСИГАЗ») (код ЄДРПОУ 03361402) порушило вимоги законодавства та Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, затверджені постановою НКРЕКП від 16 лютого 2017 року № 201 (далі – Ліцензійні умови), а саме:

пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов у частині здійснення господарської діяльності  з розподілу природного газу з дотриманням вимог Закону України «Про ринок природного газу», чинних Кодексу газорозподільних систем, інших нормативно-правових актів, державних будівельних норм та нормативних документів у сфері нафтогазового комплексу, а саме:

підпункту «а» пункту 1 частини першої статті 6 Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу» в частині забезпечення встановлення лічильників газу для населення, що проживає у квартирах та приватних будинках, в яких газ використовується: комплексно, у тому числі для опалення, – до 01 січня 2012 року; для підігріву води та приготування їжі – до 01 січня 2016 року; тільки для приготування їжі – до 01 січня 2021 року,

положень пункту 1 глави 6 розділу III Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2493 (далі – Кодекс ГРМ), у частині укладання Оператором ГРМ договорів на закупівлю природного газу для покриття об’ємів (обсягів) фактичних втрат та виробничо-технологічних витрат природного газу в ГРМ для забезпечення фізичного балансування ГРМ та власної господарської діяльності,

абзаців другого та четвертого підпункту 2 та підпункту 3 пункту 2 постанови НКРЕКП від 14 листопада 2019 року № 2398 «Застереження щодо недопущення надалі ПАТ «ЧЕРКАСИГАЗ» порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу та здійснення заходів державного регулювання» (зі змінами, внесеними постановою НКРЕКП від 09 вересня 2020 року № 1687);

підпункт 1 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині провадження ліцензованої діяльності лише за допомогою засобів та місць провадження діяльності ліцензіата, зазначених у документах, що додаються до заяви про отримання ліцензії (з урахуванням змін до документів, поданих ліцензіатом до НКРЕКП);

підпункт 6 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині складання звітності, затвердженої НКРЕКП, щодо провадження господарської діяльності з розподілу природного газу та подання її до НКРЕКП у встановленому порядку;

підпункт 16 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині використання коштів, отриманих за рахунок надання послуг розподілу природного газу, передбачених структурою тарифу (річної планованої тарифної виручки), у визначеному розмірі та за цільовим призначенням;

підпункт 21 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині виконання плану розвитку газорозподільної системи на наступні 10 років, зокрема розділу І Плану розвитку газорозподільної системи на 2019 – 2028 роки газорозподільного підприємства ПАТ «ЧЕРКАСИГАЗ», затвердженого постановою НКРЕКП від 01 лютого 2019 року № 134 (далі – розділ I (2019 рік) Плану розвитку), та розділу І Плану розвитку газорозподільної системи на 2020 – 2029 роки газорозподільного підприємства ПАТ «ЧЕРКАСИГАЗ», затвердженого постановою НКРЕКП від 24 грудня 2019 року № 3092 (далі – розділ I (2020 рік) Плану розвитку);

підпункт 26 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині здійснення закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) відповідно до процедур, визначених Законом України «Про публічні закупівлі»;

підпункт 28 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині здійснення розрахунків із оператором газотранспортної системи за надані послуги транспортування у строки та на умовах, визначених договором транспортування природного газу;

підпункт 6 пункту 2.5 глави 2 Ліцензійних умов у частині укладення актів розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін з суміжними суб’єктами ринку природного газу, у тому числі зі споживачами;

підпункт 8 пункту 2.5 глави 2 Ліцензійних умов у частині забезпечення періодичної повірки (у тому числі демонтажу, транспортування, монтажу та ремонту) лічильників газу, які встановлені для розрахунків за спожитий природний газ побутовими споживачами (населенням) для їх побутових потреб, за власний рахунок незалежно від того, чи є ліцензіат власником лічильника.

Відповідно до статей 17, 19 і 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», статті 59 Закону України «Про ринок природного газу» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Відповідно до пунктів 11, 12 частини першої статті 17, статей 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та статті 59 Закону України «Про ринок природного газу» накласти штраф у розмірі 102 000 (сто дві тисячі) гривень на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЧЕРКАСИГАЗ» за порушення вимог законодавства та Ліцензійних умов, а саме:

пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов у частині здійснення господарської діяльності  з розподілу природного газу з дотриманням вимог Закону України «Про ринок природного газу», чинних Кодексу газорозподільних систем, інших нормативно-правових актів, державних будівельних норм та нормативних документів у сфері нафтогазового комплексу, а саме:

підпункту «а» пункту 1 частини першої статті 6 Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу» в частині забезпечення встановлення лічильників газу для населення, що проживає у квартирах та приватних будинках, в яких газ використовується: комплексно, у тому числі для опалення, – до 01 січня 2012 року; для підігріву води та приготування їжі – до 01 січня 2016 року; тільки для приготування їжі – до 01 січня 2021 року,

положень глави 6 розділу III Кодексу ГРМ у частині укладання Оператором ГРМ договорів на закупівлю природного газу для покриття об’ємів (обсягів)  фактичних втрат та виробничо-технологічних витрат природного газу в ГРМ для забезпечення фізичного балансування ГРМ;

абзаців другого та четвертого підпункту 2 та підпункту 3 пункту 2 постанови НКРЕКП від 14 листопада 2019 року № 2398 «Застереження щодо недопущення надалі ПАТ «ЧЕРКАСИГАЗ» порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу та здійснення заходів державного регулювання» (зі змінами, внесеними постановою НКРЕКП від 09 вересня 2020 року № 1687);

підпункту 6 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині складання звітності, затвердженої НКРЕКП, щодо провадження господарської діяльності з розподілу природного газу та подання її до НКРЕКП у встановленому порядку;

підпункту 16 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині використання коштів, отриманих за рахунок надання послуг розподілу природного газу, передбачених структурою тарифу (річної планованої тарифної виручки), у визначеному розмірі та за цільовим призначенням;

підпункту 21 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині виконання плану розвитку газорозподільної системи на наступні 10 років, зокрема розділу І (2019 рік) Плану розвитку та розділу І (2020 рік) Плану розвитку;

підпункту 28 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині здійснення розрахунків із оператором газотранспортної системи за надані послуги транспортування у строки та на умовах, визначених договором транспортування природного газу;

підпункту 6 пункту 2.5 глави 2 Ліцензійних умов у частині укладення актів розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін з суміжними суб’єктами ринку природного газу, у тому числі зі споживачами;

підпункту 8 пункту 2.5 глави 2 Ліцензійних умов у частині забезпечення періодичної повірки (у тому числі демонтажу, транспортування, монтажу та ремонту) лічильників газу, які встановлені для розрахунків за спожитий природний газ побутовими споживачами (населенням) для їх побутових потреб, за власний рахунок незалежно від того, чи є ліцензіат власником лічильника.

2. Відповідно до пункту 1 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», у межах здійснення заходів державного регулювання, зобов’язати АТ «ЧЕРКАСИГАЗ»:

1) забезпечити у строк до 02 серпня 2021 року подання до НКРЕКП змін до Інвестиційної програми АТ «ЧЕРКАСИГАЗ» на 2021 рік (розділ I Плану розвитку газорозподільної системи АТ «ЧЕРКАСИГАЗ» на 2021 – 2030 роки), якими передбачити додаткові заходи на загальну суму 86,65 тис. грн (без ПДВ)

за рахунок економії коштів, що виникла при виконанні заходів Інвестиційних програм АТ «ЧЕРКАСИГАЗ» на 2019, 2020 роки – Плану розвитку газорозподільної системи на 2019 – 2028 роки та Плану розвитку газорозподільної системи на 2020 – 2029 роки;

2) забезпечити у строк до 01 грудня 2021 року:

довстановлення 13 012 одиниць індивідуальних лічильників газу населенню за Інвестиційною програмою на 2019 рік  на загальну суму 24 166,4 тис. грн (без ПДВ) відповідно до затвердженого Плану розвитку газорозподільної системи на 2019 – 2028 роки;

довстановлення 13 012 одиниць індивідуальних лічильників газу населенню за Інвестиційною програмою на 2020 рік  на загальну суму 25 828,8 тис. грн (без ПДВ) відповідно до затвердженого Плану розвитку газорозподільної системи на 2020 – 2029 роки;

виконання заходів з заміни 5 709 одиниць індивідуальних лічильників газу за Інвестиційною програмою на 2020 рік  на загальну суму 9 305,5 тис. грн (без ПДВ) відповідно до затвердженого Плану розвитку газорозподільної системи на 2020 – 2029 роки;

виконання заходів з придбання 1 938 індивідуальних лічильників газу для обмінного фонду за Інвестиційною програмою на 2020 рік  на загальну суму 1 637,3 тис. грн (без ПДВ) відповідно до затвердженого Плану розвитку газорозподільної системи на 2020 – 2029 роки;

виконання заходів за Інвестиційною програмою на 2020 рік  на загальну суму 4 251,89 тис. грн (без ПДВ), у тому числі на суму 158,84 тис. грн (без ПДВ) без джерел фінансування;

подання до НКРЕКП копій актів виконаних робіт (підтверджуючих документів) за заходами Інвестиційних програм АТ «ЧЕРКАСИГАЗ» на 2019 та 2020 роки на загальну суму 7 361,3 тис. грн (без ПДВ) відповідно до Планів розвитку газорозподільної системи на 2019 – 2028 та 2020 – 2029 роки;

3) забезпечити у строк до 31 грудня 2021 року:

врегулювання питання щодо провадження ліцензованої діяльності лише за допомогою засобів та місць провадження діяльності ліцензіата, зазначених у документах, що додаються до заяви про отримання ліцензії;

встановлення лічильників газу для населення, що проживає у квартирах та приватних будинках, в яких природний газ використовується комплексно, у тому числі для опалення; для підігріву води та приготування їжі; тільки для приготування їжі, відповідно до вимог підпункту «а» пункту 1 частини першої статті 6 Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу»;

проведення періодичної повірки (у тому числі демонтажу, транспортування, монтажу та ремонту) лічильників газу, які встановлені для розрахунків за спожитий природний газ побутовими споживачами (населенням) для їх побутових потреб, за власний рахунок незалежно від того, чи є ліцензіат власником лічильника;

укладання актів розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін з суміжними суб’єктами ринку природного газу, у тому числі із споживачами;

здійснення розрахунків із оператором газотранспортної системи за надані послуги, визначені   відповідно до договору транспортування природного газу;

4) при поданні до  НКРЕКП Інвестиційної програми АТ «ЧЕРКАСИГАЗ» на 2022 рік (розділ I Плану розвитку газорозподільної системи АТ «ЧЕРКАСИГАЗ» на 2022 – 2031 роки) передбачити заходи на загальну суму 12 925,00 тис. грн (без ПДВ)  без джерел фінансування.

3. Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері, у межах здійснення заходів державного регулювання, відповідно до пунктів 1, 13 частини першої та пункту 1 частини  другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» при наступному перегляді тарифу на послуги розподілу природного газу для АТ «ЧЕРКАСИГАЗ» підготувати та винести на засідання НКРЕКП, яке проводиться у формі відкритого слухання, проєкт рішення щодо коригування річної планованої тарифної виручки в сторону зменшення:

на загальну суму 28 631,9 тис. грн (без ПДВ);

у разі неподання АТ «ЧЕРКАСИГАЗ» до НКРЕКП змін до Інвестиційної програми АТ «ЧЕРКАСИГАЗ» на 2021 рік (розділ I Плану розвитку газорозподільної системи АТ «ЧЕРКАСИГАЗ» на 2021 – 2030 роки) на суму коштів, зазначену у підпункті 1 пункту 2 цієї постанови;

у разі непідтвердження фактичного виконання та/або ненадання до НКРЕКП копій актів виконаних робіт  (підтверджуючих документів) на суму коштів, зазначену в підпункті 2 пункту 2 цієї постанови;

у разі непередбачення АТ «ЧЕРКАСИГАЗ» при поданні до  НКРЕКП Інвестиційної програми АТ «ЧЕРКАСИГАЗ» на 2022 рік (розділ I Плану розвитку газорозподільної системи АТ «ЧЕРКАСИГАЗ» на 2022 – 2031 роки)  заходів на суму коштів, зазначену в підпункті  4 пункту 2 цієї постанови;

 на суму 2 759,14 тис. грн (без ПДВ) у зв’язку із невиконанням підпункту 3 пункту 2 постанови НКРЕКП від 14 листопада 2019 року № 2398 (зі змінами, внесеними постановою НКРЕКП від 09 вересня 2020 року № 1687) щодо завершення виконання (фінансування та освоєння) заходів Інвестиційної програми газорозподільного підприємства ПАТ «ЧЕРКАСИГАЗ» на 2018 рік – розділу I Плану розвитку газорозподільної системи ПАТ «ЧЕРКАСИГАЗ» на 2018 – 2027 роки.

 

Голова НКРЕКП                                              В.Тарасюк

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux